LEGE nr. 47 din 19 martie 2008pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 24 martie 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1 din 29 ianuarie 2006 privind unele măsuri pentru întărirea capacităţii administrative a României pentru integrarea în Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 3, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"c) posturile unice, ale căror atribuţii specifice nu se regăsesc la celelalte posturi din cadrul structurii organizatorice a autorităţilor şi instituţiilor publice, posturile din cadrul serviciilor celor două Camere ale Parlamentului, posturile din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, posturile din cadrul Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului Român de Informaţii, Consiliului Legislativ, precum şi posturile diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe;".2. La articolul 3, după litera f) a alineatului (2) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:"g) promovarea pe un post vacant, într-un grad profesional superior, pe bază de examen sau concurs organizat la nivelul autorităţii sau instituţiei publice; h) posturi cu atribuţii de control din Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă."3. La anexă, numărul curent 3 va avea următorul cuprins:"3. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative 49".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 martie 2008.Nr. 47.--------