ORDIN nr. 1.187 din 16 aprilie 2008pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 şi 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 bis abonament, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIDirecţia generală de metodologie contabilă instituţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 1.187.  +  Anexa I. Capitolul VI: PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUŢII PUBLICE se modifică şi se completează astfel:1. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 45 DECONTĂRI CU COMUNITATEA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, etc.), denumirea se modifică astfel: DECONTĂRI CU COMISIA EUROPEANĂ PRIVIND FONDURILE NERAMBURSABILE (PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI).2. La contul 450 "Sume de primit şi de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".3. La contul 4501 "Sume de primit de la Comunitatea Europeană PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA".4. La contul 4502 "Sume de restituit Comunităţii Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA".5. La contul 450 "Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II 4502 "Sume de restituit Comisiei Europene - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI", contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI".6. La contul 451 "Sume de primit şi de restituit Fondului Naţional PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".7. La contul 4511 "Sume de primit de la Fondul Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".8. La contul 4512 "Sume de restituit Fondului Naţional - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA".9. La contul 451 "Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II 4512 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - PHARE, SAPARD, ISPA" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".10. La contul 452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".11. La contul 452 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4521 "Sume datorate Agenţiilor de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" şi contul 4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".12. La contul 454 "Sume de primit şi de restituit beneficiarilor PHARE" denumirea se modifică astfel: "Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".13. La contul 454 "Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - PHARE, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II: 4542 "Sume de restituit beneficiarilor - PHARE" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI", contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".14. La contul 455 "Sume de primit şi de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".15. La contul 455, "Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" după contul sintetic de gradul II: 4552 "Sume de restituit bugetului (cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - PHARE, SAPARD, ISPA)" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".16. La contul 456 "Sume de primit de la bugetul de stat pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".17. La contul 456 "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".18. La contul 457 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".19. La contul 457 "Sume avansate şi de recuperat de la Agenţiile de Implementare/Autorităţile de Management - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4571 "Sume de recuperat de la Agenţiile de Implementare - PHARE, SAPARD, ISPA", contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" şi contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".20. La contul 458 "Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare (la beneficiarii finali)" denumirea se modifică astfel: "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali).21. La contul 458 "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 4581 "Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)", contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)", contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI - (la beneficiarii finali)".22. La clasa 4 CONTURI DE TERŢI, grupa 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE, după contul sintetic de gradul I 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".23. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI BĂNCI COMERCIALE se înlocuieşte sintagma "bănci comerciale" cu sintagma "instituţii de credit".24. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ŞI INSTITUŢII DE CREDIT grupa 55 "DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ", denumirea contului sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se modifică astfel: "Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".25. După contul sintetic de gradul I: 558 "Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: 5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" şi contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".26. După contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se introduce un nou cont sintetic de gradul I: 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".27. La contul 668 "Dobânzi de transferat Comunităţii Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA" denumirea se modifică astfel: "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".28. La contul 778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" denumirea se modifică astfel: "Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile".II. Capitolul XV "Anexe" devine capitolul XVI, iar capitolul XV se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XVCONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR SPECIFICE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI1. Instrucţiuni de utilizare a conturilor contabileContul 4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit reprezentând contribuţia financiară nerambursabilă a Comisiei Europene sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri.Contul 4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Comisia Europeană sub forma instrumentelor structurale, a fondurilor pentru agricultură şi a altor fonduri, iar în credit se înregistrează sumele justificate, certificate din Declaraţiile de cheltuieli sau sumele primite de la Comisia Europeană.Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Comisia Europeană.Contul 4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul contului:474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli solicitate Comisiei Europene. etc.Contul 4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu prefinanţarea justificată cu sumele certificate;- cu plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană, justificate cu sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării. etc.Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit Comisiei Europene reprezentând sume neutilizate, sume recuperate de la Autorităţile de Management/beneficiari/Agenţiile de Plăţi din debite provenind din nereguli şi sume de la bugetul de stat pentru finanţarea pierderilor ca urmare a corecţiilor financiare şi a debitelor nerecuperate/prescrise.Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Comisiei Europene, iar în debit sumele restituite Comisiei Europene. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Comisiei Europene.Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare datorate Comisiei Europene;4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia.4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi şi datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia. etc.Contul 4504 "Sume de restituit Comisiei Europene INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele corectate de Comisia Europeană, deduse din sumele certificate (sume avansate din prefinanţare şi din plăţi intermediare).5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele restituite Comisiei reprezentând debite, sume neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare avansate de Comisia Europeană. etc.Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate de Comisia Europeană sub formă de prefinanţare şi plăţi intermediare. Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele avansate de Comisia Europeană, iar în debit sumele justificate. Soldul creditor al contului exprimă sumele avansate de Comisia Europeană sub forma de prefinanţare şi plăţi intermediare şi nejustificate.Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele corectate de Comisia Europeană, deduse din sumele certificate (sume avansate din prefinanţare şi din plăţi intermediare).5152 "Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele încasate în contul de disponibil în euro, reprezentând prefinanţare şi plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană. etc.Contul 4506 "Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu prefinanţarea justificată cu sumele certificate;- cu plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană, justificate cu sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării;4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare datorate Comisiei Europene. etc.Contul "4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Agenţiile de plăţi ţin evidenţa sumelor din fonduri externe nerambursabile destinate agriculturii, a fondurilor de la buget şi a altor fonduri ce urmează a fi încasate de la Ministerul Agriculturii.Contul 4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Ministerul Agriculturii, iar în credit sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Ministerul Agriculturii.Contul 4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele solicitate de la Ministerul Agriculturii pentru care nu se cunosc beneficiarii. etc.Contul 4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile Agenţiilor de Plăţi pentru finanţarea programelor/măsurilor şi schemelor de plată.Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor din instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri care trebuie restituite Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii, iar în debit se înregistrează sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii.Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi datorate Ministerului Agriculturii;4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autorităţilor de Certificare;- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare;4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a plăţilor efectuate eronat;- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a notificărilor Autorităţilor de Certificare. etc.Contul 4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele neutilizate din prefinanţare şi plăţi intermediare transferate de Autorităţile de Management în conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale ale Autorităţilor de Certificare;- cu sumele provenite din debitele recuperate, transferate Autorităţilor de Certificare;- cu sumele de la buget transferate Autorităţilor de Certificare reprezentând debite datorate Comisiei Europene;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele reprezentând debite transferate de Autorităţile de Management în conturile de disponibil ale Autorităţilor de Certificare. etc.Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ţine evidenţa sumelor de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, reprezentând plăţi efectuate către beneficiari, aferente Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, iar în credit sumele încasate. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.Contul 4515 " Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aferente Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală şi datorate Ministerului Agriculturii. etc.Contul 4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:5151"Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile":- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, reprezentând finanţare externă nerambursabilă din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală;5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile":- cu sumele reprezentând cofinanţare, transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile":- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, reprezentând prefinanţare aferentă Fondului European Agricol de Dezvoltare Rurală în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. etc.Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa avansurilor din prefinanţare şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii.Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează avansurile din prefinanţare şi plăţi intermediare primite de la Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii, iar în debit justificarea sumelor avansate. Soldul creditor al contului exprimă avansurile primite şi nejustificate.Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele încasate de la Autorităţile de Certificare reprezentând prefinanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la buget.- cu sumele încasate de la Autorităţile de certificare, reprezentând plăţi intermediare din fonduri externe nerambursabile. etc.Contul 4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele neutilizate din prefinanţare datorate Autorităţilor de Certificare;- cu sumele neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţilor de Certificare.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele din prefinanţare şi plăţi intermediare înscrise în declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare. etc.Contul 4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Ministerul Agriculturii ţine evidenţa sumelor din fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri, datorate Agenţiilor de Plăţi pentru derularea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă.Contul 4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate Agenţiilor de Plăţi, iar în debit se înregistrează sumele plătite.Soldul creditor exprimă sumele datorate Agenţiilor de Plăţi.Contul 4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând fonduri nerambursabile pentru agricultură şi cofinanţare de la buget;4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA) etc.Contul 4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele provenind din fonduri externe nerambursabile transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi;5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil, pentru cofinanţarea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi reprezentând prefinanţare şi fonduri de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor/programelor/măsurilor de piaţă. etc.Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare, Autorităţile de Management şi Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor de recuperat de la beneficiari.Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat de la beneficiari, iar în credit se înregistrează sumele recuperate.Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat de la beneficiari.Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia;4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a plăţilor efectuate eronat.- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a notificărilor Autorităţilor de Certificare;4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora;4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare;- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cofinanţare;4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu debitele de recuperat de la beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe;- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe. etc.Contul 4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget);474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Autorităţile de Management (în roşu);5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând debite apărute în gestionarea instrumentelor structurale, fondurilor pentru agricultură, fondurilor de la buget şi a altor fonduri, în cazul plăţilor directe şi indirecte (sume neutilizate, cofinanţare, cheltuieli neeligibile şi conexe);- cu sumele recuperate de la beneficiari, reprezentând plăţi efectuate eronat;5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus din cofinanţare;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus, reprezentând cheltuieli neeligibile sau cheltuieli conexe;- cu sumele recuperate de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat. etc.Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa sumelor datorate beneficiarilor.Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor, iar în debit se înregistrează sumele plătite. Soldul creditor al contului exprimă sumele datorate beneficiarilor.Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele solicitate de la bugetul statului şi datorate beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe;473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, datorate beneficiarilor de către Autorităţile de Certificare;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Management;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Management;474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile, de către Autorităţile de Certificare;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Certificare. etc.Contul 4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, compensate cu sumele datorate acestora (din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget);4545"Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la Comisia Europeană;- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la buget;5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în conturile beneficiarilor, după reţinerea prefinanţării acordată acestora.5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor directe;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor indirecte;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile, în cazul plăţilor directe;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe, în cazul plăţilor indirecte;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli conexe, în cazul plăţilor directe;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele transferate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană. etc.Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi ţin evidenţa avansurilor acordate beneficiarilor din prefinanţare.Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţare, iar în credit avansurile justificate. Soldul debitor al contului exprimă avansurile acordate beneficiarilor şi nejustificate.Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul următoarelor conturi:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu avansurile acordate beneficiarilor din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile";- cu avansurile acordate beneficiarilor, reprezentând prefinanţarea din fonduri de la buget. etc.Contul 4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele reprezentând debite de recuperat de la beneficiari, provenite din prefinanţarea din fonduri externe nerambursabile sau din fonduri de la buget, nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora.4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la Comisia Europeană;- cu sumele acordate beneficiarilor din prefinanţarea de la buget. etc.Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget reprezentând prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană.Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget, iar în credit se înregistrează sumele primite. Soldul debitor exprimă sumele de primit de la buget.Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de la buget de către Autorităţile de Management, reprezentând cofinanţare;- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare;- cu sumele de primit de la buget, reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;- cu sumele de primit de la buget anterior certificării sumelor din Declaraţia de cheltuieli a Autorităţilor de Management, reprezentând cofinanţare; etc.Contul 4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele intrate în cont transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele intrate în cont transferate de la buget reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri. etc.Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană rămase neutilizate/recuperate.Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului.Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4543 "Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, reprezentând debite din cofinanţare;- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cofinanţare;4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de la buget de către Autorităţile de Management, reprezentând cofinanţare;- cu sumele de primit de la buget, reprezentând prefinanţare;- cu sumele de primit de la buget, reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;- cu sumele de primit de la buget anterior certificării sumelor din declaraţia de cheltuieli a Autorităţilor de Management, reprezentând cofinanţare; etc.Contul 4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de restituit bugetului, compensate cu sumele de primit de la buget.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare.474 "Sume în curs de certificare -INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele certificate din declaraţia de cheltuieli.5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate/neutilizate din cofinanţare, transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare sau de către Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri, transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite. etc.Contul 456 "Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este cont bifuncţional şi se dezvoltă astfel:4561 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile - PHARE, SAPARD, ISPA";4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI";4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".Contul 4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi conexe, care sunt datorate beneficiarilor/agenţiilor de plăţi.Contul 4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe.Contul 4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de agenţiile de plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA);4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele solicitate de la bugetul statului şi datorate beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe.4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de la buget, reprezentând debite datorate Comisiei Europene; etc.Contul 4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele încasate de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe. etc.Contul 4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de restituit bugetului, reprezentând sume provenite din cheltuieli neeligibile şi conexe rămase neutilizate/recuperate.Contul 4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit bugetului, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe rămase neutilizate, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit bugetului.Contul 4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu debitele de recuperat de la beneficiari, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe;- cu sumele de recuperat de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat din cheltuieli neeligibile şi conexe;4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de primit de la buget, reprezentând debite datorate Comisiei Europene. etc.Contul 4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de restituit bugetului compensate cu sumele de primit de la buget;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele recuperate sau neutilizate aferente fondurilor de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe virate la bugetul statului. etc.Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor avansate Autorităţilor de Management/Agenţiile de Plăţi din prefinanţare şi plăţi intermediare.Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare şi plăţi intermediare, iar în credit sumele justificate. Soldul debitor al contului exprimă sumele avansate şi nejustificate.Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare şi plăţi intermediare din fonduri externe nerambursabile;559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget pentru prefinanţarea programelor/proiectelor;- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană pentru continuarea finanţării programelor/proiectelor. etc.Contul 4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management reprezentând sume din prefinanţare aferentă fondurilor externe nerambursabile sau de la buget, nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora.473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu dobânzile încasate la contul în euro de la Banca Naţională a României, datorate Autorităţilor de Management;474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autorităţile de Management;- cu sumele justificate de autorităţile de management, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din declaraţiile de cheltuieli ale acestora (în roşu);5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele neutilizate de Autorităţile de Management încasate în conturile de disponibilităţi ale Autorităţilor de Certificare. etc.Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând sume plătite în plus, sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite recuperate.Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de recuperat reprezentând sume neutilizate, debite recuperate, dobânzi/penalităţi la debite, iar în credit sumele recuperate. Soldul debitor al contului exprimă sumele de recuperat.Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4504 "Sume de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi şi datorate Comisiei Europene, în baza notificării acesteia.4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu valoarea debitelor de recuperat de la Autorităţile de Management, reprezentând sume din prefinanţare aferentă fondurilor externe nerambursabile sau de la buget nejustificate în termen de şase luni de la acordarea acestora; etc.Contul 4573 "Sume de recuperat de la Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele restituite de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi din conturile de disponibil din fonduri externe nerambursabile, reprezentând prefinanţare nejustificată în termen şase luni de la acordarea acesteia, debite recuperate. etc.Contul 458 "Sume de primit/de restituit Agenţiilor/Autorităţilor de Implementare/Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi (la beneficiarii finali) - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" devine cont bifuncţional şi se dezvoltă astfel:- contul 4581 "Sume de primit de la Agenţiile/Autorităţile de Implementare - PHARE, ISPA, SAPARD - (la beneficiarii finali)";- contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)";- contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)".Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)Cu ajutorul acestui cont instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi, iar în credit sumele primite. Soldul debitor al contului exprimă sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi.Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se debitează prin creditul conturilor:774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru Agricultură şi alte fonduri.778 "Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. etc.Contul 4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali) se creditează prin debitul conturilor:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte fonduri.5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management reprezentând cofinanţare de la buget.5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget. etc.Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)"Cu ajutorul acestui cont, instituţiile publice - beneficiari finali - ţin evidenţa sumelor de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, reprezentând instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează sumele de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, iar în debit sumele restituite. Soldul creditor al contului exprimă sumele de restituit.Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se creditează prin debitul următoarelor conturi:774 "Finanţarea din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile, notificate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management.778 "Venituri din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele reprezentând debite din fonduri de la buget, notificate de Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management. etc.Contul 4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" (la beneficiarii finali)" se debitează prin creditul următoarelor conturi:5151 "Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management, reprezentând debite din fonduri externe nerambursabile;5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management reprezentând debite şi penalităţi/dobânzi la debitele aferente cofinanţării de la buget;5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management reprezentând debite din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget. etc.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor în curs de clarificare datorate beneficiarilor de fonduri externe nerambursabile şi de fonduri de la buget, până la momentul clarificării acestora.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" este un cont bifuncţional. În debitul contului se înregistrează sumele datorate beneficiarilor provenind din fonduri externe nerambursabile şi fonduri de la buget aflate în curs de clarificare (certificare), iar în credit sumele clarificate (certificate) înscrise în Declaraţiile de cheltuieli. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de clarificare (certificare).Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".- cu sumele provenite din dobânzile aferente contului în euro de la Banca Naţională a României, datorate beneficiarilor de către Autorităţile de Certificare;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Management;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare, de către Autorităţile de Management;4572 "Sume avansate Autorităţilor de management - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu dobânzile încasate la contul în euro de la Banca Naţională a României, datorate Autorităţilor de Management. etc.Contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor4513 "Sume de primit de la Ministerul Agriculturii - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI".- cu sumele solicitate de la Ministerul Agriculturii pentru care nu se cunosc beneficiarii;4516 "Sume avansate de Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele din prefinanţare şi plăţi intermediare înscrise în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare.4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele cuprinse în Declaraţiile de cheltuieli ale Autorităţilor de Management transmise Autorităţilor de Certificare;668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, SAPARD, ISPA, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu dobânzile de alocat programelor/proiectelor etc.Contul 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa sumelor solicitate de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitării de fonduri a acestora.Contul 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele solicitate de Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi în baza Declaraţiei de cheltuieli/Solicitării de fonduri, aflate în curs de certificare, iar în credit se înregistrează sumele certificate pentru care s-a întocmit Declaraţia de cheltuieli la Comisia Europeană. Soldul debitor al contului exprimă sumele aflate în curs de certificare.Contul 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele cuprinse în Solicitarea de fonduri întocmită de Agenţiile de Plăţi, reprezentând fonduri nerambursabile pentru agricultură şi cofinanţare de la buget.4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele de recuperat de la beneficiari, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli întocmite de Autorităţile de Management (în roşu);4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile de către Autorităţile de Certificare;- cu sumele datorate beneficiarilor din fonduri de la buget, reprezentând cofinanţare de către Autorităţile de Certificare;4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele înscrise în Declaraţiile de cheltuieli primite de la Autorităţile de Management;- cu sumele justificate de Autorităţile de Management, corectate ca urmare a necertificării integrale a sumelor din Declaraţiile de cheltuieli ale acestora (în roşu) etc.Contul 474 "Sume în curs de certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se creditează prin debitul conturilor:4503 "Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele certificate cuprinse în Declaraţia de cheltuieli solicitate Comisiei Europene;4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele certificate din Declaraţia de cheltuieli etc.Contul 5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorităţile de Management ţin evidenţa sumelor primite din cofinanţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile.Contul 5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate, reprezentând cofinanţarea de la buget, iar în credit se înregistrează plăţile efectuate. Soldul debitor al contului exprimă disponibilul din cofinanţare existent în cont.Contul 5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele reprezentând cofinanţare transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus din cofinanţare;4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele intrate în cont transferate de la buget pentru cofinanţarea programelor operaţionale;4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând cofinanţare de la buget.581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.Contul 5581 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi pentru cofinanţarea programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor directe;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, din disponibilul din cofinanţarea de la buget, în cazul plăţilor indirecte;4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele recuperate/neutilizate din cofinanţare transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare sau de către Autorităţile de Management la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management, reprezentând debite şi penalităţi/dobânzi la debitele aferente cofinanţării de la buget;581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. etc.Contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii/Autorităţile de Management ţin evidenţa sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe, primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.Contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont.Contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:4543 "Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele recuperate de la beneficiari, plătite în plus, reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe;- cu sumele recuperate de la beneficiari ca urmare a unor plăţi efectuate eronat;4563 "Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele încasate de la buget reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe;4583 "Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management/Agenţiile de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management, reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget;581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi;778 "Venituri din cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"- cu sumele încasate de la buget, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe etc.Contul 5582 "Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:4514 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Ministerului Agriculturii - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele reprezentând debite transferate de Autorităţile de Management în conturile de disponibil ale Autorităţilor de Certificare.4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi, reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;4544 "Sume datorate beneficiarilor-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Autorităţile de Certificare în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile, în cazul plăţilor directe;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în conturile beneficiarilor, reprezentând cheltuieli neeligibile şi conexe, în cazul plăţilor indirecte;- cu sumele transferate de Autorităţile de Management în contul beneficiarilor, reprezentând cheltuieli conexe, în cazul plăţilor directe;4564 "Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele recuperate sau neutilizate aferente fondurilor de la buget reprezentând cheltuieli neeligibile sau conexe virate la bugetul statului.4584 "Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/ Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI (la beneficiarii finali)"- cu sumele restituite Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi, reprezentând debite din cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget;581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi. etc.Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de Certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa disponibilului reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget pentru finanţarea unor programe sau proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile.Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri primite de la buget, iar în credit se înregistrează sumele plătite pentru realizarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul existent în cont.Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se debitează prin creditul conturilor:4515 "Sume de primit de la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit reprezentând prefinanţare aferentă Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, în contul de disponibil al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;4553 "Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele intrate în cont transferate de la buget, reprezentând prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri;581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.Contul 559 "Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile" se creditează prin debitul conturilor:4522 "Sume datorate Agenţiilor de Plăţi - FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate de Ministerul Agriculturii în conturile de disponibil ale Agenţiilor de Plăţi reprezentând prefinanţări şi fonduri de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea programelor/proiectelor/măsurilor de piaţă;4544 "Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele transferate beneficiarilor din fonduri de la buget reprezentând prefinanţări şi indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană;4545 "Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu avansurile acordate beneficiarilor reprezentând prefinanţare din fonduri de la buget.4554 "Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană) - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele recuperate/neutilizate din prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri transferate la bugetul de stat de Autorităţile de Certificare la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite;4572 "Sume avansate Autorităţilor de Management/Agenţiilor de Plăţi - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget pentru prefinanţarea programelor operaţionale;- cu sumele avansate Autorităţilor de Management din fonduri de la buget, în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană, pentru continuarea finanţării programelor/proiectelor;581 "Viramente interne"- cu sumele transferate între conturile de disponibilităţi etc.Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"Cu ajutorul acestui cont Autorităţile de certificare/Ministerul Agriculturii ţin evidenţa dobânzilor ce urmează a fi alocate programelor/proiectelor.Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează dobânzile de alocat programelor operaţionale, iar în credit, la sfârşitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial. Soldul contului, înaintea operaţiunilor de închidere, reprezintă totalul cheltuielilor cu dobânzile de alocat programelor operaţionale efectuate în cursul perioadei.La sfârşitul perioadei, după efectuarea operaţiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI" se debitează prin creditul conturilor:473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare"- cu dobânzile de alocat programelor/proiectelor. etc. Contul 668 "Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat Programului - PHARE, ISPA, SAPARD, INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ, FONDURI DE LA BUGET ŞI ALTE FONDURI"se creditează prin debitul conturilor:121 "Rezultatul patrimonial"- la sfârşitul perioadei, cu soldul debitor al contului, în vederea închiderii acestuia şi stabilirii rezultatului patrimonial.2. Planul de conturi şi Monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.A. Planul de conturi şi monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor specifice cu instrumente structurale şi fonduri de la bugetA.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi PlatăA.2. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la bugetA.2.1. Plăţi directeA.2.2. Plăţi indirecteA.3. Planul de conturi utilizat de Autorităţile de ManagementA.4. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la bugetA.5. Planul de conturi utilizat de beneficiarii finali (instituţii publice) pentru instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduriA.6. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor finali (instituţii publice) a operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.A.1. Planul de conturi utilizat de Autoritatea de Certificare şi Plată
  450 Sume de primit şi de restituit Comisiei Europene - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4503 Sume de primit de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4504 Sume de restituit Comisiei Europeane - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4506 Sume avansate de Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4506.1 Avansuri primite de la Comisia Europeană sub formă de prefinanţare
  4506.2 Plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană
  454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4543 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS
  4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS
  4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS
  4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS
  4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET
  4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB
  4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB
  4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB
  4543.2.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB
  4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană
  4553 Sume de primit de la buget (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)
  4553.1 Sume de primit de la buget - prefinanţare
  4553.2 Sume de primit de la buget - cofinanţare
  4553.3 Sume de primit de la buget - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană
  4554 Sume de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană)
  4554.1 Sume de restituit bugetului - prefinanţare
  4554.2 Sume de restituit bugetului - cofinanţare
  4554.3 Sume de restituit bugetului-indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană
  456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe
  4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile
  4564 Sume de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile
  457 Sume avansate şi de recuperat de la Autorităţile de Management- INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET
  4572 Sume avansate Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4572.1 Sume avansate Autorităţilor de Management din prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4572.2 Sume avansate Autorităţilor de Management pentru continuarea finanţării programelor operaţionale - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4573 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management-INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4573.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management-INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4573.1.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume plătite în plus IS
  4573.1.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate IS
  4573.1.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite IS
  4573.1.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite IS
  4573.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET
  4573.2.1 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management-sume plătite în plus FB
  4573.2.2 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - sume neutilizate FB
  4573.2.3 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - debite FB
  4573.2.4 Sume de recuperat de la Autorităţile de Management - dobânzi/penalităţi la debite FB
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  474 Sume în curs de certificare INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
  5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile
  5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale
  5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte
  5151.1.06/07 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe
  5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget
  5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fonduri de la buget - plăţi indirecte
  5151.2.06/07 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe
  5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile
  5187 Dobânzi de încasat
  558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi indirecte
  5581.06/07 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe
  5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli indirecte
  5582.06/07 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe
  559 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare aferente programelor/ proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  559.1 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale
  559.1.01-05 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi indirecte
  559.1.06/07 Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe
  559.2 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale
  559.2.01-05 Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - plăţi indirecte
  559.2.06/07 Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe
  581 Viramente interne
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  668 Dobânzi de transferat Comisiei Europene sau de alocat programului
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  766 Venituri din dobânzi
  A.2. Monografie privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la bugetA.2.1. Plăţi directe1. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană (CE) - Prefinanţare1.1. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare │ 4506.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.2. Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreria Statuluia. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezoreria Statului
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  b. încasare în contul de trezorerie al ACP-54.01.01.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1 X
  Viramente interne 581 X
  1.3. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediua. virare din contul 54.01.01.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1 X
  b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  1.4. Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a prefinanţării acordate beneficiarilor
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X
  1.6. Încasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  1.7. Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanţării programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.05.07 sau 54.01.05.06
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  1.8. Virarea sumelor din contul unui program operaţional pentru continuarea finanţării altui program operaţionala. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  b. încasare în contul 54.01.01.07 sau 54.01.01.06
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  2. Fonduri de la bugetul statului - Prefinanţare2.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X
  Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X
  2.2. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1 X
  Sume de primit de la buget - prefinanţare 4553.1 X
  2.3. Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1 X
  b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 559.1.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  2.4. Virarea sumelor din prefinanţare către beneficiari din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X
  Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 559.1.06/07 X
  2.5. Virarea sumelor provenite din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestoraa. virare din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale - plăţi directe 559.1.06/07 X
  b. încasare în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1 X
  Viramente interne 581 X
  2.6. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiar reprezentând sumele provenind din prefinanţare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X
  Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare 4545 X
  2.7. Încasarea debitelor de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB 4543.2.3 X
  2.8. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanăa. virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  b. încasarea în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1 X
  Viramente interne 581 X
  2.9. Virarea sumelor neutilizate din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03 la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit bugetului - prefinanţare 4554.1 X
  Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru programele operaţionale 559.1 X
  3. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană - plăţi intermediare3.1. Solicitare de fonduri de către autorităţile de management în baza declaraţiei de cheltuieli
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit│ Credit│├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume în curs de certificare │474 │ X │ ││cheltuieli AM ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor │4544 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.2. Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele acordate din prefinanţare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit│ Credit│├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume datorate beneficiarilor │4544 │ X │ ││cheltuieli AM ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare │4545 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.3 Virarea din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07 a sumelor datorate beneficiarilor din fonduri externe nerambursabile, după reţinerea prefinanţării acordate
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  3.4. Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit│ Credit│├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume de primit de la CE │4503 │ X │ ││cheltuieli ACP + ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Cerere de fonduri │Sume în curs de certificare │474 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.5. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile (în roşu)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1 X
  3.6. Încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS 4543.1.1 X
  3.7. Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X
  3.8. Deducerea sumelor avansate de Comisia Europeană din sumele certificatea. deducerea prefinanţării din sumele certificate
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X
  Sume de primit de la CE 4503 X
  b. deducerea plăţilor intermediare avansate de Comisia Europeană din sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X
  Sume de primit de la CE 4503 X
  3.9. Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, din contul în euro deschis la BNR în contul de disponibil în lei de la Trezoreria Statuluia. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la Trezoreria Statului
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  b. încasare în contul -54.01.01.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1 X
  Viramente interne 581 X
  3.10. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionale de transport şi mediua. virare din contul 54.01.01.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1 X
  b. încasare în contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  4. Fonduri de la bugetul statului - Cofinanţare4.1. Solicitare de fonduri de către autorităţile de management în baza declaraţiei de cheltuieli
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit│ Credit│├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume în curs de certificare │474 │ X │ ││cheltuieli ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor │4544 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.2. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat înaintea certificării sumelor din declaraţia de cheltuieli de la Autorităţile de Management
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553.2 X
  Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X
  4.3. Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  Sume de primit de la buget-cofinanţare 4553.2 X
  4.4. Virarea din contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cofinanţare
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  4.5. Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi declarate Comisiei Europene
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Declaraţie de cheltuieli ACP Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X
  Sume în curs de certificare 474 X
  4.6. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile (în roşu)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume în curs de certificare 474 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X
  4.7. Încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.02.06 sau 54.01.02.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X
  4.8. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554.2 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  5. Fonduri de la bugetul statului - Indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană5.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X
  Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X
  5.2. Încasarea sumelor reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană de la bugetul statului în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 559.2 X
  Sume de primit de la buget - indisponibilităţi 4553.3 X
  5.3. Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 559.2 X
  b. încasare în contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe 559.2.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  5.4. Virarea din contul 54.01.03.06 sau 54.01.03.07 a sumelor datorate beneficiarilor
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Disponibil de la buget reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri pentru programele operaţionale - plăţi directe 559.2.06/07 X
  5.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisiaa. virare din contul 54.01.01.06 sau 54.01.01.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  b. încasare în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 559.2 X
  Viramente interne 581 X
  5.6. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi 4554.3 X
  Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indisponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale 559.2 X
  6. Compensarea sumelor de restituit la bugetul statului cu cele de primit de la bugetul statului (refinanţare, cofinanţare şi indisponibilităţi)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de restituit bugetului 4554.1-3 X
  Sume de primit de la buget 4553.1-3 X
  7. Fonduri de la bugetul statului - cheltuieli neeligibile (TVA)7.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul statului
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563 X
  Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  7.2. Încasarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile de la bugetul statului în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 5582.06/07 X
  Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile 4563 X
  7.3. Virarea din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cheltuieli neeligibile (TVA)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile aferente programelor operaţionale - cheltuieli directe 5582.06/07 X
  7.4. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat înaintea certificării sumelor eligibile
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X
  Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564 X
  7.5. Încasarea sumelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5582.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB 4543.2.1 X
  7.6. Sume recuperate/neutilizate virate la bugetul statului din contul 54.01.04.06 sau 54.01.04.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile 4564 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5582.06/07 X
  8. Debite recuperate de la beneficiariA. în situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale (Comisia Europeană a realizat deja o compensare în acest sens)8.1. Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiaria. debite de recuperat - Instrumente Structurale
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  Sume de restituit CE 4504 X
  b. debite de recuperat - Fonduri de la buget (cofinanţare)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari-debite (cofinanţare) FB 4543.2.3 X
  Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2 X
  c. debite de recuperat - Fonduri de la buget (cheltuieli neeligibile - TVA)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB (cheltuieli neeligibile - TVA) 4543.2.3 X
  Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564 X
  8.2. Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanţare, cheltuieli neeligibile-TVA) 4543.2.3 X
  8.3. Virarea sumelor reprezentând debite recuperatea. virare din contul 54.01.05.06/07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X X
  Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5582.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  8.4. Corectarea sumelor avansate de Comisia Europeană deduse din sumele certificatea. sume avansate din prefinanţare
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X
  Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X
  b. sume avansate din plăţi intermediare
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de restituit CE 4504 X
  Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X
  B. În situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene8.5. Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la beneficiaria. debite de recuperat provenite din Instrumente Structurale
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  Sume de restituit CE 4504 X
  b. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cofinanţare)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanţare) 4543.2.3 X
  Sume de restituit bugetului (cofinanţare) 4554.2 X
  c. debite de recuperat provenite din Fonduri de la buget (cheltuieli neeligibile - TVA)
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume de recuperat de la beneficiari - debite (cheltuieli neeligibile-TVA) FB 4543.2.3 X
  Sume de restituit bugetului (cheltuieli neeligibile - TVA) 4564 X
  8.6. Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.06 sau 54.01.05.07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS 4543.1.3 X
  Sume de recuperat de la beneficiari-debite FB (cofinanţare, cheltuieli neeligibile-TVA) 4543.2.3 X
  8.7. Virarea sumelor provenite din debite recuperatea. virare din contul 54.01.05.06/07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi directe 5151.2.06/07 X
  b. încasare în conturile 54.01.01.06/07, 54.01.02.06/07 şi 54.01.04.06/07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5581.06/07 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferentă programelor operaţionale - plăţi directe 5582.06/07 X
  Viramente interne 581 X
  8.8. Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite, la Comisia Europeană (la solicitarea CE)a. virare din contul 54.01.01.06/07
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Viramente interne 581 X
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale - plăţi directe 5151.1.06/07 X
  b. încasare în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  Viramente interne 581 X
  8.9. Virarea sumelor provenite din debite la Comisia Europeană
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  8.10. Compensarea sumelor de recuperat de la beneficiar cu cele datorate acestoraa. în cazul în care sumele au fost acordate din instrumente structurale
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Sume de recuperat de la beneficiari IS 4543.1.1-4 X
  b. în cazul în care sumele au fost acordate din fonduri de la buget
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Nota contabilă Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  Sume de recuperat de la beneficiari FB 4543.2.1-4 X
  9. Sume neutilizate9.1. Evidenţierea sumelor neutilizate din prefinanţare şi datorate Comisiei Europeane
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare 4506.1 X
  Sume de restituit CE 4504 X
  9.2. Virarea sumelor neutilizate din prefinanţare la Comisia Europeană
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  9.3. Evidenţierea sumelor neutilizate provenite din plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Plăţi intermediare primite de la CE 4506.2 X
  Sume de restituit CE 4504 X
  9.4. Virarea sumelor neutilizate din plăţile intermediare avansate de Comisia Europeană
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Sume de restituit CE 4504 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  10. Dobânzi10.1 Înregistrarea dobânzii de încasat la contul în euro deschis la BNR
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Dobânzi de încasat 5187 X
  Venituri din dobânzi 766 X
  10.2. Încasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNRa. cursul la data încasării este mai mare decât cursul la data înregistrării
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X
  Dobânzi de încasat 5187 X
  b. cursul la data încasării este mai mic decât cursul la data înregistrării
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X
  Dobânzi de încasat 5187 X
  10.3. Înregistrarea dobânzii ca sumă de transferat programului operaţional
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X
  Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X
  10.4. Schimbul valutar al dobânzii bonificate
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Ordin de cumpărare valută Viramente interne 581 X
  Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile 5152 X
  10.5. Încasarea în contul de trezorerie a c/val dobânzii bonificate
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Extras de cont Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1 X
  Viramente interne 581 X
  10.6. Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial*Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X
  Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 665 X
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X
  Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului 668 X
  10.7. Închiderea conturilor de venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial*Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Venituri din diferenţe de curs valutar 765 X
  Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Venituri din dobânzi 766 X
  Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe nerambursabile 121.08 X
  10.8. Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Notă contabilă Decontări din operaţii în curs de clarificare 473 X
  Sume datorate beneficiarilor 4544 X
  NOTĂ:Prezenta monografie contabilă nu constituie temei legal pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor. Aceste operaţiuni se vor înregistra numai în măsura în care sunt reglementate prin acte normative specifice (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale ministrului economiei şi finanţelor, etc.).A.2. Monografie privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţii de Certificare şi Plată a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la bugetA.2.2. Plăţi indirecte1. Fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană - prefinanţare1.1 Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare │ 4506.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.2 Virarea sumelor din contul în euro deschis la BNR, în contul de disponibil în lei de la trezoreria statuluia. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezoreria statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul de trezorerie al ACP - 54.01.01.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale │ 5151.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.3 Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.01.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale │ 5151.1 │ X │ │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.4 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a prefinanţării acordate autorităţilor de management
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.5. Constituirea debitelor de recuperat de la autorităţile de management, reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ X │ ││Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.6. Încasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget │ 5151.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.7 Virarea sumelor din disponibilităţile unui program operaţional pentru continuarea finanţării altui program operaţionala. virare din contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2. Fonduri de la bugetul statului - Prefinanţare2.1 Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat reprezentând prefinanţare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - prefinanţare │ 4553.1 │ X │ ││ Cerere de fonduri ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - prefinanţare │ 4554.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.2 Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la bugetul statului în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale │ 559.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - prefinanţare │ 4553.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.3 Virarea sumelor din prefinanţarea de la bugetul statului în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale │ 559.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.03.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale - plăţi indirecte │559.1.01-05 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.4 Virarea sumelor din prefinanţare către autorităţile de management din contul 54.01.03.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale - plăţi indirecte │ 559.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.5 Virarea sumelor din prefinanţare de la bugetul statului din conturile programelor operaţionale pentru folosirea ulterioară a acestoraa. virare din contul 54.01.03.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale - plăţi indirecte │ 559.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale │ 559.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.6 Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanăa. virarea din contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale │ 559.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.7 Virarea sumelor neutilizate din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03 la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - prefinanţare │ 4554.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând prefinanţări pentru │ │ │ ││ │programele operaţionale │ 559.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3. Fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană - plăţi intermediare3.1 Virarea din contul 54.01.01.01-05 a sumelor datorate autorităţilor de management din fonduri externe nerambursabile (pe bază de previziune a cash flow-ului)
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale-plăţi indirecte │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.2 Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli de la autorităţile de management
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ Declaraţie de │Sume în curs de certificare │ 474 │ X │ ││ cheltuieli AM ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.3 Sume certificate din declaraţia de cheltuieli şi solicitate Comisiei Europene
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume de primit de la CE │ 4503 │ X │ ││cheltuieli ACP + ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Cerere de fonduri │Sume în curs de certificare │ 474 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.4 Corectarea sumelor justificate de către autorităţile de management, urmare a necertificării integrale a sumelor din declaraţia de cheltuieli ale acestora (în roşu)
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Declaraţie de │Sume în curs de certificare │ 474 │ X │ ││cheltuieli AM ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM din prefinanţare │ 4572.1 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.5 Încasarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană, în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Plăţi intermediare primite de CE │ 4506.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.6. Deducerea sumelor avansate de Comisia Europeană din sumele certificatea. deducerea prefinanţării din sumele certificate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │ Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare │ 4506.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la CE │ 4503 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. deducerea plăţilor intermediare avansate de Comisia Europeană din sumele certificate după recuperarea integrală a prefinanţării
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Plăţi intermediare primite de la CE │ 4506.2 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la CE │ 4503 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.7. Virarea sumelor reprezentând plăţi intermediare primite de la Comisia Europeană din contul în euro deschis la BNRa. schimbul valutar pentru alimentarea conturilor de la trezoreria statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ Ordin de schimb │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ valutar ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul - 54.01.01.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale │ 5151.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.8. Virarea sumelor din contul de disponibil în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.01.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale │ 5151.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale-plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.9. Încasarea sumelor neutilizate de către autorităţile de management în contul 54.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4. UtiLizare fonduri de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţilor temporare de fonduri de la Comisia Europeană4.1. Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - indisponibilităţi │ 4553.3 │ X │ ││ Cerere de fonduri ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi │ 4554.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.2. Încasarea sumelor de la bugetul de stat în contul 54.01.03.00 reprezentând indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale │ 559.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - indisponibilităţi │ 4553.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.3. Virarea sumelor de la bugetul statului în conturile programelor operaţionalea. virare din contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale │ 559.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.03.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - │ │ │ ││ │plăţi indirecte │ 559.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.4. Virarea sumelor datorate autorităţilor de management din contul 54.01.03.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale - │ │ │ ││ │plăţi indirecte │ 559.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugetul de stat cu sumele primite de la Comisia Europeanăa. virare din contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul 54.01.03.00
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale │ 559.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.6. Virarea sumelor neutilizate la bugetul de stat la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite din contul 54.01.03.00 în contul 23.51.01.55 sau 20.30.01.03
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului -indisponibilităţi │ 4554.3 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil de la buget reprezentând fonduri în cazul indis- │ │ │ ││ │ponibilităţilor temporare pentru programele operaţionale │ 559.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5. Compensarea sumelor de restituit la bugetul statului cu cele de primit de la bugetul statului - indisponibilităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - indisponibilităţi │ 4554.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget -indisponibilităţi │ 4553.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6. Debite recuperate de la autorităţile de managementA. În situaţia în care debitele recuperate rămân în continuare în conturi pentru derularea programelor operaţionale (CE a realizat deja o compensare în acest sens)6.1. Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la autorităţile de management
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.2. Încasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - │ │ │ ││ │plăţi indirecte │5151.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.3. Virarea sumelor recuperate din debitea. virare din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ X ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi │ │ │ ││ │indirecte │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în conturile 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.4. Corectarea sumelor avansate de Comisia Europeană deduse din sumele certificatea. sume avansate din prefinanţare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare │ 4506.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. sume avansate din plăţi intermediare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Plăţi intermediare primite de la CE │ 4506.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘B. În situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile Comisiei Europene6.5. Notificare de la Comisia Europeană pentru recuperarea debitelor de la autorităţile de management
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.6. Încasarea debitelor recuperate de la autorităţile de management în contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi │ │ │ ││ │indirecte │5151.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la AM - debite IS │ 4573.1.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.7. Virarea sumelor reprezentând debite recuperate de la autorităţile de managementa. virare din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │externe nerambursabile şi fondurilor de la buget - plăţi │ │ │ ││ │indirecte │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în conturile 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.8 Schimb valutar pentru virarea sumelor provenite din debite la Comisia Europeană (la solicitarea CE)a. virare din contul 54.01.01.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale - plăţi indirecte │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în contul euro deschis la BNR
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.9. Virarea la Comisia Europeană a sumelor provenite din debite
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Dispoziţie de plată│Sume de restituit CE │ 4504 │ X │ ││externă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘7. Sume neutilizate7.1. Evidenţierea sumelor neutilizate din prefinanţare şi datorate Comisiei Europene
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri primite de la CE sub formă de prefinanţare │ 4506.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘7.2. Evidenţierea sumelor neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Comisiei Europene
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Plăţi intermediare primite de la CE │ 4506.2 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit CE │ 4504 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8. Dobânzi8.1. Înregistrarea dobânzii de încasat la contul în euro deschis la BNR
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Dobânzi de încasat │ 5187 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din dobânzi │ 766 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.2. Încasarea dobânzii în contul de disponibil în euro deschis la BNRa. cursul la data încasării este mai mare decât cursul la data înregistrării
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din diferenţe de curs valutar │ 765 │ │ X ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Dobânzi de încasat │ 5187 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. cursul la data încasării este mai mic decât cursul la data înregistrării
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ 665 │ X │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Dobânzi de încasat │ 5187 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.3. Înregistrarea dobânzii ca sumă de transferat programului operaţional
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Dobanzi de transferat CE sau de alocat programului │ 668 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.4 Schimbul valutar al dobânzii bonificate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│Ordin de cumpărare │Viramente interne │ 581 │ X │ ││valută ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile │ 5152 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.5. Încasarea în contul de trezorerie a c/val dobânzii bonificate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile pentru │ │ │ ││ │finanţarea programelor operaţionale │ 5151.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.6. Închiderea conturilor de cheltuieli la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 121.08 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │ 665 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 121.08 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Dobânzi de transferat CE sau de alocat programului │ 668 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.7. Închiderea conturilor de venituri la sfârşitul perioadei în vederea stabilirii rezultatului patrimonial*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din diferenţe de curs valutar │ 765 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 121.08 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din dobânzi │ 766 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Rezultatul patrimonial - bugetul fondurilor externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 121.08 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8.8. Înregistrarea sumelor datorate autorităţilor de management
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate AM pentru continuarea finanţării programelor │ │ │ ││ │operaţionale │ 4572.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘NOTĂ:Prezenta monografie contabilă nu constituie temei legal pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor. Aceste operaţiuni se vor înregistra numai în măsura în care sunt reglementate prin acte normative specifice (legi, ordonanţe ale Guvernului, ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului economiei şi finanţelor, etc.).A.3. Planul de conturi utilizat de Autorităţile de Management
  *Font 8*
  451 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4514 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4516 Sume avansate de Autorităţile de Certificare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4516.1 Sume avansate de Autorităţile de Certificare sub formă de prefinanţare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4516.2 Sume avansate de Autorităţile de Certificare pentru plăţi intermediare - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  454 Decontări cu beneficiarii debitori/creditori - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4543 Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE, ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4543.1 Sume de recuperat de la beneficiari -INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4543.1.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus IS
  4543.1.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate IS
  4543.1.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS
  4543.1.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite IS
  4543.2 Sume de recuperat de la beneficiari - FONDURI DE LA BUGET
  4543.2.1 Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în plus FB
  4543.2.2 Sume de recuperat de la beneficiari - sume neutilizate FB
  4543.2.3 Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB
  4543.2.4 Sume de recuperat de la beneficiari - dobânzi/penalităţi la debite FB
  4544 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE şi FONDURI DE LA BUGET
  4544.1 Sume datorate beneficiarilor - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4544.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET
  4544.2.1 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - COFINANTARE
  4544.2.2 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET - CHELTUIELI NEELIGIBILE
  4544.2.3 Sume datorate beneficiarilor - FONDURI DE LA BUGET-CHELTUIELI CONEXE
  4545 Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare - FONDURI STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  455 Sume de primit şi de restituit bugetului (prefinanţare, cofinanţare, indisponibi- lităţi temporare de fonduri de la Comisia Europeană - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4553 Sume de primit de la buget - cofinanţare
  4554 Sume de restituit bugetului - cofinanţare
  456 Sume de primit şi de restituit bugetului pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4563 Sume de primit de la buget pentru cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe
  4563.1 Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile
  4563.2 Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei Europene
  4563.3 Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe
  4564 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe
  4564.1 Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile
  4564.2 Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei Europene
  4564.3 Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe
  473 Decontări din operaţii în curs de clarificare
  515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
  5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile
  5151.1 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţarea şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat
  5151.1.01-05 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale
  5151.2 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor externe nerambursabile şi fondurilor de la buget
  5151.2.01-05 Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor structurale şi fondurilor de la buget
  5152 Disponibil în valută din fonduri externe nerambursabile
  5187 Dobânzi de încasat
  558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţarea de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5581.01-05 Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale
  5582 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile şi cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.1.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.1.1.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor operaţionale
  5582.1.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.1.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale
  5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.2.01-05 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe aferente programelor operaţionale
  581 Viramente interne
  665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar
  765 Venituri din diferenţe de curs valutar
  A.4. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea Autorităţilor de Management a operaţiunilor cu instrumente structurale şi fonduri de la buget1. Prefinanţare primită de la Autoritatea de Certificare şi Plată1.1. Încasarea sumelor reprezentând prefinanţare de la Autoritatea de Certificare şi Plată, în conturile 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - prefinanţare │ 4516.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.2. Plata sumelor reprezentând prefinanţarea acordată beneficiarilor din conturile 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare │ 4545 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.3. Constituirea debitelor de recuperat de la beneficiari reprezentând sume provenite din prefinanţare nejustificate în termen de 6 luni de la acordarea acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite-IS │ 4543.1.3 │ X │ ││Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare │ 4545 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.4. Încasarea debitelor de la beneficiari în conturile 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debitori IS │ 4543.1.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.5. Virarea sumelor recuperate de la beneficiari în vederea continuării finanţării programelor operaţionale a) Virare din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘ b) încasare în contul 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.6. Evidenţierea sumelor neutilizate din prefinanţare şi datorate Autorităţii de Certificare şi Platăa. în situaţia în care sumele neutilizate din prefinanţare se restituie la Autoritatea de Certificare şi Plată
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - prefinanţare │ 4516.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. în situaţia în care sumele neutilizate din prefinanţare se regularizează cu plăţile intermediare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - prefinanţare │ 4516.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - plăţi intermediare │ 4516.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘1.7. Virarea sumelor neutilizate din prefinanţare şi datorate ACP-ului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2. Plăţi intermediare primite de la Autoritatea de Certificare şi Plată2.1. Încasarea sumelor de la Autoritatea de Certificare şi Plată reprezentând finanţarea din fonduri structurale şi fonduri de la buget aferentă programelor/proiectelor în conturile 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - plăţi intermediare │ 4516.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.2. Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor aflate în curs de clarificare (certificare)
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ Cerere de │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ X │ ││ rambursare ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor-IS │ 4544.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.3 Diminuarea sumelor datorate beneficiarilor cu sumele acordate din prefinanţare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor-IS │ 4544.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Avansuri acordate beneficiarilor din prefinanţare │ 4545 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.4. Virarea din conturile 54.01.06.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din fondurile structurale, după reţinerea prefinanţării acordate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - IS │ 4544.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.5. Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus IS │ 4543.1.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.6. Recuperarea sumelor de la beneficiari a) compensarea sumelor de recuperat de la beneficiari cu sumele datorate acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - IS │ 4544.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus IS │ 4543.1.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘ b) încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus IS │ 4543.1.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.7 Evidenţierea sumelor neutilizate din plăţi intermediare şi datorate Autorităţii de Certificare şi Plată
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - plăţi intermediare │ 4516.2 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.8. Virarea sumelor neutilizate din plăţi intermediare la Autoritatea de Certificare şi Plată
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2.9. Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli a autorităţilor de management transmisă Autorităţii de Certificare şi Plată
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ Declaraţie de │Sume avansate de ACP - prefinanţare │ 4516.1 │ X │ ││ cheltuieli AM ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume avansate de ACP - plăţi intermediare │ 4516.2 │ X │ ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3. Finanţarea de la bugetul statului - Cofinanţare3.1 Înregistrarea sumelor datorate beneficiarilor
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ Cerere de │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ X │ ││ rambursare ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare │ 4544.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.2 Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Cerere de fonduri Sume de primit de la buget - cofinanţare 4553 X
  Sume de restituit bugetului - cofinanţare 4554 X
  3.3 Încasarea sumelor reprezentând cofinanţare de la bugetul statului în conturile 54.01.02.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor│ │ │ ││ │operaţionale │ 5581.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cofinanţare │ 4553 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.4 Plata din conturile 54.01.02.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor din cofinanţarea de la bugetul statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare │ 4544.2.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor│ │ │ ││ │operaţionale │ 5581.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.5 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │ 4554 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.6 Recuperarea sumelor de la beneficiari a) compensarea sumelor de recuperat de la beneficiari cu sumele datorate acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cofinanţare │ 4544.2.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘ b) încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.06.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, │ │ │ ││ │prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la │ │ │ ││ │bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale │5151.1.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.7 Înregistrarea declaraţiei de cheltuieli a autorităţilor de management transmise Autorităţii de Certificare şi Plată
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │ 4554 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Decontări din operaţii în curs de clarificare │ 473 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3.8 Virarea sumelor neutilizate din cofinanţare la bugetul statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │ 4554 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor│ │ │ ││ │operaţionale │ 5581.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4. Finanţare de la bugetul statului - Cheltuieli neeligibile4.1 Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile │ 4563.1 │ X │ ││ Cerere de fonduri ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile │ 4544.2.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.2 Încasarea sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile de la bugetul statului în conturile 54.01.04.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile - TVA de la buget aferente programelor │ 5582.1.1.01│ │ ││ │operaţionale │ -05 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile │ 4563.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.3 Plata din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile │ 4544.2.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile - TVA de la buget aferente programelor │5582.1.1.01 │ │ ││ │operaţionale │ -05 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile │ 4564.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.5 Recuperarea sumelor de la beneficiari a) compensarea sumelor de recuperat de la beneficiari cu sumele datorate acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli neeligibile │ 4544.2.2 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘ b) încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.04.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile - TVA de la buget aferente programelor │5582.1.1.01 │ │ ││ │operaţionale │ -05 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus - FB │ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.6 Compensarea sumelor de restituit bugetului cu sumele de primit de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile │ 4564.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli neeligibile │ 4563.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4.7 Virarea sumelor neutilizate provenite din cheltuieli neeligibile la bugetul statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile │ 4564.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile - TVA de la buget aferente programelor │5582.1.1.01 │ │ ││ │operaţionale │ -05 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5. Finanţare de la bugetul statului - Cheltuieli conexe5.1 Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe │ 4563.3 │ X │ ││ Cerere de fonduri ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe │ 4544.2.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.2 Încasarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe de la bugetul statului în conturile 54.01.04.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe aferente programelor operaţionale │5582.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe │ 4563.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.3 Virarea din conturile 54.01.04.01-05 a sumelor datorate beneficiarilor reprezentând cheltuieli conexe
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe │ 4544.2.3 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe aferente programelor operaţionale │5582.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.4 Constituirea sumelor de recuperat de la beneficiari urmare a plăţilor efectuate eronat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus FB │ 4543.2.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe │ 4564.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.5 Recuperarea sumelor de la beneficiari a) compensarea sumelor de recuperat de la beneficiari cu sumele datorate acestora
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume datorate beneficiarilor - FB cheltuieli conexe │ 4544.2.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - sume plătite în │ │ │ ││ │plus FB │ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘ b) încasarea sumelor de la beneficiari în contul 54.01.04.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe aferente programelor operaţionale │5582.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari- sume plătite în plus FB│ 4543.2.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.6 Compensarea sumelor de restituit bugetului cu sumele de primit de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe │ 4564.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - cheltuieli conexe │ 4563.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5.7 Virarea sumelor neutilizate reprezentând cheltuieli conexe de la bugetul statului
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli conexe │ 4564.3 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe aferente programelor operaţionale │5582.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6. Debite recuperate de la beneficiariA. În situaţia în care sunt alocate fonduri de la buget pentru sumele aferente achitării unor debite datorate Comisiei Europene pentru nereguli inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari6.1 Înregistrarea notificării de la Autoritatea de Certificare şi Plată privind sumele provenite din debite de recuperat de la beneficiaria. debite de recuperat-instrumente structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │ 4543.1.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. debite de recuperat - fonduri de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB │ 4543.2.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │ 4554 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile │ 4564.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.2 Înregistrarea sumelor de primit de la bugetul de stat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei │ │ │ ││ │Europene │ 4563.2 │ X │ ││ Cerere de fonduri ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului -- debite datorate Comisiei │ │ │ ││ │Europene │ 4564.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.3 Încasarea sumelor de la bugetul de stat
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite │ │ │ ││ │datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente │5582.1.2.01 │ │ ││ │programelor operaţionale │ -05 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la buget - debite datorate Comisiei │ │ │ ││ │Europene │ 4563.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.4 Virarea în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată a sumelor aferente achitării unor debite datorate Comisiei Europene
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite │ │ │ ││ │datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente │5582.1.2.01 │ │ ││ │programelor operaţionale │ -05 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.5 Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │ 4543.1.3 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB(cofinanţare,│ │ │ ││ │cheltuieli neeligibile) │ 4543.2.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.6 Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiaria. virare din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. încasare în conturile 54.01.04.01-05 şi 54.01.02.01-05
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente programelor operaţionale 5582.1.2.01 -05 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor operaţionale 5582.1.1.01 -05 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X
  Viramente interne 581 X
  6.7 Virarea sumelor la bugetul statului urmare a recuperări acestora de la beneficiari
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - debite datorate Comisiei │ │ │ ││ │Europene │ 4564.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând debite │ │ │ ││ │datorate Comisiei Europene primite de la buget aferente │5582.1.2.01 │ │ ││ │programelor operaţionale │ -05 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘B. În situaţia în care nu sunt alocate fonduri de la buget iar debitele sunt recuperate de la beneficiari6.8 Înregistrarea notelor de debit emise către beneficiara. debite de recuperat - instrumente structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │ 4543.1.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. debite de recuperat - fonduri de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB │ 4543.2.3 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cofinanţare │ 4554 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit bugetului - cheltuieli neeligibile │ 4564.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.9 Încasarea debitelor recuperate de la beneficiari în contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite IS │ 4543.1.3 │ │ X ││ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de recuperat de la beneficiari - debite FB(cofinanţare,│ │ │ ││ │cheltuieli neeligibile) │ 4543.2.3 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6.10 Repartizarea sumelor provenite din debite recuperate de la beneficiaria. în situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate sunt virate în conturile 54.01.06.01-05, 54.01.02.01-05 şi 54.01.04.01-05- virare din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘- încasare în conturile 54.01.06.01-05, 54.01.02.01-05 şi 54.01.04.01-05
  *Font 7*
  Document contabil Explicaţie Cont Debit Credit
  Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor operaţionale 5151.1.01-05 X
  Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile - TVA de la buget aferente programelor operaţionale 5582.1.1.01 -05 X
  Disponibil din cofinanţarea de la buget aferentă programelor operaţionale 5581.01-05 X
  Viramente interne 581 X
  b. în situaţia în care sumele provenite din debitele recuperate aferente instrumentelor structurale sunt virate Autorităţii de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.01-05
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit ACP │ 4514 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din debite recuperate aferente fondurilor │ │ │ ││ │structurale şi fondurilor de la buget │5151.2.01-05│ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘Notă: Prezenta monografie contabilă nu constituie temei legal pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor. Aceste operaţiuni se vor înregistra numai în măsura în care sunt reglementate prin acte normative specifice (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale ministrului economiei şi finanţelor etc.)A.5. Planul de conturi utilizat de beneficiarii finali (instituţii publice) pentru instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri.
  *Font 8*
  458 Sume de primit şi de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4583 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4583.1 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4583.2 Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management - FONDURI DE LA BUGET
  4584 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE ŞI FONDURI DE LA BUGET
  4584.1 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - INSTRUMENTE STRUCTURALE
  4584.2 Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Management - FONDURI DE LA BUGET
  515 Disponibil din fonduri externe nerambursabile
  5151 Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile
  558 Disponibil din contribuţia naţională aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5581 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinanţare de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.1 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  5582.2 Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  581 Viramente interne
  673 Transferuri interne
  770 Finanţarea de la buget
  7701 Finanţarea de la bugetul de stat
  7702 Finanţarea de la bugetele locale
  774 Finanţarea din fonduri externe nerambursabile
  778 Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
  A.6. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea beneficiarilor finali (instituţii publice) a operaţiunilor cu instrumente structurale, fonduri pentru agricultură, fonduri de la buget şi alte fonduri1. Achiziţii de bunuri şi servicii în baza facturii emise de furnizoria. înregistrarea activelor fixe corporale sau necorporale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi de active fixe │ 2xx │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori de active fixe │ 404 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. înregistrarea bunurilor achiziţionate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi de stocuri │ 3xx │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘c. înregistrarea serviciilor prestate
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi de cheltuieli │ 6xx │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘2. Plata furnizorilor din sursele propriia. la instituţiile publice finanţate de la buget*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea de la buget │ 770 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori de active fixe │ 404 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea de la buget │ 770 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. la instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi la trezoreria statului │ 5xx │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori de active fixe │ 404 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi la trezoreria statului │ 5xx │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘3. Înregistrarea cererii de rambursare a cheltuielilor transmise Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor de Managementa. sume de rambursat din Instrumente Structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - IS │ 4583.1 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea din fonduri externe nerambursabile │ 774 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. sume de rambursat din Fonduri de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - FB │ 4583.2 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă │ │ │ ││ │programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 778 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘4. Încasarea sumelor rambursate de către Autorităţile de Certificare /Autorităţile de Managementa. sume rambursate din instrumente structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │ 5151 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - IS │ 4583.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. sume rambursate din Fonduri de la buget - cofinanţare
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinan- │ │ │ ││ │ţare de la buget aferentă programelor/proiectelor finanţate │ │ │ ││ │din fonduri externe nerambursabile │ 5581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - FB │ 4583.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘c. sume rambursate din Fonduri de la buget - cheltuieli neeligibile
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - FB │ 4583.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘d. sume rambursate din fonduri de la buget - cheltuieli conexe
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ │ │ │ ││ │Autorităţile de Management - FB │ 4583.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘5. Reîntregirea sumelor avansate de la bugeta. la instituţiile publice finanţate de la buget*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │ 5151 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea de la buget │ 770 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. la instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │ 5151 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi la trezoreria statului │ 5xx │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Viramente interne │ 581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘6. Înregistrarea notelor de debit primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Managementa. debite aferente Instrumentelor Structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea din fonduri externe nerambursabile │ 774 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor│ │ │ ││ │de Management - IS │ 4584.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘Notă: înregistrarea se mai poate efectua astfel: 4584.1=774 - în roşub. debite aferente Fondurilor de la buget
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă │ │ │ ││ │programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 778 │ X │ ││ Notă contabilă ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor│ │ │ ││ │de Management - FB │ 4584.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘Notă: înregistrarea se mai poate efectua astfel: 4584.2=778 - în roşu7. Virarea în conturile Autorităţilor de Certificare şi Plată/Autorităţilor de Management a sumelor reprezentând debitea. debite aferente Instrumentelor Structurale
  *Font 7*
  ┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor│ │ │ ││ │de Management - IS │ 4584.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile │ 5151 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘b. debite aferente Fondurilor de la buget*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor│ │ │ ││ │de Management - FB │ 4584.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cofinan- │ │ │ ││ │ţare de la buget aferente programelor/proiectelor finanţate │ │ │ ││ │din fonduri externe nerambursabile │ 5581 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Sume de restituit Autorităţilor de Certificare/Autorităţilor│ │ │ ││ │de Management - FB │ 4584.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘8. În situaţia în care cheltuielile neeligibile sunt cuprinse în bugetul propriu al beneficiarilor, acestea se virează în cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Transferuri interne │ 673 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea de la buget │ 770 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă │ │ │ ││ │programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 778 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘9. Utilizarea sumelor din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli neeligibile de la buget*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori de active fixe │ 404 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi de cheltuieli │ 6xx │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │neeligibile de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.1 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘10. În situaţia în care cheltuielile conexe sunt cuprinse în bugetul propriu al beneficiarilor, acestea se virează în cont de disponibil deschis la Trezoreria Statului*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Transferuri interne │ 673 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Finanţarea de la buget │ 770 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.2 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Venituri din contribuţia naţională de la buget aferentă │ │ │ ││ │programelor/proiectelor finanţate din fonduri externe │ │ │ ││ │nerambursabile │ 778 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘11. Utilizarea sumelor din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli conexe de la buget*Font 7*┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori │ 401 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Furnizori de active fixe │ 404 │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬───────┬───────┐│ Document contabil │ Explicaţie │ Cont │ Debit │Credit │├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Conturi de cheltuieli │ 6xx │ X │ ││ Extras de cont ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼───────┼───────┤│ │Disponibil din contribuţia naţională reprezentând cheltuieli│ │ │ ││ │conexe de la buget aferente programelor/proiectelor │ │ │ ││ │finanţate din fonduri externe nerambursabile │ 5582.2 │ │ X │└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────┴───────┘Notă:- Înregistrările de la punctele 8,9,10 şi 11 sunt valabile şi pentru cofinanţarea prevăzută în bugetele locale- Prezenta monografie contabilă nu constituie temei legal pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor. Aceste operaţiuni se vor înregistra numai în măsura în care sunt reglementate prin acte normative specifice (Legi, Ordonanţe ale Guvernului, Ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, Hotărâri ale Guvernului, Ordine ale ministrului economiei şi finanţelor etc.)."--------