DECRET nr. 223 din 20 noiembrie 1992pentru numirea Guvernului României
EMITENT
 • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 27 noiembrie 1992  În temeiul art. 85 alin. (1) din Constitutia României,avînd în vedere Hotărîrea Parlamentului României nr. 11 din 19 noiembrie 1992 privind acordarea increderii Guvernului,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe numeste Guvernul României în urmatoarea componenta:
    1.Nicolae Văcăroiu-prim-ministru
    2.Mişu Negriţoiu-ministru de stat, preşedintele Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reformă Economică
    3.Dan Mircea Popescu-ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale
    4.Florin Georgescu-ministru de stat, ministrul finanţelor
    5.Teodor Viorel Meleşcanu-ministru de stat, ministrul afacerilor externe
    6.Petre Ninosu-ministrul justiţiei
    7.Niculae Spiroiu-ministrul apărării naţionale
    8.George Ioan Dănescu-ministru de interne
    9.Dumitru Popescu-ministrul industriilor
    10.Ioan Oancea-ministrul agriculturii şi alimentaţiei
    11.Paul Teodoru-ministrul transporturilor
    12.Andrei Chirică-ministrul comunicaţiilor
    13.Constantin Teculescu-ministrul comerţului
    14.Matei-Agathon Dan-ministrul turismului
    15.Marin Cristea-ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului
    16.Aurel Constantin Ilie-ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului
    17.Liviu Maior-ministrul învăţămîntului
    18.Doru Dumitru Palade-ministrul cercetării şi tehnologiei
    19.Iulian Mincu-ministrul sănătăţii
    20.Mihail Golu-ministrul culturii
    21.Gheorghe Angelescu-ministrul tineretului şi sportului
    22.Vaier Dorneanu-ministrul pentru relaţia cu Parlamentul.
  PRESEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 20 noiembrie 1992.Nr. 223.-----------