ORDIN nr. 490 din 21 mai 2008privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 9 iunie 2008    Având în vedere prevederile art. 10 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,pentru reglementarea utilizării însemnelor heraldice adoptate conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 390/2008 privind constituirea şi funcţionarea Comisiei de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Normelor metodologice privind elaborarea, adoptarea şi utilizarea însemnelor heraldice în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative nr. 337.035 din 6 februarie 2008, aprobate de secretarul general al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă însemnele heraldice avizate de Comisia de Însemne Heraldice a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pentru următoarele instituţii/structuri:1. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative2. Aparatul central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative3. Inspectoratul General al Poliţiei Române4. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă5. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră6. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române7. Arhivele Naţionale8. Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă9. Direcţia Generală Anticorupţie10. Corpul de control al ministrului11. Agenţia Naţională Antidrog12. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor13. Oficiul Naţional pentru Protecţia Martorilor14. Oficiul Român pentru Imigrări15. Direcţia Generală de Paşapoarte16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională17. Biroul SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor19. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor20. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative21. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"22. Comenduirea Garnizoanei Bucureşti23. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"24. Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"25. Centrul de Studii Postuniversitare26. Centrul de Psihosociologie27. Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş"28. Batalionul 1 Jandarmi de Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale29. Batalionul 2 Jandarmi Special de Intervenţie30. Şcoala de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina31. Şcoala de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani32. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri33. Centrul Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  +  Articolul 2Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, de la caz la caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-33.  +  Articolul 3Anexele nr. 1-33 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 490.  +  Anexa 1MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEÎnsemnul heraldic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative are bază stema ţării.Elemente de compoziţie preluate din stema României:- scutul mare (exterior) albastru, încărcat cu o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, aripile deschise, cu ciocul şi ghearele roşii, în gheara dreaptă ţinând o spadă de argint.Însemnul heraldic al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se individualizează prin: a) ramura verde de măslin, simbol al păcii şi ordinii, care înlocuieşte buzduganul din stema ţării; b) scutul de mai mici dimensiuni, plasat pe pieptul acvilei, despicat şi dublu tăiat şi având în şase cartiere, simboluri care desemnează cele mai importante structuri ale ministerului după cum urmează:În cartierul 1 - Inspectoratul General al Poliţiei Române:- scut albastru încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare române naturale, încrucişate în săritoare.În cartierul 2 - Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă:- scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate: a) două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; b) în partea inferioară, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi în stânga ramuri de stejar, totul de argint.În cartierul 3 - Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră:- scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi.În cartierul 4 - Inspectoratul General al Jandarmeriei:- scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru.În cartierul 5 - Administraţia:- scut albastru încărcat cu un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă cu cinci fleuroane. Leul ţine cu labele anterioare un baston din acelaşi metal încărcat cu cinci flori de crin roşii şi manşonat de argint.În cartierul 6 - Arhivele Naţionale:- scut roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară. Peste făclie broşează un pergament desfăşurat, natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliu ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza Ministerului Internelor şi Reformei Administrative scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate - evidenţiind în stema de faţă atribuţiile instituţiei privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în statul de drept, de garant al ordinii publice; c) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; d) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; e) borna cu ancoră - evocă ideea de pază şi control a graniţelor ţării; f) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; g) leu - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui; h) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; i) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română; j) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; k) coroana deschisă - perfecţiunea, iar prin extensie, independenţa; l) crin - figură onorabilă; demnitate, iar prin extensie, aşteptarea binelui; m) baston - autoritate, echilibru, administraţia civilă; n) pergamentul desfăşurat simbolizează menirea instituţiei de conservare şi protecţie a Fondului Arhivistic Naţional; o) făclia evocă rolul Arhivelor Naţionale în dezvoltarea ştiinţei şi culturii; p) deviza îmbogăţeşte mesajul compoziţiei heraldice şi evidenţiază devotamentul celor care slujesc în acest minister faţă de normele democratice.  +  Anexa 2APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI INTERNELORŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEÎnsemnul heraldic al unităţilor aparatului central al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în câmpul căruia, pe albastru, două ramuri de stejar, de aur, încrucişate în talpă în săritoare, având între ele literele M I R A, din acelaşi metal.Sub acvilă, pe o eşarfă albă, deviza scrisă cu litere negre: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).Semnificaţia elementelor însumate: a) literele M I R A - sigla Ministerului Internelor şi Reformei Administrative; b) ramurile de stejar încrucişate - forţa, puterea şi o autoritate veche.  +  Anexa 3INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNEÎnsemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară, cu două securi consulare române naturale, încrucişate în săritoare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate - evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în statul de drept, de garant al ordinii publice.  +  Anexa 4INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂÎnsemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheară dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut de culoarea purpurei, încărcat cu însemnele specifice, tradiţionale, pentru acest domeniu de activitate: a) două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; b) în partea inferioară, o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea şi o autoritate veche; d) culoarea scutului sugerează lupta cu focul.  +  Anexa 5INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂÎnsemnul heraldic al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut verde, mobilat cu o bornă de hotar, de argint, având în partea superioară două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră. Borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PATRIA ET HONOR (PATRIE ŞI ONOARE).Semnificaţia elementelor însumate: a) borna cu ancora - individualizează menirea unităţii, evocând ideea de pază şi control pentru graniţele ţării; b) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; c) leu - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui.  +  Anexa 6INSPECTORATUL GENERAL AL JANDARMERIEI ROMÂNEÎnsemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţă, putere, autoritate veche.  +  Anexa 7ARHIVELE NAŢIONALEÎnsemnul heraldic al Arhivelor Naţionale va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară. Peste făclie broşează un pergament desfăşurat, natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliul ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: SEMPER VERITATI (ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL).Semnificaţia elementelor însumate: a) pergamentul desfăşurat - menirea instituţiei de conservare a Fondului Arhivistic Naţional; b) făclia - rolul unităţii în dezvoltarea ştiinţei şi culturii.  +  Anexa 8DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNĂÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, cu bordură crenelată roşie, în câmpul căruia, pe albastru, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o cheie, de asemenea, de aur, cu "ponetonul" în sus şi orientat spre dreapta, în cea stângă trei săgeţi de acelaşi metal, cu vârfurile în sus, poziţionate în bandă-pal-bară.Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: BONA FIDE (CU BUNĂ-CREDINŢĂ).Semnificaţia elementelor însumate: a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; c) gheare - forţa corpului; d) cheia - siguranţa şi puterea; simbolizează iniţiatorul, cel care deţine puterea de decizie şi de responsabilitate; e) trei săgeţi - lupta împotriva inamicului; f) bordura crenelată - protecţie, recompensă, securitate, adăpost.  +  Anexa 9DIRECŢIA GENERALĂ ANTICORUPŢIEÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale Anticorupţie se prezintă după cum urmează: în scut, pe albastru, o spadă de argint, aşezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de acelaşi metal, încrucişate în săritoare în partea de jos şi ale căror extremităţi superioare ating garda armei; în partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: INTEGRITATE PENTRU CREDIBILITATE.Semnificaţia elementelor însumate: a) ramurile de lauri - atribut al victoriei; b) spada - puterea de a face dreptate; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă.  +  Anexa 10CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUIÎnsemnul heraldic al Corpului de control al ministrului va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă o balanţă din acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, s-a scris cu litere negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).Semnificaţia elementelor însumate: a) leu de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; c) gheare de leu roşii - forţa corpului; d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; f) munte verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.  +  Anexa 11AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROGEmblema Agenţiei Naţionale Antidrog din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: pe centru, într-un oval negru, ajurat verde şi plasat oblic spre dreapta, o compoziţie cuprinzând literele A N A negre, dispuse în ligatură pe litera N, înclinată, de asemenea, spre dreapta. Ovalul broşează, în partea inferioară, la stânga, pe porţiunea de jos a barei laterale din stânga a literei N. La rândul său, porţiunea de sus a barei laterale din dreapta a literei amintite broşează pe acelaşi oval. În exergă, legenda scrisă cu litere albe pe figura geometrică menţionată: * ROMÂNIA * AGENTIA NAŢIONALA ANTIDROG.Semnificaţia elementelor însumate: a) N - reprezintă siglele cuvintelor ce compun denumirea unităţii, dispuse în ligatură, anume: prima deschizătură din stânga se consideră litera A (Agenţia), urmează N (Naţională) şi ultima deschizătură, cea din dreapta, litera A (Antidrog) întoarsă; b) ovalul - curaj, autodisciplină, influenţă, intuiţie; un gând liber, concentrarea, creaţia; în cazul de faţă reprezintă şi voinţa lucrătorilor din unitate de a acţiona împotriva drogurilor.  +  Anexa 12INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOREmblema Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe argint, literele evp albastre. În exergă, între două ovale culcate (orizontale), liniare, de culoare neagră, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare: * INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR * M.I.R.A.Semnificaţia elementelor însumate: a) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unităţii; b) oval orizontal - ochiul care poate vedea toată realitatea.  +  Anexa 13OFICIUL NAŢIONAL PENTRU PROTECŢIA MARTORILORÎnsemnul heraldic al Oficiului Naţional pentru Protecţia Martorilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române păstrează în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut de mici dimensiuni, cu bordură roşie, încărcată cu şase balanţe de argint ce au talgerele în echilibru; în câmpul scutului, pe fond albastru, se află o spadă de aur, aşezată în pal cu vârful în jos, flancată de două ramuri de stejar care se întretaie la partea inferioară.Semnificaţia elementelor însumate: a) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; b) ramuri de stejar - forţă şi putere; c) bordura roşie - protecţie, recompensă; d) balanţa în echilibru - justiţie, echitate -, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor.  +  Anexa 14OFICIUL ROMÂN PENTRU IMIGRĂRIÎnsemnul heraldic al Oficiului Român pentru Imigrări va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu o bandă de aur, încadrată cu trei rândunele zburând, negre. În cartierul 1 - o spadă de argint, înzestrată de aur, iar în cartierul 2 - o roată cu opt spiţe de aur; cu şeful de argint, încărcat cu credinţa de carnaţie, cu mânecile roşii.Semnificaţia elementelor însumate: a) spada - justiţie, dreptate, capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă; b) rândunele zburând - străinii, singurătate, emigrare, separare; c) roata cu opt spiţe - baza de date; d) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare.  +  Anexa 15DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTEÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale de Paşapoarte va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe verde, un glob heraldic, de argint, peste care broşează un paşaport întredeschis, având imprimat pe coperta purpurie însemnul oficial al ţării, de argint şi scris cu litere de aur: PASAPORT în partea inferioară şi ROMÂNIA în cea superioară.Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eşarfă albă: SUB LEGE LIBERTAS (NUMAI PRIN LEGE POATE EXISTA LIBERTATE).Semnificaţia elementelor însumate: a) paşaportul broşând peste globul pământesc - documentul cu care persoanele pot circula liber în lume.  +  Anexa 16CENTRUL DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂÎnsemnul heraldic al Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională poate fi descris astfel: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu grifon de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în gheara dreaptă anterioară un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în pal şi cu vârful în sus. În şef, pe argint, credinţa de carnaţie, împodobită roşu. În exergă, între două cercuri liniare continue, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * ROMÂNIA * CENTRUL DE COOPERARE POLIŢIENEASCĂ INTERNAŢIONALĂ.Semnificaţia elementelor însumate: a) grifon - forţă, putere, capacitate de a surmonta obstacolele; b) pumnal - justiţie şi onoare militară; c) credinţa (două mâini împreunate) - uniune, alianţă; d) limba roşie - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; e) ghearele roşii - forţa corpului.  +  Anexa 17BIROUL SIRENEEmblema Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centru este plasată harta României cu câmpul în culorile albastru, galben şi roşu, aşezate pe verticală, în proporţii asemănătoare. În jurul hărţii, este scris circular cu litere negre: * SIRENE * ROMÂNIA. În exergă, între două cercuri liniare continue, pe fond albastru, douăsprezece stele de aur.Semnificaţia elementelor însumate: a) harta este reprezentarea grafică în plan orizontal a suprafeţei terestre a României; b) cele trei benzi verticale: albastră, galbenă, roşie sunt preluate de la drapelul României adoptat după 29 decembrie 1989; c) cele douăsprezece stele aurii pe fondul albastru sunt preluate de la steagul Europei.  +  Anexa 18CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATEPRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOREmblema Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor are în centrul compoziţiei, pe fond albastru, un disc de argint cu bordură şnurată, de la care pornesc spre exterior opt săgeţi de acelaşi metal, cu câte cinci creneluri, aşezate gironat şi alezate. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare pe fond argintiu: * CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATE PRIVIND EVIDENTA PERSOANELOR * M.I.R.A.Semnificaţia elementelor însumate: a) disc - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induce ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează; b) creneluri - ziduri, protecţie; c) săgeţi - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învăţare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date.  +  Anexa 19DIRECŢIA REGIM PERMISE DE CONDUCEREŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELORÎnsemnul heraldic al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scut exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mici, în al cărui câmp, pe albastru, o cheie de aur flancată de patru roţi cu câte şase spiţe din acelaşi metal.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO CIVITATE (PENTRU CETĂŢENI).Semnificaţia elementelor însumate: a) cheia de aur - iniţiatorul, cel care deţine puterea de decizie şi de responsabilitate, dar şi reuşita; b) roata - mişcarea constantă, evoluţia, mecanizarea, motorizarea şi progresul tehnic.  +  Anexa 20INSPECTORATUL DE AVIAŢIE AL MINISTERULUI INTERNELORŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, cu bandă de aur, încărcată cu trei stele roşii, însoţită în şef de o acvilă de argint, cu aripile deschise, ciocul şi ghearele roşii, iar în talpă de două spade, de asemenea, de argint, înzestrate de aur, încrucişate în săritoare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: CAELUM SERENUM (CER SENIN).Semnificaţia elementelor însumate: a) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; b) stea roşie - omul; c) acvila de argint - indică capacitatea de observaţie şi mobilitatea aeriană de luptă; d) ciocul şi ghearele roşii - forţa corpului.  +  Anexa 21GRUPUL SPECIAL DE PROTECŢIE ŞI INTERVENŢIE "ACVILA"I. EMBLEMA OFICIALĂEmblema oficială a Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe negru, o acvilă de argint, cu ciocul şi ghearele roşii, în poziţie de atac. În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere de acelaşi metal, tot pe fond negru: * ROMÂNIA * GRUPUL SPECIAL DE PROTECTIE ŞI INTERVENTIE "ACVILA".Semnificaţia elementelor însumate: a) acvila de argint - comunicarea, înţelepciunea, forţa şi tenacitatea, autoritatea şi puterea; misiunea de observaţie aeriană; b) ciocul şi ghearele - forţa corpului; c) culoarea roşie a ciocului şi ghearelor - acţiune, cutezanţă, dorinţa de a servi patria, sinceritate şi voinţă.II. EMBLEMA TACTICĂEmblema tactică a Grupului Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila" aparţinând Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe argint, o acvilă neagră, în poziţie de atac. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare, tot pe fond argint: * ROMÂNIA * GRUPUL SPECIAL DE PROTECTIE ŞI INTERVENTIE "ACVILA".Semnificaţia elementelor însumate: a) acvila neagră pe câmp de argint - curaj, demnitate, putere, stabilitate, zbor spre înălţimi; misiune de observaţie aeriană.  +  Anexa 22COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti se prezintă după cum urmează: un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, cu bordură roşie, pe câmp albastru, un grifon de aur, limbat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o balanţă de argint, cu talgerele în echilibru. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere negre: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate: a) grifon de aur - forţă, putere, dificultate de învins; b) balanţă - actul de justiţie, puterea de a judeca drept; c) bordura - protecţie, recompensă.  +  Anexa 23ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA"Însemnul heraldic al Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut albastru, mobilat cu o carte deschisă, de argint, având deasupra o balanţă cu talgerele în echilibru, de aur.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PER SCIENTIAM PRO PATRIA (PRIN ŞTIINŢĂ PENTRU PATRIE).Semnificaţia elementelor însumate: a) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii; b) balanţa - echilibru, sugerând capacitatea de a separa vinovăţia de inocenţă şi de a respecta legile ţării.  +  Anexa 24FACULTATEA DE POMPIERIÎnsemnul heraldic al Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" se prezintă după cum urmează: în scut de elveţian, pe roşu, un compas de argint având între braţe o roată crenelată şi o cască de pompier de acelaşi metal. Deasupra compasului, în şef, o stea, de asemenea, de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aur pe fond purpuriu: * ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" * FACULTATEA DE POMPIERI.Semnificaţia elementelor însumate: a) compasul - simbol al echităţii, al înţelepciunii şi al prudenţei; reprezintă ştiinţele exacte şi rigoarea matematică; b) roata crenelată - ritmul, forţa, mişcarea, mecanica, materialul; c) casca cu panaş - protecţia, invulnerabilitatea, iar în cazul de faţă este un simbol al pompierilor; d) steaua de argint - ştiinţă, cultură, unitate de învăţământ.  +  Anexa 25CENTRUL DE STUDII POSTUNIVERSITAREÎnsemnul heraldic al Centrului de Studii Postuniversitare al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în scut triunghiular, cu marginile rotunjite, pe albastru, două făclii negre, cu flacără de aur, încrucişate, având deasupra o stea de argint. În şef, pe roşu, o carte deschisă, naturală. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere negre: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CENTRUL DE STUDII POSTUNIVERSITARE.Semnificaţia elementelor însumate: a) făclia - ştiinţa; b) stea de argint - cultură, ştiinţă, înţelepciune; c) carte - învăţământ.  +  Anexa 26CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIEEmblema Centrului de Psihosociologie se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe albastru, se află litera ? de culoare aurie. În exergă, între două cercuri liniare, continue, aurii, legenda de acelaşi metal scrisă pe fond, de asemenea, albastru: * CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIE * M.I.R.A.Semnificaţia elementelor însumate: a) Psi este a douăzeci şi treia literă a alfabetului grecesc şi reprezintă sigla cuvântului psihi (suflet), dar şi a psihologiei - ştiinţă cu caracter interdisciplinar care studiază interferenţele dintre psihologia personalităţii şi sociologie. Mai înseamnă (cu apex în dreapta sus) 700 sau al şapte sutelea, dar şi (cu apex în stânga jos) 700.000 sau al şapte sute miilea.  +  Anexa 27BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE A JANDARMERIEI "VLAD ŢEPEŞ"Însemnul heraldic al Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: în scut francez modern, pe albastru, o grenadă aprinsă de argint, asuprită de o lance de aur, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii, susţinută la dextra de un leu rampant, de asemenea, de aur, limbat şi armat roşu, iar la senestra de un grifon rampant, de acelaşi metal, limbat şi armat roşu; ambele animale, afrontate, stau cu membrele posterioare pe cate un arabesc auriu. Scutul este timbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă şi împodobit cu panaş purpuriu, aşezat trei sferturi la dreapta. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE "VLAD ŢEPEŞ".Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) lancea - voinţa, dar aminteşte şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară; c) acele de ceasornic - executarea de planuri militare; d) grifon - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins; e) leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere; f) coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi face datoria în limitele legii.  +  Anexa 28BATALIONUL 1 ANTITERORIST ŞI ACŢIUNI SPECIALEÎnsemnul heraldic al Batalionului 1 Antiterorist şi Acţiuni Speciale din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: în scut de tip francez modern, pe albastru, un chevron roşu, încărcat cu un piolet de argint şi o ancoră de acelaşi metal, însoţit, în şef, la dextra, de trei săgeţi de argint, cu vârfurile în sus, aşezate două în săritoare, cea din mijloc în pal, la senestra, de o mână de aur, înaripată de argint, ţinând un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în pal, cu vârful în sus, iar în talpă de o grenadă de argint, aprinsă de acelaşi metal. Sub scut este deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: CURAJUL ÎNVINGE MOARTEA. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BATALIONUL 1 ANTITERORIST ŞI ACŢIUNI SPECIALE.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) pumnal - justiţie şi onoare militară; c) mâna înaripată - forţă, stăpânire de sine, vigilenţă în expediţii militare; ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul aerian; d) piolet - ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul montan; e) ancora - speranţă, fermitate; ilustrează capacitatea unităţii în mediul nautic; f) trei săgeţi - lupta împotriva celor care încalcă legea.  +  Anexa 29BATALIONUL 2 SPECIAL DE INTERVENŢIEÎnsemnul heraldic al Batalionului 2 Special de Intervenţie din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei "Vlad Ţepeş" se prezintă după cum urmează: scut de tip francez modern, tăiat de o bandă de argint, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii şi însoţită, în şef, de o spadă de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal, cu vârful în jos, iar în talpă, de o grenadă de argint aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * BATALIONUL 2 SPECIAL DE INTERVENŢIE.Semnificaţia elementelor însumate: a) spada - instrument al justiţiei, puterea de a separa vinovăţia de inocenţă; b) acele de ceasornic - executarea de planuri militare; c) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită.  +  Anexa 30ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE "VASILE LASCĂR" CÂMPINAÎnsemnul heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Vasile Lascăr" Câmpina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut francez medieval, triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, cu o bandă de argint, încărcată cu trei stele roşii, având în cartierul 1, din partea stângă superioară, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul 2, din partea dreaptă inferioară, o stea de argint. În exergă, între două cercuri liniare, negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE * "VASILE LASCĂR" CÂMPINA.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - protecţie, securitate; b) steaua de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, înţelepciune; c) stelele roşii - oamenii; d) balanţa - echilibru, justiţie şi echitate.  +  Anexa 31ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI"GRIGORE ALEXANDRU GHICA" DRĂGĂŞANIÎnsemnul heraldic al Şcolii Militare de Subofiţeri de Jandarmi "Grigore Alexandru Ghica" Drăgăşani va avea forma rotundă păstrând în compoziţie elemente din stema Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o sabie de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei însemnul heraldic al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române: un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată scrisă cu negru.În partea inferioară, sub acvilă, o stea de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, pe fond, de asemenea, albastru, legenda scrisă cu aur: * ROMÂNIA * ŞCOALA MILITARĂ DE SUBOFIŢERI DE JANDARMI/"GRIGORE ALEXANDRU GHICA".Semnificaţia elementelor însumate: a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă; b) litera J - sigla care desemnează, încă din secolul al XIX-lea, Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche; d) stea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă, înţelepciune.  +  Anexa 32CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRIICADRELOR JANDARMI OCHIURIÎnsemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut occidental de secol XX, cu un şef roşu, încărcat cu un leu leopardat de aur, limbat şi armat roşu; pe câmp albastru, un chevron de aur, însoţit, la dreapta şi la stânga, de două stele de argint, iar în vârf, de o grenadă aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare, negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere de aur: * JANDARMERIA ROMÂNĂ * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURI.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) stelele de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, înţelepciune; c) chevron - piesă onorabilă evocând protecţia şi conservarea; d) leu leopardat de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; inteligenţă, vigilenţă, putere; e) gheare roşii - forţa unităţii.  +  Anexa 33CENTRUL CULTURAL AL MINISTERULUI INTERNELORŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEEmblema Centrului Cultural al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de lauri verzi, o liră portocalie peste care broşează o carte de argint deschisă. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare: * MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE * CENTRUL CULTURAL.Semnificaţia elementelor însumate: a) cartea de argint - învăţământ, ştiinţă; b) lira - inspiraţia poetică şi muzicală; c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.-----------