ORDIN nr. 235 din 20 februarie 2008privind acceptarea Codului internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, precum şi a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin rezoluţiile MSC.118(74), MSC. 135(76) şi MSC.178(79) ale Comitetului Securităţii Maritime din anii 2001, 2002 şi, respectiv, 2004
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 4 martie 2008    În temeiul prevederilor art. 12 lit. k) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se acceptă Codul internaţional pentru transportul în siguranţă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului şi deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.88(71) a Comitetului Securităţii Maritime din 27 mai 1999, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.118(74) a Comitetului Securităţii Maritime din 6 iunie 2001, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.135(76) a Comitetului Securităţii Maritime din 12 decembrie 2002, prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC. 178(79) a Comitetului Securităţii Maritime din 10 decembrie 2004, prevăzută în anexa nr. 4.  +  Articolul 5Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 235.  +  Anexa 1REZOLUTIE 88 27/05/1999  +  Anexa 2REZOLUTIE 118 06/06/2001  +  Anexa 3REZOLUTIE 135 12/12/2002  +  Anexa 4REZOLUTIE 178 10/12/2004