TRATATUL DE LA LISABONA din 13 decembrie 2007de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene*)
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 107 din 12 februarie 2008  Notă *) Traducere.CONFERINȚA REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR STATELOR MEMBREBruxelles, 3 decembrie 2007CIG 14/07  +  PREAMBULMaiestatea Sa Regele Belgienilor,Președintele Republicii Bulgaria,Președintele Republicii Cehe,Maiestatea Sa Regina Danemarcei,Președintele Republicii Federale Germania,Președintele Republicii Estonia,Președinta Irlandei,Președintele Republicii Elene,Maiestatea Sa Regele Spaniei,Președintele Republicii Franceze,Președintele Republicii Italiene,Președintele Republicii Cipru,Președintele Republicii Letonia,Președintele Republicii Lituania,Alteța Sa Regală Marele Duce de Luxemburg,Președintele Republicii Ungare,Președintele Maltei,Maiestatea Sa Regina Țărilor de Jos,Președintele Federal al Republicii Austria,Președintele Republicii Polone,Președintele Republicii Portugheze,Președintele României,Președintele Republicii Slovenia,Președintele Republicii Slovace,Președinta Republicii Finlanda,Guvernul Regatului Suediei,Maiestatea Sa Regina Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,dorind să desăvârșească procesul inițiat prin Tratatul de la Amsterdam și prin Tratatul de la Nisa, în vederea consolidării eficacității și a legitimității democratice a Uniunii și a îmbunătățirii coerenței acțiunii sale,convin să modifice Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul de instituire a Comunității Europene și Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,și au desemnat în acest scop ca plenipotențiari:MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR,Guy Verhofstadt,prim-ministruKarel de Gucht,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII BULGARIA,Sergei Stanishev,prim-ministruIvailo Kalfine,viceprim-ministru și ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII CEHE,Mirek Topolanek,prim-ministruKarel Schwarzenberg,ministru al afacerilor externeMAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,Anders Fogh Rasmussen,prim-ministruPer Stig Moller,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA,Dr. Angela Merkel,cancelar federalDr. Frank-Walter Steinmeier,ministru federal al afacerilor externe și vicecancelarPREȘEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,Andrus Ansip,prim-ministruUrmas Paetministru al afacerilor externePREȘEDINTA IRLANDEI,Bertie Ahern,prim-ministru (Taoiseach)Dermot Ahern,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII ELENE,Konstantinos Karamanlis,prim-ministruDora Bakoyannis,ministru al afacerilor externeMAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,Jose Luis Rodriguez Zapatero,președinte al guvernuluiMiguel Angel Moratinos Cuyaube,ministru al afacerilor externe și al cooperăriiPREȘEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE,Nicolas Sarkozy,președinteFrancois Fillon,prim-ministruBernard Kouchnerministru al afacerilor externe și europenePREȘEDINTELE REPUBLICII ITALIENE,Româno Prodi,președinte al Consiliului de miniștriMassimo D'Alema,vicepreședinte al Consiliului de miniștri și ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII CIPRU,Tassos Papadopoulos,președinteErato Kozakou-Marcoullis,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII LETONIA,Valdis Zatlers,președinteAigars Kalvitis,prim-ministruMaris Riekstins,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,Valdas Adamkus,președinteGediminas Kirkilas,prim-ministruPetras Vaitiekunas,ministru al afacerilor externeALTEȚA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG,Jean-Claude Juncker,prim-ministru, ministru de statJean Asselborn,ministru al afacerilor externe și al imigrăriiPREȘEDINTELE REPUBLICII UNGARE,Ferenc Gyurcsany,prim-ministruDr. Kinga Goncz,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE MALTEI,The Hon. Lawrence Gonzi,prim-ministruThe Hon. Michael Frendo,ministru al afacerilor externeMAIESTATEA SA REGINA ȚĂRILOR DE JOS,Dr. J. P. Balkenende,prim-ministruM. J. M. Verhagen,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA,Alfred Gusenbauer,cancelar federalDr. Ursula Plassnik,ministru federal al afacerilor europene și internaționalePREȘEDINTELE REPUBLICII POLONE,Donald Tusk,prim-ministruRadoslaw Sikorski,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE,Jose Socrates Carvalho Pinto de Sousa,prim-ministruLuis Filipe Marques Amado,ministru de stat și al afacerilor externePREȘEDINTELE ROMÂNIEI,Traian Băsescu,președinteCălin Popescu-Tăriceanu,prim-ministruAdrian Cioroianu,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA,Janez Jansa,președinte al guvernuluiDr. Dimitrij Rupel,ministru al afacerilor externePREȘEDINTELE REPUBLICII SLOVACE,Robert Fico,prim-ministruJan Kubis,ministru al afacerilor externePREȘEDINTA REPUBLICII FINLANDA,Matti Vanhanen,prim-ministruIlkka Kanerva,ministru al afacerilor externeGUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,Fredrik Reinfeldt,prim-ministruCecilia Malmstrom,ministru al afacerilor europeneMAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORDThe Rt. Hon. Gordon Brown,prim-ministruThe Rt. Hon. David Miliband,ministru al afacerilor externe și al Commonwealth-uluicare, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună și cuvenită formă,convin cu privire la următoarele dispoziții:Modificări la Tratatul privind Uniunea Europeanăși la Tratatul de instituire a Comunității Europene  +  Articolul 1Tratatul privind Uniunea Europeană se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.  +  PREAMBUL1) Preambulul se modifică după cum urmează:(a) Se introduce un al doilea considerent cu textul următor:INSPIRÂNDU-SE din moștenirea culturală, religioasă și umanistă a Europei, din care s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile și inalienabile ale persoanei, precum și libertatea, democrația, egalitatea și statul de drept;(b) la al șaptelea considerent, devenit al optulea considerent, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "prezentului tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,";(c) la al unsprezecelea considerent, devenit al doisprezecelea considerent, cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "prezentului tratat și ale Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene,".  +  DISPOZIȚII GENERALE2) Articolul 1 se modifică după cum urmează:(a) la finalul primului paragraf se introduce următoarea teză:..., căreia statele membre îi atribuie competențe pentru realizarea obiectivelor lor comune.(b) al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat și pe Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumite în continuare «tratatele»). Aceste două tratate au aceeași valoare juridică. Uniunea se substituie Comunității Europene și îi succedă acesteia.3) Se introduce un articol 1a cu textul următor:  +  Articolul 1aUniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.4) Articolul 2 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 2(1) Uniunea urmărește să promoveze pacea, valorile sale și bunăstarea popoarelor sale.(2) Uniunea oferă cetățenilor săi un spațiu de libertate, securitate și justiție, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor, în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, precum și prevenirea criminalității și combaterea acestui fenomen.(3) Uniunea instituie o piață internă. Aceasta acționează pentru dezvoltarea durabilă a Europei, întemeiată pe o creștere economică echilibrată și pe stabilitatea prețurilor, pe o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate, care tinde spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, precum și pe un nivel înalt de protecție și de îmbunătățire a calității mediului. Aceasta promovează progresul științific și tehnic.Uniunea combate excluziunea socială și discriminările și promovează justiția și protecția sociale, egalitatea între femei și bărbați, solidaritatea între generații și protecția drepturilor copilului.Aceasta promovează coeziunea economică, socială și teritorială, precum și solidaritatea între statele membre.Uniunea respectă bogăția diversității sale culturale și lingvistice și veghează la protejarea și dezvoltarea patrimoniului cultural european.(4) Uniunea instituie o uniune economică și monetară a cărei monedă este euro.(5) În relațiile sale cu restul comunității internaționale, Uniunea își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi. Aceasta contribuie la pacea, securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea și respectul reciproc între popoare, comerțul liber și echitabil, eliminarea sărăciei și protecția drepturilor omului și, în special, a drepturilor copilului, precum și la respectarea strictă și dezvoltarea dreptului internațional, inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite.(6) Uniunea își urmărește obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcție de competențele care îi sunt atribuite prin tratate.5) Articolul 3 se abrogă și se introduce un articol 3a cu textul următor:  +  Articolul 3a(1) În conformitate cu articolul 3b, orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.(2) Uniunea respectă egalitatea statelor membre în raport cu tratatele, precum și identitatea lor națională, inerentă structurilor lor fundamentale politice și constituționale, inclusiv în ceea ce privește autonomia locală și regională. Aceasta respectă funcțiile esențiale ale statului și, în special, pe cele care au ca obiect asigurarea integrității sale teritoriale, menținerea ordinii publice și apărarea securității naționale. În special, securitatea națională rămâne responsabilitatea exclusivă a fiecărui stat membru.(3) În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii.Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și se abțin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.6) Se introduce un articol 3b, care înlocuiește articolul 5 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, cu textul următor:  +  Articolul 3b(1) Delimitarea competențelor Uniunii este guvernată de principiul atribuirii. Exercitarea acestor competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.(2) În temeiul principiului atribuirii, Uniunea acționează numai în limitele competențelor care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru realizarea obiectivelor stabilite prin aceste tratate. Orice competență care nu este atribuită Uniunii prin tratate aparține statelor membre.(3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.Instituțiile Uniunii aplică principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității. Parlamentele naționale asigură respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu procedura prevăzută în respectivul protocol.(4) În temeiul principiului proporționalității, acțiunea Uniunii, în conținut și formă, nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor.Instituțiile Uniunii aplică principiul proporționalității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.7) Articolele 4 și 5 se abrogă.8) Articolul 6 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 6(1) Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile prevăzute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene din 7 decembrie 2000, astfel cum a fost adaptată la 12 decembrie 2007, la Strasbourg, care are aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor.Dispozițiile cuprinse în cartă nu extind în niciun fel competențele Uniunii astfel cum sunt definite în tratate.Drepturile, libertățile și principiile prevăzute în cartă se interpretează în conformitate cu dispozițiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea și punerea sa în aplicare și cu luarea în considerare în mod corespunzător a explicațiilor menționate în Cartă, care prevăd izvoarele acestor dispoziții.(2) Uniunea aderă la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Competențele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de această aderare.(3) Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și astfel cum rezultă din tradițiile constituționale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.9) Articolul 7 se modifică după cum urmează:(a) în textul articolului, cuvintele "după obținerea avizului conform al" se înlocuiesc cu "cu aprobarea", trimiterea la încălcarea gravă a "principiilor enunțate la articolul 6 alineatul (1)," se înlocuiește cu o trimitere la încălcarea gravă a "valorilor prevăzute la articolul 1a", cuvintele "prezentului tratat" se înlocuiesc cu "tratatelor" și cuvântul "Comisia" se înlocuiește cu "Comisia Europeană";(b) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză final "... și îi poate adresa acestuia recomandările corespunzătoare" se elimină; în ultima teză, fragmentul de teză final "... și, hotărând după aceeași procedură, poate cere unor personalități independente să prezinte într-un termen rezonabil un raport cu privire la situația din statul membru în cauză" se înlocuiește cu "... și îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeași procedură.";(c) la alineatul (2), cuvintele "Consiliul, reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern, hotărând în unanimitate ..." se înlocuiesc cu "Consiliul European, hotărând în unanimitate ...", iar cuvintele "... guvernul acelui stat membru ..." se înlocuiesc cu "... acel stat membru ...";(d) alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu textul următor:(5) Modalitățile de vot care, în înțelesul prezentului articol, se aplică Parlamentului European, Consiliului European și Consiliului sunt prevăzute la articolul 309 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.10) Se introduce un nou articol 7a cu textul următor:  +  Articolul 7a(1) Uniunea dezvoltă relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare.(2) În înțelesul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu țările în cauză. Aceste acorduri pot include drepturi și obligații reciproce, precum și posibilitatea de a realiza acțiuni în comun. Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice.11) Dispozițiile titlului II sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunității Europene, astfel cum este modificat în continuare și care devine Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  PRINCIPII DEMOCRATICE12) Titlul II și articolul 8 se înlocuiesc cu o nouă denumire și articolele 8-8C, noi, cu textul următor:  +  Titlul II DISPOZIȚII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE  +  Articolul 8În toate activitățile sale, Uniunea respectă principiul egalității cetățenilor săi, care beneficiază de o atenție egală din partea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor sale. Este cetățean al Uniunii orice persoană care are cetățenia unui stat membru. Cetățenia Uniunii se adaugă cetățeniei naționale și nu o înlocuiește pe aceasta.  +  Articolul 8A(1) Funcționarea Uniunii se întemeiază pe principiul democrației reprezentative.(2) Cetățenii sunt reprezentați direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de șefii lor de stat sau de guvern și în Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în fața parlamentelor naționale, fie în fața cetățenilor lor.(3) Orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii. Deciziile se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean.(4) Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conștiinței politice europene și la exprimarea voinței cetățenilor Uniunii.  +  Articolul 8B(1) Instituțiile acordă cetățenilor și asociațiilor reprezentative, prin mijloace corespunzătoare, posibilitatea de a-și face cunoscute opiniile și de a face schimb de opinii în mod public, în toate domeniile de acțiune ale Uniunii.(2) Instituțiile Uniunii mențin un dialog deschis, transparent și constant cu asociațiile reprezentative și cu societatea civilă.(3) În vederea asigurării coerenței și a transparenței acțiunilor Uniunii, Comisia Europeană procedează la ample consultări ale părților interesate.(4) La inițiativa a cel puțin un milion de cetățeni ai Uniunii, resortisanți ai unui număr semnificativ de state membre, Comisia Europeană poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuțiilor sale, o propunere corespunzătoare în materii în care acești cetățeni consideră că este necesar un act juridic al Uniunii, în vederea aplicării tratatelor.Procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei astfel de inițiative sunt stabilite în conformitate cu articolul 21 primul paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.  +  Articolul 8CParlamentele naționale contribuie în mod activ la buna funcționare a Uniunii:(a) prin faptul că sunt informate de către instituțiile Uniunii și prin primirea de notificări privind proiectele de acte legislative ale Uniunii în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în cadrul Uniunii Europene;(b) prin respectarea principiului subsidiarității în conformitate cu procedurile prevăzute în Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității;(c) prin participarea, în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție, la mecanismele de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest spațiu, în conformitate cu articolul 61C din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și prin implicarea în controlul politic al Europol și în evaluarea activităților Eurojust, în conformitate cu articolele 69G și 69D din respectivul tratat;(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, în conformitate cu articolul 48 din prezentul tratat;(e) prin faptul că sunt informate cu privire la cererile de aderare la Uniune, în conformitate cu articolul 49 din prezentul tratat;(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naționale și cu Parlamentul European, în conformitate cu Protocolul privind rolul parlamentelor naționale în cadrul Uniunii Europene.  +  INSTITUȚII13) Dispozițiile titlului III se abrogă. Titlul III se înlocuiește cu o nouă denumire după cum urmează:  +  Titlul III DISPOZIȚII PRIVIND INSTITUȚIILE14) Articolul 9 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 9(1) Uniunea dispune de un cadru instituțional care vizează promovarea valorilor sale, urmărirea obiectivelor sale, susținerea intereselor sale, ale cetățenilor săi și ale statelor membre, precum și asigurarea coerenței, a eficacității și a continuității politicilor și a acțiunilor sale.Instituțiile Uniunii sunt:– Parlamentul European;– Consiliul European;– Consiliul;– Comisia Europeană (denumită în continuare «Comisia»);– Curtea de Justiție a Uniunii Europene;– Banca Centrală Europeană;– Curtea de Conturi.(2) Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Instituțiile cooperează unele cu altele în mod loial.(3) Dispozițiile referitoare la Banca Centrală Europeană și la Curtea de Conturi, precum și dispozițiile detaliate referitoare la celelalte instituții figurează în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Parlamentul European, Consiliul și Comisia sunt asistate de un Comitet Economic și Social și de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcții consultative.15) Se introduce un articol 9A cu textul următor:  +  Articolul 9A(1) Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de control politic și consultative, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Parlamentul European alege președintele Comisiei.(2) Parlamentul European este compus din reprezentanții cetățenilor Uniunii. Numărul acestora nu poate depăși șapte sute cincizeci, plus președintele. Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional descrescător, cu un prag minim de șase membri pentru fiecare stat membru. Niciunui stat membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci și șase de locuri.Consiliul European adoptă în unanimitate, la inițiativa Parlamentului European și cu aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a componenței Parlamentului European, cu respectarea principiilor menționate la primul paragraf.(3) Membrii Parlamentului European sunt aleși prin vot universal direct, liber și secret, pentru un mandat de cinci ani.(4) Parlamentul European își alege președintele și biroul dintre membrii săi.16) Se introduce un articol 9B cu textul următor:  +  Articolul 9B(1) Consiliul European oferă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia și îi definește orientările și prioritățile politice generale. Acesta nu exercită funcții legislative.(2) Consiliul European este compus din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, precum și din președintele său și președintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă la lucrările Consiliului European.(3) Consiliul European se întrunește de două ori pe semestru la convocarea președintelui său. Atunci când ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru și, în ceea ce îl privește pe președintele Comisiei, de un membru al Comisiei. Atunci când situația o impune, președintele convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European.(4) Consiliul European se pronunță prin consens, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.(5) Consiliul European își alege președintele cu majoritate calificată, pentru o durată de doi ani și jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de împiedicare sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatului președintelui în conformitate cu aceeași procedură.(6) Președintele Consiliului European:(a) prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;(b) asigură pregătirea și continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;(c) acționează pentru facilitarea coeziunii și a consensului în cadrul Consiliului European;(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului European.Președintele Consiliului European asigură, la nivelul său și în această calitate, reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă și de securitate comună, fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.Președintele Consiliului European nu poate exercita un mandat național.17) Se introduce un articol 9C cu textul următor:  +  Articolul 9C(1) Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcțiile legislativă și bugetară. Acesta exercită funcții de definire a politicilor și de coordonare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate.(2) Consiliul este compus din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul statului membru pe care îl reprezintă și să exercite dreptul de vot.(3) Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel.(4) Începând cu 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin cincisprezece dintre aceștia și reprezentând state membre care întrunesc cel puțin 65% din populația Uniunii.Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puțin patru membri ai Consiliului, în caz contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată.Celelalte condiții privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(5) Dispozițiile tranzitorii privind definiția majorității calificate care se aplică până la 31 octombrie 2014, precum și cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie 2017 sunt prevăzute în Protocolul privind dispozițiile tranzitorii.(6) Consiliul se întrunește în cadrul diferitelor formațiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.Consiliul Afaceri Generale asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni ale Consiliului. Acesta pregătește reuniunile Consiliului European și urmărește aducerea la îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu președintele Consiliului European și cu Comisia.Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European, și asigură coerența acțiunii Uniunii.(7) Un comitet al reprezentanților permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului.(8) Consiliul se întrunește în ședință publică atunci când deliberează și votează un proiect de act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părți, consacrate deliberărilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităților fără caracter legislativ.(9) Președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, este asigurată de reprezentanții statelor membre în cadrul Consiliului după un sistem de rotație egal, în condițiile stabilite în conformitate cu articolul 201b din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.18) Se introduce un articol 9D cu textul următor:  +  Articolul 9D(1) Comisia promovează interesul general al Uniunii și ia inițiativele corespunzătoare în acest scop. Aceasta asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul și gestionează programele. Comisia exercită funcții de coordonare, de executare și de administrare, în conformitate cu condițiile prevăzute în tratate. Cu excepția politicii externe și de securitate comune și a altor cazuri prevăzute în tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă inițiativele de programare anuală și multianuală a Uniunii, în vederea încheierii unor acorduri interinstituționale.(2) Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepția cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în cazul în care tratatele prevăd acest lucru.(3) Mandatul Comisiei este de cinci ani.Membrii Comisiei sunt aleși pe baza competenței lor generale și a angajamentului lor față de ideea europeană, dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență.Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență. Fără a aduce atingere articolului 9 E alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită și nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție. Aceștia se abțin de la orice act incompatibil cu funcțiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.(4) Comisia numită între data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona și 31 octombrie 2014 este compusă din câte un resortisant al fiecărui stat membru, inclusiv președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este unul dintre vicepreședinții acesteia.(5) Începând cu 1 noiembrie 2014, Comisia este compusă dintr-un număr de membri, incluzând președintele și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, corespunzător cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.Membrii Comisiei sunt aleși dintre resortisanții statelor membre în conformitate cu un sistem de rotație strict egal între statele membre care să reflecte diversitatea demografică și geografică a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabilește de către Consiliul European, care hotărăște în unanimitate în conformitate cu articolul 211a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(6) Președintele Comisiei:(a) definește orientările în cadrul cărora Comisia își exercită misiunea;(b) decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerența, eficacitatea și colegialitatea acțiunilor acesteia;(c) numește vicepreședinții, alții decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, dintre membrii Comisiei.Un membru al Comisiei își prezintă demisia în cazul în care președintele îi solicită acest lucru. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate își prezintă demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9E alineatul (1), în cazul în care președintele îi solicită acest lucru.(7) Ținând seama de alegerile pentru Parlamentul European și după ce a procedat la consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune Parlamentului European un candidat la funcția de președinte al Comisiei. Acest candidat este ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest candidat nu întrunește majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în conformitate cu aceeași procedură.Consiliul, de comun acord cu președintele ales, adoptă lista celorlalte personalități pe care le propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3) al doilea paragraf și la alineatul (5) al doilea paragraf.Președintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și ceilalți membri ai Comisiei sunt supuși, în calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată.(8) Comisia, în calitate de organ colegial, răspunde în fața Parlamentului European. Parlamentul European poate adopta o moțiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul 201 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de moțiune, membrii Comisiei trebuie să demisioneze în mod colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.19) Se introduce un nou articol 9E cu textul următor:  +  Articolul 9E(1) Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul președintelui Comisiei, numește Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeași procedură.(2) Înaltul Reprezentant conduce politica externă și de securitate comună a Uniunii. Acesta contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici și o aduce la îndeplinire în calitate de împuternicit al Consiliului. Acesta acționează în mod similar și în ceea ce privește politica de securitate și apărare comună.(3) Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afaceri Externe.(4) Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreședinții Comisiei. Acesta asigură coerența acțiunii externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilitățile care îi revin acesteia din urmă în domeniul relațiilor externe și cu coordonarea celorlalte aspecte ale acțiunii externe a Uniunii. În exercitarea acestor responsabilități în cadrul Comisiei, și numai cu privire la aceste responsabilități, Înaltul Reprezentant se supune procedurilor care reglementează funcționarea Comisiei, în măsura în care acest lucru este compatibil cu alineatele (2) și (3).20) Se introduce un articol 9F cu textul următor:  +  Articolul 9F(1) Curtea de Justiție a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiție, Tribunalul și tribunale specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea și aplicarea tratatelor.Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.(2) Curtea de Justiție este compusă din câte un judecător pentru fiecare stat membru. Aceasta este asistată de avocați generali.Tribunalul cuprinde cel puțin un judecător din fiecare stat membru.Judecătorii și avocații generali ai Curții de Justiție, precum și judecătorii Tribunalului sunt aleși dintre personalitățile care prezintă toate garanțiile de independență și care întrunesc condițiile prevăzute la articolele 223 și 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Aceștia sunt numiți de comun acord de către guvernele statelor membre pentru șase ani. Judecătorii și avocații generali care își încheie mandatul pot fi numiți din nou.(3) Curtea de Justiție a Uniunii Europene hotărăște în conformitate cu tratatele:(a) cu privire la acțiunile introduse de un stat membru, de o instituție ori de persoane fizice sau juridice;(b) cu titlu preliminar, la solicitarea instanțelor judecătorești naționale, cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituții;(c) în celelalte cazuri prevăzute în tratate.21) Dispozițiile titlului IV sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, astfel cum este modificat în continuare.  +  FORMELE DE COOPERARE CONSOLIDATĂ22) Titlul IV preia denumirea titlului VII, care devine "Dispoziții privind formele de cooperare consolidată", iar articolele 27A-27E, articolele 40-40B și articolele 43-45 se înlocuiesc cu articolul 10, cu textul următor, care înlocuiește, de asemenea, articolele 11 și 11A din Tratatul de instituire a Comunității Europene. Aceleași articole sunt înlocuite, de asemenea, de articolele 280A-280I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după cum se precizează la articolul 2 punctul 278 din prezentul tratat:  +  Articolul 10(1) Statele membre care doresc să stabilească între ele o formă de cooperare consolidată în cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituțiile acesteia și își pot exercita aceste competențe prin aplicarea dispozițiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol, precum și la articolele 280A-280I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.Formele de cooperare consolidată urmăresc să favorizeze realizarea obiectivelor Uniunii, să apere interesele acesteia și să consolideze procesul său de integrare. Acestea sunt deschise în orice moment tuturor statelor membre, în conformitate cu articolul 280C din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(2) Decizia care autorizează o formă de cooperare consolidată se adoptă de Consiliu în ultimă instanță, atunci când acesta stabilește că obiectivele urmărite prin această cooperare nu pot fi atinse într-un termen rezonabil de Uniune, în ansamblul său, și în condițiile în care cel puțin nouă state membre participă la aceasta. Consiliul hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 280D din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(3) Toți membrii Consiliului pot participa la dezbateri, dar la vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante la o formă de cooperare consolidată. Modalitățile de vot sunt prevăzute la articolul 280E din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) Actele adoptate în cadrul unei forme de cooperare consolidată sunt obligatorii numai pentru statele membre participante. Acestea nu sunt considerate ca fiind acquis care trebuie acceptat de statele candidate la aderarea la Uniune.23) Denumirea titlului V se înlocuiește cu denumirea următoare: "Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii și dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună"  +  DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ24) Se introduc capitolul 1 și articolele 10A și 10B, noi, cu textul următor:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale privind acțiunea externă a Uniunii  +  Articolul 10A(1) Acțiunea Uniunii pe scena internațională are la bază principiile care au inspirat crearea, dezvoltarea și extinderea sa și pe care intenționează să le promoveze în lumea întreagă: democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei Organizației Națiunilor Unite și a dreptului internațional.Uniunea depune toate eforturile pentru a dezvolta relații și a construi parteneriate cu țările terțe și cu organizațiile internaționale, regionale sau globale care împărtășesc principiile prevăzute la primul paragraf. Aceasta promovează soluții multilaterale pentru problemele comune, în special în cadrul Organizației Națiunilor Unite.(2) Uniunea definește și desfășoară politici comune și acțiuni și acționează pentru asigurarea unui nivel înalt de cooperare în toate domeniile relațiilor internaționale, în scopul:(a) apărării valorilor, a intereselor fundamentale, a securității, a independenței și integrității sale;(b) consolidării și sprijinirii democrației, a statului de drept, a drepturilor omului și a principiilor dreptului internațional;(c) menținerii păcii, prevenirii conflictelor și consolidării securității internaționale, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite, precum și cu principiile Actului final de la Helsinki și cu obiectivele Cartei de la Paris, inclusiv cele privind frontierele externe;(d) promovării dezvoltării durabile pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;(e) încurajării integrării tuturor țărilor în economia mondială, inclusiv prin eliminarea treptată a barierelor în calea comerțului internațional;(f) participării la elaborarea unor măsuri internaționale pentru conservarea și îmbunătățirea calității mediului și gestionarea durabilă a resurselor naturale mondiale, în vederea asigurării unei dezvoltări durabile;(g) acordării de asistență populațiilor, țărilor și regiunilor care se confruntă cu dezastre naturale sau provocate de om; și(h) promovării unui sistem internațional bazat pe o cooperare multilaterală mai puternică și pe o bună guvernare globală.(3) Uniunea respectă principiile și urmărește obiectivele prevăzute la alineatele (1) și (2) în elaborarea și aplicarea acțiunii sale externe în diferitele domenii reglementate în prezentul titlu și în partea a cincea din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a aspectelor externe ale celorlalte politici ale sale.Uniunea asigură coerența între diferitele domenii ale acțiunii sale externe precum și între acestea și celelalte politici ale sale. Consiliul și Comisia, asistate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, asigură această coerență și cooperează în acest scop.  +  Articolul 10B(1) Pe baza principiilor și a obiectivelor enumerate la articolul 10 A, Consiliul European identifică interesele și obiectivele strategice ale Uniunii.Deciziile Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii privesc politica externă și de securitate comună, precum și celelalte domenii ale acțiunii externe a Uniunii. Deciziile pot să privească relațiile Uniunii cu o țară sau o regiune sau pot aborda o anumită tematică. Acestea precizează durata lor și mijloacele care urmează a fi puse la dispoziție de Uniune și statele membre.Consiliul European hotărăște în unanimitate, la recomandarea Consiliului, adoptată de acesta în conformitate cu normele prevăzute pentru fiecare domeniu în parte. Deciziile Consiliului European sunt puse în aplicare în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate.(2) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în domeniul politicii externe și de securitate comune, și Comisia, pentru celelalte domenii ale acțiunii externe, pot prezenta Consiliului propuneri comune.  +  POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ25) Se introduc următoarele denumiri:  +  Capitolul 2 Dispoziții speciale privind politica externă și de securitate comună  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune26) Se introduce un nou articol 10C cu textul următor:  +  Articolul 10CAcțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentului capitol, are la bază principiile, urmărește realizarea obiectivelor și se desfășoară în conformitate cu dispozițiile generale prevăzute în capitolul 1.27) Articolul 11 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) este înlocuit de următoarele două alineate:(1) Competența Uniunii în materie de politică externă și de securitate comună include toate domeniile politicii externe, precum și toate chestiunile referitoare la securitatea Uniunii, inclusiv la definirea treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună.Politica externă și de securitate comună face obiectul aplicării unor norme și proceduri speciale. Aceasta este definită și pusă în aplicare de Consiliul European și de Consiliu, hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă. Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și de statele membre, în conformitate cu tratatele. Rolurile specifice al Parlamentului European și Comisiei în acest domeniu sunt definite prin tratate. Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă cu privire la aceste dispoziții, cu excepția competenței de a controla respectarea articolului 25b din prezentul tratat și de a controla legalitatea anumitor decizii menționate la articolul 240a al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(2) În cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii sale externe, Uniunea desfășoară, definește și pune în aplicare o politică externă și de securitate comună întemeiată pe dezvoltarea solidarității politice reciproce a statelor membre, pe identificarea chestiunilor de interes general și pe realizarea unui grad din ce în ce mai mare de convergență a acțiunilor statelor membre.(b) alineatul (2), renumerotat (3), se modifică după cum urmează:(i) la finalul primului paragraf se adaugă următoarele cuvinte:... și respectă acțiunea Uniunii în acest domeniu.(ii) al treilea paragraf se înlocuiește cu "Consiliul și Înaltul Reprezentant asigură respectarea acestor principii.28) Articolul 12 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 12Uniunea desfășoară politica externă și de securitate comună:(a) prin definirea orientărilor generale;(b) prin adoptarea deciziilor care definesc:(i) acțiunile care trebuie întreprinse de Uniune;(ii) pozițiile care trebuie luate de Uniune;(iii) modalitățile de punere în aplicare a deciziilor prevăzute la punctele (i) și (îi); și(c) prin consolidarea cooperării sistematice dintre statele membre privind orientarea politicii acestora.29) Articolul 13 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "... definește principiile și orientările generale ..." se înlocuiesc cu "... identifică interesele strategice ale Uniunii, stabilește obiectivele și definește orientările generale ..." și se adaugă teza următoare: "Acesta adoptă deciziile necesare."; se adaugă următorul paragraf:În cazul în care evoluția internațională o impune, președintele Consiliului European convoacă o reuniune extraordinară a Consiliului European pentru a defini liniile strategice ale politicii Uniunii în raport cu această evoluție.(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Consiliul elaborează politica externă și de securitate comună și adoptă deciziile necesare pentru definirea și punerea în aplicare a acesteia, pe baza orientărilor generale și a liniilor strategice definite de Consiliul European." Al doilea paragraf se elimină. La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, cuvântul "... asigură ..." se înlocuiește cu "... și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură ...".(c) se adaugă un nou alineat cu textul următor:(3) Politica externă și de securitate comună este pusă în aplicare de Înaltul Reprezentant și de statele membre, utilizând mijloacele naționale și ale Uniunii.30) Se introduce un nou articol 13a cu textul următor:  +  Articolul 13a(1) Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care prezidează Consiliul Afaceri Externe, contribuie prin propunerile sale la elaborarea politicii externe și de securitate comune și asigură punerea în aplicare a deciziilor adoptate de Consiliul European și Consiliu.(2) Înaltul Reprezentant reprezintă Uniunea în chestiunile referitoare la politica externă și de securitate comună. Acesta desfășoară, în numele Uniunii, dialogul politic cu terții și exprimă poziția Uniunii în cadrul organizațiilor internaționale și al conferințelor internaționale.(3) În exercitarea mandatului său, Înaltul Reprezentant al Uniunii este susținut de un serviciu european pentru acțiunea externă. Acest serviciu lucrează în colaborare cu serviciile diplomatice ale statelor membre și este format din funcționarii serviciilor competente ale Secretariatului General al Consiliului și ale Comisiei, precum și din personalul detașat al serviciilor diplomatice naționale. Organizarea și funcționarea serviciului european pentru acțiunea externă se stabilesc prin decizie a Consiliului. Consiliul European hotărăște la propunerea Înaltului Reprezentant, după consultarea Parlamentului European și cu aprobarea Comisiei.31) Articolul 14 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), primele două teze se înlocuiesc cu teza următoare: "În cazul în care o situație internațională impune o acțiune operațională din partea Uniunii, Consiliul adoptă deciziile necesare.";(b) alineatul (2) devine al doilea paragraf din alineatul (1), iar alineatele următoare se renumerotează în consecință. La prima teză, cuvintele " ... unei acțiuni comune ... " se înlocuiesc cu " ... unei asemenea decizii ... ", iar cuvântul "acțiunii" se înlocuiește cu "deciziei". Ultima teza se elimină;(c) la alineatul (3), renumerotat (2), cuvintele "... acțiunile comune ..." se înlocuiesc cu "... deciziile menționate la alineatul (1) ...";(d) alineatul (4) existent se elimină și alineatele care urmează se renumerotează în consecință;(e) la alineatul (5), renumerotat (3), prima teză, cuvintele "... în aplicarea unei acțiuni comune face obiectul unei informări într-un termen care să permită," se înlocuiesc cu cuvintele "... în temeiul unei decizii menționate la alineatul (1) face obiectul unei informări din partea statului membru în cauză, într-un termen care să permită ...";(f) la alineatul (6), renumerotat (4), prima teză, cuvintele " ... în lipsa unei decizii a Consiliului" se înlocuiesc cu " ... în absența unei revizuiri a deciziei Consiliului menționate la alineatul (l) ...", iar cuvintele "... ale acțiunii comune." se înlocuiesc cu "... ale deciziei respective.";(g) la alineatul (7), renumerotat (5), în prima teză, cuvintele "acțiuni comune" se înlocuiesc cu "decizii menționate în prezentul articol", iar în a doua teză, cuvântul "acțiunii" se înlocuiește cu "deciziei menționate la alineatul (1)".32) La articolul 15, cuvintele introductive: "Consiliul adoptă poziții comune. Acestea definesc ..." se înlocuiesc cu "Consiliul adoptă decizii care definesc ...", iar ultimul cuvânt, "comune", se înlocuiește cu "Uniunii".33) Se introduce un articol 15a care preia formularea articolului 22, cu următoarele modificări:(a) la alineatul (1), cuvintele "Fiecare stat membru sau Comisia poate sesiza Consiliul ..." se înlocuiesc cu "Orice stat membru, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau Înaltul Reprezentant cu susținerea Comisiei poate sesiza Consiliul ...", iar cuvintele "... prezenta propuneri ..." se înlocuiesc cu "... prezenta inițiative sau propuneri ... ".(b) la alineatul (2), cuvintele "președinția convoacă ..." se înlocuiesc cu "Înaltul Reprezentant convoacă ...", iar cuvintele ",fie la cererea Comisiei sau a unui stat membru," se înlocuiesc cu ",fie la solicitarea unui stat membru,".34) Se introduce un articol 15b care preia formularea articolului 23, cu următoarele modificări:(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Deciziile care intră sub incidența prezentului capitol se adoptă de către Consiliul European și de către Consiliu hotărând în unanimitate, cu excepția cazului în care prezentul capitol dispune altfel. Adoptarea de acte legislative este exclusă.", iar ultima teză de la al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "În cazul în care membrii Consiliului care își însoțesc abținerea de o asemenea declarație reprezintă cel puțin o treime din statele membre, întrunind cel puțin o treime din populația Uniunii, decizia nu se adoptă.";(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:(i) prima liniuță se înlocuiește cu următoarele două liniuțe:– în cazul în care adoptă o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii, în temeiul unei decizii a Consiliului European privind interesele și obiectivele strategice ale Uniunii, prevăzute la articolul 10B alineatul (1);– în cazul în care adoptă o decizie privind o acțiune sau o poziție a Uniunii, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate prezentată în urma unei cereri exprese pe care Consiliul European i-a adresat-o din proprie inițiativă, sau la inițiativa Înaltului Reprezentant;(ii) la a doua liniuță, devenită a treia liniuță, cuvintele " ... o acțiune comună sau o poziție comună," se înlocuiesc cu "... o decizie care definește o acțiune sau o poziție a Uniunii,";(iii) la al doilea paragraf prima teză, cuvântul "importante" se înlocuiește cu "vitale"; ultima teză se înlocuiește cu textul următor: "Înaltul Reprezentant caută, în strânsă consultare cu statul membru implicat, o soluție acceptabilă pentru acesta. În absența unui rezultat, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, poate solicita Consiliului European să se pronunțe cu privire la chestiunea în cauză, în vederea adoptării în unanimitate a unei decizii.";(iv) al treilea paragraf se înlocuiește cu un alineat (3), nou, după cum urmează, ultimul paragraf se numerotează ca alineatul (4), iar alineatul (3) se renumerotează (5):(3) Consiliul European poate adopta, în unanimitate, o decizie care să prevadă că, în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (2), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.(c) la alineatul numerotat (4), cuvintele "Prezentul alineat nu se aplică ..." se înlocuiesc cu "Alineatele (2) și (3) nu se aplică ...".35) Articolul 16 se modifică după cum urmează:(a) cuvintele "... se informează reciproc și ..." se elimină, cuvântul "Consiliului" se înlocuiește cu "Consiliului European și Consiliului", iar cuvintele "... pentru a se asigura că influența Uniunii se exercită în modul cel mai eficient cu putință prin convergența acțiunilor lor" se înlocuiesc cu "... în vederea definirii unei abordări comune.";(b) după prima teză se adaugă textul următor: "Înainte de a întreprinde orice acțiune pe scena internațională sau de a-și asuma orice angajament care ar putea leza interesele Uniunii, fiecare stat membru consultă celelalte state în cadrul Consiliului European sau al Consiliului. Statele membre asigură, prin convergența acțiunilor lor, că Uniunea își poate promova interesele și valorile pe scena internațională. Statele membre sunt solidare între ele.";(c) se adaugă două paragrafe cu textul următor:În cazul în care Consiliul European sau Consiliul a definit o abordare comună a Uniunii în înțelesul primului paragraf, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și miniștrii afacerilor externe ai statelor membre își coordonează activitățile în cadrul Consiliului.Misiunile diplomatice ale statelor membre și delegațiile Uniunii în țările terțe și în cadrul organizațiilor internaționale cooperează între ele și contribuie la formularea și la punerea în aplicare a abordării comune.36) Textul articolului 17 devine articolul 28A, care se modifică după cum se precizează la punctul 49.37) Articolul 18 se modifică după cum urmează:(a) alineatele (1)-(4) se elimină;(b) la alineatul (5), care rămâne nenumerotat, cuvintele "Ori de câte ori consideră că este necesar, ..." se înlocuiesc cu "La propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ..." și se adaugă la sfârșit următoarea teză: "Reprezentantul special își exercită mandatul sub autoritatea Înaltului Reprezentant."38) Articolul 19 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) primul și al doilea paragraf, cuvintele "... pozițiile comune" se înlocuiesc cu "... pozițiile Uniunii" și se adaugă teza următoare la finalul primului paragraf: "Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate asigură organizarea acestei coordonări.";(b) alineatul (2) se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf, cuvintele "Fără a se aduce atingere alineatului (1) și articolului 14 alineatul (3)," se înlocuiesc cu "În conformitate cu articolul 11 alineatul (3)," și se introduc cuvintele ",precum și pe Înaltul Reprezentant," după "... le informează pe cele care nu participă";(ii) la al doilea paragraf prima teză, se introduc cuvintele ", precum și pe Înaltul Reprezentant" după " ... pe celelalte state membre"; în a doua teză, cuvântul "permanente" se elimină, iar cuvintele "... asigură, în exercitarea funcțiilor lor, apărarea pozițiilor și intereselor..." se înlocuiesc cu "... apără, în exercitarea funcțiilor lor, pozițiile și interesele..."(iii) se adaugă un al treilea paragraf, nou, cu textul următor:În cazul în care Uniunea a definit o poziție privind o temă aflată pe ordinea de zi a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, statele membre care fac parte din acesta solicită ca Înaltul Reprezentant să fie invitat pentru a prezenta poziția Uniunii.39) Articolul 20 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "delegațiile Comisiei" se înlocuiesc cu "delegațiile Uniunii", iar cuvintele "... punerea în aplicare a pozițiilor și acțiunilor comune stabilite de către Consiliu." se înlocuiesc cu "punerea în aplicare a deciziilor care definesc pozițiile și acțiunile Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol.";(b) la al doilea paragraf, cuvintele "... de informații, prin evaluări comune" se înlocuiesc cu "... de informații și prin evaluări comune", iar fragmentul de teză "... și prin participarea la punerea în aplicare a dispozițiilor prevăzute la articolul 20 din Tratatul de instituire a Comunității Europene" se elimină;(c) se adaugă un nou paragraf cu următorul text:Acestea contribuie la punerea în aplicare a dreptului la protecție al cetățenilor Uniunii pe teritoriul țărilor terțe, prevăzut la articolul 17 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a articolului 20 din tratatul menționat.40) Articolul 21 se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate consultă periodic Parlamentul European cu privire la aspectele principale și la opțiunile fundamentale din domeniul politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și apărare comune și îl informează în privința evoluției acestora. Acesta se asigură că punctele de vedere ale Parlamentului European să fie luate în considerare în mod corespunzător. Reprezentanții speciali pot fi implicați în activitatea de informare a Parlamentului European.(b) la al doilea paragraf prima teză, se introduc la final cuvintele "și Înaltului Reprezentant"; în a doua teză, cuvântul "anual" se înlocuiește cu "de două ori pe an" și se introduc la final cuvintele "inclusiv a politicii de securitate și apărare comune."41) Textul articolului 22 devine articolul 15a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 33.42) Textul articolului 23 devine articolul 15b; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 34.43) Articolul 24 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 24Uniunea poate încheia acorduri cu unul sau mai multe state sau organizații internaționale în domeniile care fac obiectul prezentului capitol.44) Articolul 25 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf prima teză, referirea la Tratatul de instituire a Comunității Europene se înlocuiește cu o referire la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și se introduc cuvintele "a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate" după "... la cererea acestuia,"; în a doua teză, cuvintele "... fără a aduce atingere competențelor președinției și ale Comisiei" se înlocuiesc cu "fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant";(b) textul celui de-al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "În cadrul prezentului capitol, Comitetul Politic și de Securitate exercită, sub autoritatea Consiliului și a Înaltului Reprezentant, controlul politic și conducerea strategică a operațiilor de gestionare a crizelor, prevăzute la articolul 28B."(c) la al treilea paragraf, se elimină cuvintele ", fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 47".45) Articolele 26 și 27 se abrogă. Se introduc articolele 25a și 25b, articolul 25b înlocuind articolul 47, cu textul următor:  +  Articolul 25aÎn conformitate cu articolul 16B din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin derogare de la alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptă o decizie de stabilire a normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre, în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului capitol, precum și a normelor privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente.  +  Articolul 25bPunerea în aplicare a politicii externe și de securitate comune nu aduce atingere aplicării procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării competențelor Uniunii prevăzute la articolele 2B-2E din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.De asemenea, punerea în aplicare a politicilor prevăzute la articolele respective nu aduce atingere aplicării procedurilor și domeniului de aplicare corespunzător al atribuțiilor instituțiilor prevăzute în tratate în vederea exercitării competențelor Uniunii în temeiul prezentului capitol.46) Articolele 27A-27E privind formele de cooperare consolidată se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22.47) Articolul 28 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) se elimină, iar alineatele care urmează se renumerotează în consecință; în textul articolului, cuvintele "Comunităților Europene" se înlocuiesc cu "Uniunii";(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvintele "...dispozițiilor stabilite prin prezentul titlu" se înlocuiesc cu "... punerii în aplicare a prezentului capitol";(c) la alineatul (3), renumerotat (2), primul paragraf, cuvintele "... punerea în aplicare a dispozițiilor respective" se înlocuiesc cu "... punerea în aplicare a prezentului capitol";(d) se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor, alineatul (4) fiind eliminat:(3) Consiliul adoptă o decizie care stabilește procedurile speciale pentru garantarea accesului rapid la alocările din bugetul Uniunii destinate finanțării de urgență a inițiativelor în cadrul politicii externe și de securitate comune, în special la activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28A alineatul (1) și la articolul 28B. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.Activitățile de pregătire a misiunilor prevăzute la articolul 28A alineatul (1) și la articolul 28B, care nu sunt în sarcina bugetului Uniunii, sunt finanțate printr-un fond de lansare, constituit din contribuțiile statelor membre.Consiliul adoptă cu majoritate calificată, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, deciziile care stabilesc:(a) procedura de constituire și de finanțare a fondului de lansare, în special sumele alocate fondului;(b) procedura de administrare a fondului de lansare;(c) procedura de control financiar.În cazul în care, în conformitate cu articolul 28A alineatul (1) și cu articolul 28B, misiunea preconizată nu poate fi pusă în sarcina bugetului Uniunii, Consiliul îl autorizează pe Înaltul Reprezentant să utilizeze acest fond. Înaltul Reprezentant raportează Consiliului cu privire la îndeplinirea acestui mandat.  +  POLITICA DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ48) Se introduce noua secțiune 2, după cum urmează:  +  Secţiunea 2 Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună49) Se introduce un articol 28 A care preia formularea articolului 17, cu următoarele modificări:(a) se introduce un alineat (1), nou, cu textul următor, alineatul următor fiind renumerotat (2):(1) Politica de securitate și apărare comună face parte integrantă din politica externă și de securitate comună. Aceasta asigură Uniunii o capacitate operațională bazată pe mijloace civile și militare. Uniunea poate recurge la acestea în cadrul misiunilor în afara Uniunii pentru a asigura menținerea păcii, prevenirea conflictelor și întărirea securității internaționale, în conformitate cu principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite. Îndeplinirea acestor sarcini se sprijină pe capacitățile furnizate de statele membre.(b) alineatul (1), renumerotat (2), se modifică după cum urmează:(i) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:(2) Politica de securitate și apărare comună include definirea treptată a unei politici de apărare comune a Uniunii. Aceasta va conduce la o apărare comună după ce Consiliul European hotărăște aceasta în unanimitate. În acest caz, Consiliul recomandă statelor membre să adopte o decizie în conformitate cu normele lor constituționale.(ii) la al doilea paragraf, cuvintele "în înțelesul prezentului articol" se înlocuiesc cu "în înțelesul prezentei secțiuni";(iii) al treilea paragraf se elimină;(c) alineatele (2), (3), (4) și (5) existente se înlocuiesc cu alineatele (3)-(7) cu textul următor:(3) Pentru punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune, statele membre pun la dispoziția Uniunii capacități civile și militare pentru a contribui la obiectivele definite de Consiliu. Statele membre care constituie în comun forțe multinaționale pot, de asemenea, să le pună la dispoziția politicii de securitate și apărare comune.Statele membre se angajează să își îmbunătățească treptat capacitățile militare. Agenția din domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetare, achiziții și armament (denumită în continuare «Agenția Europeană de Apărare») identifică necesitățile operaționale, promovează măsurile necesare satisfacerii acestora, contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industriale și tehnologice în sectorul de apărare, participă la definirea unei politici europene în materie de capacități și de armament și sprijină Consiliul în evaluarea îmbunătățirii capacităților militare.(4) Deciziile referitoare la politica de securitate și apărare comună, inclusiv cele cu privire la lansarea unei misiuni menționate la prezentul articol, se adoptă de Consiliu, care hotărăște în unanimitate, la propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate sau la inițiativa unui stat membru. Înaltul Reprezentant poate propune recurgerea la mijloace naționale, precum și la instrumente ale Uniunii, după caz, împreună cu Comisia.(5) În cadrul Uniunii, Consiliul poate încredința realizarea unei misiuni unui grup de state membre, în scopul apărării valorilor Uniunii și al servirii intereselor acesteia. Realizarea unei astfel de misiuni este reglementată la articolul 28C.(6) Statele membre care întrunesc cele mai înalte capacități militare și care au subscris unor angajamente mai stricte în materie în vederea realizării celor mai solicitante misiuni stabilesc o cooperare structurată permanentă în cadrul Uniunii. Această cooperare este reglementată la articolul 28E. Cooperarea nu aduce atingere dispozițiilor articolului 28B.(7) În cazul în care un stat membru ar face obiectul unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre sunt obligate să îi acorde ajutor și asistență prin toate mijloacele de care dispun, în conformitate cu articolul 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite. Aceasta nu aduce atingere caracterului specific al politicii de securitate și apărare a anumitor state membre.Angajamentele și cooperarea în acest domeniu sunt conforme cu angajamentele asumate în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, care rămâne pentru statele membre ale acestei organizații fundamentul apărării lor colective și cadrul de punere în aplicare a acesteia.50) Se introduc articolele 28B-28E, noi, cu textul următor:  +  Articolul 28B(1) Misiunile prevăzute la articolul 28A alineatul (1), în cadrul cărora Uniunea poate recurge la mijloace civile și militare, includ acțiunile comune în materie de dezarmare, misiunile umanitare și de evacuare, misiunile de consiliere și de asistență în probleme militare, misiunile de prevenire a conflictelor și de menținere a păcii, misiunile forțelor de luptă pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de restabilire a păcii și operațiile de stabilizare după încetarea conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat țărilor terțe în combaterea terorismului pe teritoriul acestora.(2) Consiliul adoptă decizii privind misiunile prevăzute la alineatul (1), definind obiectivele și întinderea acestora, precum și condițiile generale de punere în aplicare. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, sub autoritatea Consiliului și în contact strâns și permanent cu Comitetul Politic și de Securitate, supraveghează coordonarea aspectelor civile și militare ale acestor misiuni.  +  Articolul 28C(1) În cadrul deciziilor adoptate în conformitate cu articolul 28B, Consiliul poate încredința punerea în aplicare a unei misiuni unui grup de state membre care doresc să se angajeze în această misiune și care dispun de capacitățile necesare. Aceste state membre, împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, se pun de acord cu privire la gestionarea misiunii.(2) Statele membre care participă la realizarea misiunii informează periodic Consiliul despre stadiul misiunii, din proprie inițiativă sau la solicitarea altui stat membru. Statele membre participante sesizează imediat Consiliul în cazul în care realizarea misiunii are consecințe majore sau necesită o modificare a obiectivului, a întinderii și a condițiilor misiunii stabilite prin deciziile prevăzute la alineatul (1). În acest caz, Consiliul adoptă deciziile necesare.  +  Articolul 28D(1) Agenția Europeană de Apărare, menționată la articolul 28A alineatul (3) și aflată sub autoritatea Consiliului, are ca misiune:(a) să contribuie la identificarea obiectivelor privind capacitățile militare ale statelor membre și să evalueze respectarea angajamentelor privind capacitățile asumate de statele membre;(b) să promoveze armonizarea necesităților operaționale și adoptarea de metode de achiziție performante și compatibile;(c) să propună proiecte multilaterale în vederea îndeplinirii obiectivelor în materie de capacități militare și să asigure coordonarea programelor derulate de statele membre și administrarea programelor de cooperare specifică;(d) să susțină cercetarea în materie de tehnologie a apărării, să coordoneze și să planifice activitățile de cercetare comune și studierea soluțiilor tehnice care răspund necesităților operaționale viitoare;(e) să contribuie la identificarea și, după caz, la punerea în aplicare a oricărei măsuri utile pentru întărirea bazei industriale și tehnologice a sectorului de apărare și la îmbunătățirea eficienței cheltuielilor militare.(2) Agenția Europeană de Apărare este deschisă tuturor statelor membre care doresc să participe. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă o decizie care definește statutul, sediul și regulamentul de funcționare ale Agenției. Această decizie ține seama de gradul de participare efectivă la activitățile Agenției. În cadrul Agenției se constituie grupuri specifice care reunesc statele membre ce derulează proiecte comune. Agenția își îndeplinește misiunile în colaborare cu Comisia, dacă este necesar.  +  Articolul 28E(1) Statele membre care doresc să participe la cooperarea structurată permanentă menționată la articolul 28A alineatul (6) și care îndeplinesc criteriile și își asumă angajamentele în materie de capacități militare prevăzute de Protocolul privind cooperarea structurată permanentă își notifică intenția Consiliului și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.(2) În termen de trei luni de la notificarea prevăzută la alineatul (1), Consiliul adoptă o decizie prin care stabilește cooperarea structurată permanentă și adoptă lista statelor membre participante. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant.(3) Orice stat membru care, într-un stadiu ulterior, dorește să participe la cooperarea structurată permanentă, notifică intenția sa Consiliului și Înaltului Reprezentant.Consiliul adoptă o decizie care confirmă participarea statului membru în cauză care respectă criteriile și își asumă angajamentele prevăzute la articolele (1) și (2) din Protocolul privind cooperarea structurată permanentă. Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, după consultarea Înaltului Reprezentant. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante.Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(4) În cazul în care un stat membru participant nu mai îndeplinește criteriile sau nu își mai poate asuma angajamentele prevăzute la articolele (1) și (2) din Protocolul privind cooperarea structurată permanentă, Consiliul poate adopta o decizie prin care suspendă participarea respectivului stat.Consiliul hotărăște cu majoritate calificată. La vot participă numai membrii Consiliului care reprezintă statele membre participante, cu excepția statului membru în cauză.Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(5) În cazul în care un stat membru participant dorește să se retragă din cooperarea structurată permanentă, acesta notifică decizia sa Consiliului, care ia act de faptul că participarea statului în cauză încetează.(6) Deciziile și recomandările Consiliului luate în cadrul cooperării structurate permanente, altele decât cele prevăzute la alineatele (2)-(5), se adoptă în unanimitate. În înțelesul prezentului alineat, unanimitatea este constituită doar din voturile reprezentanților statelor membre participante."51) Articolele 29-39 din titlul VI, privind cooperarea judiciară în materie penală și cooperarea polițienească, sunt înlocuite de dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 1, 4 și 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. După cum se precizează la articolul 2 punctele 64, 67 și 68 din prezentul tratat, articolul 29 este înlocuit de articolul 61 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, articolul 30 este înlocuit de articolele 69F și 69G din tratatul respectiv, articolul 31 este înlocuit de articolele 69A, 69B și 69D din tratatul respectiv, articolul 32 este înlocuit de articolul 69H din tratatul respectiv, articolul 33 este înlocuit de articolul 61E din tratatul respectiv și articolul 36 este înlocuit de articolul 61D din tratatul respectiv. Denumirea titlului se elimină și acesta preia numărul titlului privind dispozițiile finale.52) Articolele 40-40 B din titlul VI și articolele 43-45 din titlul VII, privind formele de cooperare consolidată, se înlocuiesc cu articolul 10, în conformitate cu punctul 22 anterior, iar titlul VII se abrogă.53) Articolele 41 și 42 se abrogă.  +  DISPOZIȚII FINALE54) Titlul VIII privind dispozițiile finale se renumerotează VI; acest titlu și articolele 48, 49 și 53 se modifică după cum se precizează în continuare la punctele 56, 57 și 61. Articolul 47 se înlocuiește cu articolul 25b, după cum se precizează la punctul 45, iar articolele 46 și 50 se abrogă.55) Se introduce un articol 46A, nou, cu textul următor:  +  Articolul 46AUniunea are personalitate juridică.56) Articolul 48 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 48(1) Tratatele pot fi modificate în conformitate cu o procedură de revizuire ordinară. De asemenea, acestea pot fi modificate în conformitate cu unele proceduri de revizuire simplificate.  +  Procedura de revizuire ordinară(2) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului proiecte de revizuire a tratatelor. Aceste proiecte pot viza, printre altele, fie extinderea, fie reducerea competențelor atribuite Uniunii în cadrul tratatelor. Aceste proiecte se transmit Consiliului European de către Consiliu și se notifică parlamentelor naționale.(3) În cazul în care Consiliul European, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, adoptă cu majoritate simplă o decizie favorabilă examinării modificărilor propuse, președintele Consiliului European convoacă o Convenție compusă din reprezentanți ai parlamentelor naționale, ai șefilor de stat sau de guvern ai statelor membre, ai Parlamentului European și ai Comisiei. Banca Centrală Europeană este, de asemenea, consultată în cazul modificărilor instituționale în domeniul monetar. Convenția analizează proiectele de revizuire și adoptă prin consens o recomandare adresată Conferinței reprezentanților guvernelor statelor membre prevăzute la alineatul (4).Consiliul European poate decide cu majoritate simplă, cu aprobarea Parlamentului European, să nu convoace Convenția în cazul în care amploarea modificărilor nu o justifică. În acest ultim caz, Consiliul European stabilește mandatul pentru Conferința reprezentanților guvernelor statelor membre.(4) În vederea adoptării de comun acord a modificărilor care trebuie aduse tratatelor, președintele Consiliului convoacă o conferință a reprezentanților guvernelor statelor membre.Modificările intră în vigoare după ce au fost ratificate de toate statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.(5) În cazul în care, la expirarea unui termen de doi ani de la semnarea unui tratat de modificare a tratatelor, patru cincimi din statele membre au ratificat tratatul menționat, iar unul sau mai multe state membre au întâmpinat dificultăți în ratificarea respectivă, Consiliul European se autosesizează cu privire la chestiune.  +  Proceduri de revizuire simplificate(6) Guvernul oricărui stat membru, Parlamentul European sau Comisia poate prezenta Consiliului European proiecte de revizuire, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, privind politicile și acțiunile interne ale Uniunii.Consiliul European poate adopta o decizie de modificare, integrală sau parțială, a dispozițiilor părții a treia din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și a Comisiei, precum și a Băncii Centrale Europene, în cazul unor modificări instituționale în domeniul monetar. Această decizie intră în vigoare numai după aprobarea de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.Decizia prevăzută la al doilea paragraf nu poate extinde competențele atribuite Uniunii prin tratate.(7) În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene sau cele ale titlului V din prezentul tratat prevăd că, într-un anumit domeniu sau într-un anumit caz, Consiliul hotărăște în unanimitate, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a Consiliului de a hotărî cu majoritate calificată în domeniul sau în cazul respectiv. Prezentul paragraf nu se aplică deciziilor care au implicații militare sau în domeniul apărării.În cazul în care dispozițiile Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene prevăd că actele legislative se adoptă de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, Consiliul European poate adopta o decizie de autorizare a adoptării respectivelor acte legislative în conformitate cu procedura legislativă ordinară.Orice inițiativă luată de Consiliul European pe baza primului sau a celui de-al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificată în termen de șase luni de la această transmitere, decizia menționată la primul sau la al doilea paragraf nu se adoptă. În absența oricărei opoziții, Consiliul European poate adopta respectiva decizie.Pentru adoptarea deciziilor prevăzute la primul sau la al doilea paragraf, Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun.57) Articolul 49 se modifică după cum urmează:(a) la prima teză, cuvintele "... respectă principiile enunțate la articolul 6 alineatul (1) poate solicita ..." se înlocuiesc cu " ... respectă valorile prevăzute la articolul 1a și care se angajează să le promoveze poate solicita ...";(b) la a doua teză, cuvintele "Acesta adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate ... " se înlocuiesc cu "Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la această cerere. Statul solicitant adresează cererea sa Consiliului, care se pronunță în unanimitate ..."; cuvintele "avizul conform al" se înlocuiesc cu "aprobarea", iar cuvântul "absolută" se elimină;(c) la finalul primului paragraf se introduce o nouă teză, cu textul următor: "Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul European se iau în considerare."58) Se introduce un articol 49A, nou, cu textul următor:  +  Articolul 49A(1) Orice stat membru poate hotărî, în conformitate cu normele sale constituționale, să se retragă din Uniune.(2) Statul membru care hotărăște să se retragă notifică intenția sa Consiliului European. În baza orientărilor Consiliului European, Uniunea negociază și încheie cu acest stat un acord care stabilește condițiile de retragere, ținând seama de cadrul viitoarelor sale relații cu Uniunea. Acest acord se negociază în conformitate cu articolul 188N alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acesta se încheie în numele Uniunii de către Consiliu, care hotărăște cu majoritate calificată, după aprobarea Parlamentului European.(3) Tratatele încetează să se aplice statului în cauză de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificarea prevăzută la alineatul (2), cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu statul membru în cauză, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.(4) În înțelesul alineatelor (2) și (3), membrul care reprezintă în cadrul Consiliului European și al Consiliului statul membru care se retrage nu participă nici la dezbaterile și nici la adoptarea deciziilor Consiliului European și ale Consiliului care privesc statul în cauză.Majoritatea calificată se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.(5) În cazul în care statul care s-a retras din Uniune depune o nouă cerere de aderare, această cerere se supune procedurii prevăzute la articolul 49.59) Se introduce un articol 49B, cu textul următor:  +  Articolul 49BProtocoalele și anexele la tratate fac parte integrantă din acestea.60) Se introduce un articol 49C, cu textul următor:  +  Articolul 49C(1) Tratatele se aplică Regatului Belgiei, Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Danemarcei, Republicii Federale Germania, Republicii Estonia, Irlandei, Republicii Elene, Regatului Spaniei, Republicii Franceze, Republicii Italiene, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Țărilor de Jos, Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei și Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.(2) Domeniul de aplicare teritorială a tratatelor este prevăzut la articolul 311a din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.61) Articolul 53 se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf devine alineatul (1), lista limbilor se completează cu cele enumerate la articolul 53 al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, iar al doilea paragraf se elimină;(b) se adaugă un alineat (2), nou, cu textul următor:(2) Prezentul tratat poate, de asemenea, să fie tradus în orice altă limbă stabilită de statele membre, dintre cele care, în temeiul normelor lor constituționale, se bucură de statutul de limbă oficială pe întreg teritoriul lor sau doar pe o parte din acesta. Statul membru în cauză pune la dispoziție o copie certificată a acestor traduceri, care va fi depusă în arhivele Consiliului.  +  Articolul 2Tratatul de instituire a Comunității Europene se modifică în conformitate cu dispozițiile prezentului articol.1) Denumirea tratatului se înlocuiește cu: "Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene".A. MODIFICĂRI ORIZONTALE2) În textul tratatului:(a) cuvintele "Comunitatea" sau "Comunitatea Europeană" se înlocuiesc cu "Uniunea", cuvintele "Comunităților Europene" sau "ale CEE" se înlocuiesc cu "(ale) Uniunii Europene", iar adjectivul "comunitar" se înlocuiește prin "a/al/ai/ale Uniunii", cu excepția articolului 299 alineatul (6) litera (c), renumerotat 311a alineatul (5) litera (c). În ceea ce privește articolul 136 primul paragraf, prezenta literă se aplică numai cuvântului "Comunitatea";(b) cuvintele "prezentul tratat", "(a/al/ai/ale) prezentului tratat" se înlocuiesc cu "tratate(le)", respectiv "(a/al/ai/ale) tratatelor" și, după caz, verbul și adjectivele care urmează se acordă la plural; prezenta literă nu se aplică articolului 182 al treilea paragraf și articolelor 312 și 313;(c) cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251", "Consiliul, hotărând conform procedurii prevăzute la articolul 251" sau "Consiliul, acționând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251" se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară", iar cuvintele "procedura prevăzută la articolul 251" se înlocuiesc cu "procedura legislativă ordinară" și, după caz, verbul se conjugă la plural;(d) cuvintele "hotărând cu majoritate calificată" și "cu majoritate calificată" se elimină;(e) cuvintele "Consiliul reunit la nivel de șefi de stat sau de guvern" se înlocuiesc cu "Consiliul European";(f) cuvintele "instituțiile sau organele" și "instituțiile și organele" se înlocuiesc cu "instituțiile, organele, oficiile sau agențiile", cu excepția articolului 193 primul paragraf;(g) cuvintele "piața comună" se înlocuiesc cu "piața internă";(h) cuvântul "ECU" se înlocuiește cu "euro";(i) cuvintele "state membre care nu fac obiectul unei derogări" se înlocuiesc cu "state membre a căror monedă este euro";(j) sigla "BCE" se înlocuiește cu cuvintele "Banca Centrală Europeană";(k) cuvintele "Statutul SEBC" se înlocuiesc cu "Statutul SEBC și al BCE";(l) cuvintele "comitetul menționat la articolul 114" și "comitetul prevăzut la articolul 114" se înlocuiesc cu "Comitetul Economic și Financiar";(m) cuvintele "Statutul Curții de Justiție" sau "Statutul Curții" se înlocuiesc cu "Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene";(n) cuvintele "Tribunalul de Primă Instanță" se înlocuiesc cu "Tribunalul";(o) cuvintele "cameră jurisdicțională" și "camere jurisdicționale" se înlocuiesc cu "tribunal specializat" și, respectiv, "tribunale specializate", teza fiind adaptată în consecință din punct de vedere gramatical.3) La articolele următoare, cuvintele "Consiliu(l), hotărând în unanimitate," se înlocuiesc cu cuvintele "Consiliu(l), hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială", iar cuvintele "la propunerea Comisiei" se elimină:– articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1);– articolul 19 alineatul (1);– articolul 19 alineatul (2);– articolul 22 al doilea paragraf;– articolul 93;– articolul 94, devenit 95;– articolul 104 alineatul (14) al doilea paragraf;– articolul 175 alineatul (2) primul paragraf.4) La articolele următoare, cuvintele "hotărând cu majoritate simplă" se introduc după "Consiliul":– articolul 130 primul paragraf;– articolul 144 primul paragraf;– articolul 208;– articolul 209;– articolul 213 ultimul paragraf a treia teză;– articolul 216;– articolul 284.5) La articolele următoare, cuvintele "după consultarea Parlamentului European" se înlocuiesc cu "cu aprobarea Parlamentului European":– articolul 13, devenit 16 E, alineatul (1);– articolul 22 al doilea paragraf.6) La articolele următoare, cuvintele "instituție", "instituția" sau "instituțiile" se înlocuiesc cu "instituție, organ, oficiu sau agenție", "instituția, organul, oficiul sau agenția" sau "instituțiile, organele, oficiile sau agențiile" și, după caz, teza se modifică în consecință din punct de vedere gramatical:– articolul 195 alineatul (1) al doilea paragraf;– articolul 232 al doilea paragraf;– articolul 233 primul paragraf;– articolul 234 litera (b);– articolul 255 alineatul (3), devenit articolul 16A alineatul (3) al treilea paragraf.7) La articolele următoare, cuvintele "Curtea de Justiție" sau "Curții de Justiție" se înlocuiesc cu cuvintele "Curtea de Justiție a Uniunii Europene" sau "Curții de Justiție a Uniunii Europene":– articolul 83 alineatul (2) litera (d);– articolul 88 alineatul (2) al doilea paragraf;– articolul 95, devenit articolul 94, alineatul (9);– articolul 195 alineatul (1);– articolul 225A al șaselea paragraf;– articolul 226 al doilea paragraf;– articolul 227 primul paragraf;– articolul 228 alineatul (1) prima referire;– articolul 229;– articolul 229A;– articolul 230 primul paragraf;– articolul 231 primul paragraf;– articolul 232 primul paragraf;– articolul 233 primul paragraf;– articolul 234 primul paragraf;– articolul 235;– articolul 236;– articolul 237 teza introductivă;– articolul 238;– articolul 240;– articolul 242 prima teză;– articolul 243;– articolul 244;– articolul 247 alineatul (9), renumerotat (8);– articolul 256 al doilea paragraf.La următoarele articole, după cuvântul "Curtea" se elimină "de Justiție":
  - articolul 227 al patrulea paragraf - articolul 232 al treilea paragraf
  - articolul 228 alineatul (1) a doua referire - articolul 234 al doilea și al treilea paragraf
  - articolul 230 al treilea paragraf - articolul 237 litera (d) a treia teză
  - articolul 231 al doilea paragraf - articolul 256 al patrulea paragraf
  8) La articolele următoare, trimiterea la un alt articol din tratat se înlocuiește cu trimiterea la un articol din Tratatul privind Uniunea Europeană, după cum urmează:
  - articolul 21 al treilea paragraf, devenit al patrulea paragraf: trimitere la articolul 9 (prima trimitere) și la articolul 53 alineatul (1) (a doua trimitere)
  - articolul 97b: trimitere la articolul 2
  - articolul 98: trimitere la articolul 2 (prima trimitere)
  - articolul 105 alineatul (1) a doua teză: trimitere la articolul 2
  - articolul 215 al treilea paragraf, devenit al patrulea paragraf: trimitere la articolul 9 D alineatul (7) primul paragraf
  9) (nu privește versiunea în limba română)
  B. MODIFICĂRI SPECIFICE  +  PREAMBUL10) La cel de-al doilea considerent, cuvântul "țări" se înlocuiește cu "state" și în cadrul ultimului considerent din preambul, cuvintele "AU DECIS crearea unei COMUNITĂȚI EUROPENE și au desemnat ..." se înlocuiesc cu "AU DESEMNAT ...".  +  DISPOZIȚII COMUNE11) Articolele 1 și 2 se abrogă. Se introduce un articol 1a cu textul următor:  +  Articolul 1a(1) Prezentul tratat organizează funcționarea Uniunii și stabilește domeniile, limitele și condițiile exercitării competențelor sale.(2) Prezentul tratat și Tratatul privind Uniunea Europeană reprezintă tratatele pe care se întemeiază Uniunea. Aceste două tratate, care au aceeași valoare juridică, sunt desemnate prin cuvântul «tratatele».  +  CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE12) Se introduc un titlu nou și noile articole 2A-2E, cu textul următor:  +  Titlul I CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII  +  Articolul 2A(1) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii competență exclusivă într-un domeniu determinat, numai Uniunea poate legifera și adopta acte cu forță juridică obligatorie, statele membre putând să facă acest lucru numai în cazul în care sunt abilitate de Uniune sau pentru punerea în aplicare a actelor Uniunii.(2) În cazul în care tratatele atribuie Uniunii o competență partajată cu statele membre într-un domeniu determinat, Uniunea și statele membre pot legifera și adopta acte obligatorii din punct de vedere juridic în acest domeniu. Statele membre își exercită competența în măsura în care Uniunea nu și-a exercitat competența. Statele membre își exercită din nou competența în măsura în care Uniunea a hotărât să înceteze să și-o mai exercite.(3) Statele membre își coordonează politicile economice și de ocupare a forței de muncă în conformitate cu condițiile prevăzute în prezentul tratat, pentru definirea cărora Uniunea dispune de competență.(4) Uniunea este competentă, în conformitate cu dispozițiile Tratatului privind Uniunea Europeană, să definească și să pună în aplicare o politică externă și de securitate comună, inclusiv să definească treptat o politică de apărare comună.(5) În anumite domenii și în condițiile prevăzute în tratate, Uniunea este competentă să întreprindă acțiuni de sprijinire, coordonare sau completare a acțiunii statelor membre, fără a înlocui însă prin aceasta competența lor în aceste domenii.Actele Uniunii obligatorii din punct de vedere juridic, adoptate pe baza dispozițiilor tratatelor referitoare la aceste domenii, nu pot implica armonizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.(6) Întinderea și condițiile exercitării competențelor Uniunii sunt stabilite prin dispozițiile tratatelor referitoare la fiecare domeniu.  +  Articolul 2B(1) Competența Uniunii este exclusivă în următoarele domenii:(a) uniunea vamală;(b) stabilirea normelor privind concurența necesare funcționării pieței interne;(c) politica monetară pentru statele membre a căror monedă este euro;(d) conservarea resurselor biologice ale mării în cadrul politicii comune privind pescuitul;(e) politica comercială comună.(2) De asemenea, competența Uniunii este exclusivă în ceea ce privește încheierea unui acord internațional în cazul în care această încheiere este prevăzută de un act legislativ al Uniunii, ori este necesară pentru a permite Uniunii să își exercite competența internă, sau în măsura în care aceasta ar putea aduce atingere normelor comune sau ar putea modifica domeniul de aplicare a acestora.  +  Articolul 2C(1) Competența Uniunii este partajată cu statele membre în cazul în care tratatele îi atribuie o competență care nu se referă la domeniile menționate la articolele 2B și 2E.(2) Competențele partajate între Uniune și statele membre se aplică în următoarele domenii principale:(a) piața internă;(b) politica socială, pentru aspectele definite în prezentul tratat;(c) coeziunea economică, socială și teritorială;(d) agricultura și pescuitul, cu excepția conservării resurselor biologice ale mării;(e) mediul;(f) protecția consumatorului;(g) transporturile;(h) rețelele transeuropene;(i) energia;(j) spațiul de libertate, securitate și justiție;(k) obiectivele comune de securitate în materie de sănătate publică, pentru aspectele definite în prezentul tratat.(3) În domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice și spațiului, Uniunea dispune de competență pentru a desfășura acțiuni și, în special, pentru definirea și punerea în aplicare a programelor, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect împiedicarea statelor membre de a-și exercită propria competență.(4) În domeniile cooperării pentru dezvoltare și ajutorului umanitar, Uniunea dispune de competență pentru a întreprinde acțiuni și pentru a duce o politică comună, fără ca exercitarea acestei competențe să poată avea ca efect lipsirea statelor membre de posibilitatea de a-și exercită propria competență.  +  Articolul 2D(1) Statele membre își coordonează politicile economice în cadrul Uniunii. În acest scop, Consiliul adoptă măsuri și, în special, orientările generale ale acestor politici.Statelor membre a căror monedă este euro li se aplică dispoziții speciale.(2) Uniunea ia măsuri pentru a asigura coordonarea politicilor de ocupare a forței de muncă ale statelor membre și, în special, prin definirea orientărilor acestor politici.(3) Uniunea poate adopta inițiative pentru a asigura coordonarea politicilor sociale ale statelor membre.  +  Articolul 2EUniunea este competentă să desfășoare acțiuni de sprijinire, de coordonare sau completare a acțiunii statelor membre. Prin finalitatea lor europeană, aceste acțiuni au următoarele domenii:(a) protecția și îmbunătățirea sănătății umane;(b) industria;(c) cultura;(d) turismul;(e) educația, formarea profesională, tineretul și sportul;(f) protecția civilă;(g) cooperarea administrativă.  +  DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ13) Se introduc titlul și articolul 2F, cu textul următor:  +  Titlul II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ  +  Articolul 2FUniunea asigură coerența între diferitele sale politici și acțiuni, ținând seama de ansamblul obiectivelor Uniunii și respectând principiul de atribuire a competențelor.14) Articolul 3 alineatul (1) se abrogă. Alineatul (2) se modifică după cum urmează: cuvintele "... acțiunile prevăzute de prezentul articol," se înlocuiesc cu "... acțiunile sale," și se elimină numerotarea sa.15) Textul articolului 4 devine articolul 97b. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la punctul 85.16) Articolul 5 se abrogă; acesta este înlocuit de articolul 3b din Tratatul privind Uniunea Europeană.17) Se introduce un articol 5a cu textul următor:  +  Articolul 5aÎn definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea ține seama de cerințele privind promovarea unui nivel ridicat al ocupării forței de muncă, garantarea unei protecții sociale corespunzătoare, combaterea excluziunii sociale, precum și de cerințele privind un nivel ridicat de educație, de formare profesională și de protecție a sănătății umane.18) Se introduce un articol 5b cu textul următor:  +  Articolul 5bÎn definirea și punerea în aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea caută să combată orice discriminare pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.19) La articolul 6, cuvintele "prevăzute la articolul 3" se elimină.20) Se introduce un articol 6a care preia formularea articolului 153 alineatul (2).21) Se introduce un articol 6b care preia formularea părții dispozitive din Protocolul privind protecția și bunăstarea animalelor; cuvântul " , pescuitului," se introduce după "agriculturii", cuvintele "și cercetării" se înlocuiesc cu "... cercetării și dezvoltării tehnologice și a spațiului,", iar cuvintele "ca ființe sensibile," se introduc după cuvintele "... a bunăstării animalelor".22) Articolele 7-10 se abrogă. Articolele 11 și 11A sunt înlocuite de articolul 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană și de articolele 280A-280I din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, după cum se precizează la articolul 1 punctul 22 din prezentul tratat și la punctul 278.23) Textul articolului 12 devine articolul 16D.24) Textul articolului 13 devine articolul 16E. Acesta se modifică după cum se precizează în continuare la punctul 33.25) Textul articolului 14 devine articolul 22a. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 41.26) Textul articolului 15 devine articolul 22b. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 42.27) Articolul 16 se modifică după cum urmează:(a) la începutul articolului, cuvintele "fără a aduce atingere articolelor 73, 86 și 87, ..." se înlocuiesc cu "fără a aduce atingere articolului 3a din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolelor 73, 86 și 87 din prezentul tratat, ...";(b) la finalul primei teze, cuvintele "... și în condițiile care să le permită îndeplinirea misiunilor lor." se înlocuiesc cu "... și în condiții, în special economice și financiare, care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.";(c) se introduce o nouă teză cu textul următor:Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc aceste principii și prevăd aceste condiții, fără a aduce atingere competenței statelor membre de a furniza aceste servicii, de a încredința prestarea lor și de a le finanța, cu respectarea tratatelor.28) Se introduce un articol 16 A care preia formularea articolului 255; acesta se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) este precedat de textul următor care constituie alineatele (1) și (2), alineatul (1) se renumerotează (3), iar alineatele (2) și (3) devin paragrafe:(1) În scopul promovării unei bune guvernări și asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței.(2) Parlamentul European se întrunește în ședințe publice, de asemenea și Consiliul în cazul în care dezbate și votează un proiect de act legislativ.";(b) la alineatul (1), renumerotat (3), care devine primul paragraf al acestui alineat (3), se introduce cuvântul "statutar" după "sediul", cuvintele "Parlamentului European, Consiliului și Comisiei" se înlocuiesc cu "instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii, indiferent de suportul pe care se află aceste documente", iar cuvintele "alineatele (2) și (3)" se înlocuiesc cu cuvintele "prezentul alineat";(c) la alineatul (2), care devine al doilea paragraf al alineatului (1), renumerotat (3), se introduc cuvintele "prin regulamente" după "se stabilesc", iar cuvintele "în următorii doi ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam" se elimină;(d) la alineatul (3), care devine al treilea paragraf al alineatului (1), renumerotat (3), cuvintele " ... menționată anterior elaborează ..." se înlocuiesc cu "... asigură transparența lucrărilor lor și elaborează ...", la finalul paragrafului se introduc cuvintele "..., în conformitate cu regulamentele menționate la al doilea paragraf" și se adaugă două noi paragrafe cu textul următor:Dispozițiile prezentului alineat se aplică Curții de Justiție a Uniunii Europene, Băncii Centrale Europene și Băncii Europene de Investiții numai în cazul în care exercită funcții administrative.Parlamentul European și Consiliul asigură publicarea documentelor privind procedurile legislative în condițiile prevăzute de regulamentele menționate la al doilea paragraf.29) Se introduce un articol 16B, care înlocuiește articolul 286, cu textul următor:  +  Articolul 16B(1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum și normele privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente.Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la articolul 25a din Tratatul privind Uniunea Europeană.30) Se introduce un nou articol 16C cu textul următor:  +  Articolul 16C(1) Uniunea respectă și nu aduce atingere statutului de care beneficiază, în temeiul dreptului național, bisericile și asociațiile sau comunitățile religioase din statele membre.(2) Uniunea respectă, de asemenea, statutul de care beneficiază, în temeiul dreptului național, organizațiile filosofice și neconfesionale.(3) Recunoscându-le identitatea și contribuția specifică, Uniunea menține un dialog deschis, transparent și constant cu aceste biserici și organizații.  +  NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA31) Denumirea părții a doua se înlocuiește cu denumirea următoare: "NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII".32) Se introduce un articol 16D, care preia formularea articolului 12.33) Se introduce un articol 16E, care preia formularea articolului 13; la alineatul (2), cuvintele "... în cazul în care Consiliul adoptă ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta principiile de bază ...", iar cuvintele de la final "..., hotărăște în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251" se elimină.34) Articolul 17 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "o completează" se înlocuiesc cu "se adaugă acesteia";(b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:(2) Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre altele, de:(a) dreptul de liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre;(b) dreptul de a alege și de a fi aleși în Parlamentul European, precum și la alegerile locale în statul membru unde își au reședința, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;(c) dreptul de a se bucura, pe teritoriul unei țări terțe în care statul membru ai cărui resortisanți sunt nu este reprezentat, de protecție din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărui stat membru, în aceleași condiții ca și resortisanții acestui stat;(d) dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă.Aceste drepturi se exercită în condițiile și limitele definite prin tratate și prin măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.35) Articolul 18 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (2), cuvintele "... Consiliul poate adopta ..." se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot adopta ...", iar teza finală se elimină;(b) alineatul (3) se înlocuiește cu textul următor:(3) În aceleași scopuri ca cele menționate la alineatul (1) și în cazul în care tratatele nu au prevăzut puteri de acțiune în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta măsuri în domeniul securității sociale sau al protecției sociale. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.36) La articolul 20, cuvintele "... stabilesc între ele normele necesare și ..." se înlocuiesc cu "... adoptă dispozițiile necesare și ...". Se adaugă un nou paragraf, cu următorul text:Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, poate adopta directive care să stabilească măsurile de coordonare și de cooperare necesare pentru a facilita această protecție.37) La articolul 21, se introduce un prim paragraf, nou, cu următorul text:Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă dispozițiile referitoare la procedurile și condițiile necesare pentru prezentarea unei inițiative cetățenești în înțelesul articolului 8 B din Tratatul privind Uniunea Europeană, inclusiv numărul minim de state membre din care trebuie să provină cetățenii care prezintă o astfel de inițiativă.38) La articolul 22 al doilea paragraf, cuvintele "... drepturile prevăzute în prezenta parte, dispoziții a căror adoptare o recomandă statelor membre, în conformitate cu normele lor constituționale ..." se înlocuiesc cu "... drepturile enumerate la articolul 17 alineatul (2). Respectivele dispoziții intră în vigoare numai după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale."39) În denumirea părții a treia, după cuvântul "POLITICILE" se introduc "ȘI ACȚIUNILE INTERNE".  +  PIAȚA INTERNĂ40) La începutul părții a treia se introduce un titlu I cu denumirea "PIAȚA INTERNĂ".41) Se introduce un articol 22a, care preia formularea articolului 14. Alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) Uniunea adoptă măsurile pentru instituirea sau asigurarea funcționării pieței interne, în conformitate cu dispozițiile incidente ale tratatelor.42) Se introduce un articol 22b, care preia formularea articolului 15. La primul paragraf, cuvintele "... pe parcursul perioadei de instituire ..." se înlocuiesc cu "... pentru instituirea ...".43) Numerotarea titlului I privind libera circulație a mărfurilor devine "Ia".44) La articolul 23 alineatul (1), cuvintele "... se întemeiază pe ..." se înlocuiesc cu "este alcătuită dintr-o".45) După articolul 27 se introduce un capitol 1a, cu denumirea "COOPERAREA VAMALĂ" și se introduce un articol 27a care preia formularea articolului 135, iar ultima teză a articolului 135 se elimină.  +  AGRICULTURA ȘI PESCUITUL46) În denumirea titlului II, se adaugă cuvintele "ȘI PESCUITUL".47) Articolul 32 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) se introduce un prim paragraf nou, cu textul următor: "(1) Uniunea definește și pune în aplicare o politică comună în domeniul agriculturii și pescuitului.", textul primului alineat existent devenind al doilea paragraf.La al doilea paragraf, în prima teză după cuvântul "agricultura" se introduce cuvântul " , pescuitul" și se adaugă teza următoare ca ultimă teză a paragrafului: "Referirile la politica agricolă comună sau la agricultură și utilizarea termenului «agricol» se înțeleg ca făcând referire și la pescuit, având în vedere caracteristicile speciale ale acestui sector.";(b) la alineatul (2), după cuvântul "instituirii" se introduc cuvintele "... sau funcționării".(c) la alineatul (3) cuvintele "la prezentul tratat" se elimină.48) Articolul 36 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, înaintea cuvintelor "de Consiliu" se introduc cuvintele "de Parlamentul European și", iar trimiterea la alineatul (3) se elimină;(b) la al doilea paragraf, teza introductivă se înlocuiește cu următoarea teză: "Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:".49) Articolul 37 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) se elimină;(b) alineatul (2) se renumerotează (1); fragmentul de teză "Comisia, având în vedere lucrările conferinței menționate la alineatul (1), prezintă, după consultarea Comitetului Economic și Social și în termen de doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului tratat, propuneri ..." se înlocuiește cu "Comisia prezintă propuneri ...", iar al treilea paragraf se elimină;(c) se introduc alineatele (2) și (3), noi, cu textul următor, iar alineatele următoare se renumerotează:(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 34 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.";(d) la alineatul (3), renumerotat (4), în teza introductivă, se elimină cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată";(e) la alineatul (4), renumerotat (5), în primul fragment de teză, cuvintele "să existe" se înlocuiesc cu cuvintele "să nu existe  +  LIBERA CIRCULAȚIE A LUCRĂTORILOR50) La articolul 39 alineatul (3) litera (d), se elimină cuvintele "de aplicare".51) Articolul 42 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "... lucrătorilor migranți și persoanelor aflate în întreținerea acestora:" se înlocuiesc cu "lucrătorilor migranți salariați sau care desfășoară o activitate independentă și persoanelor aflate în întreținerea acestora:";(b) ultimul paragraf se înlocuiește cu textul următor:În cazul în care un membru al Consiliului declară că un proiect de act legislativ menționat la primul paragraf ar aduce atingere unor aspecte importante ale sistemului său de securitate socială, inclusiv în ceea ce privește domeniul său de aplicare, costul sau structura financiară, ori ar aduce atingere echilibrului financiar al respectivului sistem, poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri și în termen de patru luni de la această suspendare, Consiliul European:(a) retrimite proiectul Consiliului, caz în care încetează suspendarea procedurii legislative ordinare, sau(b) nu acționează în niciun fel sau solicită Comisiei să prezinte o nouă propunere; în acest caz se consideră că actul propus inițial nu a fost adoptat.  +  DREPTUL DE STABILIRE52) La articolul 44 alineatul (2), la începutul primului paragraf se adaugă cuvintele "Parlamentul European".53) La articolul 45 al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot ...".54) Articolul 47 se modifică după cum urmează:(a) la finalul alineatului (1) se adaugă fragmentul de teză următor: " , precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile independente și la exercitarea acestora.";(b) alineatul (2) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (2). Cuvântul "liberalizarea" se înlocuiește cu "eliminarea", iar cuvintele "va fi" se înlocuiesc cu "este".55) Se introduce un articol 48a, care preia formularea articolului 294.  +  SERVICIILE56) Articolul 49 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "stat al Comunității" se înlocuiesc cu "stat membru";(b) la al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate extinde ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot extinde ...".57) La articolul 50 al treilea paragraf, cuvântul "țara" se înlocuiește cu "statul membru", iar cuvintele "această țară" se înlocuiesc cu "acest stat".58) La articolul 52 alineatul (1), cuvintele "... Consiliul, la propunerea Comisiei, după consultarea Comitetului Economic și Social și a Parlamentului European, hotărăște ... " se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, după consultarea Comitetului Economic și Social, hotărăsc ...".59) La articolul 53, cuvintele "... se declară dispuse să procedeze la liberalizarea ..." se înlocuiesc cu "... depun eforturi pentru a proceda la liberalizarea ...".  +  CAPITALURILE60) La articolul 57 alineatul (2), cuvintele "... hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, Consiliul poate să adopte măsuri ... " se înlocuiesc cu "... Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile ...", iar ultima teză a alineatului (2) devine alineatul (3) cu următorul text:(3) Prin derogare de la alineatul (2), numai Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, poate adopta măsuri care reprezintă un regres în dreptul Uniunii în ceea ce privește liberalizarea circulației capitalurilor având ca destinație sau provenind din țări terțe.61) La articolul 58 se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor:(4) În absența unor măsuri de aplicare a articolului 57 alineatul (3), Comisia sau, în absența unei decizii a Comisiei în termen de trei luni de la data solicitării statului membru în cauză, Consiliul poate adopta o decizie care să dispună ca măsurile fiscale restrictive adoptate de un stat membru față de una sau mai multe țări terțe să fie considerate conforme tratatelor, cu condiția ca acestea să fie justificate în raport cu unul dintre obiectivele Uniunii și compatibile cu buna funcționare a pieței interne. Consiliul hotărăște în unanimitate, la solicitarea unui stat membru.62) Articolul 60 devine articolul 61H. Acesta se modifică după cum se precizează la punctul 64.  +  SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE63) Un titlu IV, cu denumirea "SPAȚIUL DE LIBERTATE, SECURITATE ȘI JUSTIȚIE" înlocuiește titlul IV privind vizele, dreptul de azil, imigrarea și alte politici referitoare la libera circulație a persoanelor. Acest titlu cuprinde următoarele capitole:Capitolul 1: Dispoziții generaleCapitolul 2: Politicile privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrareaCapitolul 3: Cooperarea judiciară în materie civilăCapitolul 4: Cooperarea judiciară în materie penalăCapitolul 5: Cooperarea polițienească  +  DISPOZIȚII GENERALE64) Articolul 61 se înlocuiește cu capitolul 1 și articolele 61-61I următoare. De asemenea, articolul 61 înlocuiește articolul 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61D înlocuiește articolul 36 din tratatul respectiv, articolul 61E înlocuiește articolul 64 alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 33 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, articolul 61G înlocuiește articolul 66 din Tratatul de instituire a Comunității Europene și articolul 61H preia formularea articolului 60 din acest din urmă tratat, după cum se precizează la punctul 62:  +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 61(1) Uniunea constituie un spațiu de libertate, securitate și justiție, cu respectarea drepturilor fundamentale și a diferitelor sisteme de drept și tradiții juridice ale statelor membre.(2) Uniunea asigură absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al imigrării și al controlului la frontierele externe, care este întemeiată pe solidaritatea între statele membre și care este echitabilă față de resortisanții țărilor terțe. În înțelesul prezentului titlu, apatrizii sunt asimilați resortisanților țărilor terțe.(3) Uniunea acționează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalității, a rasismului și a xenofobiei, precum și de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare și de cooperare între autoritățile polițienești și judiciare și alte autorități competente, precum și prin recunoașterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală și, după caz, prin apropierea legislațiilor penale.(4) Uniunea facilitează accesul la justiție, în special pe baza principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare în materie civilă.  +  Articolul 61AConsiliul European definește orientările strategice ale planificării legislative și operaționale în cadrul spațiului de libertate, securitate și justiție.  +  Articolul 61BParlamentele naționale asigură, cu privire la propunerile și inițiativele legislative prezentate în cadrul capitolelor 4 și 5, respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității.  +  Articolul 61CFără a aduce atingere articolelor 226, 227 și 228, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile de stabilire a condițiilor în care statele membre, în colaborare cu Comisia, realizează o evaluare obiectivă și imparțială a punerii în aplicare, de către autoritățile statelor membre, a politicilor Uniunii prevăzute în prezentul titlu, în special în scopul de a favoriza aplicarea deplină a principiului recunoașterii reciproce. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la conținutul și rezultatele evaluării.  +  Articolul 61DÎn cadrul Consiliului se instituie un comitet permanent care să asigure în cadrul Uniunii promovarea și consolidarea cooperării operaționale în materie de securitate internă. Fără a aduce atingere articolului 207, comitetul promovează coordonarea acțiunii autorităților competente ale statelor membre. La lucrările comitetului pot fi implicați reprezentanții organelor, ai oficiilor și ai agențiilor în cauză ale Uniunii. Parlamentul European și parlamentele naționale sunt informate cu privire la derularea acestor lucrări.  +  Articolul 61EPrezentul titlu nu aduce atingere exercitării responsabilităților care revin statelor membre pentru menținerea ordinii publice și pentru apărarea securității interne.  +  Articolul 61FStatele membre au libertatea de a organiza între ele și sub autoritatea lor forme de cooperare și de coordonare pe care le consideră oportune, între serviciile competente ale administrațiilor acestora care răspund de asigurarea securității naționale.  +  Articolul 61GConsiliul adoptă măsuri în vederea asigurării cooperării administrative între serviciile competente ale statelor membre în domeniile menționate în prezentul titlu, precum și între serviciile respective și Comisie. Acesta hotărăște la propunerea Comisiei, sub rezerva articolului 61I și după consultarea Parlamentului European.  +  Articolul 61HÎn cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunțate la articolul 61, în ceea ce privește prevenirea și combaterea terorismului și a activităților conexe, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, definesc cadrul măsurilor administrative privind circulația capitalurilor și plățile, cum ar fi înghețarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparțin unor persoane fizice sau juridice, grupuri sau entități fără caracter statal, sunt în proprietatea acestora sau sunt deținute de acestea.Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile pentru punerea în aplicare a cadrului prevăzut la primul paragraf.Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții juridice.  +  Articolul 61IActele menționate în capitolele 4 și 5, precum și măsurile menționate la articolul 61G care asigură o cooperare administrativă în domeniile menționate în aceste capitole se adoptă:(a) la propunerea Comisiei; sau(b) la inițiativa unui sfert din statele membre."  +  CONTROLUL LA FRONTIERE, DREPTUL DE AZIL ȘI IMIGRAREA65) Articolele 62-64 sunt înlocuite de capitolul 2 și articolele 62-63b următoare. Articolul 62 înlocuiește articolul 62, articolul 63 alineatele (1) și (2) înlocuiesc articolul 63 punctele 1 și 2, articolul 63 alineatul (3) înlocuiește articolul 64 alineatul (2) și articolul 63a înlocuiește articolul 63 punctele 3 și 4:  +  Capitolul 2 Politici privind controlul la frontiere, dreptul de azil și imigrarea  +  Articolul 62(1) Uniunea dezvoltă o politică care urmărește:(a) să asigure absența oricărui control asupra persoanelor la trecerea frontierelor interne, indiferent de cetățenie;(b) să asigure controlul persoanelor și supravegherea eficace la trecerea frontierelor externe;(c) să introducă treptat un sistem integrat de administrare a frontierelor externe.(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:(a) politica comună a vizelor și a altor permise de ședere de scurtă durată;(b) controalele la care sunt supuse persoanele la trecerea frontierelor externe;(c) condițiile în care resortisanții țărilor terțe pot circula liber, pentru o durată scurtă, în interiorul Uniunii;(d) orice măsură necesară pentru instituirea treptată a unui sistem integrat de administrare a frontierelor externe;(e) absența oricărui control asupra persoanelor, indiferent de cetățenie, la trecerea frontierelor interne.(3) În cazul în care o acțiune a Uniunii se dovedește necesară pentru a facilita exercitarea dreptului menționat la articolul 17 alineatul (2) litera (a), iar tratatele nu au prevăzut atribuții în acest sens, Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate adopta dispoziții referitoare la pașapoarte, cărți de identitate, permise de ședere sau oricare alt document asimilat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.(4) Prezentul articol nu aduce atingere competenței statelor membre privind delimitarea geografică a frontierelor acestora, în conformitate cu dreptul internațional.  +  Articolul 63(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare și al protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea principiului nereturnării. Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva din 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte tratate din domeniu.(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun de azil, care cuprinde:(a) un regim unitar de azil în favoarea resortisanților țărilor terțe, valabil în toată Uniunea;(b) un regim unitar de protecție subsidiară pentru resortisanții țărilor terțe care, fără să obțină azil european, au nevoie de protecție internațională;(c) un sistem comun de protecție temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv;(d) proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție subsidiară;(e) criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil sau de protecție subsidiară;(f) norme referitoare la condițiile de primire a solicitanților dreptului de azil sau de protecție subsidiară;(g) parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită drept de azil, protecție subsidiară sau temporară.(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.  +  Articolul 63a(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:(a) condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;(b) definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte state membre;(c) imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală;(d) combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii.(3) Uniunea poate încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia, în țările lor de origine sau de proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre.(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii pe teritoriul acestora a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea unui loc de muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate independentă.  +  Articolul 63bPoliticile Uniunii menționate la prezentul capitol și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol cuprind măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu."  +  COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE CIVILĂ66) Articolul 65 se înlocuiește cu capitolul 3 și articolul 65, după cum urmează:  +  Capitolul 3 Cooperarea judiciară în materie civilă  +  Articolul 65(1) Uniunea dezvoltă o cooperare judiciară în materie civilă cu incidență transfrontalieră, întemeiată pe principiul recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare și extrajudiciare. Această cooperare poate include adoptarea unor măsuri de apropiere a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri, în special atunci când acestea sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne, care urmăresc să asigure:(a) recunoașterea reciprocă între statele membre a deciziilor judiciare și extrajudiciare și executarea acestora;(b) comunicarea și notificarea transfrontalieră a actelor judiciare și extrajudiciare;(c) compatibilitatea normelor aplicabile în statele membre în materie de conflict de legi și de competență;(d) cooperarea în materie de obținere a probelor;(e) accesul efectiv la justiție;(f) eliminarea obstacolelor din calea bunei desfășurări a procedurilor civile, la nevoie prin favorizarea compatibilității normelor de procedură civilă aplicabile în statele membre;(g) dezvoltarea unor metode alternative de soluționare a litigiilor;(h) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție.(3) Prin derogare de la alineatul (2), măsurile privind dreptul familiei care au implicații transfrontaliere sunt stabilite de către Consiliu, care hotărăște în conformitate cu o procedură legislativă specială. Acesta hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie care să determine aspectele din dreptul familiei care au implicații transfrontaliere, care ar putea face obiectul unor acte adoptate prin procedura legislativă ordinară. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.Propunerea menționată la al doilea paragraf se transmite parlamentelor naționale. În cazul opoziției unui parlament național, notificate în termen de șase luni de la această transmitere, decizia nu se adoptă. În cazul în care nu există nicio opoziție, Consiliul poate adopta respectiva decizie."  +  COOPERAREA JUDICIARĂ ÎN MATERIE PENALĂ67) Articolul 66 este înlocuit de articolul 61G după cum se precizează la punctul 64 și articolele 67-69 se abrogă. Se introduc capitolul 4 și articolele 69A-69E următoare. Articolele 69A, 69B și 69D înlocuiesc articolul 31 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat:  +  Capitolul 4 Cooperarea judiciară în materie penală  +  Articolul 69A(1) Cooperarea judiciară în materie penală în cadrul Uniunii se întemeiază pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare și include apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în domeniile prevăzute la alineatul (2) și la articolul 69B.Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile privind:(a) instituirea unor norme și proceduri care să asigure recunoașterea, în întreaga Uniune, a tuturor categoriilor de hotărâri judecătorești și decizii judiciare;(b) prevenirea și soluționarea conflictelor de competență între statele membre;(c) sprijinirea formării profesionale a magistraților și a personalului din justiție;(d) facilitarea cooperării dintre autoritățile judiciare sau echivalente ale statelor membre în materie de urmărire penală și executare a deciziilor.(2) În măsura în care este necesar pentru a facilita recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești și a deciziilor judiciare, precum și cooperarea polițienească și judiciară în materie penală cu dimensiune transfrontalieră, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime. Aceste norme minime iau în considerare diferențele existente între tradițiile juridice și sistemele de drept ale statelor membre.Acestea se referă la:(a) admisibilitatea reciprocă a probelor între statele membre;(b) drepturile persoanelor în procedura penală;(c) drepturile victimelor criminalității;(d) alte elemente speciale ale procedurii penale pe care Consiliul le-a identificat în prealabil printr-o decizie; pentru adoptarea acestei decizii, Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.Adoptarea normelor minime prevăzute la prezentul alineat nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte un nivel mai ridicat de protecție a persoanelor.(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzut la alineatul (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc instituirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a institui o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280D alineatul (1) din prezentul tratat se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.  +  Articolul 69B(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin directive în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili norme minime cu privire la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domenii ale criminalității de o gravitate deosebită de dimensiune transfrontalieră ce rezultă din natura sau impactul acestor infracțiuni ori din nevoia specială de a le combate pornind de la o bază comună.Aceste domenii ale criminalității sunt următoarele: terorismul, traficul de persoane și exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, traficul ilicit de droguri, traficul ilicit de arme, spălarea banilor, corupția, contrafacerea mijloacelor de plată, criminalitatea informatică și criminalitatea organizată.În funcție de evoluția criminalității, Consiliul poate adopta o decizie care să identifice alte domenii ale criminalității care îndeplinesc criteriile prevăzute la prezentul alineat. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.(2) În cazul în care apropierea actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre în materie penală se dovedește indispensabilă pentru a asigura punerea în aplicare eficientă a unei politici a Uniunii într-un domeniu care a făcut obiectul unor măsuri de armonizare, prin directive se pot stabili norme minime referitoare la definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul în cauză. Directivele se adoptă printr-o procedură legislativă ordinară sau specială identică cu cea utilizată pentru adoptarea măsurilor de armonizare în cauză, fără a aduce atingere articolului 61I.(3) În cazul în care un membru al Consiliului consideră că un proiect de directivă prevăzută la alineatul (1) sau (2) ar aduce atingere aspectelor fundamentale ale sistemului său de justiție penală, acesta poate solicita sesizarea Consiliului European. În acest caz, procedura legislativă ordinară se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, prin aceasta încetând suspendarea procedurii legislative ordinare.În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei cooperări consolidate pe baza proiectului de directivă respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, prevăzută la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.  +  Articolul 69CParlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru a încuraja și sprijini acțiunea statelor membre în domeniul prevenirii criminalității, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.  +  Articolul 69D(1) Eurojust are misiunea de a susține și consolida coordonarea și cooperarea dintre autoritățile naționale de cercetare și urmărire penală în legătură cu formele grave de criminalitate care afectează două sau mai multe state membre sau care impun urmărirea penală pe baze comune, prin operațiuni întreprinse de autoritățile statelor membre și de Europol și prin informații furnizate de acestea.În acest context, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, determină structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Eurojust. Aceste atribuții pot include:(a) începerea de cercetări penale, precum și propunerea de începere a urmăririi penale efectuate de autoritățile naționale competente, în special cele referitoare la infracțiuni care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii;(b) coordonarea cercetărilor și a urmăririlor penale prevăzute la litera (a);(c) consolidarea cooperării judiciare, inclusiv prin soluționarea conflictelor de competență și prin strânsa cooperare cu Rețeaua Judiciară Europeană.Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, condițiile de implicare a Parlamentului European și a parlamentelor naționale la evaluarea activităților Eurojust.(2) În cadrul urmăririlor penale prevăzute la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 69E, actele oficiale de procedură judiciară sunt îndeplinite de autoritățile naționale competente.  +  Articolul 69E(1) Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust. Consiliul hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European.În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de regulament să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în cazul realizării unui consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de regulament respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.(2) Parchetul European are competența de a cerceta, de a urmări și de a trimite în judecată, după caz, în colaborare cu Europol, autorii și coautorii infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, în conformitate cu normele stabilite în regulamentul prevăzut la alineatul (1). Parchetul European exercită în fața instanțelor competente ale statelor membre acțiunea publică în legătură cu aceste infracțiuni.(3) Regulamentele prevăzute la alineatul (1) stabilesc statutul Parchetului European, condițiile de exercitare a atribuțiilor acestuia, regulamentul de procedură aplicabil activităților sale, precum și normele care reglementează admisibilitatea probelor și normele aplicabile controlului jurisdicțional al actelor de procedură adoptate în exercitarea atribuțiilor sale.(4) Consiliul European poate adopta, în același timp sau ulterior, o decizie de modificare a alineatului (1) în scopul extinderii atribuțiilor Parchetului European pentru a include combaterea criminalității grave de dimensiune transfrontalieră și în scopul modificării corespunzătoare a alineatului (2) în ceea ce privește autorii și coautorii infracțiunilor grave care afectează mai multe state membre. Consiliul European hotărăște în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European și după consultarea Comisiei."  +  COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ68) Se introduc capitolul 5 și articolele 69F, 69G și 69H după cum urmează. Articolele 69F și 69G înlocuiesc articolul 30 din Tratatul privind Uniunea Europeană existent și articolul 69H înlocuiește articolul 32 din tratatul respectiv, după cum se precizează la articolul 1 punctul 51 din prezentul tratat:  +  Capitolul 5 Cooperarea polițienească  +  Articolul 69F(1) Uniunea instituie o cooperare polițienească care implică toate autoritățile competente din statele membre, inclusiv serviciile de poliție, serviciile vamale și alte servicii specializate de aplicare a legii, în domeniul prevenirii sau al depistării și al cercetării infracțiunilor.(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri referitoare la:(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor în domeniu, precum și schimbul de informații;(b) sprijinirea formării profesionale a personalului, precum și cooperarea privind schimbul de personal, echipamentele și cercetarea criminalistică;(c) tehnicile comune de investigare privind depistarea unor forme grave de criminalitate organizată.(3) Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate stabili măsurile privind cooperarea operativă dintre autoritățile prevăzute la prezentul articol. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.În cazul în care nu există unanimitate, un grup compus din cel puțin nouă state membre poate solicita ca proiectul de măsuri să fie trimis spre examinare Consiliului European. În acest caz, procedura în cadrul Consiliului se suspendă. După dezbateri, în caz de consens, Consiliul European, în termen de patru luni de la suspendare, retrimite proiectul Consiliului, spre adoptare.În același termen, în cazul unui dezacord și în cazul în care cel puțin nouă state membre doresc stabilirea unei forme de cooperare consolidată pe baza proiectului de măsuri respectiv, acestea informează Parlamentul European, Consiliul și Comisia în consecință. În acest caz, autorizarea de a stabili o formă de cooperare consolidată, menționată la articolul 10 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 280D alineatul (1) din prezentul tratat, se consideră acordată și se aplică dispozițiile privind formele de cooperare consolidată.Procedura specifică prevăzută la al doilea și al treilea paragraf nu se aplică actelor care constituie o dezvoltare a acquis-ului Schengen.  +  Articolul 69G(1) Europol are misiunea de a susține și consolida acțiunea autorităților polițienești și a altor servicii de aplicare a legii din statele membre, precum și cooperarea acestora pentru prevenirea și combaterea criminalității grave care afectează două sau mai multe state membre, a terorismului și a formelor de criminalitate ce aduc atingere unui interes comun care face obiectul unei politici a Uniunii.(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilește structura, funcționarea, domeniul de acțiune și atribuțiile Europol. Aceste atribuții pot include:(a) colectarea, stocarea, prelucrarea și analizarea informațiilor, precum și schimbul de informații transmise în special de autoritățile statelor membre sau de țări ori autorități terțe;(b) coordonarea, organizarea și realizarea de acțiuni de cercetare și operative, desfășurate împreună cu autoritățile competente ale statelor membre sau în cadrul unor echipe comune de cercetare și, după caz, în colaborare cu Eurojust.Aceste regulamente stabilesc, de asemenea, procedura de control al activităților Europol de către Parlamentul European, la care parlamentele naționale sunt asociate.(3) Orice acțiune cu caracter operativ a Europol trebuie desfășurată în cooperare cu autoritățile statului sau ale statelor membre al căror teritoriu este implicat și cu acordul acestora. Aplicarea măsurilor coercitive este în sarcina exclusivă a autorităților naționale competente.  +  Articolul 69HConsiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește condițiile și limitele în care autoritățile competente ale statelor membre prevăzute la articolele 69A și 69F pot interveni pe teritoriul unui alt stat membru, în cooperare și cu acordul autorităților statului respectiv. Consiliul hotărăște în unanimitate și după consultarea Parlamentului European."  +  TRANSPORTURILE69) La articolul 70, cuvântul "tratatului" se înlocuiește cu "tratatelor", iar cuvintele "statele membre urmăresc" se înlocuiesc cu "se urmăresc".70) La articolul 71, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:(2) În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport.71) La începutul articolului 72, cuvintele "..., și exceptând cazul acordului unanim al Consiliului, ..." se înlocuiesc cu "..., exceptând cazul adoptării în unanimitate de către Consiliu a unei măsuri prin care se acordă o derogare, ...".72) Articolul 75 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "În cazul transporturilor în cadrul Comunității trebuie eliminate discriminările ..." se înlocuiesc cu "În transporturile în interiorul Uniunii, sunt interzise discriminările ...";(b) la alineatul (2), cuvântul "Consiliu" se înlocuiește cu "Parlamentul European și Consiliu";(c) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "Comitetului Economic și Social" se înlocuiesc cu "Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social ".73) La articolul 78 se adaugă următoarea teză:La cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentului articol.74) La articolul 79, fragmentul de teză "fără a aduce atingere atribuțiilor Comitetului Economic și Social" se elimină.75) La articolul 80, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.  +  REGULI DE CONCURENȚĂ76) La articolul 85 se adaugă un alineat (3), nou, cu textul următor:(3) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de acorduri cu privire la care Consiliul a adoptat un regulament sau o directivă în temeiul articolului 83 alineatul (2) litera (b).77) Articolul 87 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (2), la finalul literei (c) se adaugă teza următoare:În termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, poate adopta o decizie de abrogare a prezentei litere.(b) la alineatul (3) se adaugă următorul fragment de teză la finalul literei (a): "..., precum și a regiunilor prevăzute la articolul 299, avându-se în vedere situația lor structurală, economică și socială,".78) La articolul 88 se adaugă un alineat (4), nou, cu textul următor:(4) Comisia poate adopta regulamente privind categoriile de ajutoare de stat cu privire la care Consiliul, în temeiul articolului 89, a considerat că pot fi exceptate de la procedura prevăzută la alineatul (3) din prezentul articol.  +  DISPOZIȚII FISCALE79) La finalul articolului 93, cuvintele "... în termenul stabilit la articolul 14." se înlocuiesc cu "... și pentru a evita denaturarea concurenței."  +  APROPIEREA LEGISLAȚIILOR80) Articolele 94 și 95 se inversează. Articolul 94 se renumerotează 95, iar articolul 95 se renumerotează 94.81) Articolul 95, renumerotat 94, se modifică după cum urmează:(a) la începutul alineatului (1) se elimină cuvintele "Prin derogare de la articolul 94 și";(b) la începutul alineatului (4), fragmentul de teză "În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, ..." se înlocuiește cu "În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, ...";(c) la începutul alineatului (5), fragmentul de teză "De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, ..." se înlocuiește cu "De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, ...";(d) la alineatul (10), cuvintele "unei proceduri comunitare de control" se înlocuiesc cu cuvintele "unei proceduri de control a Uniunii".82) La articolul 94, renumerotat 95, se introduc la început cuvintele "Fără a se aduce atingere articolului 94".83) La articolul 96 al doilea paragraf prima teză, cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, adoptă directivele utile la propunerea Comisiei ..." se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă directivele utile ...". A doua teză se înlocuiește cu "Pot fi adoptate orice alte măsuri utile prevăzute în tratate."  +  PROPRIETATEA INTELECTUALĂ84) Se introduce, ca ultim articol din titlul VI, un nou articol 97a, cu textul următor:  +  Articolul 97aÎn cadrul instituirii sau al funcționării pieței interne, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile referitoare la crearea de titluri europene de proprietate intelectuală pentru a asigura o protecție uniformă a drepturilor de proprietate intelectuală în Uniune, precum și la înființarea unor sisteme centralizate de autorizare, coordonare și control la nivelul Uniunii.Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, stabilește prin regulamente regimul lingvistic al titlurilor europene. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European.  +  POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ85) Se introduce, ca prim articol din titlul VII, un articol 97b, care preia formularea articolului 4; acesta se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "și în conformitate cu calendarul" se elimină, iar verbul se conjugă în consecință;(b) la alineatul (2), fragmentul de teză "În paralel, în condițiile și în conformitate cu termenele și procedurile prevăzute în prezentul tratat, această acțiune presupune stabilirea irevocabilă a ratelor de schimb, care va conduce la introducerea unei monede unice, ECU, ..." se înlocuiește cu "În paralel, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute în tratate, această acțiune presupune o monedă unică, euro, ...".86) Articolul 99 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (4), prima teză din primul paragraf se înlocuiește cu următoarele două teze:În cazul în care se constată, în cadrul procedurii prevăzute la alineatul (3), că politicile economice ale unui stat membru nu sunt conforme cu orientările generale prevăzute la alineatul (2) sau că acestea riscă să compromită buna funcționare a Uniunii economice și monetare, Comisia poate adresa un avertisment respectivului stat membru. Consiliul, la recomandarea Comisiei, poate adresa recomandările necesare statului membru în cauză.(b) al doilea paragraf de la alineatul (4) se numerotează și devine alineatul (5), iar alineatul (5) existent se renumerotează (6);(c) la alineatul (4) se adaugă două paragrafe noi, cu textul următor:În domeniul de aplicare a prezentului alineat, Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).(d) la alineatul (5), renumerotat (6), cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252, poate hotărî metodele ... " se înlocuiesc cu textul următor: "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot hotărî metodele ... " și cuvintele "ale prezentului articol" se elimină.  +  DIFICULTĂȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE APROVIZIONAREA CU ANUMITE PRODUSE (ENERGIE)87) La articolul 100, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) Fără a aduce atingere celorlalte proceduri prevăzute în tratate, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate decide, în spiritul solidarității dintre statele membre, să adopte măsuri corespunzătoare situației economice, în special în cazul în care apar dificultăți grave în aprovizionarea cu anumite produse, în special în domeniul energiei.  +  ALTE DISPOZIȚII - POLITICA ECONOMICĂ ȘI MONETARĂ88) La articolul 102, alineatul (2) se elimină, iar numerotarea primului alineat se elimină.89) La articolul 103, alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:(2) Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, poate, dacă este necesar, să precizeze definițiile privind aplicarea interdicțiilor prevăzute la articolele 101 și 102, precum și la prezentul articol.  +  PROCEDURA ÎN CAZ DE DEFICIT EXCESIV90) Articolul 104 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (5) se înlocuiește cu textul următor:(5) În cazul în care Comisia consideră că există un deficit excesiv într-un stat membru sau că un astfel de deficit se poate produce, aceasta adresează un aviz statului membru în cauză și informează Consiliul în acest sens.(b) la alineatul (6), cuvântul "recomandare" se înlocuiește cu "propunere";(c) la alineatul (7), prima teză se înlocuiește cu textul următor: "În cazul în care Consiliul constată că există un deficit excesiv, în conformitate cu alineatul (6), acesta adoptă, la recomandarea Comisiei, fără întârzieri nejustificate, recomandările pe care le adresează statului membru în cauză pentru ca acesta să pună capăt situației într-un termen dat.";(d) la alineatul (11) primul paragraf, în teza introductivă, cuvântul "să intensifice" se înlocuiește cu "să consolideze";(e) la alineatul (12), la începutul primei teze, cuvintele "deciziile sale" se înlocuiesc cu "deciziile sau recomandările sale";(f) alineatul (13) se înlocuiește cu textul următor:(13) În cazul în care adoptă deciziile sau recomandările menționate la alineatele (8), (9), (11) și (12), Consiliul hotărăște la recomandarea Comisiei.În cazul în care adoptă măsurile menționate la alineatele (6)-(9), (11) și (12), Consiliul hotărăște fără a ține seama de votul membrului Consiliului care reprezintă statul membru în cauză.Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).(g) la alineatul (14) al treilea paragraf, textul "până la 1 ianuarie 1994," se elimină.  +  POLITICA MONETARĂ91) Articolul 105 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) prima teză, sigla "SEBC" se înlocuiește cu "Sistemul European al Băncilor Centrale, denumit în continuare «SEBC»,";(b) la alineatul (2) a doua liniuță, trimiterea la articolul 111 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 188 O;(c) alineatul (6) se înlocuiește cu textul următor:(6) Consiliul, hotărând în unanimitate prin regulamente, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, poate încredința Băncii Centrale Europene misiuni specifice privind politicile în domeniul controlului prudențial al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare, cu excepția întreprinderilor de asigurări.92) Articolul 106 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), în prima teză, se introduce cuvântul "euro" după "... bancnote ...";(b) la alineatul (2), în prima teză, se introduce cuvântul "euro" după "... monedă metalică ..."; la începutul celei de-a doua teze, textul "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 252 și după consultarea BCE, ..." se înlocuiește cu textul următor: "Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Băncii Centrale Europene, ...".93) Articolul 107 se modifică după cum urmează:(a) se elimină alineatele (1) și (2), iar alineatele (3), (4), (5) și (6) se renumerotează (1), (2), (3) și (4);(b) la alineatul (4) renumerotat (2), textul "Statutul SEBC" se înlocuiește cu următorul fragment de teză: "Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, denumit în continuare «Statutul SEBC și al BCE» ...";(c) textul alineatului (5), renumerotat (3), se înlocuiește cu textul următor:(3) Articolele 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, articolul 33.1 litera (a) și articolul 36 din Statutul SEBC și al BCE pot fi modificate de Parlamentul European și de Consiliu, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Aceștia hotărăsc fie la recomandarea Băncii Centrale Europene și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene.94) La articolul 109, fragmentul de teză "..., cel mai târziu la data instituirii SEBC," se elimină.95) La articolul 110, primele patru paragrafe ale alineatului (2) se elimină.  +  MĂSURI PRIVIND UTILIZAREA MONEDEI EURO96) La articolul 111, textele alineatelor (1)-(3) și (5) devin alineatele (1)-(4) ale articolului 188 O; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 174. Textul alineatului (4) devine alineatul (1) al articolului 115C; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 100.97) Se introduce un articol 111a, cu textul următor:  +  Articolul 111aFără a aduce atingere atribuțiilor Băncii Centrale Europene, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru utilizarea monedei euro ca monedă unică. Aceste măsuri sunt adoptate după consultarea Băncii Centrale Europene.  +  DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE (UEM)98) Textul articolului 112 devine articolul 245b și se modifică după cum se precizează la punctul 228. Textul articolului 113 devine articolul 245c.99) Articolul 114 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) primul paragraf, cuvintele "Comitet Monetar cu caracter consultativ" se înlocuiesc cu "Comitet economic și financiar ";(b) la alineatul (1), al doilea și al treilea paragraf se elimină;(c) la alineatul (2), primul paragraf se elimină; la a treia liniuță, trimiterea la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (5) se înlocuiește cu o trimitere la articolul 99 alineatele (2), (3), (4) și (65) și trimiterile la articolul 122 alineatul (2) și la articolul 123 alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu o trimitere la articolul 117a alineatele (2) și (3);(d) la alineatul (4), trimiterea la articolele 122 și 123 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 116a.  +  DISPOZIȚII PRIVIND STATELE MEMBRE A CĂROR MONEDĂ ESTE EURO100) Se introduc un nou capitol 3a și noi articole, 115A, 115B și 115C, cu textul următor:  +  Capitolul 3a Dispoziții privind statele membre a căror monedă este euro  +  Articolul 115A(1) În scopul de a contribui la buna funcționare a Uniunii economice și monetare și în conformitate cu dispozițiile relevante ale tratatelor, Consiliul adoptă, în conformitate cu procedura relevantă dintre cele prevăzute la articolele 99 și 104, cu excepția procedurii prevăzute la articolul 104 alineatul (14), măsuri privind statele membre a căror monedă este euro pentru:(a) a consolida coordonarea și supravegherea disciplinei lor bugetare;(b) a elabora, în ceea ce le privește, orientările de politică economică, veghind ca acestea să fie compatibile cu cele adoptate pentru întreaga Uniune și asigurând supravegherea acestora.(2) La votul privind măsurile prevăzute la alineatul (1) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)."  +  Articolul 115BCondițiile de organizare a reuniunilor miniștrilor statelor membre a căror monedă este euro se stabilesc prin Protocolul privind Eurogrupul.  +  Articolul 115C(1) Pentru a asigura locul monedei euro în sistemul monetar internațional, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă o decizie de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor și conferințelor financiare internaționale competente. Consiliul hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.(2) Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a asigura o reprezentare unificată în cadrul instituțiilor și al conferințelor financiare internaționale. Consiliul hotărăște după consultarea Băncii Centrale Europene.(3) La votul privind măsurile prevăzute la alineatele (1) și (2) iau parte numai membrii Consiliului reprezentând statele membre a căror monedă este euro.Majoritatea calificată a membrilor menționați anterior se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)."  +  DISPOZIȚII TRANZITORII PRIVIND STATELE MEMBRE CARE FAC OBIECTUL UNEI DEROGĂRI101) Articolul 116 se abrogă și se introduce un articol 116a, cu textul următor:  +  Articolul 116a(1) Statele membre cu privire la care Consiliul nu a decis că îndeplinesc condițiile necesare pentru adoptarea monedei euro sunt denumite în continuare "state membre care fac obiectul unei derogări(2) Dispozițiile tratatelor prevăzute în continuare nu se aplică statelor membre care fac obiectul unei derogări:(a) adoptarea părților din orientările generale ale politicilor economice care privesc zona euro în general [articolul 99 alineatul (2)];(b) mijloacele coercitive pentru remedierea deficitelor excesive [articolul 104 alineatele (9) și (11)];(c) obiectivele și misiunile SEBC [articolul 105 alineatele (1), (2), (3) și (5)];(d) emisiunea de monedă euro (articolul 106);(e) actele Băncii Centrale Europene (articolul 110);(f) măsurile care reglementează utilizarea monedei euro (articolul 111a);(g) acorduri monetare și alte măsuri referitoare la politica cursului de schimb (articolul 188 O);(h) desemnarea membrilor Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [articolul 245b alineatul (2)];(i) deciziile de stabilire a pozițiilor comune cu privire la problemele de interes special pentru Uniunea economică și monetară în cadrul instituțiilor competente și al conferințelor financiare internaționale [articolul 115C alineatul (1)];(j) măsurile necesare asigurării unei reprezentări unificate în cadrul instituțiilor și conferințelor financiare internaționale [articolul 115C alineatul (2)].În consecință, la articolele menționate la literele (a)-(j), prin «state membre» se înțelege statele membre a căror monedă este euro.(3) În conformitate cu capitolul IX din Statutul SEBC și al BCE, statele membre care fac obiectul unei derogări și băncile lor centrale naționale sunt excluse de la drepturile și obligațiile din cadrul SEBC.(4) Drepturile de vot ale membrilor Consiliului reprezentând statele membre care fac obiectul unei derogări se suspendă la data adoptării de către Consiliu a măsurilor prevăzute la articolele enumerate la alineatul (2), precum și în următoarele cazuri:(a) recomandările adresate statelor membre a căror monedă este euro în cadrul supravegherii multilaterale, inclusiv cu privire la programele de stabilitate și avertismente [articolul 99 alineatul (4)];(b) măsurile referitoare la deficitele excesive ale statelor membre a căror monedă este euro [articolul 104 alineatele (6), (7), (8), (12) și (13)].Majoritatea calificată a celorlalți membri ai Consiliului se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a)."102) Articolul 117 se abrogă, cu excepția primelor cinci liniuțe de la alineatul (2) care devin primele cinci liniuțe de la alineatul (2) al articolului 118a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103. Se introduce un articol 117a, cu textul următor:(a) alineatul (1) preia formularea alineatului (1) al articolului 121, cu următoarele modificări:(i) în întreg alineatul, cuvântul "IME" se înlocuiește cu "Banca Centrală Europeană";(ii) la începutul primului paragraf se introduce următorul fragment de teză: "Cel puțin la fiecare doi ani sau la solicitarea unui stat membru care face obiectul unei derogări, ...";(iii) în primul paragraf prima teză, cuvintele "... progresele efectuate de statele membre în îndeplinirea obligațiilor care le revin ..." se înlocuiesc cu "... progresele efectuate de statele membre care fac obiectul unei derogări în îndeplinirea obligațiilor care le revin ...";(iv) la primul paragraf a doua teză, cuvintele "... a fiecărui stat membru ..." se înlocuiesc cu "... a fiecăruia dintre aceste state membre ...", iar cuvintele "din prezentul tratat" se elimină;(v) la primul paragraf a treia liniuță, cuvintele "mecanismul ratei de schimb ..." se înlocuiesc cu "mecanismul cursului de schimb ...", iar cuvintele "... în raport cu cea a altui stat membru;" se înlocuiesc cu "... în raport cu moneda euro";(vi) la primul paragraf a patra liniuță, cuvintele "... statul membru ..." se înlocuiesc cu "... statul membru care face obiectul unei derogări ...", iar cuvintele "... la mecanismul ratei de schimb din Sistemul Monetar European ..." se înlocuiesc cu "... la mecanismul cursului de schimb ...";(vii) la al doilea paragraf se elimină cuvintele "dezvoltarea ECU";(b) alineatul (2) preia formularea articolului 122 alineatul (2) a doua teză și se modifică după cum urmează:(i) la finalul textului, cuvintele "stabilite de articolul 121 alineatul (1)" se înlocuiesc cu cuvintele "stabilite la alineatul (1)";(ii) se adaugă un al doilea și un al treilea paragraf, cu următorul text:Consiliul hotărăște după ce a primit o recomandare din partea majorității calificate a membrilor săi care reprezintă statele membre a căror monedă este euro. Acești membri hotărăsc în termen de șase luni de la data primirii de către Consiliu a propunerii Comisiei.Majoritatea calificată a membrilor, menționată la al doilea paragraf, se definește în conformitate cu articolul 205 alineatul (3) litera (a).";(c) alineatul (3) preia formularea articolului 123 alineatul (5), care se modifică după cum urmează:(i) fragmentul de teză de la începutul alineatului "În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 122 alineatul (2), se decide să se abroge o derogare, ..." se înlocuiește cu "În cazul în care, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2), se decide să se revoce o derogare, ...";(ii) cuvintele "stabilește rata ..." se înlocuiesc cu "stabilește în mod irevocabil cursul ...103) Articolul 118 se abrogă. Se introduce un articol 118a, cu textul următor:(a) alineatul (1) preia formularea articolului 123 alineatul (3); cuvintele "din prezentul tratat" se elimină;(b) alineatul (2) preia formularea primelor cinci liniuțe de la articolul 117 alineatul (2); cele cinci liniuțe se modifică după cum se precizează în continuare și sunt precedate de următoarea teză introductivă:În cazul în care și atâta timp cât există state membre care fac obiectul unei derogări, Banca Centrală Europeană, cu privire la aceste state membre:(i) la a treia liniuță, cuvintele "Sistemului Monetar European" se înlocuiesc cu "mecanismului cursului de schimb";(ii) a cincea liniuță se înlocuiește cu textul următor:– exercită funcțiile pe care le îndeplinea Fondul European de Cooperare Monetară, preluate ulterior de Institutul Monetar European.104) Se introduce un articol 118a, care preia formularea articolului 124 alineatul (1); acesta se modifică după cum urmează:(a) cuvintele "Până la începutul celei de-a treia etape, fiecare stat membru consideră ..." se înlocuiesc cu "Fiecare stat membru care face obiectul unei derogări consideră ...";(b) cuvintele "... Sistemului Monetar European (SME) și procesului de dezvoltare a ECU, respectând competențele existente." se înlocuiesc cu "... mecanismului cursului de schimb.".105) Articolul 119 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "care face obiectul unei derogări" se introduc după "a unui stat membru" la primul paragraf și, respectiv, după "un stat membru" la al doilea paragraf, iar cuvântul "treptată" din primul paragraf se elimină;(b) la alineatul (2) litera (a), după "statele membre" se introduc cuvintele "care fac obiectul unei derogări", iar la litera (b), cuvintele "țara în dificultate ..." se înlocuiesc cu "statul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ...";(c) la alineatul (3), cuvintele "Comisia autorizează statul aflat în dificultate ..." se înlocuiesc cu "Comisia autorizează statul membru care face obiectul unei derogări, aflat în dificultate, ...";(d) alineatul (4) se elimină.106) Articolul 120 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "statul membru în cauză poate adopta ..." se înlocuiesc cu "un stat membru, care face obiectul unei derogări, poate adopta ...";(b) la alineatul (3), cuvintele "pe baza avizului" se înlocuiesc cu "la recomandarea", iar cuvântul "membru" se adaugă după "statul";(c) alineatul (4) se elimină.107) La articolul 121, alineatul (1) devine alineatul (1) al articolului 117a; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 102. Restul articolului 121 se abrogă.108) La articolul 122, alineatul (2) a doua teză devine alineatul (2) primul paragraf din articolul 117a; aceasta se modifică după cum se precizează la punctul 102. Restul articolului 122 se abrogă.109) La articolul 123, alineatul (3) devine alineatul (1) din articolul 118a, iar alineatul (5) devine alineatul (3) din articolul 117a; acestea se modifică după cum se precizează la punctul 103, respectiv la punctul 102. Restul articolului 123 se abrogă.110) La articolul 124, alineatul (1) devine noul articol 118b; acesta se modifică după cum se precizează la punctul 104. Restul articolului 124 se abrogă.  +  OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ111) La articolul 125, cuvintele "și la articolul 2 din prezentul tratat" se elimină.  +  TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ112) Titlul IX intitulat "POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ" și articolele 131 și 133 devin titlul II din partea a cincea privind acțiunea externă a Uniunii, respectiv articolele 188B și 188C. Articolul 131 se modifică după cum se precizează la punctul 157, iar articolul 133 se înlocuiește cu articolul 188C.Articolele 132 și 134 se abrogă.113) Titlul X intitulat "COOPERAREA VAMALĂ" și articolul 135 devin capitolul 1a, în cadrul titlului Ia cu denumirea "Libera circulație a mărfurilor", respectiv articolul 27a, după cum se precizează la punctul 45.  +  POLITICA SOCIALĂ114) Denumirea titlului XI "POLITICA SOCIALĂ, EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ ȘI TINERETUL" se înlocuiește cu denumirea următoare: "POLITICA SOCIALĂ" și este renumerotat IX; denumirea "Capitolul 1 - Dispoziții sociale" se elimină.115) Se introduce un nou articol 136a cu textul următor:  +  Articolul 136aUniunea recunoaște și promovează rolul partenerilor sociali la nivelul său, ținând seama de diversitatea sistemelor naționale. Aceasta facilitează dialogul dintre aceștia, respectându-le autonomia.Reuniunea socială tripartită la nivel înalt pentru creșterea economică și ocuparea forței de muncă contribuie la dialogul social.116) Articolul 137 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (2) primul paragraf, în fragmentul introductiv, cuvântul "Consiliul:" se înlocuiește cu "Parlamentul European și Consiliul:", iar verbele se conjugă în consecință; la al doilea paragraf, prima teză se împarte în două paragrafe, cu textul următor:Parlamentul European și Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura legislativă ordinară după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.În domeniile menționate la alineatul (1) literele (c), (d), (f) și (g), Consiliul hotărăște în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după consultarea Parlamentului European și a comitetelor menționate anterior.La al doilea paragraf, a doua teză devine ultimul paragraf, iar cuvintele "din prezentul articol" se elimină;(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă la final următorul fragment de teză "... sau, după caz, punerea în aplicare a unei decizii a Consiliului, adoptată în conformitate cu articolul 139."; la al doilea paragraf, cuvintele "... o directivă trebuie transpusă în conformitate cu articolul 249," se înlocuiesc cu "... o directivă sau o decizie trebuie transpusă sau pusă în aplicare", iar cuvintele "... sau decizia menționată anterior" se adaugă la finalul paragrafului.117) La articolul 138 alineatul (4) prima teză, cuvintele "Cu ocazia acestei consultări, ..." se înlocuiesc cu "Cu ocazia consultărilor menționate la alineatele (2) și (3), ...", iar la a doua teză, cuvintele "Durata procedurii" se înlocuiesc cu "Durata acestui proces".118) Articolul 139 alineatul (2) se modifică după cum urmează:(a) la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: "Parlamentul European este informat.";(b) la al doilea paragraf, începutul primei teze "Consiliul hotărăște cu majoritate calificată, cu excepția cazului în care acordul ..." se înlocuiește cu "Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acordul ...", iar ultima teză se elimină.119) La articolul 140 se adaugă următorul fragment de teză la finalul celui de-al doilea paragraf: "... în special prin inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat."120) La articolul 143, al doilea paragraf se elimină.  +  FONDUL SOCIAL EUROPEAN121) Capitolul 2 este renumerotat ca "TITLUL X".122) La articolul 148, cuvintele "deciziile de aplicare privind" se înlocuiesc cu "regulamentele de aplicare privind".  +  EDUCAȚIA, FORMAREA PROFESIONALĂ, TINERETUL ȘI SPORTUL123) Capitolul 3 este renumerotat ca "TITLUL XI", iar cuvintele "ȘI TINERETUL" se înlocuiesc cu "TINERETUL ȘI SPORTUL".124) Articolul 149 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere totodată caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția socială și educativă a sportului.(b) la alineatul (2) a cincea liniuță, se adaugă la final cuvintele "... și să sprijine participarea tinerilor la viața democratică a Europei;"; se adaugă, ca ultimă liniuță, următoarea liniuță:– să dezvolte dimensiunea europeană a sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în domeniul sportului, precum și prin protejarea integrității fizice și morale a sportivilor, îndeosebi a celor mai tineri dintre aceștia.(c) la alineatul (3), cuvintele "în domeniul educației" se înlocuiesc cu "în domeniul educației și sportului";(d) la alineatul (4), se elimină cuvintele "Consiliul adoptă", prima liniuță începe cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul ..." și cuvântul "adoptă" se introduce înainte de "acțiuni de încurajare"; a doua liniuță începe cu cuvintele "Consiliul adoptă ...".125) La articolul 150, la finalul alineatului (4) se adaugă următorul fragment de teză: "și Consiliul adoptă recomandări, la propunerea Comisiei."  +  CULTURA126) Articolul 151 alineatul (5) se modifică după cum urmează:(a) în teza introductivă, cuvintele "Consiliul adoptă" se elimină;(b) la prima liniuță, prima teză începe cu cuvintele "Parlamentul European și Consiliul ...", cuvântul "adoptă" se introduce înainte de "acțiuni de încurajare", iar a doua teză se elimină;(c) la a doua liniuță, cuvintele "hotărând în unanimitate" se elimină, iar liniuța începe cu cuvintele "Consiliul adoptă ...".  +  SĂNĂTATEA PUBLICĂ127) Articolul 152 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) al doilea paragraf, cuvântul "umană" se înlocuiește cu "fizică și mentală", iar la finalul paragrafului se adaugă fragmentul de teză următor: "precum și supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave privind sănătatea, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora.";(b) la alineatul (2), la finalul primului paragraf se adaugă teza următoare: "Aceasta încurajează, în special, cooperarea dintre statele membre pentru îmbunătățirea complementarității serviciilor lor de sănătate în regiunile transfrontaliere.";(c) la alineatul (2), la finalul celui de-al doilea paragraf se adaugă textul următor: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodică. Parlamentul European este pe deplin informat.";(d) alineatul (4) se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf, la începutul tezei introductive se introduce următorul fragment de teză: "Prin derogare de la articolul 2A alineatul (5) și de la articolul 2E litera (a) și în conformitate cu articolul 2C alineatul (2) litera (k), ...", iar la final se adaugă următoarele cuvinte: "..., pentru a face față obiectivelor comune în materie de securitate:";(ii) la litera (b), se elimină cuvintele "prin derogare de la prevederile articolului 37, ...";(iii) se introduce o nouă literă (c), cu textul următor: "(c) măsuri care instituie standarde înalte de calitate și de securitate a medicamentelor și a dispozitivelor de uz medical."(iv) litera (c) existentă se renumerotează ca alineatul (5) și se înlocuiește cu textul următor: "(5) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, măsuri de încurajare în scopul protecției și îmbunătățirii sănătății umane, în special în scopul combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea amenințărilor transfrontaliere grave asupra sănătății, alerta în cazul unor asemenea amenințări și combaterea acestora, precum și măsuri al căror obiectiv direct îl reprezintă protejarea sănătății publice în ceea ce privește tutunul și consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.";(e) cel de-al doilea paragraf din alineatul (4) existent devine alineatul (6), iar alineatul (5), renumerotat (7), se înlocuiește cu textul următor:(7) Acțiunea Uniunii respectă responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește definirea politicii lor de sănătate, precum și organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. Responsabilitățile statelor membre includ administrarea serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală, precum și repartizarea resurselor care sunt alocate acestora. Măsurile menționate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispozițiilor naționale privind donarea de organe și de sânge sau privind utilizarea acestora în scopuri medicale.  +  PROTECȚIA CONSUMATORILOR128) La articolul 153, alineatul (2) devine articolul 6a; iar alineatele (3), (4) și (5) se renumerotează (2), (3) și, respectiv, (4).  +  INDUSTRIA129) Articolul 157 se modifică după cum urmează:(a) la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat.";(b) la alineatul (3) primul paragraf, se adaugă următorul text la finalul celei de-a doua teze: "... excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre."  +  COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ130) Denumirea titlului XVII se înlocuiește cu denumirea: "COEZIUNEA ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI TERITORIALĂ".131) Articolul 158 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "coeziunii sale economice și sociale" se înlocuiesc cu "coeziunii sale economice, sociale și teritoriale";(b) la al doilea paragraf, cuvintele "sau insulelor" și cuvintele "inclusiv a zonelor rurale" se elimină;(c) se adaugă următorul paragraf nou:Dintre regiunile avute în vedere, o atenție deosebită se acordă zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.132) La articolul 159 al doilea paragraf, cuvintele "economice și sociale" se înlocuiesc cu "economice, sociale și teritoriale".133) Articolul 161 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, în prima teză, fragmentul introductiv "Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 162, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după ce a obținut avizul conform al Parlamentului European ..." se înlocuiește cu "Fără a aduce atingere articolului 162, Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară ...", iar verbul se conjugă în consecință. La a doua teză, cuvintele "Consiliul" și "hotărând" se elimină;(b) la al doilea paragraf, cuvintele "de Consiliu" se elimină;(c) al treilea paragraf se elimină.134) La articolul 162 primul paragraf, cuvintele "Deciziile de aplicare" se înlocuiesc cu cuvintele "Regulamentele de aplicare", iar verbul se conjugă în consecință;  +  CERCETAREA ȘI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ135) În denumirea titlului XVIII se introduc cuvintele "ȘI SPAȚIUL".136) Articolul 163 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) Uniunea are ca obiectiv consolidarea bazelor sale științifice și tehnologice, prin crearea unui spațiu european de cercetare în care cercetătorii, cunoștințele științifice și tehnologiile să circule liber, precum și favorizarea creșterii competitivității sale, inclusiv în industrie, precum și promovarea activităților de cercetare considerate necesare în temeiul altor capitole din tratate.(b) la alineatul (2), fragmentul de teză "... urmărind, în special, să permită întreprinderilor exploatarea deplină a potențialului pieței interne, îndeosebi prin ..." se înlocuiește cu "... urmărind, în special, să permită cercetătorilor să coopereze liber, dincolo de frontiere, iar întreprinderilor să exploateze pe deplin potențialul pieței interne, îndeosebi prin ...".137) La articolul 165, la finalul alineatului (2) se adaugă următorul text: "... în special inițiative menite să stabilească orientările și indicatorii, să organizeze schimbul celor mai bune practici și să pregătească elementele necesare pentru supravegherea și evaluarea periodice. Parlamentul European este pe deplin informat."138) Articolul 166 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (4) cuvintele "Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la propunerea Comisiei" se înlocuiesc cu "Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială ...";(b) se adaugă un alineat (5), nou, cu textul următor:(5) În completarea activităților prevăzute în programul-cadru multianual, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a spațiului european de cercetare.139) La articolul 167, cuvântul "Consiliul" se înlocuiește cu "Uniunea".140) La articolul 168 al doilea paragraf, cuvântul "Consiliul" se înlocuiește cu "Uniunea".141) La articolul 170 al doilea paragraf, se elimină ultimul fragment de teză "..., care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".  +  SPAȚIUL142) Se introduce un articol nou 172a:  +  Articolul 172a(1) În scopul promovării progresului științific și tehnic, a competitivității industriale, precum și pentru punerea în aplicare a politicilor sale, Uniunea elaborează o politică europeană a spațiului. În acest scop, aceasta poate promova inițiative comune, poate sprijini cercetarea și dezvoltarea tehnologică și poate coordona eforturile necesare explorării și exploatării spațiului.(2) Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare, care pot lua forma unui program spațial european, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.(3) Uniunea stabilește orice relație utilă cu Agenția Spațială Europeană.(4) Prezentul articol nu aduce atingere celorlalte dispoziții din prezentul titlu.  +  MEDIUL (SCHIMBAREA CLIMATICĂ)143) Articolul 174 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), a patra liniuță se înlocuiește cu textul următor:– promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice.(b) la alineatul (2) al doilea paragraf, cuvintele "unei proceduri comunitare de control" se înlocuiesc cu cuvintele "unei proceduri de control din partea Uniunii".(c) la alineatul (4) primul paragraf, se elimină ultimul fragment de teză "..., care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".144) Articolul 175 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf.(b) la alineatul (3) primul paragraf, cuvintele "În alte domenii, ..." se elimină, iar al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate cu condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz.(c) la alineatul (4), cuvintele "... anumitor măsuri cu caracter comunitar, ..." se înlocuiesc cu "... anumitor măsuri adoptate de Uniune, ...".(d) la alineatul (5), cuvintele "Consiliul prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, dispozițiile ... " se înlocuiesc cu "această măsură prevede dispozițiile ... ".  +  TITLURI CARE SE TRANSLATEAZĂ145) Titlul XX cu denumirea "COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE" și articolele 177, 179, 180 și 181 devin partea a cincea titlul III capitolul 1, privind acțiunea externă a Uniunii și, respectiv, articolele 188D-188G; aceste articole se modifică după cum se precizează la punctele 161-164. Articolul 178 se abrogă.146) Titlul XXI cu denumirea "COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ CU ȚĂRILE TERȚE" și articolul 181A devin capitolul 2 titlul III partea a cincea, privind acțiunea externă a Uniunii și, respectiv, noul articol 188H; acest articol se modifică după cum se precizează la punctul 166.  +  ENERGIA147) Titlul XX se înlocuiește cu un nou titlu și un nou articol 176A cu textul următor:  +  Titlul XX ENERGIA  +  Articolul 176A(1) În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în spiritul solidarității între statele membre,:(a) să asigure funcționarea pieței energiei;(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune,(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi surse de energie și energii regenerabile; și(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice.(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor.Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 175 alineatul (2) litera (c).(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de natură fiscală."  +  TURISMUL148) Titlul XXI se înlocuiește cu un nou titlu și un nou articol 176B cu textul următor:  +  Titlul XXI TURISMUL  +  Articolul 176B(1) Uniunea completează acțiunea statelor membre în sectorul turismului, în special prin promovarea competitivității întreprinderilor Uniunii în acest sector.În acest scop, acțiunea Uniunii urmărește:(a) să încurajeze crearea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor în acest sector;(b) să promoveze cooperarea între statele membre, în special prin schimbul de bune practici.(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile speciale destinate să completeze acțiunile întreprinse în statele membre, în vederea realizării obiectivelor prevăzute la prezentul articol, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.  +  PROTECȚIA CIVILĂ149) Se introduc un nou titlu XXII și un nou articol 176C, cu textul următor:  +  Titlul XXII PROTECȚIA CIVILĂ  +  Articolul 176C(1) Uniunea încurajează cooperarea între statele membre pentru a spori eficacitatea sistemelor de prevenire a catastrofelor naturale sau provocate de om și de protecție împotriva acestora.Acțiunea Uniunii urmărește:(a) să susțină și să completeze acțiunea statelor membre la nivel național, regional și local care are ca scop prevenirea riscurilor, pregătirea factorilor implicați în protecția civilă din statele membre și intervenția în caz de catastrofe naturale sau provocate de om, în cadrul Uniunii;(b) să promoveze o cooperare operațională rapidă și eficientă, în cadrul Uniunii, între serviciile naționale de protecție civilă;(c) să promoveze consecvența acțiunilor întreprinse la nivel internațional în materie de protecție civilă.(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.".  +  COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ150) Se introduc un nou titlu XXIII și un nou articol 176D, cu textul următor:  +  Titlul XXIII COOPERAREA ADMINISTRATIVĂ  +  Articolul 176D(1) Punerea în aplicare efectivă a dreptului Uniunii de către statele membre, care este esențială pentru buna funcționare a Uniunii, constituie o chestiune de interes comun.(2) Uniunea poate sprijini eforturile statelor membre pentru îmbunătățirea capacității lor administrative de punere în aplicare a dreptului Uniunii. Această acțiune poate consta, în special, în facilitarea schimburilor de informații și de funcționari publici, precum și în sprijinirea programelor de formare. Niciun stat membru nu este obligat să recurgă la acest sprijin. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare în acest scop, cu excepția oricărei armonizări a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.(3) Prezentul articol nu aduce atingere obligației statelor membre de a pune în aplicare dreptul Uniunii, nici atribuțiilor și îndatoririlor Comisiei. De asemenea, acesta nu aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, care prevăd o cooperare administrativă între statele membre, precum și între acestea și Uniune.  +  ASOCIEREA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR DE PESTE MĂRI151) La articolul 182, la finalul primului paragraf, cuvintele "la prezentul tratat" se elimină.152) La articolul 186, fragmentul final de teză "... va fi reglementată prin convenții ulterioare, care necesită unanimitatea statelor membre." se înlocuiește cu "... este reglementată prin actele adoptate în conformitate cu articolul 187.".153) La articolul 187, cuvintele "hotărând în unanimitate" se înlocuiesc cu "hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei", iar la finalul articolului se adaugă următorul text: "În cazul în care dispozițiile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o procedură legislativă specială, acesta hotărăște în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European.".  +  ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII154) Se introduce o nouă parte a cincea. Aceasta are denumirea "ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII" și conține titlurile și capitolele următoare:Titlul I: Dispoziții generale privind acțiunea externă a UniuniiTitlul II: Politica comercială comunăTitlul III: Cooperarea cu țările terțe și ajutorul umanitarCapitolul 1: Cooperarea pentru dezvoltareCapitolul 2: Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțeCapitolul 3: Ajutorul umanitarTitlul IV: Măsurile restrictiveTitlul V: Acorduri internaționaleTitlul VI: Relațiile Uniunii cu organizațiile internaționale, țările terțe și delegații ale UniuniiTitlul VII: Clauza de solidaritate.  +  DISPOZIȚII GENERALE155) Se introduc un nou titlu I și un nou articol 188 A, cu textul următor:  +  Titlul I DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACȚIUNEA EXTERNĂ A UNIUNII  +  Articolul 188AAcțiunea Uniunii pe scena internațională, în temeiul prezentei părți, are la bază principiile, urmărește realizarea obiectivelor și se desfășoară conform dispozițiilor generale prevăzute în titlul V capitolul 1 din Tratatul privind Uniunea Europeană."  +  POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ156) Se introduce un titlu II, intitulat "POLITICA COMERCIALĂ COMUNĂ", care preia denumirea titlului IX din partea a treia.157) Se introduce un articol 188B, care preia formularea articolului 131; acesta se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:Prin stabilirea unei uniuni vamale, în conformitate cu articolele 23-27, Uniunea contribuie, în interesul comun, la dezvoltarea armonioasă a comerțului mondial, la eliminarea treptată a restricțiilor în calea schimburilor comerciale internaționale și a investițiilor externe directe și la reducerea barierelor vamale și de altă natură.(b) al doilea paragraf se elimină.158) Se introduce un articol 188C, care înlocuiește articolul 133:  +  Articolul 188C(1) Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii.(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună.(3) În cazul în care trebuie negociate și încheiate acorduri cu una sau mai multe țări terțe ori organizații internaționale, se aplică articolul 188N, sub rezerva dispozițiilor speciale ale prezentului articol.Comisia prezintă recomandări Consiliului, care o autorizează să deschidă negocierile necesare. Consiliului și Comisiei le revine răspunderea să asigure compatibilitatea acordurilor negociate cu politicile și normele interne ale Uniunii.Aceste negocieri sunt desfășurate de Comisie, în consultare cu un comitet special desemnat de Consiliu pentru a o asista în această misiune și cu respectarea directivelor pe care Consiliul i le-ar putea adresa. Comisia raportează periodic comitetului special și Parlamentului European cu privire la stadiul negocierilor.(4) Pentru negocierea și încheierea acordurilor prevăzute la alineatul (3), Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.Pentru negocierea și încheierea unui acord în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor comerciale ale proprietății intelectuale, precum și în cel al investițiilor străine directe, Consiliul hotărăște în unanimitate în cazul în care acest acord cuprinde dispoziții pentru care este necesară unanimitatea pentru adoptarea de norme interne.Consiliul hotărăște, de asemenea, în unanimitate, negocierea și încheierea de acorduri:(a) în domeniul comerțului cu servicii culturale și audiovizuale, în cazul în care aceste acorduri riscă să aducă atingere diversității culturale și lingvistice a Uniunii;(b) în domeniul comerțului cu servicii sociale, de educație și de sănătate, în situația în care aceste acorduri pot să perturbe în mod grav organizarea acestor servicii la nivel național și să aducă atingere răspunderii statelor membre pentru prestarea acestor servicii.(5) Negocierea și încheierea de acorduri internaționale în domeniul transporturilor sunt reglementate în partea a treia titlul V și la articolul 188N.(6) Exercitarea competențelor atribuite prin prezentul articol în domeniul politicii comerciale comune nu aduce atingere delimitării competențelor între Uniune și statele membre și nu implică armonizarea dispozițiilor actelor cu putere de lege și ale normelor administrative ale statelor membre în măsura în care tratatele exclud o astfel de armonizare.  +  COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE159) Se introduce un titlu III cu denumirea "COOPERAREA CU ȚĂRILE TERȚE ȘI AJUTORUL UMANITAR"160) Se introduce un capitol 1 "COOPERAREA PENTRU DEZVOLTARE", care preia denumirea titlului XX din partea a treia.161) Se introduce un articol 188D, care preia formularea articolului 177; acesta se modifică după cum urmează:(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu textul următor:(1) Politica Uniunii în domeniul cooperării pentru dezvoltare se desfășoară cu respectarea principiilor și a obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc.Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare.(b) Alineatul (3) se renumerotează (2).162) Se introduce un articol 188E, care preia formularea articolului 179; acesta se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a politicii de cooperare pentru dezvoltare, măsuri care pot consta în programe multianuale de cooperare cu țări în curs de dezvoltare sau în programe având o abordare tematică.(b) se introduce un nou alineat (2), cu textul următor:(2) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 10A din Tratatul privind Uniunea Europeană și la articolul 188D din prezentul tratat.Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaționale .(c) alineatul (2) existent se renumerotează (3), iar alineatul (3) existent se elimină.163) Se introduce un articol 188F, care preia formularea articolului 180; acesta se modifică după cum urmează:La începutul alineatului (1) se introduce următorul fragment de teză: "Pentru a favoriza complementaritatea și eficacitatea acțiunilor lor, Uniunea ... ".164) Se introduce un articol 188G, care preia formularea articolului 181; a doua teză din primul paragraf și al doilea paragraf se elimină.  +  COOPERAREA ECONOMICĂ, FINANCIARĂ ȘI TEHNICĂ CU ȚĂRILE TERȚE165) Se introduce un capitol 2 cu denumirea "Cooperarea economică, financiară și tehnică cu țările terțe", care preia denumirea titlului XXI din partea a treia.166) Se introduce un articol 188H, care preia formularea articolului 181A; acesta se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) Fără a aduce atingere celorlalte dispoziții ale tratatelor, în special articolelor 188D-188G, Uniunea desfășoară acțiuni de cooperare economică, financiară și tehnică, inclusiv de asistență, în special în domeniul financiar, cu țări terțe, altele decât țările în curs de dezvoltare. Aceste acțiuni sunt în concordanță cu politica de dezvoltare a Uniunii și se desfășoară cu respectarea principiilor și a obiectivelor acțiunii sale externe. Acțiunile Uniunii și ale statelor membre se completează și se susțin reciproc.(b) alineatul (2) se înlocuiește cu textul următor:(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (1).(c) la alineatul (3) primul paragraf a doua teză, se elimină ultimul fragment de teză "... , care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300".167) Se introduce un nou articol 188I, cu textul următor:ARTICOLUL 188IÎn cazul în care situația dintr-o țară terță necesită o asistență financiară cu caracter urgent din partea Uniunii, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă deciziile necesare.  +  AJUTORUL UMANITAR168) Se introduc un nou capitol 3 și un nou articol 188J, cu textul următor:  +  Capitolul 3 Ajutorul umanitar  +  Articolul 188J(1) Acțiunile Uniunii în domeniul ajutorului umanitar se desfășoară în cadrul principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. Aceste acțiuni vizează, în mod punctual, să acorde asistență și ajutor populației din țările terțe, victime ale unor catastrofe naturale sau provocate de om, precum și să le protejeze pentru a face față nevoilor umanitare care apar în aceste situații diferite. Acțiunile Uniunii și ale statelor membre se completează și se susțin reciproc.(2) Acțiunile de ajutor umanitar se desfășoară în conformitate cu principiile dreptului internațional și cu principiile imparțialității, neutralității și nediscriminării.(3) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile de definire a cadrului în care sunt puse în aplicare acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.(4) Uniunea poate încheia cu țările terțe și cu organizațiile internaționale competente orice acord util pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1) și la articolul 10A din Tratatul privind Uniunea Europeană.Primul paragraf nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia și de a încheia acorduri în cadrul organismelor internaționale.(5) Pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul și modalitățile de funcționare a acestuia.(6) Comisia poate adopta orice inițiativă utilă pentru promovarea coordonării acțiunilor Uniunii cu cele ale statelor membre, în scopul consolidării eficienței și a complementarității mecanismelor de ajutor umanitar ale Uniunii și ale statelor naționale.(7) Uniunea se asigură că acțiunile sale umanitare sunt coordonate și coerente cu cele ale organizațiilor și ale organismelor internaționale, îndeosebi cele care fac parte din sistemul Organizației Națiunilor Unite."  +  MĂSURILE RESTRICTIVE169) Se introduc un titlu IV și un articol 188K, care înlocuiesc articolul 301, cu textul următor:  +  Titlul IV MĂSURILE RESTRICTIVE  +  Articolul 188K(1) În cazul în care o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, prevede întreruperea sau restrângerea, totală sau parțială, a relațiilor economice și financiare cu una sau mai multe țări terțe, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei, adoptă măsurile necesare. Consiliul informează Parlamentul European cu privire la aceasta.(2) În cazul în care se prevede într-o decizie, adoptată în conformitate cu titlul V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliul poate adopta, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (1), măsuri restrictive împotriva unor persoane fizice sau juridice, grupuri ori entități fără caracter statal.(3) Actele menționate la prezentul articol cuprind dispozițiile necesare în materie de garanții juridice."  +  ACORDURI INTERNAȚIONALE170) După articolul 188K, se introduce un titlu V cu denumirea "ACORDURILE INTERNAȚIONALE".171) Se introduce articolul 188L cu textul următor:  +  Articolul 188L(1) Uniunea poate încheia acorduri cu una sau mai multe țări terțe sau organizații internaționale, în cazul în care se prevede astfel în tratate sau în cazul în care încheierea unui acord fie este necesară pentru realizarea în cadrul politicilor Uniunii a unuia dintre obiectivele stabilite prin tratate, fie este prevăzută printr-un act juridic obligatoriu al Uniunii, fie poate influența normele comune ori poate modifica domeniul de aplicare a acestora.(2) Acordurile încheiate de Uniune sunt obligatorii pentru instituțiile Uniunii și pentru statele membre.172) Se introduce un articol 188M, care preia formularea articolului 310. Cuvintele "unul sau mai multe state" se înlocuiesc cu "una sau mai multe țări terțe173) Se introduce un articol 188N, care înlocuiește articolul 300, cu textul următor:  +  Articolul 188N(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale articolului 188C, acordurile dintre Uniune și țări terțe sau organizații internaționale sunt negociate și încheiate în conformitate cu procedura de mai jos.(2) Consiliul autorizează începerea negocierilor, adoptă directivele de negociere, autorizează semnarea și încheie acordurile.(3) Comisia sau Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, în cazul în care acordul în cauză privește exclusiv sau în principal politica externă și de securitate comună, prezintă recomandări Consiliului care adoptă o decizie de autorizare a începerii negocierilor și desemnează, în funcție de domeniul acordului în cauză, negociatorul sau șeful echipei de negociatori a Uniunii.(4) Consiliul poate adresa directive negociatorului și poate desemna un comitet special, negocierile trebuind să fie conduse în consultare cu acest comitet.(5) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie care autorizează semnarea acordului și, după caz, de aplicare a sa cu titlu provizoriu înainte de intrarea în vigoare.(6) Consiliul, la propunerea negociatorului, adoptă o decizie privind încheierea acordului.Cu excepția cazului în care acordul se referă exclusiv la politica externă și de securitate comună, Consiliul adoptă decizia privind încheierea acordului:(a) după aprobarea Parlamentului European în următoarele cazuri:i) acorduri de asociere;ii) acord privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;iii) acorduri de instituire a unui cadru instituțional specific prin organizarea procedurilor de cooperare;iv) acorduri care au implicații bugetare importante pentru Uniune;v) acorduri în domeniile în care se aplică procedura legislativă ordinară sau procedura legislativă specială, în cazul în care este necesară aprobarea Parlamentului European.În caz de urgență, Parlamentul European și Consiliul pot conveni un termen pentru aprobare;(b) după consultarea Parlamentului European, în celelalte cazuri. Parlamentul European emite avizul într-un termen pe care Consiliul îl poate stabili în funcție de urgența problemei. În absența unui aviz emis în acest termen, Consiliul poate decide.(7) Prin derogare de la dispozițiile alineatelor (5), (6) și (9), la încheierea unui acord Consiliul poate împuternici negociatorul să aprobe, în numele Uniunii, modificarea acordului, în cazul în care acesta prevede că aceste modificări trebuie adoptate conform unei proceduri simplificate sau de către un organism creat prin respectivul acord. Consiliul poate însoți această împuternicire de condiții speciale.(8) Pe parcursul întregii proceduri, Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.Cu toate acestea, Consiliul hotărăște în unanimitate, în cazul în care acordul se referă la un domeniu pentru care este necesară unanimitatea în vederea adoptării unui act al Uniunii, precum și în cazul acordurilor de asociere și al acordurilor prevăzute la articolul 188 H cu statele candidate la aderare. Consiliul hotărăște, de asemenea, în unanimitate în ceea ce privește acordul privind aderarea Uniunii la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale; decizia privind încheierea acestui acord intră în vigoare după aprobarea sa de către statele membre, în conformitate cu normele lor constituționale.(9) Consiliul, la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, adoptă o decizie privind suspendarea aplicării unui acord și de stabilire a pozițiilor care trebuie adoptate în numele Uniunii în cadrul unui organism creat printr-un acord, în cazul în care acest organism trebuie să adopte acte cu efecte juridice, cu excepția actelor care modifică sau completează cadrul instituțional al acordului.(10) Parlamentul European este informat de îndată și pe deplin pe parcursul tuturor etapelor procedurii.(11) Un stat membru, Parlamentul European, Consiliul sau Comisia poate obține avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea unui acord preconizat cu dispozițiile tratatelor. În cazul unui aviz negativ al Curții, acordul respectiv poate intră în vigoare numai după modificarea acestuia sau revizuirea tratatelor.174) Se introduce un articol 188 O, care preia formularea alineatelor (1)-(3) și (5) din articolul 111, iar ultimele două teze din alineatul (1) devin al doilea paragraf din alineatul menționat; acesta se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:(1) Prin derogare de la articolul 188 N, Consiliul, fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene, în vederea realizării unui consens compatibil cu obiectivul stabilității prețurilor, poate încheia acorduri formale privind un sistem al cursului de schimb al monedei euro în raport cu monedele statelor terțe. Consiliul hotărăște în unanimitate, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (3).La al doilea paragraf, fragmentul de teză "la recomandarea BCE sau a Comisiei și după consultarea BCE, în vederea" se înlocuiește cu "fie la recomandarea Băncii Centrale Europene, fie la recomandarea Comisiei și după consultarea Băncii Centrale Europene, în vederea ... "(b) la alineatul (2), cuvintele "monedele necomunitare" se înlocuiesc cu "monedele statelor terțe";(c) la alineatul (3) primul paragraf, în prima teză, trimiterea la articolul 300 se înlocuiește cu o trimitere la articolul 188N, iar cuvintele "unul sau mai multe state" se înlocuiesc cu "unul sau mai multe state terțe" și al doilea paragraf se elimină;(d) alineatul (5) se renumerotează (4).  +  RELAȚIILE UNIUNII CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE ȘI DELEGAȚII ALE UNIUNII175) Se introduc un titlu VI și articolele 188P și 188Q, articolul 188P înlocuind articolele 302-304, după cum urmează:  +  Titlul VI RELAȚIILE UNIUNII CU ORGANIZAȚIILE INTERNAȚIONALE ȘI CU ȚĂRILE TERȚE ȘI DELEGAȚII ALE UNIUNII  +  Articolul 188P(1) Uniunea stabilește orice formă de cooperare utilă cu organele Organizației Națiunilor Unite și cu instituțiile sale specializate, cu Consiliul Europei, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.Uniunea asigură, de asemenea, legăturile oportune cu alte organizații internaționale.(2) Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisiei le revine responsabilitatea de a pune în aplicare dispozițiile prezentului articol.  +  Articolul 188Q(1) Delegațiile Uniunii în țările terțe și pe lângă organizațiile internaționale asigură reprezentarea Uniunii.(2) Delegațiile Uniunii se află sub autoritatea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Delegațiile acționează în strânsă cooperare cu misiunile diplomatice și consulare ale statelor membre."  +  CLAUZA DE SOLIDARITATE176) Se introduc un nou titlu VII și un nou articol 188R, cu textul următor:  +  Titlul VII CLAUZA DE SOLIDARITATE  +  Articolul 188R(1) Uniunea și statele sale membre acționează în comun, în spiritul solidarității, în cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om. Uniunea mobilizează toate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare puse la dispoziție de statele membre, pentru:(a) – prevenirea amenințării teroriste pe teritoriul statelor membre;– protejarea instituțiilor democratice și a populației civile de un eventual atac terorist;– acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale politice, în cazul unui atac terorist;(b) acordarea de asistență unui stat membru pe teritoriul acestuia, la solicitarea autorităților sale politice, în cazul unei catastrofe naturale sau provocate de om.(2) În cazul în care un stat membru face obiectul unui atac terorist sau este victima unui catastrofe naturale ori provocate de om, celelalte state membre îi oferă asistență la solicitarea autorităților politice ale acestuia. În acest scop, statele membre se coordonează în cadrul Consiliului.(3) Modalitățile de punere în aplicare de către Uniune a prezentei clauze de solidaritate sunt definite printr-o decizie adoptată de Consiliu, la propunerea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. În cazul în care această decizie are implicații în domeniul apărării, Consiliul hotărăște în conformitate cu articolul 15b alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană. Parlamentul European este informat.În cadrul prezentului alineat și fără a aduce atingere articolului 207, Consiliul este asistat de Comitetul Politic și de Securitate, cu sprijinul structurilor dezvoltate în cadrul politicii de securitate și de apărare comune, și de comitetul prevăzut la articolul 61D, care îi prezintă, după caz, avize comune.(4) Pentru a permite Uniunii și statelor membre să acționeze în mod eficient, Consiliul European procedează periodic la evaluarea amenințărilor cu care se confruntă Uniunea.  +  DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE177) Partea a cincea se renumerotează ca "PARTEA A ȘASEA", iar denumirea acesteia se înlocuiește cu "DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE".  +  PARLAMENTUL EUROPEAN178) Articolul 189 se abrogă.179) Articolul 190 se modifică după cum urmează:(a) alineatele (1), (2) și (3) se elimină, iar alineatele (4) și (5) se renumerotează și devin (1), respectiv, (2);(b) alineatul (4), renumerotat (1), se modifică după cum urmează:(i) la primul paragraf, cuvintele " ... pentru a permite alegerea prin vot universal direct ... " se înlocuiesc cu " ... pentru a stabili dispozițiile necesare care să permită alegerea membrilor săi prin vot universal direct ... ";(ii) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după aprobarea Parlamentului European, care se pronunță cu majoritatea membrilor care îl compun, stabilește dispozițiile necesare. Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.(c) la alineatul (5), renumerotat (2), după "Parlamentul European" se introduc cuvintele "hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială,".180) La articolul 191, primul paragraf se elimină. La al doilea paragraf, cuvintele "Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura menționată la articolul 251, stabilește" se înlocuiesc cu "Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc ...", iar cuvintele "menționate la articolul 8A alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană" se introduc după "la nivel european".181) La articolul 192, primul paragraf se elimină; la al doilea paragraf, cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun", iar la finalul paragrafului se adaugă teza următoare: "În cazul în care nu prezintă propuneri, Comisia comunică Parlamentului European motivele sale.".182) Articolul 193 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun";(b) al treilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Modalitățile de exercitare a dreptului de anchetă se stabilesc de Parlamentul European, hotărând prin regulamente, din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, după aprobarea de către Consiliu și Comisie.183) Articolul 195 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1) primul paragraf prima teză, fragmentul de teză introductiv "Parlamentul European numește un Ombudsman, împuternicit să primească plângeri ... " se înlocuiește cu "Ombudsmanul European, ales de Parlamentul European, este împuternicit să primească plângeri ... ", iar la finalul tezei, cuvintele "și a Tribunalului de Primă Instanță în exercitarea funcțiilor lor" se înlocuiesc cu "în exercitarea funcțiilor acesteia", și se adaugă următoarea teză finală: "Acesta investighează aceste plângeri și întocmește un raport cu privire la acestea.";(b) la alineatul (2) primul paragraf, cuvântul "numit" se înlocuiește cu "ales";(c) la alineatul (3), cuvintele "vreunui organism" se înlocuiesc cu "vreunui guvern, instituție, organ, oficiu sau agenție";(d) la alineatul (4), după "Parlamentul European ..." se introduc cuvintele "... hotărând prin regulamente din proprie inițiativă, în conformitate cu o procedură legislativă specială, ...".184) La articolul 196, al doilea paragraf, cuvintele "în sesiune extraordinară" se înlocuiesc cu "în perioada de sesiune extraordinară", iar cuvintele "membrilor săi" se înlocuiesc cu "membrilor care îl compun".185) Articolul 197 se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf se elimină;(b) al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Comisia poate asista la toate ședințele și, la cererea sa, este audiată.(c) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Consiliul European și Consiliul sunt audiate de Parlamentul European în condițiile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului European și al Consiliului.186) La articolul 198 primul paragraf, cuvântul "absolută" se elimină.187) La articolul 199 al doilea paragraf, cuvintele " ... condițiile prevăzute de acest regulament" se înlocuiesc cu " ... condițiile prevăzute în tratate și de acest regulament."188) La articolul 201, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:În cazul în care moțiunea de cenzură se adoptă cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate și de către majoritatea membrilor care compun Parlamentul European, membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcțiile lor, iar Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate trebuie să demisioneze din funcțiile pe care le exercită în cadrul Comisiei. Aceștia rămân în funcție și continuă să gestioneze afacerile curente până la înlocuirea lor în conformitate cu articolul 9D din Tratatul privind Uniunea Europeană. În acest caz, mandatul membrilor Comisiei numiți pentru a-i înlocui expiră la data la care ar fi trebuit să expire mandatul membrilor Comisiei obligați să demisioneze colectiv din funcțiile lor.  +  CONSILIUL EUROPEAN189) Se introduc noua secțiune 1a și noile articole 201a și 201b, cu textul următor:  +  Secţiunea 1a Consiliul European  +  Articolul 201a(1) În caz de vot, fiecare membru al Consiliului European poate primi delegare din partea unui singur alt membru.În cazul în care hotărăște cu majoritate calificată, Consiliului European i se aplică articolul 9C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 205 alineatul (2) din prezentul tratat. În cazul în care Consiliul European se pronunță prin vot, președintele acestuia și președintele Comisiei nu participă la vot.Abținerile membrilor prezenți sau reprezentați nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European pentru care este necesară unanimitatea.(2) Președintele Parlamentului European poate fi invitat de Consiliul European pentru a fi audiat.(3) Consiliul European hotărăște cu majoritate simplă în chestiuni de procedură, precum și pentru adoptarea regulamentului de procedură.(4) Consiliul European este asistat de Secretariatul General al Consiliului.  +  Articolul 201bConsiliul European adoptă cu majoritate calificată:(a) o decizie de stabilire a listei formațiunilor Consiliului, altele decât cea Afaceri Generale și cea Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 9C alineatul (6) din Tratatul privind Uniunea Europeană;(b) o decizie referitoare la președinția formațiunilor Consiliului, cu excepția celei Afaceri Externe, în conformitate cu articolul 9C alineatul (9) din Tratatul privind Uniunea Europeană.  +  CONSILIUL190) Articolele 202 și 203 se abrogă.191) Articolul 205 se modifică după cum urmează:(a) alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu textul următor:(1) În cazul deliberărilor pentru care este necesară majoritatea simplă, Consiliul hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun.(2) Prin derogare de la articolul 9C alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, începând cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor stabilite prin Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 72% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația Uniunii.(3) Începând cu 1 noiembrie 2014 și sub rezerva dispozițiilor tranzitorii stabilite prin Protocolul privind dispozițiile tranzitorii, în cazul în care, în temeiul tratatelor, nu toți membrii Consiliului participă la vot, majoritatea calificată se definește după cum urmează:(a) Majoritatea calificată este definită ca fiind egală cu cel puțin 55% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația acestor state.Minoritatea de blocare trebuie să includă cel puțin numărul minim de membri din Consiliu, care reprezintă mai mult de 35% din populația statelor membre participante, plus un membru, în caz contrar majoritatea calificată se consideră a fi întrunită.(b) Prin derogare de la litera (a), în cazul în care Consiliul nu hotărăște la propunerea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, majoritatea calificată se definește ca fiind egală cu cel puțin 72% din membrii Consiliului reprezentând statele membre participante, care reunesc cel puțin 65% din populația respectivelor state.(b) alineatul (4) se elimină, iar alineatul (3) se renumerotează (4).192) Articolul 207 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 207(1) Un comitet constituit din reprezentanții permanenți ai guvernelor statelor membre răspunde de pregătirea lucrărilor Consiliului și de executarea mandatelor care îi sunt încredințate de către acesta. Comitetul poate adopta decizii de procedură în cazurile prevăzute de regulamentul de procedură al Consiliului.(2) Consiliul este asistat de Secretariatul General, aflat sub autoritatea unui secretar general numit de Consiliu.Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în privința organizării Secretariatului General.(3) Consiliul hotărăște cu majoritate simplă în chestiunile de procedură, precum și în privința adoptării regulamentului său de procedură.193) La articolul 208 se adaugă următoarea teză la final: "În cazul în care Comisia nu prezintă nicio propunere, aceasta comunică motivele Consiliului."194) La articolul 209, cuvintele "cu avizul" se înlocuiesc cu "după consultarea".195) Articolul 210 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 210Consiliul stabilește salariile, indemnizațiile și pensiile președintelui Consiliului European, ale președintelui Comisiei, ale Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, ale membrilor Comisiei, ale președinților, membrilor și grefierilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, precum și ale secretarului general al Consiliului. Consiliul stabilește, de asemenea, toate indemnizațiile care țin loc de remunerație.  +  COMISIA196) Articolul 211 se abrogă. Se introduce un articol 211a cu textul următor:  +  Articolul 211aÎn conformitate cu articolul 9D alineatul (5) din Tratatul privind Uniunea Europeană, membrii Comisiei sunt aleși printr-un sistem de rotație stabilit în unanimitate de către Consiliul European, care se întemeiază pe următoarele principii:(a) statele membre sunt tratate în mod absolut egal în ceea ce privește stabilirea ordinii de rotație și a duratei prezenței reprezentanților lor în cadrul Comisiei; în consecință, diferența dintre numărul total de mandate deținute de resortisanții a două state membre date nu poate fi niciodată mai mare de unu;(b) sub rezerva dispozițiilor de la litera (a), fiecare dintre Comisiile succesive este constituită astfel încât să reflecte în mod satisfăcător diversitatea demografică și geografică a statelor membre.197) Articolul 212 devine un nou alineat (2) al articolului 218.198) La articolul 213, alineatul (1) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat; primele două paragrafe ale acestuia se unifică și se citesc după cum urmează:Membrii Comisiei se abțin de la orice act incompatibil cu natura funcțiilor lor. Statele membre respectă independența acestora și nu încearcă să îi influențeze în îndeplinirea sarcinilor lor.199) Articolul 214 se abrogă.200) Articolul 215 se modifică după cum urmează:(a) al doilea paragraf se înlocuiește cu următoarele două paragrafe:Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este înlocuit pe perioada rămasă până la încheierea mandatului de un nou membru având aceeași cetățenie, numit de Consiliu, de comun acord cu președintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European și în conformitate cu criteriile menționate la articolul 9D alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană.Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea președintelui Comisiei, poate decide că nu este necesară înlocuirea, în special în cazul în care durata rămasă până la încheierea mandatului membrului Comisiei este scurtă.(b) se introduce un al cincilea paragraf, nou, cu textul următor:În caz de demisie, de destituire sau de deces, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate este înlocuit, până la încheierea mandatului, în conformitate cu articolul 9E alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană.(c) ultimul paragraf se înlocuiește cu textul următor:În cazul demisiei tuturor membrilor Comisiei, aceștia rămân în funcție și continuă, în perioada rămasă până la încheierea mandatului, până la înlocuirea lor, să gestioneze afacerile curente în conformitate cu articolul 9D din Tratatul privind Uniunea Europeană.201) La articolul 217, alineatele (1), (3) și (4) se elimină, iar alineatul (2) rămâne nenumerotat. Prima teză a acestuia se înlocuiește cu textul următor: "Fără a aduce atingere articolului 9E alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană, responsabilitățile care îi revin Comisiei sunt structurate și repartizate între membrii săi de către președinte, în conformitate cu articolul 9D alineatul (6) din respectivul tratat."202) La articolul 218, alineatul (1) se elimină; alineatul (2) se renumerotează (1), iar cuvintele "în condițiile prevăzute de prezentul tratat" se elimină. Se introduce un alineat (2), care preia formularea articolului 212.203) La articolul 219 primul paragraf, cuvintele "numărului de membri prevăzut la articolul 213" se înlocuiesc cu "membrilor săi", iar al doilea paragraf se înlocuiește cu "Cvorumul este stabilit prin regulamentul de procedură al acesteia."  +  CURTEA DE JUSTIȚIE204) În denumirea secțiunii 4 se adaugă cuvintele "A UNIUNII EUROPENE".205) Articolul 220 se abrogă.206) La articolul 221, primul paragraf se elimină.207) La articolul 223, la finalul primului paragraf se adaugă cuvintele " ..., după consultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.".208) La articolul 224 primul paragraf, se elimină prima teză, iar cuvintele "ai Tribunalului" se introduc după "Numărul de judecători ... ". La al doilea paragraf, la finalul celei de-a doua teze se adaugă cuvintele " ... , după consultarea comitetului prevăzut la articolul 224a.".209) Se introduce un nou articol 224a, cu textul următor:  +  Articolul 224aSe instituie un comitet care emite un aviz cu privire la capacitatea candidaților de a exercita funcțiile de judecător și avocat general în cadrul Curții de Justiție și al Tribunalului, înainte ca guvernele statelor membre să facă nominalizările, în conformitate cu dispozițiile articolelor 223 și 224.Comitetul este format din șapte personalități alese dintre foștii membri ai Curții de Justiție și ai Tribunalului, dintre membrii instanțelor naționale supreme și din juriști reputați, dintre care unul este propus de Parlamentul European. Consiliul adoptă o decizie care stabilește regulamentul de funcționare al acestui comitet, precum și o decizie prin care sunt desemnați membrii comitetului. Comitetul hotărăște la inițiativa președintelui Curții de Justiție.210) La articolul 225 alineatul (1) primul paragraf prima teză, cuvintele "... care sunt atribuite unei camere jurisdicționale și a celor ..." se înlocuiesc cu "... care sunt atribuite unui tribunal specializat, instituit în conformitate cu articolul 225A și a celor ...", iar la alineatul (2) primul paragraf, cuvintele "instituite în conformitate cu articolul 225A" se elimină.211) Articolul 225A se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot înființa tribunale specializate pe lângă Tribunal, care să aibă competența de a judeca în primă instanță anumite categorii de acțiuni în materii speciale. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc prin regulamente, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție, fie la solicitarea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei.(b) la al doilea paragraf, cuvântul "decizia" se înlocuiește cu "regulamentul", iar cuvintele "acestei camere" se înlocuiesc cu "acestui tribunal";(c) la al treilea paragraf, cuvintele "decizia privind crearea camerei" se înlocuiesc cu cuvintele "regulamentului privind crearea tribunalului specializat";(d) la al șaselea paragraf, cuvântul "decizia" se înlocuiește cu "regulamentul", iar la finalul paragrafului se adaugă teza următoare: "Titlul I și articolul 64 din Statut se aplică în orice situație tribunalelor specializate."212) Articolul 228 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (2), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu textul următor, care devine primul paragraf:(2) În cazul în care consideră că statul membru în cauză nu a luat măsurile pe care le impune executarea hotărârii Curții, Comisia poate sesiza Curtea, după ce a dat statului în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile. Comisia indică cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu, pe care statul membru în cauză trebuie să îl plătească și pe care îl consideră adecvat situației.La al treilea paragraf, devenit al doilea paragraf, după cuvântul "Curtea" se elimină cuvintele "de Justiție".(b) se adaugă următorul alineat (3):(3) În cazul în care sesizează Curtea printr-o acțiune în temeiul articolului 226, considerând că statul respectiv nu și-a îndeplinit obligația de a comunică măsurile de transpunere a unei directive adoptate în conformitate cu o procedură legislativă, Comisia poate indica, în cazul în care consideră necesar, cuantumul sumei forfetare sau al penalității cu titlu cominatoriu, care urmează a fi plătit de statul respectiv și pe care îl consideră adecvat situației.În cazul în care constată neîndeplinirea obligației, Curtea poate impune statului membru respectiv plata unei sume forfetare sau a unei penalități cu titlu cominatoriu, în limita valorii indicate de Comisie. Obligația de plată intră în vigoare la data stabilită de Curte prin hotărârea sa.213) La articolul 229A, cuvintele "... Consiliul, hotărând în unanimitate, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European, ..." se înlocuiesc cu "... Consiliul, hotărând în unanimitate, în conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European, ...", iar cuvintele "titluri comunitare de proprietate industrială" se înlocuiesc cu "titluri comunitare de proprietate intelectuală". Ultima teză se înlocuiește cu textul următor: "Respectivele dispoziții intră în vigoare după ce au fost aprobate de statele membre în conformitate cu normele lor constituționale."214) Articolul 230 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, cuvintele "... actelor adoptate în comun de Parlamentul European și de Consiliu, ..." se înlocuiesc cu "... actelor legislative, ...", după "Parlamentului European" se introduc cuvintele "și ale Consiliului European", iar la sfârșit se adaugă teza următoare: "Aceasta controlează, de asemenea, legalitatea actelor organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, destinate să producă efecte juridice față de terți;"(b) la al treilea paragraf, cuvintele "... de Curtea de Conturi și de BCE, în scopul protejării prerogativelor acestora" se înlocuiesc cu "... de Curtea de Conturi, de Banca Centrală Europeană și de Comitetul Regiunilor, care urmăresc salvgardarea prerogativelor acestora";(c) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Orice persoană fizică sau juridică poate formula, în condițiile prevăzute la primul și al doilea paragraf, o acțiune împotriva actelor al căror destinatar este sau care o privesc direct și individual, precum și împotriva actelor normative care o privesc direct și care nu presupun măsuri de executare.(d) se introduce un nou al cincilea paragraf, iar al cincilea paragraf existent devine al șaselea paragraf:Actele de constituire a organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii pot să prevadă condiții și proceduri speciale privind acțiunile formulate de persoanele fizice sau juridice împotriva actelor acestor organe, oficii sau agenții, care sunt destinate să producă efecte juridice față de ele.215) La articolul 231, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor: "Cu toate acestea, Curtea indică, în cazul în care consideră că este necesar, care sunt efectele actului anulat, care trebuie considerate ca fiind irevocabile.".216) Articolul 232 se modifică după cum urmează:(a) la primul paragraf, după "Parlamentul European" se introduc cuvintele "Consiliul European," după "Comisia" se introduc cuvintele "sau Banca Centrală Europeană", cuvântul "sau" înainte de "Comisia" se înlocuiește cu o virgulă, iar la finalul paragrafului se adaugă următoarea teză: "Prezentul articol se aplică, în aceleași condiții, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii care se abțin să hotărască.";(b) la al treilea paragraf, după "... unei instituții" se introduc cuvintele " ... sau a unuia dintre organele, oficiile sau agențiile";(c) al patrulea paragraf se elimină.217) La articolul 233 primul paragraf, cuvintele "sau instituțiile" se elimină, iar verbul se conjugă în consecință; al treilea paragraf se elimină.218) La articolul 234 primul paragraf litera (b), se elimină cuvintele "și de BCE" și litera (c). La finalul articolului se adaugă următorul paragraf: "În cazul în care o asemenea chestiune se invocă într-o cauză pendinte în fața unei instanțe judecătorești naționale privind o persoană supusă unei măsuri privative de libertate, Curtea hotărăște în cel mai scurt termen."219) La articolul 235, trimiterea la articolul 288 al doilea paragraf se înlocuiește cu o trimitere la articolul 288 al doilea și al treilea paragraf.220) Se introduce un nou articol 235a, cu textul următor:  +  Articolul 235aCurtea de Justiție este competentă să se pronunțe în privința legalității unui act adoptat de Consiliul European sau de Consiliu în temeiul articolului 7 din Tratatul privind Uniunea Europeană numai la solicitarea statului membru care face obiectul unei constatări a Consiliului European sau a Consiliului și numai în privința respectării dispozițiilor de procedură prevăzute de respectivul articol.Această cerere trebuie prezentată în termen de o lună de la data respectivei constatări. Curtea hotărăște în termen de o lună de la data cererii.221) La articolul 236, cuvintele " ... prin Statut sau care rezultă din regimul care se aplică acestora din urmă ..." se înlocuiesc cu " ... prin Statutul funcționarilor Uniunii și regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii ...".222) La articolul 237 litera (d), la a doua teză, după cuvântul "Consiliul" se introduce cuvântul "guvernatorilor".223) Se adaugă următoarele noi articole, 240a și 240b, cu textul următor:  +  Articolul 240aCurtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă în ceea ce privește dispozițiile privind politica externă și de securitate comună, nici în ceea ce privește actele adoptate în temeiul acestora.Cu toate acestea, Curtea este competentă să controleze respectarea dispozițiilor articolului 25b din Tratatul privind Uniunea Europeană și să se pronunțe în ceea ce privește acțiunile formulate în condițiile prevăzute la articolul 230 al patrulea paragraf din prezentul tratat, privind controlul legalității deciziilor care prevăd măsuri restrictive împotriva persoanelor fizice sau juridice, adoptate de Consiliu în temeiul titlului V capitolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană.  +  Articolul 240bÎn exercitarea atribuțiilor sale privind dispozițiile părții a treia titlul IV capitolele 4 și 5, referitoare la spațiul de libertate, securitate și justiție, Curtea de Justiție a Uniunii Europene nu este competentă să verifice legalitatea sau proporționalitatea operațiunilor efectuate de poliție sau de alte servicii de aplicare a legii într-un stat membru și nici să hotărască cu privire la exercitarea responsabilităților care le revin statelor membre în vederea menținerii ordinii publice și a apărării securității interne."224) Articolul 241 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 241Sub rezerva expirării termenului prevăzut la articolul 230 al cincilea paragraf, în cazul unui litigiu privind un act cu caracter general, adoptat de o instituție, un organ, un oficiu sau o agenție a Uniunii, orice parte se poate prevala de motivele de drept prevăzute la articolul 230 al doilea paragraf pentru a invoca în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene inaplicabilitatea acestui act.225) La articolul 242 a doua teză, după "Curtea" se elimină cuvintele "de Justiție".226) La articolul 245, al doilea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot modifica dispozițiile Statutului, cu excepția titlului I și a articolului 64. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc fie la solicitarea Curții de Justiție și după consultarea Comisiei, fie la propunerea Comisiei și după consultarea Curții de Justiție.  +  BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ227) Se introduc secțiunea 4a și articolul 245a, cu textul următor:  +  Secţiunea 4a Banca Centrală Europeană  +  Articolul 245a(1) Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale constituie Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC). Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro, care constituie Eurosistemul, conduc politica monetară a Uniunii.(2) SEBC este condus de organele de decizie ale Băncii Centrale Europene. Obiectivul principal al SEBC îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor. Fără a aduce atingere acestui obiectiv, SEBC sprijină politicile economice generale în cadrul Uniunii pentru a contribui la realizarea obiectivelor acesteia.(3) Banca Centrală Europeană are personalitate juridică. Aceasta este singura abilitată să autorizeze emisiunea de monedă euro. Aceasta este independentă în exercitarea competențelor și în administrarea finanțelor sale. Instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și guvernele statelor membre respectă această independență.(4) Banca Centrală Europeană adoptă măsurile necesare îndeplinirii misiunilor sale în conformitate cu articolele 105-111a și cu articolul 115C și cu condițiile prevăzute în Statutul SEBC și al BCE. Statele membre a căror monedă nu este euro, precum și băncile lor centrale își păstrează competențele în domeniul monetar, în conformitate cu articolele menționate.(5) În domeniile în care are atribuții, Banca Centrală Europeană este consultată asupra oricărui proiect de act al Uniunii, precum și asupra oricărui proiect de reglementare la nivel național și poate emite avize.228) Se introduce un nou articol 245b, care preia formularea articolului 112; acesta se modifică după cum urmează:(a) la finalul alineatului (1), cuvintele "ale statelor membre a căror monedă este euro" se introduc după "... băncilor centrale naționale";(b) la alineatul (2) se elimină numerotarea cu literele (a) și (b) și actuala literă (a) devine primul paragraf, iar cele trei paragrafe ale actualei litere (b) devin paragrafele al doilea, al treilea și, respectiv, al patrulea ale alineatului menționat anterior; la al doilea paragraf, cuvintele "numiți de comun acord de guvernele statelor membre la nivelul șefilor de stat sau de guvern," se înlocuiesc cu "numiți de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată;".229) Se introduce un articol 245c, care preia formularea articolului 113.  +  CURTEA DE CONTURI230) La finalul articolului 246 se introduce cuvântul "Uniunii" și se adaugă un nou paragraf, al doilea, cu textul următor:Curtea de Conturi este formată din câte un resortisant din fiecare stat membru. Membrii săi își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii.231) Articolul 247 se modifică după cum urmează:(a) alineatul (1) și primul paragraf al alineatului (4) se elimină. Alineatele (2)-(9) se renumerotează (1)-(8);(b) la alineatul (2), renumerotat (1), cuvântul "țările" se înlocuiește cu "statul";(c) la alineatul (4), renumerotat (3), cuvântul "aceștia" se înlocuiește cu "membrii Curții de Conturi".232) La articolul 248, cuvintele "organism creat" se înlocuiesc cu "organ, oficiu sau agenție înființată", la singular sau la plural, după caz.  +  ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII233) Denumirea capitolului 2 se înlocuiește cu denumirea următoare: "ACTELE JURIDICE ALE UNIUNII, PROCEDURILE DE ADOPTARE ȘI ALTE DISPOZIȚII".234) Înaintea articolului 249, se introduce secțiunea 1, cu textul următor:  +  Secţiunea 1 Actele juridice ale Uniunii235) Articolul 249 se modifică după cum urmează:(a) primul paragraf se înlocuiește cu textul următor:Pentru exercitarea competențelor Uniunii, instituțiile adoptă regulamente, directive, decizii, recomandări și avize;(b) al patrulea paragraf se înlocuiește cu textul următor:Decizia este obligatorie în toate elementele sale. În cazul în care se indică destinatarii, decizia este obligatorie numai pentru aceștia.236) Se adaugă următoarele noi articole, 249A-249D, cu textul următor:  +  Articolul 249A(1) Procedura legislativă ordinară constă în adoptarea în comun de către Parlamentul European și Consiliu a unui regulament, a unei directive sau a unei decizii, la propunerea Comisiei. Această procedură este definită la articolul 251.(2) În cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptarea unui regulament, a unei directive sau a unei decizii de către Parlamentul European cu participarea Consiliului sau de către Consiliu cu participarea Parlamentului European constituie o procedură legislativă specială.(3) Actele juridice adoptate prin procedură legislativă constituie acte legislative.(4) În cazurile specifice prevăzute în tratate, actele legislative se pot adopta la inițiativa unui grup de state membre sau a Parlamentului European, la recomandarea Băncii Centrale Europene sau la solicitarea Curții de Justiție sau a Băncii Europene de Investiții.  +  Articolul 249B(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ.Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata delegării de competențe. Elementele esențiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate actului legislativ și nu pot face, prin urmare, obiectul delegării de competențe.(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condițiile de aplicare a delegării; aceste condiții pot fi următoarele:(a) Parlamentul European sau Consiliul poate decide revocarea delegării;(b) actul delegat poate intră în vigoare numai în cazul în care, în termenul stabilit prin actul legislativ, Parlamentul European sau Consiliul nu formulează obiecțiuni.În înțelesul literelor (a) și (b), Parlamentul European hotărăște cu majoritatea membrilor care îl compun, iar Consiliul hotărăște cu majoritate calificată.(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul «delegat» sau «delegată».  +  Articolul 249C(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii.(2) În cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare sau, în cazuri speciale și temeinic justificate, precum și în cazurile prevăzute la articolele 11 și 13 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.(3) În înțelesul alineatului (2), Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc, în prealabil, normele și principiile generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele «de punere în aplicare».  +  Articolul 249DConsiliul adoptă recomandări. Acesta hotărăște, la propunerea Comisiei, în toate cazurile în care tratatele prevăd că adoptă acte la propunerea Comisiei. Consiliul hotărăște în unanimitate în domeniile în care este necesară unanimitatea pentru adoptarea unui act al Uniunii. Comisia, precum și Banca Centrală Europeană în cazurile specifice prevăzute în tratate, adoptă recomandări."  +  PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ȘI ALTE DISPOZIȚII237) Înaintea articolului 250 se introduce secțiunea 2, cu denumirea "PROCEDURI DE ADOPTARE A ACTELOR ȘI ALTE DISPOZIȚII";238) La articolul 250, alineatul (1) se înlocuiește cu textul următor:(1) În cazul în care, în temeiul tratatelor, Consiliul hotărăște la propunerea Comisiei, acesta poate modifica propunerea numai hotărând în unanimitate, cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 251 alineatele (10) și (13), la articolele 268, 270a, 272 și la articolul 273 al doilea paragraf.239) Articolul 251 se modifică după cum urmează:(a) la alineatul (1), cuvintele "la prezentul articol" se înlocuiesc cu "la procedura legislativă ordinară";(b) alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf și alineatele (3)-(7) se înlocuiesc cu textul următor:  +  Prima lectură(3) Parlamentul European adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Consiliului.(4) În cazul în care poziția Parlamentului European este aprobată de Consiliu, actul respectiv se adoptă cu formularea care corespunde poziției Parlamentului European.(5) În cazul în care poziția Parlamentului European nu este aprobată de Consiliu, acesta adoptă poziția sa în primă lectură și o transmite Parlamentului European.(6) Consiliul informează pe deplin Parlamentul asupra motivelor care l-au condus la adoptarea poziției sale în primă lectură. Comisia informează pe deplin Parlamentul European cu privire la poziția sa.  +  A doua lectură(7) În cazul în care, în termen de trei luni de la data transmiterii, Parlamentul European:(a) aprobă poziția Consiliului din prima lectură sau nu s-a pronunțat, actul respectiv se consideră adoptat cu formularea care corespunde poziției Consiliului;(b) respinge, cu majoritatea membrilor care îl compun, poziția Consiliului din prima lectură, actul propus este considerat ca nefiind adoptat;(c) propune, cu majoritatea membrilor care îl compun, modificări la poziția Consiliului din prima lectură, textul astfel modificat se transmite Consiliului și Comisiei, care emite un aviz cu privire la aceste modificări.(8) În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea modificărilor Parlamentului European, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată:(a) aprobă toate aceste modificări, actul respectiv este considerat aprobat;(b) nu aprobă toate modificările, președintele Consiliului, în consens cu președintele Parlamentului European, convoacă comitetul de conciliere, într-un termen de șase săptămâni.(9) Consiliul hotărăște în unanimitate cu privire la modificările care au făcut obiectul unui aviz negativ din partea Comisiei.  +  Concilierea(10) Comitetul de conciliere, care reunește membrii Consiliului sau reprezentanții lor și tot atâția membri care reprezintă Parlamentul European, are misiunea de a ajunge la un acord asupra unui proiect comun, cu majoritatea calificată a membrilor Consiliului sau a reprezentanților acestora și cu majoritatea membrilor care reprezintă Parlamentul European, în termen de șase săptămâni de la data convocării, pe baza pozițiilor Parlamentului și ale Consiliului din a doua lectură.(11) Comisia participă la lucrările comitetului de conciliere și ia toate inițiativele necesare pentru promovarea unei apropieri între pozițiile Parlamentului European și ale Consiliului.(12) În cazul în care, în termen de șase săptămâni de la convocare, comitetul de conciliere nu aprobă niciun proiect comun, actul propus este considerat neadoptat.  +  A treia lectură(13) În cazul în care, în acest termen, comitetul de conciliere aprobă un proiect comun, Parlamentul European și Consiliul dispun fiecare de un termen de șase săptămâni de la această aprobare, pentru a adopta actul respectiv în conformitate cu acest proiect, Parlamentul European hotărând cu majoritatea voturilor exprimate iar Consiliul cu majoritate calificată. În caz contrar, actul propus este considerat neadoptat.(14) Termenele de trei luni și șase săptămâni prevăzute la prezentul articol sunt prelungite cu cel mult o lună și, respectiv, două săptămâni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.  +  Dispoziții speciale(15) În cazul în care, în situațiile prevăzute în tratate, un act legislativ face obiectul procedurii legislative ordinare la inițiativa unui grup de state membre sau la recomandarea Băncii Centrale Europene ori la solicitarea Curții de Justiție, alineatul (2), alineatul (6) a doua teză și alineatul (9) nu se aplică.În aceste cazuri, Parlamentul European și Consiliul transmit Comisiei proiectul de act, precum și pozițiile lor din prima și din a doua lectură. Parlamentul European sau Consiliul poate solicita avizul Comisiei în orice fază a procedurii, aviz pe care Comisia îl poate emite și din proprie inițiativă. Comisia poate, de asemenea, în cazul în care consideră necesar, să participe la comitetul de conciliere în condițiile prevăzute la alineatul (11).240) Articolul 252 se abrogă. Se introduce un nou articol 252a cu textul următor:  +  Articolul 252aParlamentul European, Consiliul și Comisia se consultă reciproc și organizează, de comun acord, condițiile cooperării lor. În acest scop, acestea pot, cu respectarea tratatelor, să încheie acorduri interinstituționale care pot avea un caracter obligatoriu.241) Articolul 253 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 253În cazul în care tratatele nu prevăd tipul actului care trebuie adoptat, instituțiile îl aleg de la caz la caz, cu respectarea procedurilor aplicabile și a principiului proporționalității.Actele juridice se motivează și fac trimitere la propunerile, inițiativele, recomandările, cererile sau avizele prevăzute în tratate.În cazul în care examinează un proiect de act legislativ, Parlamentul European și Consiliul se abțin de la adoptarea de acte care nu au fost prevăzute de procedura legislativă aplicabilă domeniului respectiv.242) Articolul 254 se înlocuiește cu textul următor:  +  Articolul 254(1) Actele legislative adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară se semnează de președintele Parlamentului European și de președintele Consiliului.Actele legislative adoptate în conformitate cu o procedură legislativă specială se semnează de președintele instituției care le-a adoptat.Actele legislative se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la publicare.(2) Actele fără caracter legislativ, adoptate sub formă de regulamente, directive și decizii, în cazul în care acestea din urmă nu indică destinatarii, se semnează de președintele instituției care le-a adoptat.Regulamentele și directivele care se adresează tuturor statelor membre, precum și deciziile, în cazul în care acestea nu indică destinatarii, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acestea intră în vigoare la data prevăzută de textul lor sau, în absența acesteia, în a douăzecea zi de la data publicării.Celelalte directive, precum și deciziile care se adresează unui destinatar se notifică destinatarilor lor și produc efecte prin această notificare.