HOTĂRÂRE nr. 239 din 5 aprilie 1996privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1996 pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în unele judeţe
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 19 aprilie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă alocarea sumei de 9.050 milioane lei din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 1996, pentru realizarea lucrărilor de înlăturare a efectelor calamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996 în judeţele prevăzute în anexele nr. 1-19, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 pentru fiecare judeţ se face de către ordonatorii principali de credite, potrivit dispoziţiilor legale, din sumele puse la dispoziţie de către organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor. (2) Sumele necesare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute a se realiza în vederea înlăturării efectelor calamităţilor naturale şi sumele reprezentând ajutoare financiare pentru familiile sinistrate, în vederea refacerii şi reparării gospodariilor distruse, vor fi stabilite de către comisii constituite din reprezentanţi ai consiliilor locale şi ai consiliilor judeţene, împreună cu organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor şi prefecturile.  +  Articolul 3Execuţia lucrărilor se realizează prin încredinţare directă agenţilor economici cu activităţi de construcţii, în condiţiile prevederilor art. 16 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, aprobată şi modificată prin Legea nr. 83/1994.  +  Articolul 4Sumelor alocate potrivit art. 1 şi neutilizate până la data de 31 decembrie 1996 li se aplică prevederile art. 72 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice.  +  Articolul 5Ministerul Finanţelor va introduce modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VĂCĂROIUContrasemnează:--------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuSecretar de stat,şeful Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Octav CozmancaBucureşti, 5 aprilie 1996.Nr. 239.  +  Anexa 1 JUDEŢUL ALBALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Alba pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:1.000
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Baia de Criş - Avram Iancu; Huedin - Albac; Aiud - Râmeţ - Bucium; Galda de Jos - Întregalde - Mogoş; Poşaga de Sus; Ordâncuşa; Valea Mănăstirii; Ocoliş; Gura Sohodol - Poiana; Avram Iancu - Târsa; Vidrişoara - Muntele Găina; Vadu Moţilor - Poiana Vadului; Vadu Moţilor - Lăzeşti; Câmpeni - Certege; Bistra - Poiana; Sălciua - Valea Largă; Valea Abruzel - Bisericani; Cuiculeşti; Mogoş - Cristeşti - Bogdăneşti; Bărbeşti; Buteşti; Valea Mlacii; Poienele - Mogoş; Lupuleşti - Poieni - Stânişoara; Muntari - Jurculeşti; Biharia, Pătrânjeni - Valea Mică; Poiana Ampoiului1.000
   +  Anexa 2 JUDEŢUL ARADLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Arad pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:500
    1.Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (alimentări cu apă, canalizări, epurare ape, transport de persoane etc.) în oraşul Sebiş şi în comuna Conop21,5
    2.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în comunele: Bata, Bârzava, Conop, Păuliş, Petriş, Săvârşin, Vărădia de Mureş, Dieci, Gurahonţ, Hălmagiu, Moneasa, Pilu82,5
    3.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în comunele: Săvârşin, Păuliş, Hălmăgel, Hălmagiu, Vârfurile, Pleşcuţa, Gurahonţ, Brazii, Chisindia, Moneasa, Dezna, Pilu, Zerind, Sebiş, Ineu216,0
    4.Lucrări de refacere a atelierelor-şcoală din oraşul Ineu1,0
    5.Sprijin financiar ce se acordă familiilor sinistrate pentru refacerea caselor şi a anexelor gospodăreşti din oraşul Ineu şi din comunele: Dieci, Moneasa, Vârfurile, Gurahonţ179,0
   +  Anexa 3 JUDEŢUL ARGEŞLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Argeş pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:900
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Teiu, Morăreşti, Cotmeana, Uda şi Bogaţi100
    2.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Săpata, Miceşti, Albota, Mihăeşti, Albeştii de Muscel, Băbana800
   +  Anexa 4 JUDEŢUL BIHORLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Bihor pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:500
    1.Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (Uzina de apă Aleşd, Staţia de epurare Beiuş şi conductă de aducţiune apă Vaşcău)126
    2.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Bulz, Bratca, Aleşd, Curăţele, Dobreşti, Finiş, Abram148
    3.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Finiş, Pietroasa, Tărcaia, Lazuri de Beiuş, Ceica, Tăuteu226
   +  Anexa 5 JUDEŢUL CLUJLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Cluj pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:920
    1.Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (alimentări cu apă, canalizări, epurare ape, transport persoane etc.) în localităţile: Măguri-Răcătău, Gilău, Câţcău, Floreşti, Moldoveneşti, Câmpia Turzii, Poieni, Mărgău220
    2.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Gilău, Măguri-Răcătău, Vad, Unguraş, Jichişu, Bobâlna, Panticeu, Mărişel, Valea Ierii, Mărgău, Secuieni, Poieni570
    3.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Gilău, Măguri-Răcătău, Unguraş, Panticeu, Beliş, Căşei, Vad, Iara, Mihai Viteazul, Luna, Mărgău, Săcuieu, Poieni45
    4.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Cluj-Napoca, Măguri-Răcătău, Floreşti, Beliş, Gilău, Turda, Câmpia Turzii, Mărgău70
    5.Sprijin financiar ce se acordă familiilor sinistrate pentru refacerea caselor şi a anexelor gospodăreşti din localităţile: Dej, Măguri- Răcătău, Gilău, Luna, Mărgău15
   +  Anexa 6 JUDEŢUL DÎMBOVIŢALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Dîmboviţa pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:500
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Titu, Ludeşti, Butoiu-Hulubeşti, Bărbuleţu, Zâmbreşti-Vişina300
    2.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Titu, Bezdead şi Glodeni200
   +  Anexa 7 JUDEŢUL GIURGIULISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Giurgiu pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:80
    1.Lucrări de refacere a unor podeţe în localităţile: Gostinari, Ulmi (satul Trestieni) şi Iepureşti80
   +  Anexa 8 JUDEŢUL HARGHITALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Harghita pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:300
    1.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe şi punţi pietonale, inclusiv lucrări de apărări şi consolidări de maluri aferente în localităţile: Topliţa, Remetea, Subcetate, Miercurea-Ciuc300
   +  Anexa 9 JUDEŢUL HUNEDOARALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Hunedoara pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:1.000
    1.Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (alimentări cu apă, canalizări, epurare ape, transport persoane etc.) în localităţile: Brad, Criscior, Vaţa de Jos, Geoagiu şi Geoagiu-Băi260
    2.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Teliucu Inferior - Topliţa - Lunca Cernii; Blăjeni - Crişuri - Groşuri320
    3.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Orăştioara de Sus, Buceş, Boşorod-Luncani, Stretea - Gurasada, Burjuc - Tisa230
    4.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Simeria, Dobra, Brad - Vaţa de Jos158
    5.Lucrări de refacere a unor obiective social-culturale în localităţile: Vaţa de Jos şi Teliucu Inferior20
    6.Lucrări de refacere şi reparare a caselor şi anexelor gospodăreşti ale populaţiei din localităţile: Mihăileni, Buceş, Criscior şi municipiul Brad12
   +  Anexa 10 JUDEŢUL MARAMUREŞLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Maramureş pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:950
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Dragomireşti, Suciu de Sus, Repedea, Strâmtura, Câmpulung la Tisa270
    2.Lucrări de refacere a unor poduri şi podeţe în localităţile: Şomcuta Mare, Baia Mare, Baia Sprie, Sighetu Marmaţiei, Repedea, Poienile de sub Munte330
    3.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Baia Mare, Baia Sprie, Cavnic, Recea, Vadu Izei, Giuleşti, Suciu de Sus, Băiuţ, Siseşti, Tăuţii Măgherăuş350
   +  Anexa 11 JUDEŢUL MUREŞLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Mureş pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:500
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Fântânele, Iernut, Ibăneşti, Coroisânmartin, Ruşii-Munţi, Mica, Suplac, Dătăşeni, Ogra, Bălăuşeri, Sărăţeni, Chirileu, Hodac, Gorneşti243,6
    2.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Fântânele, Iernut, Ibăneşti, Coroisânmartin, Ruşii-Munţi, Mica, Suplac, Dătăşeni, Ogra, Bălăuşeri, Sărăţeni, Gorneşti, Hodac - Toaca - Chirileu, Aluniş, Lunca Bradului, Stânceni, Răstoliţa, Petelea, Batoş, Solovăstru, Gurghiu, Sânpaul, Crăciuneşti, Eremitul, Deda, Sovata252,4
    3.Lucrări de refacere a amenajărilor-anexe la Şcoala generală Lunca Bradului4
   +  Anexa 12 JUDEŢUL NEAMŢLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Neamţ pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:300
    1.Lucrări de refacere a drumului sătesc (5 km) din comuna Poiana Teiului10
    2.Lucrări de refacere integrală a podului din lemn din comuna Poiana Teiului, în lungime de 50 m100
    3.Sprijin financiar ce se acordă familiilor sinistrate pentru refacerea caselor şi anexelor gospodăreşti din comuna Poiana Teiului190
   +  Anexa 13 JUDEŢUL SATU MARELISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Satu-Mare pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:400
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale din zona localităţilor: Bătarci, Bixad, Călineşti, Certeze, Gherţa Mare, Gherţa Mică, Oraşu Nou, Racşa, Tarna Mare, Satu Mare103
    2.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Bătarci, Bârsău de Sus, Călineşti-Oaş, Certeze, Gherţa Mică, Racşa, Tarna Mare, Satu Mare, Botiz211
    3.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Călineşti- Oaş, Certeze, Gherţa Mică, Tarna Mare, Vama, Oraşu Nou, Negreşti- Oaş, Boineşti, Trip, Târşolţ, Bocicău, Satu Mare86
   +  Anexa 14 JUDEŢUL SĂLAJLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Sălaj pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:200
    1.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drum pe drumul judeţean 191 Nuşfalău - Sâg - Tusa Ciucea, poz. 17 + 800 - 17 + 900200
   +  Anexa 15 JUDEŢUL SUCEAVALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Suceava pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în anii 1994, 1995 şi în luna ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:474,0
    1.Lucrări de refacere a amenajărilor edilitar-gospodăreşti (alimentări cu apă, canalizări, epurare apă, transport persoane etc.) în localităţile: Fălticeni, Iacobeni20,0
    2.Lucrări de refacere a unor porţiuni de drumuri judeţene şi comunale în localităţile şi pe tronsoanele specificate în continuare: Ulma, Brodina, Izvoarele Sucevei, Moldova-Suliţa, Breaza, Fundu Moldovei50,0
    3.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Izvoarele Sucevei, Pojorâta, Gura Humorului, Bogdăneşti, Râşca, Boroaia, Cârlibaba, Iacobeni150,0
    4.Lucrări de apărare şi consolidări de maluri în localităţile: Ulma, Brodina, Fundu Moldovei, Pojorâta, Râşca, Vicovu de Sus254,0
   +  Anexa 16 JUDEŢUL TELEORMANLISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Teleorman pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:150
    1.Lucrări de refacere a terasamentului de drum judeţean 701 în punctul Gratia15
    2.Lucrări de refacere a unor poduri, podeţe, punţi pietonale în localităţile: Trivalea-Moşteni, Tătărăştii de Jos, Crevenicu, Vârtoape, Bragadiru, Conţeşti, Smârdioasa, Ştorobăneasa, Mârzăneşti, Sârbeni, Gratia135
   +  Anexa 17 JUDEŢUL TULCEALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Tulcea pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:40
    1.Lucrări de reparare a digului local în suburbia Tudor Vladimirescu din municipiul Tulcea40
   +  Anexa 18 JUDEŢUL VÎLCEALISTAlucrărilor prevăzute a se realiza înlocalităţile judeţului Vîlcea pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:300
    1.Lucrări de consolidare terasamente pe DJ 665 km 61+6,66 în comuna Vaideeni50
    2.Lucrări de refacere la pod din beton armat peste Pârâul Luncavăţ pe DJ 677 A km 34 + 850 comuna Şirineasa (apărări maluri)100
    3.Refacere "Pod din beton armat peste Pârâul Luncavăţ pe drumul local Popeşti-Firijba km 0 + 200"48
    4.Lucrări de consolidare teren şi refacerea canalizării în localitatea Băile Olăneşti100
    5.Sprijin financiar ce se acordă familiilor sinistrate pentru refacerea caselor şi anexelor gospodăreşti în localităţile Vaideeni şi Berislăveşti2
   +  Anexa 19 SECTORUL AGRICOL ILFOV LISTA lucrărilor prevăzute a se realiza în localităţile sectorului agricol Ilfov pentru înlăturarea efectelorcalamităţilor naturale produse în lunile decembrie 1995 şi ianuarie 1996
         
    - milioane lei -
    Nr. crt.Denumirea obiectivelorSuma alocată
    TOTAL, din care, pentru:36
    1.Lucrări de refacere a podului din beton armat peste Râul Ialomiţa în comuna Nuci, satul Balta Neagră36
  -------