DECIZIE nr. 673 din 29 mai 2008pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe
EMITENT
  • OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008    În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacţii cu numerar şi a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.p. PreşedinteleOficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Cezar Flavian PatricheBucureşti, 29 mai 2008.Nr. 673.  +  AnexăMETODOLOGIE 29/05/2008