HOTĂRÂRE nr. 664 din 24 iunie 2008privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 ţigarete
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 26 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 iulie 2008, structura accizei totale prevăzută în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 27,31 euro/1.000 ţigarete plus 25% aplicat asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul economieişi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 664.-------