RECTIFICARE nr. 5 din 30 ianuarie 2008la Ordonanţa Guvernului nr. 5/2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008    În Ordonanţa Guvernului nr. 5/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la articolul I punctul 18 [cu referire la art. 6 alin. (3^1) din lege], în loc de: "...«Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/37/CE»...", se va citi: "...«Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE» (forma abreviată)...".-------