HOTĂRÂRE nr. 430 din 16 aprilie 2008pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 339 din 1 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţiide şanse,Paul PăcuraruPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Persoanele cu Handicap,Silviu George DidilescuMinistrul internelor şi reformeiadministrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 430.  +  AnexăMETODOLOGIE 16/04/2008