HOTĂRÎRE Nr. 337 din 10 mai 1996pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 119/1993 privind transmiterea unor imobile din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea instituţiilor publice care le folosesc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 102 din 20 mai 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 119 din 29 martie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 2 aprilie 1993 şi modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 778 din 11 noiembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 18 noiembrie 1994, se modifica conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se vor încheia protocoalele de predare-preluare între instituţiile interesate.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publice şiamenajării teritoriului,Marin CristeaMinistrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin Ilie  +  Anexa 1 LISTA imobilelor care trec din patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea instituţiilor publice care le folosesc şi desfasuratorul pe tronsoane
           
    Adresa imobiluluiDeţinătorul actualSuprafaţa totală (m2)
    1.Str. Apolodor nr. 17 (Sedii ministere)- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului3.268
    - latura Nord- Ministerul Finanţelor8.737
    - Ministerul Comerţului5.642
    - Ministerul Turismului1.373
    - Comisia Naţională pentru Statistică8.000
    2.B-dul Libertăţii nr. 12- Ministerul Comunicaţiilor4.430
    - latura Sud- Ministerul Public7.266
    - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului*)6.564
    - Serviciul Român de Informaţii6.400
  Desfasuratorul pe tronsoane
                       
      T1T2T3T4T5T6T7T8T9
    Str. Apolodor nr. 17                  
    - latura Nord                  
    - Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului3.268--------
    - Ministerul Finanţelor-1.8943.7542.240-147702--
    - Ministerul Comerţului---822.4302.530304296-
    - Ministerul Turismului----761612---
    - Comisia Naţională pentru Statistică------1964.2043.600
    B-dul Libertăţii nr. 12                  
    - latura Sud                  
    - Ministerul Comunicaţiilor3.496934-------
    - Ministerul Public-1.2923.7302.16876----
    - Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului*)----3.3963.168---
    - Serviciul Român de Informaţii-----1211.3943.8401.045
  ---------- *) În suprafaţa de 1.653 mp funcţionează Ministerul Finanţelor, în calitate de colocatar, în baza contractului nr. 21.895 din 23 decembrie 1993 încheiat cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, astfel:- 972 mp în tronsonul 5;- 681 mp în tronsonul 6.
   +  Anexa 2 LISTA instituţiilor beneficiare de investiţii, ordonatori principali de credite, pentru obiectivele de investiţii "Sedii ministere - latura Nord" şi "Sedii ministere - latura Sud"
       
    Sedii ministere - latura Nord
    - Tronsonul 1- Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
    - Tronsoanele 2, 3, 4, 6, 7- Ministerul Finanţelor
    - Tronsoanele 4, 5, 6, 7, 8- Ministerul Comerţului
    - Tronsoanele 5, 6- Ministerul Turismului
    - Tronsoanele 7, 8, 9- Comisia Naţională pentru Statistică
     
    Sedii ministere - latura Sud
    - Tronsoanele 1, 2- Ministerul Comunicaţiilor
    - Tronsoanele 2, 3, 4, 5- Ministerul Public
    - Tronsoanele 5, 6- Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    - Tronsoanele 6, 7, 8, 9- Serviciul Român de Informaţii
  -------