RECTIFICARE nr. 24 din 5 martie 2008la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 25 martie 2008    În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 10 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care aparţin emitentului şi Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în preambul, la alin. 2, în loc de: "Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 50/2008 s-a arătat că ..." se va citi: "Cum prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 6 februarie 2008, a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 51/2008 s-a arătat că ...";- la art. 5 alin. (3), în loc de: "...funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi e)...", ...se va citi: "...funcţiile prevăzute la art. 3 lit. b) şi g)...";- în anexa "Declaraţie pe propria răspundere", la ultimul alineat, în loc de: "...despre prevederile art. 5 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă..." se va citi: "...despre prevederile art. 5 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă...".----