HOTĂRÂRE nr. 602 din 28 septembrie 1992cu privire la suplimentarea numarului de posturi la Secretariatul de Stat pentru Handicapati şi la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapati
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 27 octombrie 1992    În temeiul prevederilor art. 14 din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul UNICSe suplimenteaza numărul posturilor la Secretariatul de Stat pentru Handicapati cu 16 posturi şi la inspectoratele de stat teritoriale pentru handicapati cu 92 posturi.Fondul de salarii aferent acestor posturi se suporta din Fondul de risc şi de accident, constituit în temeiul art. 13 din Legea nr. 53/1992 privind protectia speciala a persoanelor handicapate.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului,veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian BerceaSecretariatul de Statpentru Handicapati,Rodica Munteanu,secretar de statBucureşti, 28 septembrie 1992.Nr. 602.-------