ORDIN nr. 1.964 din 13 decembrie 2007privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 7 februarie 2008    Având în vedere avizele Academiei Române nr. 2.256 din 25 aprilie 2007, al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative nr. ADŢIE/3.059 din 10 decembrie 2007, al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 154.370 din 26 noiembrie 2007, al Ministerului Transporturilor nr. 6.468/RT din 22 noiembrie 2007, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 51.973 din 20 noiembrie 2007, precum şi cel al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale nr. 763 din 27 noiembrie 2007,în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice,în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie regimul de arie naturală protejată ca situri de importanţă comunitară pentru ariile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Delimitarea regiunilor biogeografice de pe teritoriul României, realizată la scara 1:100.000, este prevăzută în anexa nr. 2*). (2) Hărţile cu limitele siturilor de importanţă comunitară, delimitate la scara 1:100.000, sunt prevăzute în anexa nr. 3*). (3) Hărţile prevăzute la alin. (2) se pun la dispoziţie factorilor interesaţi, de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://maps.biodiversity.ro/sci, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor din România, hărţile Direcţiei topografice militare, ediţia 2000, scara 1:100.000 şi 1:50.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare Landsat 2000. (4) Limitele siturilor de importanţă comunitară aprobate prin prezentul ordin, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în sistemul naţional de protecţie Stereografic 1970 se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul paginii de internet, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (5) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va delimita siturile de importanţă comunitară la precizia necesară corelării cu sistemul informaţional folosit de autoritatea publică centrală pentru agricultură şi silvicultură, pentru realizarea plăţilor compensatorii Natura 2000, precum şi în vederea creşterii preciziei limitelor şi a calculării suprafeţelor acestor situri.  +  Articolul 3Agenţiile teritoriale pentru protecţia mediului iau măsurile necesare pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să prevadă în mod obligatoriu încadrarea siturilor de importanţă comunitară declarate prin prezentul ordin în planurile de amenajare a teritoriului şi de urbanism.  +  Articolul 4 (1) Pentru toate planurile, programele şi proiectele care urmează să se desfăşoare în siturile de importanţă comunitară, precum şi în vecinătatea acestora, se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe şi la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. (2) Raportul de mediu, respectiv raportul de evaluare a impactului asupra mediului, trebuie să evidenţieze toate speciile şi/sau tipurile de habitate de interes comunitar pentru a căror conservare s-a desemnat situl respectiv şi să propună măsuri de reducere a impactului asupra acestora, măsuri de conservare şi/sau măsuri compensatorii, după caz. (3) Lista speciilor şi/sau tipurilor de habitate de interes comunitar pentru care au fost declarate siturile de importanţă comunitară este prevăzută în anexa nr. 4*). (4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană.  +  Articolul 5Lista de referinţă a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar pentru care au fost propuse siturile de importanţă comunitară este prevăzută în anexa nr. 5*).  +  Articolul 6 (1) Se aprobă formularele standard Natura 2000 completate pentru siturile de importanţă comunitară declarate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 6*). (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului va transmite formularele standard Natura 2000 aprobate conform alin. (1) la Direcţia Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-6 se pot modifica prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene şi ca urmare a negocierilor dintre autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Comisia Europeană.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 9La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 776/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 şi 615 bis din 5 septembrie 2007.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------------- Notă *) Anexele nr. 2-6 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiBucureşti, 13 decembrie 2007.Nr. 1.964.  +  Anexa 1                   LISTA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în             care este localizat situl şi suprafaţa unităţii          administrativ-teritoriale cuprinsă în sit (în procente)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. ROSCI0001 Aninişurile de pe Tărlung Judeţul Braşov: Săcele (<1%) 2. ROSCI0002 Apuseni Judeţul Alba: Albac (32%), Arieşeni (60%), Gârda de Sus (65%), Horea (55%), Scărişoara (66%) Judeţul Bihor: Budureasa (28%), Bunteşti (11%), Câmpani (46%), Nucet (46%), Pietroasa (84%) Judeţul Cluj: Beliş (99%), Călăţele (1%), Măguri-Răcătău (<1%), Mărgău (30%), Mărişel (5%), Rişca (15%), Săcuieu (7%) 3. ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare Judeţul Maramureş: Baia Mare (8%) 4. ROSCI0004 Băgău Judeţul Alba: Aiud (8%), Hopârta (2%), Lopadea Nouă (8%), Ocna Mureş (19%) 5. ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni Judeţul Brăila: Galbenu (7%), Grădiştea (11%), Jirlău (9%), Vişani (17%) Judeţul Buzău: Balta Albă (30%), Boldu (11%) 6. ROSCI0006 Balta Mică a Brăilei Judeţul Ialomiţa: Giurgeni (2%) Judeţul Brăila: Berţeştii de Jos (38%), Brăila (18%), Chişcani (29%), Gropeni (13%), Măraşu (5%), Stăncuţa (35%) Judeţul Constanţa: Hârşova (1%) 7. ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos Judeţul Harghita: Miercurea-Ciuc (<1%), Sâncrăieni (4%), Sânsimion (19%), Sântimbru (6%), Tuşnad (11%) 8. ROSCI0008 Betfia Judeţul Bihor: Hideşelu de Sus (3%), Oşorhei (8%), Sânmartin (16%) 9. ROSCI0009 Bisoca Judeţul Buzău: Bisoca (14%), Mânzăleşti (2%) 10. ROSCI0010 Bistriţa Aurie Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%), Ciocăneşti (3%), Iacobeni (1%) 11. ROSCI0011 Braniştea Catârilor Judeţul Olt: Obârşia (7%) 12. ROSCI0012 Braţul Măcin Judeţul Brăila: Frecăţei (10%), Măraşu (1%) Judeţul Constanţa: Ciobanu (3%), Gârliciu (5%), Hârşova (7%) Judeţul Tulcea: Carcaliu (14%), Dăeni (11%), Greci (<1%), Măcin (6%), Ostrov (10%), Peceneaga (7%), Smârdan (2%), Turcoaia (27%) 13. ROSCI0013 Bucegi Judeţul Prahova: Azuga (28%), Buşteni (64%), Comarnic (18%), Sinaia (50%) Judeţul Braşov: Bran (47%), Moeciu de Jos (16%), Predeal (8%), Râşnov (21%) Judeţul Dâmboviţa: Moroeni (58%) 14. ROSCI0014 Bucşani Judeţul Dâmboviţa: Bucşani (2%), I. L. Caragiale (3%) 15. ROSCI0015 Buila-Vânturariţa Judeţul Vâlcea: Bărbăteşti (15%), Costeşti (20%), Olăneşti (11%) 16. ROSCI0016 Buteasa Judeţul Bihor: Budureasa (1%) 17. ROSCI0017 Căian Judeţul Cluj: Cojocna (1%), Suatu (1%) 18. ROSCI0018 Căldările Zăbalei Judeţul Vrancea: Nereju (2%) 19. ROSCI0019 Călimani-Gurghiu Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului (4%) Judeţul Harghita: Bilbor (3%), Joseni (5%), Praid (2%), Topliţa (6%) Judeţul Mureş: Chiheru de Jos (67%), Deda (38%), Eremitu (19%), Gurghiu (15%), Hodac (1%), Ibăneşti (71%), Lunca Bradului (99%), Răstoliţa (99%), Ruşii-Munţi (<1%), Sovata (68%), Stânceni (94%), Vătava (25%) Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor (8%), Panaci (<1%), Poiana Stampei (27%), Şaru Dornei (9%) 20. ROSCI0020 Câmpia Careiului Judeţul Satu Mare: Ciumeşti (59%), Foieni (52%), Pişcolt (52%), Sanislău (67%), Urziceni (46%) Judeţul Bihor: Curtuişeni (28%), Şimian (41%), Valea lui Mihai (47%) 21. ROSCI0021 Câmpia Ierului Judeţul Bihor: Cherechiu (59%), Curtuişeni (14%), Diosig (2%), Săcueni (18%), Sălacea (50%), Şimian (3%), Tarcea (51%), Valea lui Mihai (<1%) Judeţul Satu Mare: Andrid (42%), Căuaş (7%), Pir (22%), Pişcolt (1%), Santău (19%), Tiream (37%) 22. ROSCI0022 Canaralele Dunării Judeţul Călăraşi: Borcea (9%), Călăraşi (5%), Dichiseni (9%), Jegălia (6%), Modelu (1%), Roseţi (6%), Unirea (9%) Judeţul Constanţa: Aliman (6%), Cernavodă (5%), Crucea (1%), Ghindăreşti (22%), Hârşova (11%), Horia (4%), Ion Corvin (1%), Lipniţa (6%), Oltina (14%), Ostrov (22%), Rasova (10%), Seimeni (14%), Topalu (19%) Judeţul Ialomiţa: Borduşani (5%), Făcăeni (12%), Giurgeni (10%), Stelnica (4%) 23. ROSCI0023 Cascada Mişina Judeţul Vrancea: Nistoreşti (1%) 24. ROSCI0024 Ceahlău Judeţul Neamţ: Bicaz (14%), Bicazu Ardelean (16%), Ceahlău (35%), Taşca (7%) 25. ROSCI0025 Cefa Judeţul Bihor: Cefa (37%), Mădăraş (12%), Salonta (<1%), Sânnicolau Român (22%) 26. ROSCI0026 Cenaru Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos (4%) 27. ROSCI0027 Cheile Bicazului-Hăşmaş Judeţul Harghita: Gheorgheni (10%), Sândominic (9%), Tulgheş (<1%) Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (13%), Dămuc (16%) 28. ROSCI0028 Cheile Cernei Judeţul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos (2%), Topliţa (3%) 29. ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi Măzii Judeţul Alba: Almaşu Mare (4%) Judeţul Hunedoara: Balşa (2%) 30. ROSCI0030 Cheile Lăpuşului Judeţul Maramureş: Boiu Mare (1%), Coaş (2%), Copalnic-Mănăştur (<1%), Remetea Chioarului (4%), Şomcuta Mare (3%), Târgu Lăpuş (<1%), Vima Mică (9%) 31. ROSCI0031 Cheile Nerei-Beuşniţa Judeţul Caraş-Severin: Anina (41%), Bozovici (22%), Cărbunari (42%), Ciclova Română (39%), Lăpuşnicu Mare (74%), Oraviţa (20%), Sasca Montană (37%), Şopotu Nou (22%) 32. ROSCI0032 Cheile Rudăriei Judeţul Caraş-Severin: Eftimie Murgu (3%) 33. ROSCI0033 Cheile Şugăului-Munticelu Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei (3%), Bicazu Ardelean (<1%) 34. ROSCI0034 Cheile Turenilor Judeţul Cluj: Sănduleşti (2%), Tureni (<1%) 35. ROSCI0035 Cheile Turzii Judeţul Cluj: Mihai Viteazu (2%), Petreştii de Jos (3%), Sănduleşti (1%) 36. ROSCI0036 Cheile Vârghişului Judeţul Covasna: Vârghiş (3%) Judeţul Harghita: Mereşti (6%) 37. ROSCI0037 Ciomad-Balvanyos Judeţul Covasna: Bixad (30%), Turia (29%) 38. ROSCI0038 Ciucaş Judeţul Braşov: Săcele (19%), Tărlungeni (17%), Vama Buzăului (30%) Judeţul Prahova: Ceraşu (17%), Măneciu-Ungureni (29%) 39. ROSCI0039 Ciuperceni-Desa Judeţul Dolj: Calafat (53%), Ciupercenii Noi (99%), Desa (>99%), Ghidici (51%), Piscu Vechi (69%), Poiana Mare (49%), Rast (12%) 40. ROSCI0040 Coasta Lunii Judeţul Cluj: Luna (7%), Viişoara (5%) Judeţul Mureş: Cheţani (3%) 41. ROSCI0041 Coasta Rupturile Tanacu Judeţul Vaslui: Tanacu (<1%) 42. ROSCI0042 Codru Moma Judeţul Arad: Archiş (6%), Dezna (6%), Hăşmaş (4%), Igneşti (4%), Moneasa (45%) Judeţul Bihor: Finiş (63%), Lazuri de Beiuş (53%), Lunca (29%), Rieni (40%), Şoimi (3%), Tărcaia (63%) 43. ROSCI0043 Comana Judeţul Giurgiu: Băneasa (20%), Călugăreni (33%), Colibaşi (<1%), Comana de Jos (83%), Gostinari (27%), Greaca (2%), Hotarele (14%), Isvoarele (<1%), Mihai Bravu (66%), Prundu (18%), Singureni (18%) 44. ROSCI0044 Corabia-Turnu Măgurele Judeţul Olt: Corabia (9%), Gârcov (33%), Giuvărăşti (1%) Judeţul Teleorman: Islaz (38%), Turnu Măgurele (10%) 45. ROSCI0045 Coridorul Jiului Judeţul Dolj: Almăj (4%), Bechet (27%), Bistreţ (42%), Brădeşti (6%), Braloştiţa (14%), Bratovoeşti (23%), Breasta (5%), Bucovăţ (41%), Călăraşi (10%), Calopăr (21%), Cârna (79%), Coţofenii din Dos (10%), Coţofenii din Faţă (13%), Craiova (3%), Dăbuleni (7%), Dobreşti (47%), Drănic (17%), Filiaşi (7%), Gângiova (28%), Ghindeni (4%), Gighera (39%), Goicea (<1%), Işalniţa (<1%), Măceşu de Jos (41%), Malu Mare (5%), Mârşani (2%), Ostroveni (63%), Podari (10%), Rojişte (4%), Sadova (29%), Scăeşti (4%), Segarcea (<1%), Teasc (18%), Ţuglui (76%), Ţuglui (14%), Valea Stanciului (19%), Vârvoru de Jos (14%) Judeţul Olt: Ianca (4%) Judeţul Mehedinţi: Butoieşti (3%) Judeţul Gorj: Aninoasa (23%), Bâlteni (23%), Bălteni (33%), Bărbăteşti (9%), Borăscu (<1%), Brăneşti (35%), Dăneşti (6%), Drăguţeşti (14%), Ioneşti (13%), Negomir (<1%), Plopşoru (54%), Săuleşti (<1%), Ţânţăreni (9%), Ţicleni (24%), Turburea (3%), Turceni (28%), Urdari (99%), Urdari (33%) 46. ROSCI0046 Cozia Judeţul Vâlcea: Berislăveşti (14%), Brezoi (29%), Călimăneşti (46%), Perişani (12%), Racoviţa (22%), Sălătrucel (31%) 47. ROSCI0047 Creasta Nemirei Judeţul Bacău: Dârmăneşti (6%), Dofteana (5%), Slănic Moldova (9%) Judeţul Covasna: Lemnia (<1%), Poian (<1%) 48. ROSCI0048 Crişul Alb Judeţul Arad: Chişineu-Criş (2%), Pilu (5%), Socodor (6%) 49. ROSCI0049 Crişul Negru Judeţul Arad: Mişca (2%), Zerind (3%) Judeţul Bihor: Avram Iancu (5%), Batăr (5%), Căpâlna (7%), Ciumeghiu (2%), Cociuba Mare (2%), Şoimi (1%), Tinca (5%) 50. ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea Judeţul Bihor: Alşed (3%), Aştileu (2%), Auşeu (2%), Ineu (1%), Lugaşu de Jos (11%), Măgeşti (<1%), Oradea (<1%), Oşorhei (3%), Săcădat (4%), Ţeţchea (3%), Tileagd (4%), Vadu Crişului (1%) 51. ROSCI0051 Cuşma Judeţul Mureş: Răstoliţa (<1%), Vătava (<1%) Judeţul Suceava: Poiana Stampei (<1%) Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului (96%), Dumitriţa (52%), Josenii Bârgăului (42%), Livezile (40%), Prundu Bârgăului (33%), Satu Nou-Cetate (65%), Tiha Bârgăului (34%) 52. ROSCI0052 Dăncioanea Judeţul Caraş-Severin: Băuţar (2%) 53. ROSCI0053 Dealul Alah Bair Judeţul Constanţa: Crucea (1%) 54. ROSCI0054 Dealul Cetăţii Deva Judeţul Hunedoara: Deva (2%) 55. ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş-Mlaştina Hărman Judeţul Braşov: Hărman (1%), Sânpetru (10%) 56. ROSCI0056 Dealul Ciocaş-Dealul Viţelului Judeţul Braşov: Bod (<1%), Hărman (1%) Judeţul Covasna: Ilieni (<1%), Vâlcele (14%) 57. ROSCI0057 Dealul Istriţa Judeţul Buzău: Breaza (9%), Pietroasele (3%) 58. ROSCI0058 Dealul lui Dumnezeu Judeţul Iaşi: Leţcani (1%), Movileni (<1%), Rediu (5%), Româneşti (6%) 59. ROSCI0059 Dealul Perchiu Judeţul Bacău: Oneşti (4%) 60. ROSCI0060 Dealurile Agighiolului Judeţul Tulcea: Frecăţei (1%), Mihail Kogălniceanu (2%), Sarichioi (1%), Tulcea (1%), Valea Nucarilor (4%) 61. ROSCI0061 Defileul Crişului Negru Judeţul Bihor: Şoimi (20%), Uileacu de Beiuş (8%) 62. ROSCI0062 Defileul Crişului Repede-Pădurea Craiului Judeţul Bihor: Aştileu (25%), Bratca (4%), Budureasa (4%), Bulz (49%), Căbeşti (14%), Ceica (<1%), Curăţele (<1%), Dobreşti (44%), Măgeşti (37%), Pomezeu (6%), Remetea (25%), Roşia (52%), Şuncuiuş (82%), Vadu Crişului (70%), Vârciorog (22%) Judeţul Cluj: Poieni (<1%) 63. ROSCI0063 Defileul Jiului Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (51%), Schela (12%) Judeţul Hunedoara: Aninoasa (21%), Petroşani (2%), Vulcan (1%) 64. ROSCI0064 Defileul Mureşului Inferior Judeţul Arad: Bârzava (10%), Bata (11%), Birchiş (7%), Petriş (20%), Săvârşin (33%), Ususău (11%), Vărădia de Mureş (63%) Judeţul Hunedoara: Burjuc (55%), Gurasada (24%), Zam (29%) Judeţul Timiş: Margina (1%) 65. ROSCI0065 Delta Dunării Judeţul Tulcea: Babadag (21%), Baia (1%), Beştepe (45%), C.A. Rosetti (>99%), Ceamurlia de Jos (47%), Ceatalchioi (99%), Chilia Veche (>99%), Crişan (99%), Grindu (9%), Isaccea (25%), Jurilovca (67%), Luncaviţa (1%), Mahmudia (66%), Maliuc (98%), Marea Neagră (<1%), Mihai Bravu (1%), Murighiol (88%), Niculiţel (1%), Nufăru (40%), Pardina (>99%), Sarichioi (50%), Sfântu Gheorghe (>99%), Somova (54%), Sulina (99%), Tulcea (31%), Valea Nucarilor (28%) Judeţul Constanţa: Corbul (48%), Istria (60%), Mihai Viteazu (59%), Săcele (10%) Judeţul Galaţi: Galaţi (<1%) 66. ROSCI0066 Delta Dunării-zona marină Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%) 67. ROSCI0067 Deniz Tepe Judeţul Tulcea: Mihai Bravu (<1%), Mihail Kogălniceanu (3%) 68. ROSCI0068 Diosig Judeţul Bihor: Diosig (5%), Săcueni (<1%) 69. ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (80%), Cornereva (55%), Mehadia (27%), Teregova (<1%), Topleţ (<1%), Zăvoi (<1%) Judeţul Gorj: Padeş (71%), Tismana (10%) Judeţul Hunedoara: Râu de Mori (<1%) Judeţul Mehedinţi: Balta (16%), Isverna (19%), Obârşia-Cloşani (56%), Podeni (2%) 70. ROSCI0070 Drocea Judeţul Arad: Almaş (33%), Bârzava (35%), Brazii (24%), Buteni (11%), Chisindia (47%), Gurahonţ (3%), Săvârşin (17%), Vărădia de Mureş (1%) 71. ROSCI0071 Dumbrăveni-Valea Urluia-Lacul Vederoasa Judeţul Constanţa: Adamclisi (18%), Aliman (46%), Chirnogeni (5%), Cobadin (5%), Deleni (14%), Dobromir (1%), Dumbrăveni (26%), Independenţa (6%), Ion Corvin (6%), Rasova (4%) 72. ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul Conachi Judeţul Galaţi: Fundeni (5%) 73. ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea Judeţul Constanţa: Agigea (<1%) 74. ROSCI0074 Făgetul Clujului-Valea Morii Judeţul Cluj: Ciurila (2%), Cluj-Napoca (7%), Feleacu (3%), Floreşti (1%), Tureni (<1%) 75. ROSCI0075 Făgetul Dragomirna Judeţul Suceava: Mitocu Dragomirnei (3%) 76. ROSCI0076 Făgetul Humosu Judeţul Iaşi: Deleni (1%) 77. ROSCI0077 Fânaţele Bârca Judeţul Iaşi: Mogoşeşti (2%), Voineşti (1%) 78. ROSCI0078 Fânaţele Clujului-Copârşaie Judeţul Cluj: Apahida (<1%), Cluj-Napoca (1%) 79. ROSCI0079 Fânaţele de pe Dealul Corhan-Săbed Judeţul Mureş: Ceauşu de Câmpie (6%), Şincai (<1%) 80. ROSCI0080 Fânaţurile de la Glodeni Judeţul Vaslui: Rebricea (<1%) 81. ROSCI0081 Fâneţele seculare Frumoasa Judeţul Suceava: Moara Nica (1%) 82. ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare Judeţul Suceava: Bosanci (1%) 83. ROSCI0083 Fântâniţa Murfatlar Judeţul Constanţa: Basarabi (10%) 84. ROSCI0084 Ferice-Plai Judeţul Bihor: Budureasa (6%), Curăţele (<1%) 85. ROSCI0085 Frumoasa Judeţul Vâlcea: Brezoi (5%), Câineni Mari (6%), Malaia (4%), Voineasa (48%) Judeţul Sibiu: Boiţa (88%), Cisnădie (52%), Cristian (78%), Gura Râului (54%), Jina (84%), Orlat (29%), Poplaca (30%), Răşinari (42%), Râu Sadului (44%), Sadu (19%), Sălişte (22%), Tălmaciu (85%), Tilişca (15%) Judeţul Alba: Cugir (22%), Pianu de Sus (1%), Şugag (72%) Judeţul Hunedoara: Beriu (<1%), Orăştioara de Sus (10%), Petrila (<1%), Petroşani (<1%) 86. ROSCI0086 Găina-Lucina Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%), Moldova-Suliţa (8%) 87. ROSCI0087 Grădiştea Muncelului-Ciclovina Judeţul Alba: Cugir (<1%) Judeţul Hunedoara: Băniţa (62%), Baru (41%), Beriu (<1%), Boşorod (42%), Orăştioara de Sus (59%), Petrila (2%), Petroşani (5%), Pui (38%) 88. ROSCI0088 Gura Vedei-Şaica-Slobozia Judeţul Giurgiu: Găujani (7%), Malu (14%), Slobozia (6%), Vedea (12%) Judeţul Teleorman: Bragadiru (1%), Năsturelu (13%), Pietroşani (16%) 89. ROSCI0089 Gutâi-Creasta Cocoşului Judeţul Maramureş: Budeşti (1%), Cavnic (2%), Deseşti (2%), Ocna Şugatag (1%), Şişeşti (2%) 90. ROSCI0090 Harghita Mădăraş Judeţul Harghita: Căpâlniţa (20%), Cârţa (2%), Dăneşti (34%), Mădăraş (46%), Racu (15%), Siculeni (5%), Suseni (6%), Vlăhiţa (11%), Zetea (17%) 91. ROSCI0091 Herculian Judeţul Covasna: Băţani Mari (23%), Brăduţ (46%) 92. ROSCI0092 Igniş Judeţul Maramureş: Baia Mare (<1%), Câmpulung la Tisa (3%), Deseşti (25%), Giuleşti (32%), Ocna Şugatag (33%), Săpânţa (35%), Sarasău (1%), Sighetu Marmaţiei (39%) 93. ROSCI0093 Insulele stepice de lângă Slimnic Judeţul Sibiu: Slimnic (<1%), Şura Mare (<1%) 94. ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%) 95. ROSCI0095 La Sărătura Judeţul Bistriţa-Năsăud: Şintereag (<1%) 96. ROSCI0096 Lacul Bâlbâitoarea Judeţul Prahova: Starchiojd (<1%) 97. ROSCI0097 Lacul Negru Judeţul Vrancea: Nistoreşti (<1%) 98. ROSCI0098 Lacul Peţea Judeţul Bihor: Oradea (<1%), Sânmartin (1%) 99. ROSCI0099 Lacul Ştiucilor-Sic-Puini-Valea Legiilor Judeţul Cluj: Fizeşu Gherlii (3%), Geaca (6%), Gherla (2%), Sic (12%), Ţaga (4%) 100. ROSCI0100 Lacurile Fărăgău-Glodeni Judeţul Mureş: Fărăgău (1%), Glodeni (3%), Voivodeni (2%) 101. ROSCI0101 Larion Judeţul Suceava: Coşna (<1%), Poiana Stampei (<1%) Judeţul Bistriţa-Năsăud: Lunca Ilvei (23%) 102. ROSCI0102 Leaota Judeţul Dâmboviţa: Moroeni (1%) Judeţul Argeş: Dragoslavele (3%) Judeţul Braşov: Fundata (1%), Moeciu de Jos (6%) 103. ROSCI0103 Lunca Buzăului Judeţul Buzău: Berca (2%), Buzău (6%), C.A. Rosetti (2%), Cilibia (4%), Cislău (2%), Gălbinaşi (4%), Măgura (6%), Mărăcineni (12%), Nehoiu (<1%), Pănătău (2%), Pârscov (2%), Pătârlagele (2%), Săgeata (2%), Săpoca (13%), Unguriu (9%), Vadu Paşii (6%), Verneşti (2%), Vipereşti (2%) 104. ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede Judeţul Bihor: Borş (1%), Girişu de Criş (6%), Oradea (<1%), Sântandrei (9%) 105. ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului Judeţul Galaţi: Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), Galaţi (7%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%) Judeţul Vaslui: Murgeni (<1%) 106. ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeşului Judeţul Dâmboviţa: Corbii Mari (3%), Costeştii din Vale (6%), Găeşti (<1%), Mătăsaru (5%), Mogoşani (11%), Odobeşti (15%), Petreşti (10%), Potlogi (5%), Ulieşti (7%) Judeţul Giurgiu: Floreşti (1%), Găiseni (8%), Vânătorii Mici (3%) 107. ROSCI0107 Lunca Mirceşti Judeţul Iaşi: Mirceşti (2%) 108. ROSCI0108 Lunca Mureşului Inferior Judeţul Timiş: Cenad (12%), Periam (2%), Sânnicolau Mare (1%), Sânpetru Mare (9%), Saravale (3%) Judeţul Arad: Arad (7%), Felnac (30%), Nădlac (3%), Pecica (16%), Secusigiu (38%), Şeitin (11%), Şemlac (9%), Zădăreni (17%) 109. ROSCI0109 Lunca Timişului Judeţul Timiş: Buziaş (3%), Chevereşu Mare (17%), Ciacova (5%), Foeni (2%), Ghilad (3%), Giera (1%), Giroc (11%), Giulvăz (4%), Moşniţa Nouă (13%), Pădureni (29%), Parţa (4%), Peciu Nou (1%), Racoviţa (13%), Recaş (1%), Remetea Mare (<1%), Sacoşu Turcesc (5%), Şag (9%), Topolovăţu Mare (<1%) 110. ROSCI0110 Măgurile Băiţei Judeţul Hunedoara: Băiţa (2%) 111. ROSCI0111 Mestecănişul de la Reci Judeţul Covasna: Ozun (16%), Reci (16%) 112. ROSCI0112 Mlaca Tătarilor Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (<1%) 113. ROSCI0113 Mlaştina după Luncă Judeţul Harghita: Suseni (1%), Voşlăbeni (3%) 114. ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei-Obanul Mare şi Peştera Movilei Judeţul Constanţa: Mangalia (4%) 115. ROSCI0115 Mlaştina Satchinez Judeţul Arad: Vinga (2%) Judeţul Timiş: Biled (1%), Orţişoara (1%), Satchinez (14%), Variaş (2%) 116. ROSCI0116 Molhaşurile Căpăţânei Judeţul Alba: Bistra (4%) Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău (1%) 117. ROSCI0117 Movila lui Burcel Judeţul Vaslui: Micleşti (<1%) 118. ROSCI0118 Movilele de la Păucea Judeţul Sibiu: Blăjel (<1%) 119. ROSCI0119 Muntele Mare Judeţul Cluj: Valea Ierii (3%) Judeţul Alba: Bistra (4%), Lupşa (<1%), Poşaga de Jos (5%) 120. ROSCI0120 Muntele Tâmpa Judeţul Braşov: Braşov (1%) 121. ROSCI0121 Muntele Vulcan Judeţul Alba: Ciuruleasa (<1%) Judeţul Hunedoara: Blăjeni (<1%), Buceş (<1%) 122. ROSCI0122 Munţii Făgăraş Judeţul Argeş: Arefu (89%), Berevoieşti (<1%), Brăduleţ (7%), Lereşti (38%), Nucşoara (85%), Rucăr (55%), Sălătrucu (62%), Valea Mare-Pravăţ (4%) Judeţul Braşov: Drăguş (42%), Hârseni (58%), Lisa (55%), Recea (48%), Sâmbăta de Sus (50%), Şinca Nouă (5%), Şinca Veche (35%), Ucea de Jos (39%), Viştea de Sus (29%), Zărneşti (17%) Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos (36%), Avrig (25%), Cârţişoara (65%), Porumbacu de Jos (41%), Racoviţa (23%), Turnu Roşu (51%) Judeţul Vâlcea: Boişoara (33%), Câineni Mari (45%), Perişani (51%), Ţiţeşti (<1%) 123. ROSCI0123 Munţii Măcinului Judeţul Brăila: Măcin (18%) Judeţul Tulcea: Cerna (26%), Greci (51%), Hamcearca (36%), Jijila (5%), Luncaviţa (16%), Turcoaia (2%) 124. ROSCI0124 Munţii Maramureşului Judeţul Suceava: Cârlibaba (<1%) Judeţul Maramureş: Bistra (80%), Borşa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile de Sub Munte (88%), Repedea (81%), Ruscova (26%), Vişeu de Jos (1%), Vişeu de Sus (81%) 125. ROSCI0125 Munţii Rodnei Judeţul Bistriţa-Năsăud: Maieru (56%), Parva (17%), Rebrişoara (32%), Rodna (55%), Romuli (8%), Sângeorz-Băi (39%), Şanţ (31%), Telciu (11%) Judeţul Maramureş: Borşa (10%), Moisei (42%), Săcel (9%) 126. ROSCI0126 Munţii Ţarcu Judeţul Caraş-Severin: Armeniş (34%), Băuţar (<1%), Bolvaşniţa (63%), Cornereva (1%), Marga (1%), Slatina-Timiş (25%), Teregova (43%), Turnu Ruieni (40%), Zăvoi (60%) 127. ROSCI0127 Muntioru Ursoaia Judeţul Buzău: Bisoca (2%) 128. ROSCI0128 Nordul Gorjului de Est Judeţul Gorj: Baia de Fier (83%), Bumbeşti-Jiu (13%), Crasna (62%), Muşeteşti (58%), Novaci (53%) Judeţul Vâlcea: Malaia (<1%), Polovragi (76%), Vaideeni (12%) 129. ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest Judeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu (4%), Godineşti (8%), Padeş (23%), Peştişani (69%), Runcu (86%), Schela (73%), Stăneşti (67%), Tismana (82%), Turcineşti (2%) Judeţul Hunedoara: Uricani (3%), Vulcan (<1%) 130. ROSCI0130 Oituz-Ojdula Judeţul Covasna: Breţcu (53%), Ghelinţa (<1%), Lemnia (14%), Ojdula (70%) 131. ROSCI0131 Olteniţa-Mostiştea-Chiciu Judeţul Călăraşi: Alexandru Odobescu (2%), Chişelet (13%), Ciocăneşti (10%), Cuza Vodă (2%), Dorobanţu (13%), Frăsinet (10%), Grădiştea (8%), Independenţa (1%), Mânăstirea (18%), Olteniţa (8%), Spanţov (8%), Ulmu (12%), Valea Argovei (10%) 132. ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu Judeţul Vâlcea: Câineni Mari (1%), Racoviţa (<1%) Judeţul Sibiu: Alţina (<1%), Avrig (1%), Bârghiş (<1%), Boiţa (1%), Cisnădie (2%), Marpod (<1%), Nocrich (<1%), Racoviţa (2%), Roşia (<1%), Sadu (9%), Şelimbăr (4%), Tălmaciu (<1%), Turnu Roşu (1%) 133. ROSCI0133 Pădurea Bădeana Judeţul Vaslui: Tutova (1%) 134. ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni Judeţul Galaţi: Negrileşti (2%) 135. ROSCI0135 Pădurea Bârnova-Repedea Judeţul Iaşi: Bârnova (32%), Ciurea (27%), Comarna (<1%), Dobrovăţ (50%), Grajduri (35%), Schitu Duca (31%) Judeţul Vaslui: Tăcuta (2%) 136. ROSCI0136 Pădurea Bejan Judeţul Hunedoara: Cârjiţi (<1%), Deva (1%) 137. ROSCI0137 Pădurea Bogăţii Judeţul Braşov: Apaţa (<1%), Crizbav (<1%), Hoghiz (22%), Măieruş (38%) 138. ROSCI0138 Pădurea Bolintin Judeţul Giurgiu: Bolintin-Vale (21%), Crevedia Mare (26%), Găiseni (37%), Vânătorii Mici (6%) 139. ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani Judeţul Galaţi: Băneasa (2%) 140. ROSCI0140 Pădurea Călugărească Judeţul Olt: Dăneasa (12%), Drăgăneşti-Olt (<1%) 141. ROSCI0141 Pădurea Ciornohal Judeţul Botoşani: Călăraşi (5%) 142. ROSCI0142 Pădurea Dălhăuţi Judeţul Vrancea: Cârligele (5%) 143. ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul Fânaţului Judeţul Braşov: Şoarş (1%) 144. ROSCI0144 Pădurea de gorun şi stejar de pe Dealul Purcăretului Judeţul Braşov: Beclean (1%) 145. ROSCI0145 Pădurea de la Alparea Judeţul Bihor: Copăcel (<1%), Oşorhei (6%) 146. ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la Hoia Judeţul Cluj: Baciu (<1%), Floreşti (<1%) 147. ROSCI0147 Pădurea de stejar pufos de la Mirăslău Judeţul Alba: Mirăslău (1%) 148. ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la Petiş Judeţul Sibiu: Şeica Mare (1%) 149. ROSCI0149 Pădurea Eseschioi-Lacul Bugeac Judeţul Constanţa: Lipniţa (2%), Ostrov (18%) 150. ROSCI0150 Pădurea Frumuşica Judeţul Iaşi: Mădârjac (2%) 151. ROSCI0151 Pădurea Gârboavele Judeţul Galaţi: Tuluceşti (4%) 152. ROSCI0152 Pădurea Gheorghiţoaia Judeţul Iaşi: Sineşti (3%) 153. ROSCI0153 Pădurea Glodeasa Judeţul Prahova: Trăisteni-Valea Doftanei (2%) 154. ROSCI0154 Pădurea Glodeni Judeţul Mureş: Ceauşu de Câmpie (1%), Glodeni (18%), Sântana de Mureş (1%) 155. ROSCI0155 Pădurea Goronişte Judeţul Bihor: Tinca (6%) 156. ROSCI0156 Pădurea Goşman Judeţul Neamţ: Tarcău (<1%) 157. ROSCI0157 Pădurea Hagieni-Cotul Văii Judeţul Constanţa: Albeşti (17%), Limanu (11%), Mangalia (1%), Negru Vodă (4%), Pecineaga (<1%) 158. ROSCI0158 Pădurea Hârboanca Judeţul Vaslui: Deleşti (1%) 159. ROSCI0159 Pădurea Homiţa Judeţul Iaşi: Cristeşti (1%), Moţca (<1%) 160. ROSCI0160 Pădurea Icuşeni Judeţul Iaşi: Golăieşti (<1%) 161. ROSCI0161 Pădurea Medeleni Judeţul Iaşi: Golăieşti (1%), Victoria (2%) 162. ROSCI0162 Pădurea Merişor-Cotul Zătuanului Judeţul Galaţi: Movileni (1%) Judeţul Vrancea: Bilieşti (<1%), Garoafa (3%), Vânători (4%) 163. ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele Judeţul Galaţi: Scânteieşti (1%) 164. ROSCI0164 Pădurea Plopeni Judeţul Prahova: Băicoi (1%), Cocorăştii Mislii (<1%) 165. ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti Judeţul Galaţi: Suceveni (2%) 166. ROSCI0166 Pădurea Reşca Hotărani Judeţul Olt: Dobrosloveni (14%), Fălcoiu (<1%), Fărcaşele (16%), Mărunţei (<1%) 167. ROSCI0167 Pădurea Roşcani Judeţul Iaşi: Roşcani (2%) 168. ROSCI0168 Pădurea Sarului Judeţul Olt: Bobiceşti (21%), Găneasa (22%), Morunclav (64%), Piatra-Olt (8%), Pleşoiu (<1%) 169. ROSCI0169 Pădurea Seaca-Movileni Judeţul Vaslui: Coroieşti (1%) 170. ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la Prejmer Judeţul Braşov: Hărman (2%), Prejmer (4%) 171. ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti Judeţul Iaşi: Popricani (1%), Rediu (4%) 172. ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii-Iortmac Judeţul Constanţa: Aliman (8%), Băneasa (26%), Dobromir (1%), Ion Corvin (18%), Lipniţa (18%), Oltina (39%) 173. ROSCI0173 Pădurea Stârmina Judeţul Mehedinţi: Devesel (<1%), Hinova (2%) 174. ROSCI0174 Pădurea Studiniţa Judeţul Olt: Studina (2%) 175. ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani Judeţul Galaţi: Bereşti (1%) Judeţul Vaslui: Vinderei (<1%) 176. ROSCI0176 Pădurea Tătăruşi Judeţul Iaşi: Cristeşti (<1%), Tătăruşi (1%) 177. ROSCI0177 Pădurea Topana Judeţul Olt: Topana (25%) 178. ROSCI0178 Pădurea Torceşti Judeţul Galaţi: Umbrăreşti (2%) 179. ROSCI0179 Pădurea Troianu Judeţul Teleorman: Troianul (1%) 180. ROSCI0180 Pădurea Tudora Judeţul Botoşani: Tudora (3%) 181. ROSCI0181 Pădurea Uricani Judeţul Iaşi: Miroslava (1%) 182. ROSCI0182 Pădurea Verdele Judeţul Vrancea: Nistoreşti (1%) 183. ROSCI0183 Pădurea Vlădila Judeţul Olt: Vlădila (16%) 184. ROSCI0184 Pădurea Zamostea-Lunca Judeţul Suceava: Zamostea (3%) 185. ROSCI0185 Păduricea de la Santău Judeţul Bihor: Borş (3%) 186. ROSCI0186 Pădurile de stejar pufos de pe Târnava Mare Judeţul Mureş: Bălăuşeri (<1%), Daneş (1%), Nadeş (<1%), Sighişoara (<1%) Judeţul Sibiu: Dumbrăveni (1%), Hoghilag (1%) 187. ROSCI0187 Pajiştile lui Suciu Judeţul Alba: (<1%) 188. ROSCI0188 Parâng Judeţul Gorj: Baia de Fier (<1%), Bumbeşti-Jiu (5%), Crasna (13%), Novaci (29%) Judeţul Hunedoara: Petrila (18%), Petroşani (26%) Judeţul Vâlcea: Malaia (11%), Voineasa (12%) 189. ROSCI0189 Pârâul Barlangos Judeţul Harghita: Suseni (<1%) 190. ROSCI0190 Penteleu Judeţul Covasna: Comandău (<1%), Zagon (<1%) Judeţul Buzău: Gura Teghii (24%) 191. ROSCI0191 Peştera Limanu Judeţul Constanţa: Limanu (<1%) 192. ROSCI0192 Peştera Măgurici Judeţul Sălaj: Ileanda (1%) 193. ROSCI0193 Peştera Tăuşoare Judeţul Bistriţa-Năsăud: Rebrişoara (1%) 194. ROSCI0194 Piatra Craiului Judeţul Argeş: Dâmbovicioara (75%), Dragoslavele (9%), Rucăr (15%) Judeţul Braşov: Bran (2%), Fundata (13%), Moeciu de Jos (20%), Zărneşti (17%) 195. ROSCI0195 Piatra Mare Judeţul Braşov: Predeal (9%), Săcele (10%) 196. ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor-Cheile Zugrenilor Judeţul Suceava: Crucea (1%), Dorna-Arni (2%) 197. ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord-Eforie Sud Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%) 198. ROSCI0198 Platoul Mehedinţi Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane (<1%), Topleţ (1%) Judeţul Gorj: Padeş (5%) Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramă (74%), Băla (3%), Balta (74%), Bâlvăneşti (<1%), Cireşu (>99%), Godeanu (71%), Iloviţa (35%), Isverna (77%), Izvoru Bârzii (12%), Obârşia-Cloşani (44%), Podeni (98%), Ponoarele (65%) 199. ROSCI0199 Platoul Meledic Judeţul Buzău: Lopătari (<1%), Mânzăleşti (1%) 200. ROSCI0200 Platoul Vaşcău Judeţul Bihor: Cărpinet (54%), Criştioru de Jos (2%), Vaşcău (14%) 201. ROSCI0201 Podişul Nord Dobrogean Judeţul Constanţa: Vulturu (<1%) Judeţul Tulcea: Babadag (38%), Baia (30%), Beidaud (23%), Casimcea (24%), Ceamurlia de Jos (2%), Cerna (9%), Ciucurova (68%), Dăeni (<1%), Dorobanţu (47%), Frecăţei (12%), Hamcearca (39%), Horia (31%), Isaccea (22%), Izvoarele (53%), Jurilovca (2%), Luncaviţa (14%), Mihai Bravu (6%), Nalbant (42%), Niculiţel (47%), Ostrov (5%), Peceneaga (14%), Sarichioi (11%), Slava Cercheză (66%), Somova (4%), Stejaru (46%), Topolog (25%), Valea Teilor (59%) 202. ROSCI0202 Poiana Bujorului din Pădurea Pleniţa Judeţul Dolj: Pleniţa (1%) 203. ROSCI0203 Poiana cu narcise de la Negraşi Judeţul Argeş: Negraşi (<1%) 204. ROSCI0204 Poiana Muntioru Judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos (<1%), Vintileasca (<1%) 205. ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului Judeţul Braşov: Şercaia (4%), Şinca Veche (<1%) 206. ROSCI0206 Porţile de Fier Judeţul Caraş-Severin: Bănia (<1%), Berzasca (93%), Cărbunari (36%), Gârnic (>99%), Moldova Nouă (88%), Naidăş (<1%), Pojejena (98%), Sfânta Elena (98%), Sicheviţa (84%), Socol (19%), Şopotu Nou (28%), Topleţ (9%) Judeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol (22%), Drobeta-Turnu Severin (51%), Dubova (93%), Eşelniţa (58%), Iloviţa (65%), Orşova (82%), Şviniţa (99%) 207. ROSCI0207 Postăvarul Judeţul Braşov: Braşov (3%), Predeal (6%), Râşnov (<1%), Săcele (<1%) 208. ROSCI0208 Putna-Vrancea Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin (1%) Judeţul Vrancea: Dragosloveni-Soveja (<1%), Nistoreşti (9%), Păuleşti (86%), Tulnici (92%) 209. ROSCI0209 Racâş-Hida Judeţul Sălaj: Bălan (1%), Hida (1%) 210. ROSCI0210 Râpa Lechinţa Judeţul Mureş: Iernut (2%) 211. ROSCI0211 Râpa Roşie Judeţul Alba: Sebeş (<1%) 212. ROSCI0212 Rarău-Giumalău Judeţul Suceava: Câmpulung Moldovenesc (4%), Crucea (4%), Dorna-Arni (<1%), Pojorâta (3%), Stulpicani (5%) 213. ROSCI0213 Râul Prut Judeţul Galaţi: Cavadineşti (<1%) Judeţul Iaşi: Bivolari (5%), Golăieşti (8%), Gorban (16%), Grozeşti (8%), Prisăcani (16%), Probota (1%), Trifeşti (10%), Ţuţora (15%), Ungheni (6%), Victoria (11%) Judeţul Vaslui: Berezeni (3%), Drânceni (6%), Duda-Epureni (1%), Fălciu (13%), Lunca Banului (6%), Murgeni (13%), Stănileşti (9%), Vetrişoaia (11%) 214. ROSCI0214 Râul Tur Judeţul Satu Mare: Agriş (21%), Călineşti-Oaş (43%), Gherţa Mică (35%), Halmeu (3%), Lazuri (21%), Livada (44%), Medieşu Aurit (15%), Micula (57%), Oraşu Nou (25%), Porumbeşti (23%), Turţ (1%), Turulung (42%) 215. ROSCI0215 Recifii Jurasici Cheia Judeţul Constanţa: Cogealac (<1%), Grădina (16%), Mihail Kogălniceanu (1%), Pantelimon (5%), Siliştea (<1%), Târguşor (28%) 216. ROSCI0216 Reghiu Scruntar Judeţul Vrancea: Reghiu (2%) 217. ROSCI0217 Retezat Judeţul Hunedoara: Pui (1%), Râu de Mori (54%), Sălaşu de Sus (40%), Uricani (17%) Judeţul Caraş-Severin: Teregova (<1%), Zăvoi (22%) Judeţul Gorj: Padeş (<1%), Tismana (2%) 218. ROSCI0218 Rovina-Ineu Judeţul Arad: Ineu (7%) 219. ROSCI0219 Rusca Montană Judeţul Caraş-Severin: Marga (<1%), Rusca Montană (82%) 220. ROSCI0220 Săcueni Judeţul Bihor: Săcueni (5%) 221. ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei Judeţul Iaşi: Dumeşti (2%), Leţcani (<1%), Româneşti (<1%) 222. ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară-Prut Judeţul Iaşi: Andrieşeni (3%), Gropniţa (15%), Movileni (15%), Popricani (19%), Probota (14%), Ţigănaşi (46%), Trifeşti (2%), Victoria (6%), Vlădeni (30%) 223. ROSCI0223 Sărăturile Ocna Veche Judeţul Cluj: Turda (2%) 224. ROSCI0224 Scroviştea Judeţul Ilfov: Ciolpani (27%), Periş (29%) 225. ROSCI0225 Seaca-Optăşani Judeţul Olt: Cungrea (1%), Leleasca (1%), Poboru (22%), Spineni (7%) 226. ROSCI0226 Semenic-Cheile Caraşului Judeţul Caraş-Severin: Anina (34%), Bozovici (23%), Caraşova (68%), Goruia (4%), Mehadica (<1%), Prigor (24%), Reşiţa (8%), Teregova (8%), Văliug (59%) 227. ROSCI0227 Sighişoara-Târnava Mare Judeţul Sibiu: Agnita (8%), Aţel (<1%), Bârghiş (3%), Biertan (87%), Brădeni (2%), Dumbrăveni (20%), Hoghilag (41%), Iacobeni (<1%), Laslea (92%), Moşna (<1%) Judeţul Mureş: Albeşti (36%), Apold (89%), Daneş (71%), Saschiz (98%), Sighişoara (39%), Vânători (81%) Judeţul Braşov: Buneşti (97%), Caţa (<1%), Jibert (17%), Rupea (9%) Judeţul Harghita: Dârjiu (4%) 228. ROSCI0228 Şindriliţa Judeţul Vrancea: Nereju (5%), Nistoreşti (<1%) 229. ROSCI0229 Siriu Judeţul Buzău: Chiojdu (7%), Gura Siriului (22%) 230. ROSCI0230 Slănic Judeţul Bacău: Dofteana (2%), Slănic Moldova (9%) 231. ROSCI0231 Solurile sărăturate Socodor Judeţul Arad: Socodor (1%) 232. ROSCI0232 Someşul Mare Superior Judeţul Bistriţa-Năsăud: Feldru (<1%), Ilva Mică (<1%), Năsăud (<1%), Rebrişoara (<1%) 233. ROSCI0233 Someşul Rece Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău (31%), Valea Ierii (1%) 234. ROSCI0234 Stânca-Ştefăneşti Judeţul Botoşani: Ştefăneşti (<1%) 235. ROSCI0235 Stânca Tohani Judeţul Prahova: Gura Vadului (1%) 236. ROSCI0236 Strei-Haţeg Judeţul Hunedoara: Baru (46%), Bretea Română (<1%), Haţeg (33%), Lupeni (<1%), Pui (33%), Sălaşu de Sus (32%), Sântămăria-Orlea (4%), Unirea (9%) 237. ROSCI0237 Structuri submarine metanogene-Sf. Gheorghe Judeţul Tulcea: Marea Neagră (<1%) 238. ROSCI0238 Suatu-Ghiriş Judeţul Cluj: Mociu (2%), Suatu (10%) 239. ROSCI0239 Târnovu Mare-Latoriţa Judeţul Vâlcea: Malaia (3%) 240. ROSCI0240 Tăşad Judeţul Bihor: Copăcel (4%), Drăgeşti (24%) 241. ROSCI0241 Tinovul Apa Lina-Honcsok Judeţul Covasna: Poian (<1%) Judeţul Harghita: Plăieşii de Jos (1%) 242. ROSCI0242 Tinovul Apa Roşie Judeţul Covasna: Mereni (<1%), Poian (<1%) 243. ROSCI0243 Tinovul de la Dealul Albinelor Judeţul Harghita: Joseni (<1%) 244. ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna Brazilor Judeţul Harghita: Corund (<1%) 245. ROSCI0245 Tinovul de la Româneşti Judeţul Suceava: Coşna (<1%) 246. ROSCI0246 Tinovul Luci Judeţul Harghita: Miercurea-Ciuc (1%), Sâncrăieni (3%) 247. ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei Judeţul Suceava: Poiana Stampei (2%) 248. ROSCI0248 Tinovul Mohoş-Lacul Sf. Ana Judeţul Harghita: Cozmeni (6%) 249. ROSCI0249 Tinovul Şaru Dornei Judeţul Suceava: Şaru Dornei (<1%) 250. ROSCI0250 Ţinutul Pădurenilor Judeţul Hunedoara: Bătrâna (10%), Bunila (4%), Cerbăl (6%), Lăpugiu de Jos (<1%), Lunca Cernii de Jos (14%) Judeţul Timiş: Pietroasa (5%), Tomeşti (1%) 251. ROSCI0251 Tisa Superioară Judeţul Maramureş: Bârsana (<1%), Bistra (1%), Bocicoiu Mare (22%), Câmpulung la Tisa (19%), Remeţi (10%), Rona de Jos (<1%), Rona de Sus (47%), Săpânţa (4%), Sarasău (18%), Sighetu Marmaţiei (2%) 252. ROSCI0252 Topliţa-Scaunul Rotund Borsec Judeţul Harghita: Borsec (19%), Sărmaş (19%), Topliţa (7%) 253. ROSCI0253 Trascău Judeţul Alba: Aiud (23%), Bucium (1%), Cricău (1%), Galda de Jos (41%), Ighiu (13%), Întregalde (34%), Livezile (67%), Meteş (15%), Mirăslău (11%), Mogoş (1%), Ocoliş (73%), Ponor (10%), Poşaga de Jos (30%), Râmeţ (74%), Râmetea (79%), Sălciua de Jos (10%), Stremţ (15%), Zlatna (18%) Judeţul Cluj: Iara (6%), Moldoveneşti (7%) 254. ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea Bobâlna Judeţul Hunedoara: Rapoltu Mare (<1%) 255. ROSCI0255 Turbăria de la Dersca Judeţul Botoşani: Lozna (<1%) 256. ROSCI0256 Turbăria Ruginosu Zagon Judeţul Covasna: Zagon (1%) 257. ROSCI0257 Tusa-Barcău Judeţul Sălaj: Şag (<1%) 258. ROSCI0258 Văile Brătiei şi Brătioarei Judeţul Argeş: Albeştii de Muscel (2%), Berevoieşti (1%), Bughea de Jos (1%) 259. ROSCI0259 Valea Călmăţuiului Judeţul Brăila: Bordei Verde (7%), Cireşu (18%), Însurăţei (12%), Surdila-Greci (3%), Ulmu (16%), Zăvoaia (15%) Judeţul Buzău: C.A. Rosetti (2%), Cilibia (12%), Costeşti (16%), Gălbinaşi (2%), Gherăseni (14%), Largu (21%), Luciu (34%), Ruşeţu (11%), Smeeni (15%), Ţinteşti (6%) 260. ROSCI0260 Valea Cepelor Judeţul Alba: Arieşeni (6%), Avram Iancu (1%) Judeţul Bihor: Criştioru de Jos (<1%) 261. ROSCI0261 Valea Florilor Judeţul Cluj: Ploscoş (5%) 262. ROSCI0262 Valea Iadei Judeţul Bihor: Budureasa (6%), Curăţele (12%) 263. ROSCI0263 Valea Ierii Judeţul Cluj: Băişoara (12%), Valea Ierii (33%) 264. ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul Solovan Judeţul Bistriţa-Năsăud: Romuli (<1%), Telciu (<1%), Zagra (<1%) Judeţul Maramureş: Băiuţ (<1%), Bârsana (15%), Bogdan Vodă (15%), Botiza (99%), Budeşti (<1%), Călineşti (1%), Dragomireşti (95%), Groşii Ţibleşului (2%), Ieud (>99%), Lăpuş (<1%), Moisei (<1%), Onceşti (20%), Poienile Izei (>99%), Rozavlea (39%), Săcel (69%), Săliştea de Sus (72%), Şieu (>99%), Sighetu Marmaţiei (15%), Strâmtura (27%), Vadu Izei (14%) 265. ROSCI0265 Valea lui David Judeţul Iaşi: Miroslava (3%) 266. ROSCI0266 Valea Olteţului Judeţul Olt: Balş (2%), Bârza (5%), Dobrun (3%), Fălcoiu (5%), Osica de Sus (4%), Osica de Sus (4%), Pârşcoveni (2%), Şopârliţa (7%), Voineasa (11%) 267. ROSCI0267 Valea Roşie Judeţul Bihor: Ineu (1%), Oradea (<1%), Paleu (16%) 268. ROSCI0268 Valea Vâlsanului Judeţul Argeş: Brăduleţ (81%), Corbeni (1%), Corbi (10%), Domneşti (2%), Muşăteşti (50%), Nucşoara (1%), Pietroşani (4%) 269. ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%) 270. ROSCI0270 Vânători-Neamţ Judeţul Neamţ: Agapia (58%), Bălţăteşti (41%), Brusturi (33%), Crăcăoani (80%), Pipirig (1%), Răuceşti (9%), Târgu Neamţ (9%), Vânători-Neamţ (75%) Judeţul Suceava: Boroaia (<1%) 271. ROSCI0271 Vorona Judeţul Botoşani: Vorona (5%) 272. ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele Mici Judeţul Buzău: Berca (<1%), Scorţoasa (1%) 273. ROSCI0273 Zona marină de la Capul Tuzla Judeţul Constanţa: Marea Neagră (<1%)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------