ORDIN nr. 18 din 14 ianuarie 2008privind aprobarea Normelor de igienă pentru transporturile de persoane
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 18 din 14 ianuarie 2008
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 443 din 9 aprilie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 30 aprilie 2008    Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 7.926 din 13 decembrie 2007 al Inspecţiei sanitare de stat din Ministerul Sănătăţii Publice,în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă pentru transporturile de persoane, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă capitolul 8 - Norme de igienă pentru transporturile de persoane - din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997.  +  Articolul 3Direcţiile implicate din Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Transporturilor, unităţile publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul transporturilor,Ludovic Orban  +  AnexăNORMA 14/01/2008