RECTIFICARE Nr. 320 din 16 februarie 1996
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 109 din 29 mai 1996    În Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 320/1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 12 martie 1996, se face următoarea rectificare:- În anexa nr. 1/3, poziţia 15, în loc de: "15. T.V.A. DE DEDUS [(14)+(10)/100]" se va citi: "15. T.V.A. DE DEDUS [(14)x(10)/100]".------------