HOTĂRÎRE Nr. 270 din 16 aprilie 1996privind stabilirea modelului stampilelor care vor fi folosite la alegerile locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 18 aprilie 1996    În temeiul Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, modificată şi completată prin Legea nr. 25/1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă modelul stampilelor care vor fi folosite la alegerile locale, potrivit anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Secretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav Cozmanca  +  Anexa 1MODELULştampilei de control a secţiei de votareNOTĂ:- Tusul pentru ştampila va fi de aceeaşi culoare pe teritoriul unei circumscripţii electorale judeţene.- În cadrul ştampilei de control, după denumirea judeţului se va adauga comuna, oraşul, municipiul sau sectorul, după caz, şi denumirea, respectiv numărul acestuia, iar în interiorul ştampilei se vor trece secţia de votare şi numărul acesteia, conform numerotarii făcute prin dispoziţia primarului.Spre exemplu: "Judeţul Alba - municipiul Alba Iulia", iar în interior: "Secţia de votare nr. .......".- Stampilele se confectioneaza prin grija prefectului.  +  Anexa 2MODELULştampilei cu menţiunea "Votat"NOTĂ:- Ştampila se confectioneaza şi se difuzează la judeţe prin grija Secretariatului General al Guvernului.  +  Anexa 3MODELULstampilelor biroului electoral de circumscripţie comunală, oraseneasca, municipala şi de sector al municipiului BucureştiNOTĂ: - Tusul pentru ştampila va fi de aceeaşi culoare pe teritoriul unei circumscripţii electorale judeţene.Spre exemplu: "Judeţul Alba - Circumscripţia electorală nr. 1 (numărul circumscripţiei electorale este cel stabilit de prefect prin ordin)".- Ştampila se confectioneaza prin grija prefectului.  +  Anexa 4MODELULştampilei biroului electoral de circumscripţie judeteanaNOTĂ:- Numărul circumscripţiei electorale judeţene va fi cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.- După cuvintul "judeţul" se va menţiona denumirea acestuia.- Ştampila se confectioneaza prin grija prefectului.  +  Anexa 5MODELULştampilei Biroului Electoral CentralNOTĂ:- Ştampila se confectioneaza prin grija Secretariatului General al Guvernului.------------------