ORDIN nr. 48 din 8 mai 2008privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 11 iunie 2008    Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare, în domeniul energiei electrice,în conformitate cu prevederile procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 8 mai 2008,în temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13/ 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 22 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 90/2008,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 8 ianuarie 2004.  +  Articolul 3Prevederile metodologiei se aplică operatorilor de reţea şi solicitanţilor avizelor de amplasament.  +  Articolul 4Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Gergely OloszBucureşti, 8 mai 2008.Nr. 48.  +  AnexăMETODOLOGIE 08/05/2008