ORDIN nr. 439 din 4 aprilie 2008privind asigurarea asistării poliţiştilor, la cerere, pe parcursul cercetării disciplinare
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008    Având în vedere dispoziţiile art. 59 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Pe parcursul procedurii cercetării prealabile, precum şi în faţa consiliilor de disciplină, poliţistul are dreptul de a fi asistat, la cerere, de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de organizaţia sindicală din care face parte ori de Corpul Naţional al Poliţiştilor.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial la României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 4 aprilie 2008.Nr. 439.----