HOTĂRÂRE nr. 60 din 16 ianuarie 2008pentru aprobarea Planului naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 18 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 ianuarie 2008.Nr. 60.  +  AnexăPLAN 01/01/2008