RECTIFICARE nr. 9 din 30 ianuarie 2008la Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 11 martie 2008    În Ordonanţa Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, şi pentru acordarea unor creşteri salariale pentru funcţionarii publici în anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la anexa nr. 3, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 5, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct**), director executiv";- la anexa nr. 4, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 3, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct**), director executiv";- la anexa nr. 5, la lit. C "Indemnizaţii de conducere", la nr. crt. 6, în loc de: "Director executiv" se va citi: "Director general adjunct*), director executiv".-------