DECRET nr. 105 din 8 februarie 1990privind înfiinţarea Comisiei Naţionale de Informatica
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 9 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Pe data prezentului decret se înfiinţează, în subordinea guvernului, Comisia Naţionala de Informatica.  +  Articolul 2Comisia Naţionala de Informatica se înfiinţează prin preluarea activităţii de informatica de la Ministerul Industriei Electrotehnicii, al Electronicii şi Informaticii, care îşi schimba denumirea în Ministerul Industriei Electrotehnice şi Electronice.  +  Articolul 3Unităţile prevăzute în anexa la prezentul decret trec în subordinea directa a Comisiei Naţionale de Informatica.  +  Articolul 4Comisia Naţionala de Informatica funcţionează ca organism interministerial, din al cărui consiliu de conducere fac parte şi reprezentanţi ai unor ministere şi organe centrale, la nivel de adjuncţi ai ministrilor, precum şi cadre de specialitate din unităţi productive, de cercetare-proiectare, instituţii de învăţămînt şi din unităţi de informatica.  +  Articolul 5Popescu Damian se numeşte în funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale de Informatica, cu grad de ministru secretar de stat.  +  Articolul 6Comisia Naţionala de Informatica, împreună cu Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, va prezenta la guvern, în termen de 15 zile, propuneri privind structura sa organizatorică.  +  Articolul 7Decretul nr. 25/1989 şi Hotărîrea Guvernului nr. 27/1990 se modifica corespunzător prevederilor prezentului decret. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU  +  Anexa 1 UNITĂŢILEcare trec în subordinea directa a Comisiei Naţionale de Informatica 1. Centrele teritoriale de calcul electronic din subordinea fostelor consilii populare judeţene (în afară oficiilor de calcul din componenta fostelor consilii populare judeţene şi a cabinetelor de organizare).2. Institutul de cercetări pentru informatica.---------------------