ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 4 iunie 2008pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2008    Având în vedere:- faptul că navele angajate în servicii guvernamentale, din dotarea structurilor similare din unele state membre ale Uniunii Europene, sunt exceptate de la dispoziţiile legislaţiei civile în domeniul transportului naval, prin stabilirea unui regim juridic distinct de cel al navelor comerciale;- termenul-limită stabilit prin Legea nr. 290/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, pentru aplicarea unui regim similar navelor comerciale, precum şi riscul neexecutării misiunilor specifice de către navele din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române şi Autorităţii Naţionale a Vămilor;- obligaţiile stabilite, potrivit legii, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative cu privire la asigurarea ordinii publice şi respectării regimului frontierei de stat a României în apele maritime, fluviale şi pe căile navigabile interioare,ţinând seama de faptul că aceste elemente constituie situaţii extraordinare, vizând interesul public şi contribuind implicit la îndeplinirea măsurilor adoptate pe linia securizării frontierei de stat, cerinţă fundamentală pentru integrarea României în Spaţiul Schengen,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Prevederile prezentei ordonanţe nu se aplică navelor militare, navelor din dotarea Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române şi Autorităţii Naţionale a Vămilor, porturilor militare, precum şi în zonele în care se desfăşoară în exclusivitate activităţi militare, de ordine publică şi securitate naţională."  +  Articolul IIArticolul IV din Legea nr. 290/2007 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2007, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian Davidp. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 70.----