HOTĂRÂRE nr. 226 din 5 martie 2008privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 10 martie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 68 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Attila-Zoltan Cseke,Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 martie 2008.Nr. 226.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniulprivat al statului şi din administrareaRegiei Autonome "Administraţia PatrimoniuluiProtocolului de Stat" în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Culturiişi Cultelor - Direcţia Judeţeană pentru Cultură,Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Cluj- Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 23 judeţul Cluj Statul român, din administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Statul român, în administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor - Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Cluj Clădire având o suprafaţă construită de 193,70 mý Teren aferent în suprafaţă de 597,60 mý CF nr. 11383 Nr. topo 10994/1
    --------