DECRET Nr. 482 din 10 decembrie 1954privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituirii altuia şi la Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 46 din 10 decembrie 1954    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:  +  Articolul UNICRepublica Populara Română adera la Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituirii altuia şi la Protocolul de încheiere, adoptate de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 2 decembrie 1949, cu următoarea rezerva la art. 22 din Convenţie:"Republica Populara Română nu se considera legată de stipulatiunile art. 22 în virtutea căruia diferendele între Părţile Contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei Convenţii sînt supuse deciziunii Curţii Internaţionale de Justiţie, la cererea oricăreia din Părţile în diferend şi declara ca supunerea unui diferend spre deciziune Curţii Internaţionale de Justiţie necesita, de fiecare data, acordul tuturor Părţilor în diferend".------------------