HOTĂRÎRE Nr. 395 din 31 mai 1996pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 127 din 19 iunie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Programul special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerele, prefectura, consiliul judeţean şi consiliile locale vor urmări realizarea măsurilor şi acţiunilor prevăzute în programul special menţionat la art. 1 şi cuprinderea cu prioritate a obiectivelor de investiţii ce privesc Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" în programele anuale în limita surselor financiare din alocaţiile bugetare şi din alte surse.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice şi amenajării teritoriului,Marin CristeaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa PROGRAM SPECIAL privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării"  +  Capitolul CAPITOLUL I A. PROGRAMUL-CADRU DE INVESTIŢII PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ÎN JUDEŢUL TULCEA, INCLUSIV PE TERITORIUL ŞI ÎN LOCALITĂŢILE REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"Sinteza programului-cadru de investiţii
                 
    - Miliarde lei (preţuri la 1 ianuarie 1996) -
    Domeniul de activitateNr. de obiective (acţiuni)TOTALdin care:
    19961997-20002001-2004După 2004
    Total program, din care:3808.200169,61.142,82.506,54.381,1
    - Zona continentală2686.231,658,7437,81.956,33.778,8
    - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"1121.968,4110,9705,0550,2602,3
  NOTĂ:În termen de 60 de zile, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va detalia listele de investiţii care compun programul-cadru, pe categorii de lucrări, ani, localităţi şi investitori, şi le va transmite la ministere, instituţii asimilate acestora, prefectura, consiliul judeţean şi la consiliile locale.Pe baza listelor de investiţii astfel detaliate se vor elabora şi aproba documentaţiile tehnico-economice, în conformitate cu reglementările în vigoare.Eşalonarea realizării obiectivelor de investiţii se va face în funcţie de asigurarea surselor financiare.Programul-cadru de investiţii defalcat pe domenii de activitate
     
    - Miliarde lei (preţuri la 1 ianuarie 1996) -
                   
    Nr. crt.Domeniul de activitateNr. de obiective (acţiuni)TOTALdin care:
    19961997-20002001-2004După 2004
    01234567
    A.Echiparea majoră a teritoriului, din care:664.565,712,2283,01.546,22.724,3
      - Zona continentală254.056,33,643,41.375,02.634,3
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"41509,48,6239,6171,290,0
    A1.din total A. Infrastructura transporturilor, din care:174.450,92,1220,01.488,82.724,3
      - Zona continentală94.002,2-19,31.332,92.634,3
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"8448,72,1200,7155,990,0
    A2.Infrastructura comunicaţiilor, din care:2179,83,624,651,6-
      - Zona continentală1969,83,6324,0742,1-
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"210,0-0,59,5-
    A3.Infrastructura gospodăririi apelor şi protecţiei mediului, din care:3150,76,538,45,8-
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"3150,76,538,45,8-
    B.Infrastructura socială, din care:4478,35,73420,418,2
      - Zona continentală4175,35,73120,418,2
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"33-3--
    B1.din total B. Sănătate, din care:1833,01,917,17,07,0
      - Zona continentală1631,01,915,17,07,0
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"22,0-2,0--
    B2.Învăţământ, din care:2325,52,03,910,98,7
      - Zona continentală2224,52,02,910,98,7
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"11,0-1,0--
    B3.Muncă şi protecţie socială, din care:110,8-10,8--
      - Zona continentală110,8-10,8--
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"------
    B4.Locuinţe ministere, din care:29,01,82,22,52,5
      - Zona continentală29,01,82,22,52,5
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"------
    C.Infrastructura edilitară a localităţilor şi locuinţe, din care:201359,717,4169,888,384,2
      - Zona continentală167304,815,1140,774,674,4
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"3454,92,329,113,79,8
    D.Agricultura şi industria alimentară, din care:203.041,4100551,2838,31.551,9
      - Zona continentală171.685,4-147,2486,31.051,9
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"31.356100404352500
    D1.Agricultură, din care:182.905,4100515,2788,31.501,9
      - Zona continentală151.549,4-111,2436,31.001,9
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"31.356100404352500
    D2.Industria alimentară, din care:2136-365050
      - Zona continentală2136-365050
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"------
    E.Industrie, din care:852,129,722,4--
      - Zona continentală852,129,722,4--
    F.Cercetare ştiinţifică, din care:135,10,534,6--
      - Zona continentală135,10,534,6--
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"------
    G.Turism şi agroturism, din care:3349,1-33,313,32,5
      - Zona continentală24-4--
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"3145,1-29,313,32,5
    H.Alte investiţii publice, din care:718,64,114,5--
      - Zona continentală718,64,114,5--
      - Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"------
  B. Reclasarea unor drumuri publice din judeţul Tulcea, astfel:
               
    Nr. crt.Indicativul şi denumirea drumuluiSector km-kmLungimea kmProvine de laObservaţii
    1.DRUMURI NAŢIONALE DN 22E Garvăn-I.C. Brătianu83+000-96+90013,900DJ 251Face legătura între DN 22 şi trecere bac în judeţul Galaţi
    2.DN 22F Nalbant-Izvoarele- -Horia0+000-13+90013,900DJ 227Face legătura între DN 22D şi DN 22
    3.DN 22 PECO-Uzina de Alumină Tulcea2,850   Drum trafic greuAsigură continuitatea DN 22 pe varianta ocolitoare a municipiului Tulcea
    4.DN Gârliciu (judeţul Constanţa) -Dăeni-Ostrov-Peceneaga- -Traian-CernaDJ 222F 9+000-45+000 DJ 222B 49+000-57+20044,200DJ 222F şi DJ 222BFace legătura între DN 22D şi DN 22A în judeţul Constanţa
   +  Capitolul CAPITOLUL II PROGRAMUL DE MĂSURI ŞI ACŢIUNI CARE SE VOR APLICA ÎN CONFORMITATE CU ACTELE NORMATIVE CE SE VOR APROBA PENTRU SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE ÎN TERITORIUL REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"1. Lege privind acordarea unor facilităţi pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" şi stimularea stabilirii populaţiei în cadrul localităţilor din zona:1.1. Reducerea cu 50% a impozitelor şi taxelor locale aplicabile persoanelor fizice cu domiciliul stabil şi care lucrează în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării".1.2. Contribuabilii din zona Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" care, potrivit legii, sunt plătitori de impozit pe profit sa beneficieze de reducerea integrală a cheltuielilor cu valoarea investiţiilor efectuate în zona şi destinate desfăşurării activităţii pentru care sunt autorizaţi pe o perioadă de 5 ani de la începerea lucrărilor investiţiei, iar pentru cei din oraşul Sulina, pe o perioadă de 10 ani.1.3. Locuitorii din zona Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" sa plătească tarife reduse cu 50% pentru energia electrica, încălzire şi alimentare cu apa potabilă de la reţea.
       
    Răspund:Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Finanţelor, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 august 1996.
  2. Modificarea Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", în vederea stabilirii atribuţiilor economice şi clarificarii regimului juridic al terenurilor din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării".
       
    Răspund:Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.
    Termen:31 august 1996.
  3. Solicitarea şi susţinerea în regim de urgenta a proiectului legii pisciculturii şi pescuitului.
       
    Răspund:Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
  4. Lege privind trecerea în categoria oraşelor a comunelor Mahmudia şi Unirea în etapa până în anul 2004.
       
    Răspund:Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 decembrie 1996.
  5. Lege privind preluarea pentru valorificare de către Comisia Naţionala de Reciclare a Materialelor a navelor maritime şi fluviale scoase din uz şi considerate bunuri abandonate.
       
    Răspund:Fondul Proprietăţii de Stat, Ministerul Finanţelor, Ministerul Industriilor, Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Comerţului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 august 1996.
  6. Modificarea art. 6 al Hotărârii Guvernului nr. 547/1994 privind unele măsuri de protecţie socială a locuitorilor din Delta Dunării şi a normelor de aplicare a acesteia, în sensul derulării subvenţiilor la transportul de mărfuri şi călători prin bugetul Consiliului Judeţean Tulcea, în vederea decontării mai operative a resurselor.
       
    Răspund:Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 august 1996.
  7. Modificarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare, asa cum a fost completată prin Hotărârea Guvernului nr. 511/1993, în sensul majorării sporului de izolare pentru personalul salariat bugetar (cadre didactice, medico-sanitare, veterinare, preoti şi alţii).
       
    Răspund:Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Învăţământului, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Culturii, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Secretariatul de Stat pentru Culte, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 august 1996.
  8. Hotărâre a Guvernului cuprinzând unele măsuri de punere în valoare a unor activităţi şi produse în Zona libera Sulina, precum şi extinderea perimetrului zonei libere prin includerea fabricii de conserve.
       
    Răspund:Ministerul Transporturilor, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Fondul Proprietăţii de Stat, Ministerul Comerţului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:30 septembrie 1996.
  9. Hotărâre a Guvernului privind realizarea punctului de trecere a frontierei cu nave tip RO-RO pe relaţia judeţul Tulcea - raionul Izmail (Ucraina).
       
    Răspund:Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanţelor, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:30 septembrie 1996.
  10. Hotărâre a Guvernului privind crearea în cadrul Regiei Autonome de Transport Local din municipiul Tulcea a unei secţii pentru transportul naval de marfa şi pasageri pentru asigurarea transportului zilnic cu nave de capacităţi adecvate, de pasageri şi mărfuri, spre şi dinspre localităţile din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" prin transferarea dotărilor existente la C.N.F. "Navrom" Galaţi.
       
    Răspund:Ministerul Finanţelor, Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, Fondul Proprietăţii de Stat, Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:30 septembrie 1996.
  11. În baza strategiilor elaborate de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Industriilor, Ministerul Turismului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea se vor întocmi studii de dezvoltare pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru valorificarea resurselor naturale ale Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", în vederea armonizării şi revigorarii economice a acesteia cu potenţialul existent.
       
    Termen:31 decembrie 1996 - etapa I.
    30 iunie 1997 - etapa a II-a.
  12. Măsuri de corelare a activităţii agenţilor economici în Rezervatia Biosferei "Delta Dunării" cu principiile de dezvoltare durabila, eficienta şi de protecţie a mediului, în concordanta cu prevederile Legii nr. 82/1993 şi cu recomandările Uniunii Europene.
       
    Răspund:Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, alte ministere şi agenţi economici implicaţi în valorificarea resurselor din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 decembrie 1996 şi permanent.
  13. Promovarea strategiilor de protecţie şi de exploatare raţională a sturionilor din Rezervatia Biosferei "Delta Dunării", precum şi de reactivare a pescuitului oceanic.
       
    Răspund:Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 decembrie 1996.
  14. Acţiuni ferme pentru scoaterea epavei navei "Rostock" de pe canalul Sulina.
       
    Răspund:Ministerul Transporturilor, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 decembrie 1996.
  15. Reintroducerea cursei de pasageri Sulina - C.A. Rosetti.
       
    Răspund:Ministerul Transporturilor, C.N.F. "Navrom" Galaţi, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:30 iunie 1996.
  16. Elaborarea studiului de impact pentru valorificarea nisipurilor metalurgice din zona Caraorman.
       
    Răspund:Ministerul Industriilor, Fondul Proprietăţii de Stat, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:30 iunie 1997.
  17. Reglementarea problemei valorificării unor mărfuri existente în stoc, din anul 1993, în depozitele Administraţiei Zonei libere Sulina, mărfuri care se deteriorează moral şi fizic.
       
    Răspund:Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Comerţului, Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea.
    Termen:31 iulie 1996.
  18. În vederea urmăririi modului de realizare a măsurilor şi a acţiunilor pentru dezvoltarea economico-socială a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" se vor asigura:- analiza trimestriala în comisia administrativă a judeţului Tulcea şi în Consiliul Judeţean Tulcea privind modul de realizare a sarcinilor din programul aprobat şi informarea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi a ministerelor implicate.
       
    Răspund:Prefectura şi Consiliul Judeţean Tulcea;
  - prezentarea, semestrial, de către Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Departamentul pentru Administraţie Publică Locală, la Guvern, a modului în care se realizează măsurile şi acţiunile din programul aprobat.19. Acţiunile şi măsurile prevăzute la pct. 1 - 18 din acest capitol se aplică numai pentru activităţile economico-sociale ce se desfăşoară în unităţile administrativ-teritoriale şi în localităţile din perimetrul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", prezentate mai jos:
         
    OraşeComuneLocalităţile din Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării" care aparţin de unităţile administrativ-teritoriale de pe platoul continental
    SulinaC.A. RosettiTudor Vladimirescu (Tulcea)
    CeatalchioiBăltenii de Jos (Mahmudia)
    Chilia VecheIlganii de Jos (Nufăru)
    Crişan  
    Maliuc
    Pardina
    Sfântu Gheorghe
  -------