HOTĂRÂRE nr. 458 din 21 aprilie 2008privind desemnarea administratorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 384 din 21 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 lit. a) şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale este desemnat până la data de 31 decembrie 2008 administrator al Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, denumit în continuare SNUAU. (2) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale administrează, exploatează, întreţine şi dezvoltă SNUAU în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.  +  Articolul 2 (1) În vederea asigurării furnizării informaţiei de localizare a apelantului către SNUAU, contribuţia Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei la bugetul de stat se suplimentează, pentru anul 2008, cu valoarea de 11 milioane lei. (2) Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei va vira contribuţia la bugetul de stat în două tranşe anuale egale, având termene limită datele de 30 martie şi, respectiv, 30 septembrie ale fiecărui an. (3) Pentru anul 2008, prima tranşă se va vira în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu aplicarea prevederilor art. 26 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008.  +  Articolul 3 (1) Bunurile care compun SNUAU, astfel cum este definit la art. 3 lit. s) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2008, sunt în patrimoniul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, administratorul SNUAU având cu privire la acestea dreptul de a le exploata şi obligaţia de a le întreţine şi dezvolta. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se transferă din domeniul privat al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, după îndeplinirea de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei a obligaţiilor de plată asumate prin biletele la ordin emise, în vederea finanţării SNUAU, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 227/2003 privind aprobarea condiţiilor pentru instalarea, operarea, întreţinerea şi menţinerea la nivelul cerinţelor a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi pentru înfiinţarea unei activităţi pe lângă Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, finanţată integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 7 martie 2003. (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iunie 2008.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Borbelyκly KarolyŞeful Cancelariei Primului-Ministru,Marian Marius DorinPreşedintele Autorităţii Naţionale pentruReglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei,Dan Cristian Georgescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 21 aprilie 2008.Nr. 458.----