HOTĂRÂRE nr. 485 din 7 mai 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolului 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 4 secretari de stat, numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii."2. La articolului 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii."3. Articolele 11^2 şi 15^1 se abrogă.4. Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţiei,Katalin-Barbara Kibedi,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 mai 2008.Nr. 485.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)Numărul maxim de posturi:471 (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Justiţiei    Nr. maxim de posturi: 471 (exclusiv demnitarii şi    posturile aferente cabinetului ministrului) ┌───────────────────┐ ┌────────────────┐ │CORPUL DE CONTROL ├─┐ │ COLEGIUL │ │AL MINISTRULUI │ │ ┌─┤ MINISTERULUI │ └───────────────────┘ │ ┌──────────┐ │ └────────────────┘ ┌───────────────────┐ │ │ │ │ ┌────────────────┐ │DIRECŢIA PENTRU │ ├───────────┤ MINISTRU ├───────────┤ │CABINET DEMNITAR│ │RELAŢIA CU │ │ │ │ ├─┤ │ │MINISTERUL PUBLIC ├─┤ └────┬─────┘ │ └────────────────┘ │ŞI DE PREVENIRE A │ │ │ │ ┌────────────────┐ │CRIMINALITĂŢII ŞI │ │ │ │ │ CONSILIERII │ │A CORUPŢIEI │ │ │ ├─┤ MINISTRULUI │ └───────────────────┘ │ │ │ └────────────────┘ ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌────────────────┐ │DIRECŢIA RESURSE │ │ │ │ │ DEPARTAMENT │ │UMANE ŞI RELAŢIA CU├─┤ │ ├─┤ COMUNICARE*) │ │CONSILIUL SUPERIOR │ │ │ │ └────────────────┘ │AL MAGISTRATURII │ │ │ │ ┌────────────────┐ └───────────────────┘ │ │ │ │ SERVICIUL │ ┌───────────────────┐ │ │ └─┤ INFORMAŢII │ │DIRECŢIA CONTENCIOS├─┤ │ │ CLASIFICATE │ └───────────────────┘ │ │ └────────────────┘ ┌───────────────────┐ │ │ │DIRECŢIA AUDIT │ │ │ │PUBLIC INTERN ├─┘ │ └───────────────────┘ │                                        │           ┌────────────────┬───────────┼─────────┬─────────────────┐  ┌────────┴────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐ ┌┤ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT├─┐ │└────────┬────────┘└──────┬─────────┘ │ └───────────┬────┘└───────┬────────┘ │ │ │ │ ┌────────┴───────┐ │ │ │ │ │ │ │SECRETAR GENERAL├┐ │ │ │ │ │ │ └────────┬───────┘│ │ │ │ │ ┌──────┴─────┐ ┌──────┴─────┐ ┌───┴────┐ │┌───┴────────┐┌───┴─────────┐│ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │SECRETAR│ ││ CABINETUL ││ CABINETUL ││ │ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │GENERAL │ ││DEMNITARULUI││ DEMNITARULUI││ │ └────────────┘ └────────────┘ │ADJUNCT │ │└────────────┘└─────────────┘│ │ └──┬─────┘ │ │ │ │ │ │ │ ┌─────────────┘ │ │ │ ┌──────┴──────┐ ┌─────────┴───┐ │ │ │ UNITATEA DE │ │ DIRECŢIA │ │ │ │ MANAGEMENT │ │ GENERALĂ │ │ │ │ PUBLIC │ │ ECONOMICĂ │ │ │ └─────────────┘ └─┬───────────┘ │ └───┬───┬─────┬────┬───┬────────────────┼───────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┘     │ │ │ │ │ ┌────┬────┬─┴──┐ │ │ │ │ │ │   ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌─┴┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐ ┌┴─┐   │1 │ │2 │ │3 │ │4 │ │5 │ │6 │ │7 │ │8 │ │9 │ │10│ │11│ │12│ │13│ │14│ │15│   │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │   └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘ └──┘  1 - Direcţia Drept Internaţional şi Tratate  2 - Direcţia Afaceri Europene  3 - Direcţia Tehnologia Informaţiei  4 - Serviciul pentru Relaţii cu publicul  5 - Serviciul de Asistenţă medicală  6 - Direcţia Investiţii şi Administrarea Serviciilor  7 - Direcţia Financiar-Contabilă  8 - Direcţia Programe Europene  9 - Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi      externe**) 10 - Direcţia Cetăţenie 11 - Direcţia de Probaţiune 12 - Directia pentru Servicii juridice conexe 13 - Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare 14 - Direcţia Analiză şi Avizare Acte Normative 15 - Direcţia Instanţelor Militare***)__________  *) Se infiinţează la nivel de serviciu  **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.  ***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei       şi finanţată de la bugetul Ministerului Apărării----