ORDIN Nr. 389 din 10 septembrie 1996privind aprobarea Normelor specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 17 septembrie 1996    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,având în vedere Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, modificată prin Decretul nr. 48/1969; Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată, şi avizul Consiliului tehnico-economic nr. 213 din 28 noiembrie 1995 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului.  +  Articolul 2Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.Începând cu aceeaşi dată se abroga normele departamentale de protecţie a muncii care se referă la prelucrarea azbestului.  +  Articolul 3Normele specifice de securitate a muncii pentru prelucrarea azbestului sunt obligatorii pentru toate activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu -------------------