HOTĂRÂRE nr. 284 din 12 martie 2008privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 24 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:1. La capitolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:"2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în 18 judeţe. Considerentul major de a începe vaccinarea în această parte a ţării este susţinut de Decizia Consiliului 89/455/CE , pe de o parte, şi de faptul că Ungaria a desfăşurat şi desfăşoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul 1994, pe de altă parte."2. La capitolul III, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. Zona de vaccinare pentru anul 2008 va fi în partea de nord-vest a ţării, în 16 judeţe, pe o suprafaţă de peste 90.000 kmp, la graniţa cu Ucraina, Ungaria şi Serbia, având graniţă naturală cu lanţul munţilor Carpaţi, în partea de sud-est şi în două judeţe din partea de sud, în Dobrogea, inclusiv Delta Dunării, la graniţa cu Bulgaria, pe o suprafaţă de 11.000 kmp.Suprafaţa de vaccinare a vulpilor pentru anul 2008 va fi de peste 100.000 kmp."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian CioloşPreşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 12 martie 2008.Nr. 284.----