HOTĂRÂRE nr. 175 din 20 februarie 2008privind stabilirea modelelor Registrului declaraţiilor de avere şi Registrului declaraţiilor de interese
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 22 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 lit. d) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul Registrului declaraţiilor de avere, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul Registrului declaraţiilor de interese, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Registrul declaraţiilor de avere va fi confecţionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii - tip vedere, şi va conţine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare roşie, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă. (2) Registrul declaraţiilor de interese va fi confecţionat la dimensiunile de 210 x 297 mm, orientarea paginii - tip vedere, şi va conţine 50 de file, respectiv 100 de pagini, numerotate de la 1 la 50. Coperta va fi de culoare albastră, iar textul de pe copertă va fi tipărit cu litere de culoare albă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Vicepreşedintele Agenţiei Naţionalede Integritate,Alexandru Cătălin MacoveiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 20 februarie 2008.Nr. 175.  +  Anexa 1 MODELULregistrului declaraţiilor de avere┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ROMÂNIA ││ ││ ││ ........................... ││ (denumirea instituţiei) ││ ││ ││ REGISTRUL ││ DECLARAŢIILOR DE AVERE ││ ┌────────┐ ││ Nr.│ │ ││ └────────┘ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐│Nr. de │ Data │ Numele şi │Funcţia │Actul de │Schimbările ││înregis- │depunerii │ prenumele │deţinută│identitate│intervenite în ││trare al │Anul .....│declarantului│ │*) │declaraţia de ││declaraţiei├────┬─────┤ │ │ │ avere**) ││de avere │Luna│Ziua │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘__________ Notă *) Se vor menţiona tipul actului de identitate, seria şi numărul acestuia. Notă **) Se va face menţiunea "da" sau "nu", după caz. Menţiunea "da" va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor legale (numărul, data şi entitatea la care aceasta a fost înregistrată).  +  Anexa 2 MODELULregistrului declaraţiilor de interese┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ROMÂNIA ││ ││ ││ ││ ........................... ││ (denumirea instituţiei) ││ ││ ││ REGISTRUL ││ DECLARAŢIILOR DE INTERESE ││ ┌────────┐ ││ Nr.│ │ ││ └────────┘ ││ ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌───────────┬──────────┬─────────────┬────────┬──────────┬─────────────────┐│Nr. de │ Data │ Numele şi │Funcţia │Actul de │Schimbările ││înregis- │depunerii │ prenumele │deţinută│identitate│intervenite în ││trare al │Anul .....│declarantului│ │*) │declaraţia de ││declaraţiei├────┬─────┤ │ │ │ interese**) ││de interese│Luna│Ziua │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├───────────┼────┼─────┼─────────────┼────────┼──────────┼─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────┴─────┴─────────────┴────────┴──────────┴─────────────────┘________ Notă *) Se vor menţiona tipul actului de identitate sau/şi seria şi numărul acestuia. Notă **) Se va face menţiunea "da" sau "nu", după caz. Menţiunea "da" va fi completată cu datele de identificare ale ultimei declaraţii depuse conform dispoziţiilor legale (numărul, data şi entitatea la care aceasta a fost înregistrată).___________