ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 16 aprilie 2008pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 24 aprilie 2008    Având în vedere imperativul asigurării calităţii actului de justiţie, inclusiv din perspectiva respectării standardelor de recrutare şi formare profesională, teoretică şi practică, a judecătorilor şi procurorilor,ţinând cont de faptul că modalitatea de acces în magistratură fără concurs, pe baza unui interviu susţinut la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, a fost criticată în Raportul intermediar al Comisiei Europene din 4 februarie 2008 privind progresele realizate în România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare, făcându-se referire la faptul că aproximativ jumătate din recrutările în sistemul judiciar au fost realizate pe bază de interviuri şi de vechime, fără a controla capacitatea sau pregătirea profesională a magistratului astfel selectat,întrucât următorul raport de evaluare din partea Comisiei Europene va fi dat publicităţii în luna iunie 2008 şi va viza inclusiv îndeplinirea primei condiţionalităţi din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare stabilit prin Decizia 2006/928/CE a Comisiei din 13 decembrie 2006, care include şi evaluarea măsurilor întreprinse în scopul îmbunătăţirii politicii de resurse umane,luând în considerare faptul că punerea în aplicare a dispoziţiilor privind intrarea în magistratură în condiţiile stabilite de art. 33 alin. (5)-(10^7) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are ca efect accesul în magistratură în condiţii care nu garantează asigurarea calităţii actului de justiţie, acesta din urmă fiind indicatorul esenţial al performanţelor sistemului judiciar românesc, evaluate periodic de Comisia Europeană, fapt care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatele (5)-(10^7) ale articolului 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 46.------