ORDIN Nr. 388 din 10 septembrie 1996privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecţiei muncii nr. 90/1996
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 249 din 15 octombrie 1996    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României, având în vedere:- Legea protecţiei muncii nr. 90/1996;- Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, republicată,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă următoarele norme metodologice referitoare la: a) autorizarea funcţionarii persoanelor juridice şi fizice din punct de vedere al protecţiei muncii; b) certificarea calităţii de protecţie a prototipurilor sortimentelor de echipament individual de protecţie şi de lucru şi avizarea introducerii lor în fabricaţie; c) certificarea calităţii din punct de vedere al securităţii muncii, a echipamentelor tehnice; d) avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi de instruire în domeniul protecţiei muncii; e) clasificarea minelor din punct de vedere al emanatiilor de gaze; f) comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea, evidenta accidentelor de muncă şi declararea, confirmarea, înregistrarea, raportarea, evidenta bolilor profesionale, precum şi a celorlalţi indicatori care definesc morbiditatea profesională; g) finanţarea cheltuielilor pentru realizarea măsurilor de protecţie a muncii; h) locul de muncă cu pericol deosebit şi pericol iminent de accidentare.  +  Articolul 2Normele metodologice prevăzute la art. 1 se aplică o dată cu intrarea în vigoare a Legii protecţiei muncii nr. 90/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 23 iulie 1996.Începând cu aceeaşi dată se abroga: a) Ordinul nr. 104 din 20 septembrie 1991 al ministrului muncii şi protecţiei sociale - Departamentul protecţiei muncii - referitor la Normele metodologice privind autorizarea funcţionarii unităţilor din punct de vedere al protecţiei muncii; b) Ordinul nr. 270/954/1992 al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii privind comunicarea, cercetarea, înregistrarea, raportarea şi evidenta accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; c) Ordinul nr. 190/1975 al ministrului muncii privind avizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de protecţie a muncii în vederea generalizarii lor pe economie, precum şi a prototipurilor de echipament de protecţie şi echipament de lucru.  +  Articolul 3Normele metodologice menţionate la art. 1 sunt obligatorii pentru toate activităţile din economia naţionala, indiferent de forma de proprietate a capitalului social, şi se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuNORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996NORMA 10/09/1996