HOTĂRÂRE nr. 139 din 6 februarie 2008privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 20 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 34 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statSecretarul general al Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 139.  +  AnexăNORMA 06/02/2008