ORDIN nr. 1.603 din 22 mai 2008pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, şi ale pct. 6.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, precum şi persoanele juridice beneficiare ale garanţiei sau subîmprumutului de stat vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 22 mai 2008.Nr. 1.603.  +  AnexăNORMA 22/05/2008