HOTĂRÂRE nr. 633 din 11 iunie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru aprobarea vânzării, prin licitaţie deschisă, a unor imobile aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 18 iunie 2008  Având în vedere prevederile art. 15 alin.(2) şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, coloanele 2 şi 3 de la nr. crt. 38 şi 348 din anexa nr. 4 "Lista bunurilor imobile din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"", se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp -
  "38. Complex "Parc" din Târgu Mureş, Str. Primăriei nr. 2, judeţul Mureş, compus din: hotel, restaurant şi terenul aferent 3.209,00
  348. Imobil situat în bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti 602,00"
   +  Articolul IISe aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă, în condiţiile legii, a imobilelor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIPentru vânzarea prin licitaţie deschisă a imobilelor prevăzute în anexă, Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va aplica procedura stabilită prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iunie 2008.Nr. 633.LISTAimobilelor aflate în domeniul privat al statuluişi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat", destinate vânzăriiprin licitaţie deschisă, în condiţiile legii
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp - Poziţia din H.G. nr. 60/ 2005, cu modificările ulterioare Modul dobândirii - temeiul legal -
  1. Apartament nr. 14, situat în imobilul din str. Clucerului nr. 62-66, sc. C, parter, sectorul 1, Bucureşti 7,28 mp (cotă indiviză) Poz. 135 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 39/1996
  2. Apartament nr. 11, situat în imobilul din str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1, Bucureşti Cotă indiviză din suprafaţa totală de 392,00 mp Poz. 618 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  3. Apartament nr. 29, situat în imobilul din bd. Nicolae Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti Cotă indiviză din suprafaţa totală de 602,00 mp Poz. 348 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  4. Apartament nr. 14, situat în imobilul din bd. Ion Mihalache nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti 27,12 mp (cotă indiviză) Poz. 564 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  5. Apartament nr. 2, situat în imobilul din str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, sectorul 2, Bucureşti 68,15 mp (cotă indiviză) Poz. 189 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 39/1996
  5. Apartament nr. 2, situat în imobilul din str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter, sectorul 2, Bucureşti 68,15 mp (cotă indiviză) Poz. 189 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 39/1996
  6. Apartament nr. 2, situat în imobilul din str.Paris nr.45A, parter, sectorul 1, Bucureşti Cotă indiviză din suprafaţa totală de 412,35 mp Poz. 614 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  7. Apartament nr. 7, situat în imobilul din str.Paris nr.45A, etaj 2, sectorul 1, Bucureşti Cotă indiviză din suprafaţa totală de 412,35 mp Poz. 614 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  8. Imobil din Str. Plantelor nr. 44, parter, sectorul 2 Bucureşti 140,38 mp Poz. 187 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 39/1996
  9. Apartament nr. 9, situat în imobilul din str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1, Bucureşti 28,10 mp (cotă indiviză) Poz. 678 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  10. Apartament nr. 14, situat în imobilul din str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1, Bucureşti 22,21 mp (cotă indiviză) Poz. 682 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  11. Apartament nr. 16, situat în imobilul din str. Nicolae Racotă nr. 16-18, sectorul 1, Bucureşti 22,11 mp (cotă indiviză) Poz. 684 din anexa nr. 4 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2002
  12. Teren situat în Str. Ţărmului nr. 19 (fost nr. 1),sectorul 1 Bucureşti 6.988,50 mp Poz. 325 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 64/1996
  13. Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 3.946,65 mp Poz. 54 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 961/2004
  14. Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul Constanţa 1.970,37 mp Poz. 56 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată
  15. Etajul 2, corp B2 din imobilul situat în Piaţa Presei Libere nr. 1 - spaţii administrative 15 unităţi individuale: 1. C6-U60, cam. 6; 2. C6-U61, cam. 7, 8; 3. C6-U63, cam. 12; 4. C6-U64, cam. 13; 5. C6-U65, cam. 14; 6. C6-U66, cam. 15; 7. C6-U69, cam. 32; 8. C6-U70, cam. 33, 34; 9. C6-U75, cam. 40, 41, 42,43; 10. C6-U76, cam. 44; 11. C6-U77, cam. 45; 12. C6-U78, cam. 46; 13. C6-U79, cam. 47; 14. C6-U80, cam. 48; 15. C6-U81, cam. 49, 50. 1. 6,99 mp (cotă indiviză) 2. 12,00 mp(cotă indiviză) 3. 6,00 mp (cotă indiviză) 4. 6,00 mp (cotă indiviză) 5. 6,00 mp (cotă indiviză) 6. 13,05 mp (cotă indiviză) 7. 6,54 mp (cotă indiviză) 8. 13,08 mp (cotă indiviză) 9. 16,85 mp (cotă indiviză) 10. 6,54 mp (cotă indiviză) 11. 6,54 mp (cotă indiviză) 12. 6,54 mp (cotă indiviză) 13. 6,54 mp (cotă indiviză) 14. 6,54 mp (cotă indiviză) 15. 7,22 mp (cotă indiviză) Poz. 324 din anexa nr. 4 Hotărârea Guvernului nr. 866/2004
  ----