HOTĂRÂRE nr. 571 din 28 mai 2008pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, şi pentru modificarea art. 2^1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IArticolul 1 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conţinutului acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 376 din 2 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008."  +  Articolul IIArticolul 2^1 alineatul (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2003 privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor de şedere şi ale documentelor de călătorie care se eliberează străinilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 8 septembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Punerea în circulaţie a paşapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Secretarul general al Guvernului,Gabriel Bercap. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul afacerilor externe,Lazăr ComănescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 mai 2008.Nr. 571._________