HOTĂRÎRE Nr. 251 din 10 aprilie 1996privind aprobarea efectuării unor cheltuieli de protocol de către Ministerul Afacerilor Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 80 din 19 aprilie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă suportarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor de protocol ocazionate de invitarea în ţara a unui număr de 35 de personalităţi străine, cu prilejul desfăşurării "Cursurilor de vara Titulescu" - iulie 1996, prin derogare de la prevederile cap. 2 pct. 2 din Normele de organizare în ţara a acţiunilor de protocol, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru desfăşurarea acţiunii prevăzute la art. 1, în suma de 129.135 mii lei, se vor încadra în limitele stabilite de normele legale în vigoare.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Teodor Viorel Melescanup. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat---------