DECRET nr. 478 din 22 noiembrie 1954privitor la donaţiile făcute statului
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 46 din 10 decembrie 1954     +  Articolul 1Donatiunile făcute statului sub orice formă, pot fi primite numai de organele, instituţiile sau organizaţiile economice de stat, competente după obiectul sau scopul donatiunii, în condiţiile prevăzute de prezentul Decret.  +  Articolul 2Donatiunile oferite ministerelor, altor organe de stat, instituţiilor centrale care depind de Consiliul de Miniştri al Republicii Populare Române, precum şi unităţilor bugetare care fac parte din sistemul acestora, se accepta de către ministru sau conducătorul organului ori instituţiei centrale de stat.Donatiunile oferite sfaturilor populare se accepta, după caz, de comitetul executiv al sfatului popular regional sau de Comitetul Executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române.  +  Articolul 3Donatiunile oferite întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat de interes general se accepta de conducătorii acestora, cu autorizaţia prealabilă a organelor lor tutelare.Donatiunile oferite întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat de interes local se accepta de conducătorii acestora, cu autorizarea prealabilă, după caz, a comitetului executiv al sfatului popular regional sau a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române.  +  Articolul 4Dacă obiectul donatiei este un teren agricol se va cere, în toate cazurile avizul Ministerului Agriculturii şi Silviculturii, iar dacă este o construcţie situata într-un oraş sau comuna centru industrial se va cere, tot astfel, avizul Ministerului Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale.Bunurile grevate cu sarcini sau pentru care exista restante de impozite sau taxe pot fi acceptate numai cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 5Actele prin care se fac donatiuni statului sînt scutite de plată oricăror impozite sau taxe.  +  Articolul 6Art. 31 din legea nr. 11 din 14 ianuarie 1944, pentru controlul persoanelor juridice fără scop lucrativ şi al administraţiunii bunurilor donate sau testate statului ori altor instituţiuni de drept public, precum şi institutiunilor de utilitate publică, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.--------------------