RECTIFICARE nr. 37 din 26 martie 2008la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 30 aprilie 2008    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la cap. I secţiunea a 3-a "Măsuri privind redistribuiri de fonduri în bugetele ordonatorilor principali de credite", la art. 4 alin. (1) lit. v), în loc de: "... cod 46.67.01.003 «e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor» cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 46.67.01.002 «b - Dotări independente»." se va citi: "... cod 45.67.01.003 «e - Alte cheltuieli asimilate investiţiilor» cu suma de 300 mii lei, prin diminuarea corespunzătoare a fişei cod 45.67.01.002 «b - Dotări independente»."__________