HOTĂRÂRE nr. 133 din 6 februarie 2008pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 14 februarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor gazoase şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13 iulie 2007, se modifică după cum urmează:1. În titlu şi în cuprinsul hotărârii, sintagma "emisii gazoase" se înlocuieşte cu sintagma "emisii de gaze".2. În titlu şi la articolul 1, sintagma "motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă" se înlocuieşte cu sintagma "motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă".3. Menţiunea finală va avea următorul cuprins:"Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 97/68/CE din 16 decembrie 1997 privind măsurile împotriva emisiilor de gaze şi de particule poluante provenind de la motoarele cu ardere internă destinate maşinilor mobile nerutiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 59 din 27 februarie 1998, modificată şi completată prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/63/CE privind adaptarea la progresul tehnic a Directivei 97/68/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 227 din 23 august 2001, prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului nr. 2002/88/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 11 februarie 2003, prin Directiva 2004/26/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 146 din 30 aprilie 2004, prin Corrigendumul la Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/26/CE din 30 aprilie 2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 225 din 23 august 2004, prin Directiva 2006/105/CE privind adaptarea directivelor 73/239/CEE , 74/557/CEE şi 2002/83/CE din domeniul mediului ca urmare a aderării la Uniunea Europeană a României şi Bulgariei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 363 din 20 decembrie 2006, şi prin Corrigendumul la Directiva 2006/105/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 80 din 21 martie 2007."4. La anexa nr. 1, punctul 4.1.2.8 va avea următorul cuprins:"4.1.2.8. Acolo unde, conform definiţiei de la pct. 6, corelat cu prevederile din anexa nr. 2, subanexa nr. 2, o familie de motoare cuprinde mai mult decât o gamă de putere, valorile emisiilor motorului reprezentativ (cu aprobare de tip) şi ale tuturor tipurilor de motoare din aceeaşi familie (conformitatea producţiei) trebuie să satisfacă cele mai severe cerinţe ale celei mai înalte game de putere. Solicitantul unei aprobări de tip este liber să restrângă definiţia familiilor de motoare la cele cu game de putere individuale şi să solicite certificarea corespunzător cu alegerea sa."5. La anexa nr. 8 punctul 1, lista din partea 1 va avea următorul cuprins:"1 pentru Germania2 pentru Franţa3 pentru Italia4 pentru Olanda5 pentru Suedia6 pentru Belgia7 pentru Ungaria8 pentru Cehia9 pentru Spania11 pentru Marea Britanie12 pentru Austria13 pentru Luxemburg17 pentru Finlanda18 pentru Danemarca19 pentru România20 pentru Polonia21 pentru Portugalia23 pentru Grecia24 pentru Irlanda26 pentru Slovenia27 pentru Slovacia29 pentru Estonia32 pentru Letonia34 pentru Bulgaria36 pentru LituaniaCY pentru CipruMT pentru Malta."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul transporturilor,Ludovic Orbanp. Secretarul de stat alDepartamentului pentru Afaceri Europene,Aurel Ciobanu-DordeaBucureşti, 6 februarie 2008.Nr. 133.-------