DECRET nr. 106 din 8 februarie 1990privind regimul timbrelor în România
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Punerea şi retragerea din circulaţie a timbrelor poştale se fac de către Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 2Activitatea de tipărire a timbrelor poştale, fiscale şi a efectelor poştale cu timbru imprimat trece de la Banca Naţionala a României la Ministerul Culturii.Activitatea prevăzută la alin. 1 se organizează în cadrul Fabricii de timbre, prin preluarea de la Imprimeria Băncii Naţionale a secţiei specializate trecute la aceasta potrivit Decretului nr. 42/1985. Gradul de organizare şi numărul de personal de administraţie al Fabricii de timbre se stabilesc de Ministerul Culturii şi Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Imobilul şi celelalte mijloace fixe aferente activităţii care se preda trec din administrarea Imprimeriei Băncii Naţionale a României în administrarea Fabricii de timbre.  +  Articolul 3Tezaurul naţional de timbre al României din cadrul Băncii Naţionale se desfiinţează, iar activitatea acestuia se preia de Conservatorul de timbre care trece de la Banca Naţionala a României la Oficiul special pentru editarea timbrelor şi controlul mandatelor din subordinea Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 4Activul şi pasivul stabilite pe baza bilanţului contabil încheiat la 31 decembrie 1989, împreună cu indicatorii economico-financiari şi cu contractele încheiate aferente activităţii preluate de la Imprimeria Băncii Naţionale şi, respectiv, de la Banca Naţionala a României, trec la Ministerul Culturii şi respectiv la Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor.  +  Articolul 5Personalul muncitor care trece de la Banca Naţionala a României la Ministerul Culturii şi respectiv la Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor se considera transferat în interesul serviciului.  +  Articolul 6Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Băncii Naţionale a României, Ministerului Postelor şi Telecomunicatiilor şi Ministerului Culturii, ca urmare a aplicării prezentului decret.  +  Articolul 7În termen de 30 de zile de la data prezentului decret, Ministerul Postelor şi Telecomunicatiilor va prezenta guvernului propuneri privind valorificarea timbrelor şi organizarea Comisiei filatelice.  +  Articolul 8Prevederile prezentului decret se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.Pe aceeaşi dată, Decretul nr. 42/1985 se abroga. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU--------------