HOTĂRÂRE nr. 33 din 9 ianuarie 2008privind ieşirea din indiviziune cu suprafeţele de teren şi construcţiile din domeniul privat al statului, aferente imobilului "Casa Presei Libere" din municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1, în prezent aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi, respectiv, în capitalul social al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 61 din 25 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 475, 479, 480 şi 616-618 din Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă ieşirea din indiviziune pentru suprafaţa totală de teren de 125.241,01 mp, conform anexei nr. 1, cu atribuirea şi defalcarea acesteia pe cei 2 deţinători, şi anume: a) pentru Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" de sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului, suprafaţa de 73.892,01 mp, conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- teren liber = 51.565,47 mp, din care:* exclusiv = 44.433,64 mp* indiviz = 7.131,83 mp- teren sub construcţie = 22.326,54 mp, din care:* exclusiv = 7.621,93 mp* indiviz = 14.704,61 mp; b) pentru Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. de sub autoritatea Ministerului Culturii şi Cultelor, suprafaţa de 51.349,00 mp, conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- teren liber = 22.848,62 mp, din care:* exclusiv = 18.523,23 mp* indiviz = 4.325,39 mp- teren sub construcţie = 28.500,38 mp, din care:* exclusiv = 18.438 mp* indiviz = 10.062,38 mp.  +  Articolul 2Se aprobă atribuirea şi defalcarea suprafeţelor construite ale imobilului "Casa Presei Libere":- suprafaţa totală utilă desfăşurată = 149.271,81 mp- suprafaţa totală construită desfăşurată = 174.694,52 mp, conform anexei nr. 2 - pe cei 2 deţinători şi anexei nr. 3 - cu defalcarea unităţilor individuale, şi anume: a) pentru Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", conform poziţiei nr. 324 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- suprafaţa utilă desfăşurată = 74.700,33 mp, din care:* exclusiv = 67.844,62 mp* indiviz = 6.855,71 mp- suprafaţa construită desfăşurată = 89.381,87 mp, din care:* exclusiv = 81.283,10 mp* indiviz = 8.098,77 mp; b) pentru Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., conform poziţiei nr. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 96/1999, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:- suprafaţa utilă desfăşurată = 74.571,48 mp, din care:* exclusiv = 72.265,46 mp* indiviz = 2.306,02 mp- suprafaţa construită desfăşurată = 85.312,65 mp, din care:* exclusiv = 82.536,11 mp* indiviz = 2.776,54 mp.  +  Articolul 3 (1) Între subparcelele 16 şi 18, porticul de sub corpul D1-B2, care se vor afla în urma ieşirii din indiviziune în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. (2) Între subparcelele 15 şi 18, porticul de sub corpul D1-C3, care se vor afla în momentul ieşirii din indiviziune în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", se constituie un drept de servitute de trecere în favoarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  +  Articolul 4Se aprobă constituirea, între subparcelele 8 şi 36, porticul de sub corpul A3, care se vor afla în urma ieşirii din indiviziune în proprietatea exclusivă a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., a unui drept de servitute de trecere în favoarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 5 (1) Se aprobă ca utilităţile comune care au trasee pe terenurile devenite în urma ieşirii din indiviziune proprietate privată exclusivă a statului, respectiv a Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., cum sunt inelele de incendiu, reţelele electrice, conducta de alimentare pentru încălzirea imobilului, de alimentare cu apă din puţurile de mare adâncime, de canalizare, telefonie etc., să fie exploatate şi întreţinute în comun de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de Compania Naţională a Imprimeriilor "Coresi" - S.A. (2) Cotele de participare la cheltuielile pentru întreţinerea şi exploatarea utilităţilor comune vor fi calculate conform cotei-părţi deţinute de fiecare coindivizar anterior ieşirii din indiviziune.  +  Articolul 6Pe baza prezentei hotărâri, precum şi a documentaţiei cadastrale în funcţie de care s-au atribuit numere cadastrale, cei 2 deţinători de terenuri şi construcţii vor parcurge procedurile legale pentru intabularea terenurilor şi construcţiilor pe numele statului, în cazul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" care are numai dreptul de administrare, şi în proprietatea şi capitalul social al Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A.  +  Articolul 7Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 96/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor "Coresi" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 22 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul culturiişi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 33.  +  Anexa 1 DISTRIBUŢIA SUPRAFEŢELOR DE TERENEXCLUSIVE ŞI INDIVIZE PE DEŢINĂTORI (RAAPPS+CNI CORESI SA+DEPOZIT CARTE+ROMPRES+IGSU+ARCADIA 2000)*Font 8*┌────────────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┐│ SUBPARCELA │SUPRAFAŢA│ TIP DEŢINERE ŞI DEŢINĂTOR │ ││ │ ├─────────────────┬───────────────────────────────────────────────┤ ││ │ │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │OBSER-││ │ ├────────┬────────┼────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬───────┤VAŢII ││ │ │ RAAPPS │ CORESI │ RAAPPS │ CORESI │ DEP. │ROMPRES│ IGSU │ARCADIA│ ││ │ │ │ │ │ │ CART │ │ │ │ │├────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┤│ Teren liber │├──┬─────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤│ 1│ │ 3152,76│ 3152,76│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 3│ │ 970,88│ │ 970,88│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 5│ │ 5968,52│ │ 5968,52│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 7│ │ 6692,41│ 6692,41│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 8│ │ 2208,75│ │ │ 404,92│ 905,59│135,34│ │ │762,90 │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 9│ │ 3297,66│ 3297,66│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│10│ │ 1219,97│ │ │ 661,53│ 500,19│ │ 58,25│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│11│ │ 578,12│ │ │ 341,09│ 237,03│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│12│ │ 275,39│ 275,39│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│13│ │ 2711,13│ │ 2711,13│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│14│ │ 7910,54│ 7910,54│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│15│ │ 1495,17│ │ │ 882,15│ 613,02│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│16│ │ 1533,13│ │ │ 904,55│ 628,58│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│17│ │ 1109,41│ 1109,41│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│18│ │ 2277,84│ │ │ 1343,93│ 933,91│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│19│ │ 632,16│ 632,16│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│20│ │ 1028,72│ 1028,72│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│21│ │ 635,36│ 635,36│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│22│ │ 10291,26│10291,26│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│23│ │ 781,09│ │ │ 460,84│ 320,25│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│24│ │ 6236,34│ 6236,34│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│25│ │ 88,07│ │ 88,07│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│26│ │ 588,89│ 588,89│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│27│ │ 1905,10│ │ 1905,10│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│28│ │ 406,30│ │ 406,30│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│29│ │ 357,93│ │ 357,93│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│30│ │ 5596,84│ │ 5596,84│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│31│ │ 1052,69│ 1052,69│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│32│ │ 518,45│ │ 518,45│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│33│ │ 45,69│ 45,69│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│34│ │ 58,68│ 58,68│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│35│ │ 17,86│ 17,86│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│36│ │ 455,67│ │ │ 268,85│ 186,82│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│37│ │ 931,55│ 931,55│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│64│ │ 793,27│ │ │ │ │119,53│ │ │ 673,74│ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│65│ │ 233,85│ 233,85│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│66│ │ 242,42│ 242,42│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│67│ │ 114,21│ │ │ 66,01│ │ │ 48,20│ │ │ │├──┼─────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴──────┤│ │ Teren sub construcţie │├──┼─────────────────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬───────┬──────┤│ 2│Depozit subteran │ 2826,49│ 2826,49│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 4│Depozit subteran │ 9348,25│ │ 9348,25│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ 6│Depozit subteran │ 3559,67│ 3559,67│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│38│Depozit subteran │ 1174,03│ 1174,03│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│39│Corp A1 │ 3437,97│ │ │ 305,09│ 3132,88│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│40│Corp A2 │ 3591,70│ │ 3591,70│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│41│Corp A3 │ 3680,37│ │ 3680,37│ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│42│Corp A4 │ 4795,02│ │ │ 999,74│ 3795,28│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│43│Corp B1 │ 1265,39│ │ │ 731,38│ │ │ 534,01│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│44│Corp B2 │ 1779,54│ │ │ 1295,51│ 66,84│ │ 417,19│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│45│Corp B3 │ 1268,58│ │ │ 1153,35│ │ │ 115,23│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│46│Corp C1 │ 1443,10│ │ │ 991,33│ 451,77│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│47│Corp C2 │ 1391,71│ │ │ 386,75│ 1004,96│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│48│Corp C3 │ 1504,79│ │ │ 1185,93│ 318,86│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│49│Corp D1 │ 2733,43│ │ │ 2400,97│ │ │ │332,46│ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│50│Corp D2 │ 845,56│ │ │ 552,57│ 292,99│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│51│Corp D1-B2 │ 139,98│ │ │ 111,13│ │ │ 28,85│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│52│Corp D1-C3 │ 148,53│ │ │ 120,60│ 27,93│ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│53│Garaj subteran │ 4013,40│ │ │ 2796,30│ 970,87│ │ 246,23│ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│54│Clădire │ 310,07│ │ 310,07│ │ │ │ │ │ │ ││ │instalaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │recuperare toluen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│55│Depozit gunoi │ 236,23│ │ 236,23│ │ │ │ │ │ │ ││ │(baracă prelucra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │re deşeuri) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│56│Instalaţie pneu- │ 168,52│ │ 168,52│ │ │ │ │ │ │ ││ │matică de prelu- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crat deşeuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(balotaj) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│57│Baraca grup │ 92,21│ │ 92,21│ │ │ │ │ │ │ ││ │electrogen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│58│Depozit subteran │ 108,41│ │ 108,41│ │ │ │ │ │ │ ││ │de cerneală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│59│Baraca magazie │ 894,14│ │ 894,14│ │ │ │ │ │ │ ││ │carte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│60│Construcţie bazin│ 8,10│ │ 8,10│ │ │ │ │ │ │ ││ │inel incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│61│Put 1(incinta B) │ 20,11 │ 20,11│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│62│Put 2(incinta D) │ 20,70 │ 20,70│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│63│Put 3(incinta 35)│ 20,93 │ 20,93│ │ │ │ │ │ │ │ │├──┴─────────────────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼──────┤│ Totaluri │125241,01│52055,57│36961,22│18364,50│14387,78│254,87│1447,97│332,46│1436,65│ │└────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴────┬──┘                                                                                              │125241,01│                                                                                              └─────────┘                                                  LIBER SUB CONS.    CNI CORESI SA 51349,00 DIN CARE EXCLUSIV 18523,23 18438,00                                         INDIVID 4325,39 10062,38                                                  22848,62 28500,38 51349,00    RA-APPS 73892,01 DIN CARE EXCLUSIV 44433,64 7621,93                                         INDIVID 7131,83 14704,61                                                  51565,47 22326,54 73892,01  +  Anexa 2 *Font 7*┌──┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐│ N│ │ Supra- │ Supra- │ RA-APPS │ CNI CORESI SA ││ r│ │ faţa │ faţa ├─────────────────────────┬─────────────────────────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┤│ │ │ constru-│ utilă │ Suprafeţe construite │ Suprafeţe utile │ Suprafeţe construite │ Suprafeţe utile ││ c│ Corp │ ită │ desfăşu-├────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┼────────┬───────┬────────┤│ r│ │ desfăşu-│ rată │ exclu- │ indi- │ totale │ exclu- │ indi- │ totale │ exclu- │ indi- │ totale │ exclu- │ indi- │ totale ││ t│ │ rată │ │ sive │ vize │ │ sive │ vize │ │ sive │ vize │ │ sive │ vize │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 1│A1 │ 16517,37│ 14023,23│ 1372,42│ 93,35│ 1465,78│ 1144,11│ 74,34│ 1218,45│14092,98│ 958,61│15051,59│12023,54│ 781,25│12804,78│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 2│A2 │ 16283,84│ 14672,97│ │ │ │ │ │ │16283,84│ │16283,84│14672,97│ │14672,97│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 3│A3 │ 17609,36│ 15270,71│ │ │ │ │ │ │17609,36│ │17609,36│15270,71│ │15270,71│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 4│A4 │ 16242,53│ 14692,93│ 3363,95│ 22,53│ 3386,48│ 2948,18│ 19,37│ 2967,56│12770,52│ 85,53│12856,05│11648,83│ 76,55│11725,37│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 5│B1 │ 6590,76│ 5456,15│ 3292,59│ 516,79│ 3809,38│ 2705,29│ 438,35│ 3143,64│ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 6│B2 │ 8894,37│ 7371,90│ 5118,45│1356,69│ 6475,14│ 4262,37│1114,46│ 5376,83│ 273,60│ 60,45│ 334,05│ 214,78│ 47,32│ 262,10│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 7│B3 │ 8271,11│ 6670,97│ 6183,91│1335,88│ 7519,79│ 4983,92│1095,38│ 6079,30│ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 8│C1 │ 7002,49│ 5796,72│ 4467,64│ 342,66│ 4810,30│ 3711,35│ 267,16│ 3978,83│ 2036,03│ 156,16│ 2192,19│ 1696,11│ 122,10│ 1818,21│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ 9│C2 │ 8376,04│ 6822,45│ 1933,10│ 394,59│ 2327,69│ 1564,12│ 321,68│ 1885,80│ 5023,04│1025,31│ 6048,35│ 4094,55│ 842,10│ 4936,65│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│10│C3 │ 8458,74│ 6995,14│ 5462,75│1203,61│ 6666,36│ 4500,34│1020,21│ 5520,56│ 1468,77│ 323,61│ 1792,39│ 1202,07│ 272,51│ 1474,58│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│11│D1 │ 29975,87│ 24011,08│25661,43│ 668,53│26329,96│20509,93│ 539,08│21049,01│ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│12│D2 │ 2306,54│ 1956,22│ 1507,31│ │ 1507,31│ 1312,26│ │ 1312,26│ 799,23│ │ 799,23│ 643,96│ │ 643,96│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│13│D1-B2 │ 754,52│ 609,77│ 588,67│ │ 588,67│ 483,97│ │ 483,97│ 0,00│ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│14│D1-C3 │ 697,78│ 553,35│ 566,58│ │ 566,58│ 454,85│ │ 454,85│ 131,20│ │ 131,20│ 98,50│ │ 98,50│├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│15│Depozit │ 20814,52│ 18988,59│ 3538,10│ │ 3538,10│ 3335,61│ │ 3335,61│ 9427,77│ │ 9427,77│ 8315,96│ │ 8315,96││ │subteran │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│16│Garaj │ 4023,64│ 3667,95│ 1735,38│1068,05│ 2803,43│ 1513,04│1040,27│ 2553,31│ 806,48│ 166,86│ 973,35│ 717,91│ 164,19│ 882,10││ │subteran │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│17│Baraca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │magazie │ 906,33│ 852,34│ │ │ │ │ │ │ 906,33│ │ 906,33│ 852,34│ │ 852,34││ │carte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│18│Depozit │ 235,98│ 215,21│ │ │ │ │ │ │ 235,98│ │ 235,98│ 215,21│ │ 215,21││ │gunoi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│19│Baraca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │grup │ 92,13│ 90,22│ │ │ │ │ │ │ 92,13│ │ 92,13│ 90,22│ │ 90,22││ │electrogen│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│20│Instalaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │pneumatică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ de │ 167,38│ 151,27│ │ │ │ │ │ │ 167,38│ │ 167,38│ 151,27│ │ 151,27││ │ prelucrat│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ deşeuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │(balotaj) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│21│Instalaţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │prelucrare│ 297,72│ 263,68│ │ │ │ │ │ │ 297,72│ │ 297,72│ 263,68│ │ 263,68││ │toluen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│22│Construc- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ţie bazin │ 7,98│ 4,84│ │ │ │ │ │ │ 7,98│ │ 7,98│ 4,84│ │ 4,84││ │incendiu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────│─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│23│Depozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │subteran │ 105,77│ 88,01│ │ │ │ │ │ │ 105,77│ │ 105,77│ 88,01│ │ 88,01││ │de cerneală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼──────────│─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│24│Put 1 │ 20,11│ 15,09│ 20,11│ │ 20,11│ 15,09│ │ 15,09│ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│25│Put 2 │ 20,70│ 15,21│ 20,70│ │ 20,70│ 15,21│ │ 15,21│ │ │ │ │ │ │├──┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│26│Put 3 │ 20,93│ 15,80│ 20,93│ │ 20,93│ 15,80│ │ 15,80│ │ │ │ │ │ │├──┴──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤├──┬──────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│ │ TOTAL │174694,52│149271,82│64854,03│7002,68│71856,72│53475,44│5930,31│59405,76│82536,11│2776,54│85312,65│72265,46│2306,02│74571,48│└──┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴───────┴────────┘                      DIN CARE CONSTRUIT UTIL    CNI CORESI 85312,65 74571,48 DIN CARE EXCLU- 82536,11 72265,46       SA SIV                                            INDIVIZ 2776,54 2306,02                                            TOTAL 85312,65 74571,48     RA-APPS CONSTRUIT UTIL                89381,87 74700,33 DIN CARE EXCLU- 81283,10 67844,62                                             SIV                                            INDIVIZ 8098,77 6855,71                                            TOTAL 89381,87 74700,33     TOTAL 174694,52 149271,82 174694,52 149271,82TABEL CENTRALIZATORCUPRINZÂND SUPRAFEŢELE CONSTRUITE ŞI UTILE, EXCLUSIVE ŞI INDIVIZEDIN INCINTA CASEI PRESEI LIBEREDISTRIBUITE DE DEŢINĂTORI (RA-APPS, CNI CORESI SA, IGSU, ROMPRES,DEPOZIT CARTE, SC ARCADIA 2000 SA)
  *Font 7*
  Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - IGSU ROMPRES Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - DEPOZIT CARTE
  Suprafeţe constuite Suprafeţe utile Suprafeţe construite Suprafeţe utile Suprafeţe construite Supraf. utile
  exclu- sive indi- vize totale exclu- sive indi- vize totale exclu- sive indi- vize totale exclu- sive indi- vize totale exclu- sive indi- vize totale exclu- sive indi- vize
  2404,05 377,33 2781,38 1990,06 322,45 2312,51
  1686,51 398,67 2085,18 1407,24 325,73 1732,97
  617,85 133,47 751,32 485,06 106,61 591,67
  3553,34 92,57 3645,91 2886,21 75,86 2962,07
  165,85 165,85 125,80 125,80
  1182,59 1182,59 1082,15
  152,81 94,05 246,86 137,80 94,74 232,54
  3553,34 92,57 3645,91 2886,21 75,86 2962,07 5027,07 1003,51 6030,58 4145,96 849,53 4995,49 1182,59 0,00 1182,59 1082,15 0,00
  *Font 7*
  ┌───────┬───────────────────────────────────────────┬──────┐│ │ Ministerul Internelor │ ││ │ şi Reformei Administrative ARCADIA 2000 │Obser-│├───────┼─────────────────────┬─────────────────────┤vaţii ││ │ Suprafeţe construite│ Suprafeţe utile │ │├───────┼───────┬─────┬───────┼───────┬─────┬───────┤ ││ totale│ exclu-│indi-│ totale│ exclu-│indi-│ totale│ ││ │ sive │vize │ │ sive │vize │ │ │├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16517,37 16517,37 TRUE 14023,23 14023,23 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16283,84 16283,84 TRUE 14672,97 14672,97 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 17609,36 17609,36 TRUE 15270,71 15270,71 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 16242,53 16242,53 TRUE 14692,93 14692,93 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 6590,76 6590,76 TRUE 5456,15 5456,15 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8894,37 8894,37 TRUE 7371,90 7371,90 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8271,11 8271,11 TRUE 6670,97 6670,97 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7002,49 7002,49 TRUE 5796,72 5796,72 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8376,04 8376,04 TRUE 6822,45 6822,45 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 8458,74 8458,74 TRUE 6995,14 6995,14 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 29975,87 29975,87 TRUE 24011,08 24011,08 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 2306,54 2306,54 TRUE 1956,22 1956,22 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 754,52 754,52 TRUE 609,77 609,77 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 697,78 697,78 TRUE 553,35 553,35 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20814,52 20814,52 TRUE 18988,59 18988,59 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│1082,15│6666,07│ │6666,07│6254,87│ │6254,87│ │ 4023,64 4023,64 TRUE 3667,95 3667,95 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 906,33 906,33 TRUE 852,34 852,34 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 235,98 235,98 TRUE 215,21 215,21 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 92,13 92,13 TRUE 90,22 90,22 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 167,38 167,38 TRUE 151,27 151,27 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 297,72 297,72 TRUE 263,68 263,68 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 7,98 7,98 TRUE 4,84 4,84 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 105,77 105,77 TRUE 88,01 88,01 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20,11 20,11 TRUE 15,09 15,09 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20,70 20,70 TRUE 15,21 15,21 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 20,93 20,93 TRUE 15,80 15,80 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 0,00 0,00 TRUE 0,00 0,00 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ 174694,52 174694,52 TRUE 149271,82 149271,82 TRUE├───────┼───────┼─────┼───────┼───────┼─────┼───────┼──────┤│1082,15│6666,07│ 0,00│6666,07│6254,87│ 0,00│6254,87│ │ TRUE 0,00 0,00 TRUE└───────┴───────┴─────┴───────┴───────┴─────┴───────┴──────┘
   +  Anexa 3 *Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1            Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu          de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A1 3437,97
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ Ob- ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ ser-││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ va ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ ţii ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U1 │ 2,3 │ 2 │ 389,53│ 25,31│ 101,69│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U2 │4/1,4/2, │ 4 │ 59,76│ 3,88│ 15,60│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │4/3,4/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U3 │ 8 │ 1 │ 54,83│ 3,56│ 14,31│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C1-U4 │ 9 │ 1 │ 5,45│ 0,35│ 1,42│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U5 │ 10 │ 1 │ 28,54│ 1,85│ 7,45│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U6 │13,14,16,│ 5 │ 366,47│ 23,81│ 95,67│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ │ │17,18 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U7 │15/1, │ 25 │ 1595,57│ 103,66│ 416,55│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │19'f742 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U8 │1,2/1,2/ │ 8 │ 231,03│ 15,01│ 60,31│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ │ │2,3'f77 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U9 │11,12,14'f7│ 43 │ 2290,33│ 148,80│ 597,92│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │33,41'f744,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │48,50'f766 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C1-U10 │ 13 │ 1 │ 2,38│ 0,15│ 0,62│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U11 │ 34'f740 │ 7 │ 150,11│ 9,75│ 39,19│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U12 │45,46,47,│ 4 │ 33,67│ 2,19│ 8,79│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U13 │ 2 │ 1 │ 21,04│ 1,37│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U14 │ 3,4 │ 2 │ 48,76│ 3,17│ 12,73│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U15 │ 5,6 │ 2 │ 23,72│ 1,54│ 6,19│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ A1 │Etaj 1 │C1-U16 │ 8'f712 │ 5 │ 187,57│ 12,19│ 48,97│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │CI-U17 │ 13 │ 1 │ 44,80│ 2,91│ 11,70│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U18 │14'f733,39'f7│ 43 │ 2373,84│ 154,23│ 619,72│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │59,61,62 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U19 │ 60 │ 1 │ 5,79│ 0,38│ 1,51│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U20 │15/2,46, │ 3 │ 154,16│ 10,02│ 40,25│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │48 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U21 │ 18 │ 1 │ 21,26│ 1,38│ 5,55│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C1-U22 │ 21'f725 │ 4 │ 50,46│ 3,28│ 13,17│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U23 │5'f7l4,26'f7 │ 31 │ 2232,77│ 145,06│ 582,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │45,49 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U24 │ 47 │ 1 │ 33,09│ 2,15│ 8,64│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C1-U25 │1'f725,28'f7 │ 78 │ 2733,34│ 177,58│ 713,58│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │30,32,34'f7│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │37,39'f783 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C1-U26 │ 38 │ 1 │ 30,81│ 2,00│ 8,04│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 276 │13169,09│ 855,59│3437,97│ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ DIN CARE │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │RAAPPS │ 28 │ 1144,11│ 74,33│ 298,69│ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │CNI │ 248 │12024,98│ 781,25│3139,28│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CORESI SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├─────────────────┼───────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Camera boiler, Hol, Ascensor, Casa scării, Culoar, Acces cameră ascensor ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1            Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu          de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A2 4485,84
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ Ob- ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ ser-││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ va- ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ ţii ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U1 │1'f76,8'f741 │ 40 │ 3837,20│ │1108,71│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C2-U2 │ 7 │ 1 │ 26,75│ │ 7,73│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U3 │1'f720,32 │ 21 │ 2203,51│ │ 636,68│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C2-U4 │21'f731,33 │ 12 │ 862,52│ │ 249,21│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U5 │ 2 │ 1 │ 46,49│ │ 13,43│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C2-U6 │ 3'f720 │ 18 │ 3173,06│ │ 916,82│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U7 │ 21'f723 │ 3 │ 109,29│ │ 31,58│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 2 │ A2 │ Nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │inter- │C2-U8 │ 1'f72 │ 2 │ 27,21│ │ 7,86│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │mediar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │1 şi 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U9 │ 1 │ 1 │ 34,40│ │ 9,94│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C2-U10 │ 2'f77 │ 6 │ 2245,81│ │ 648,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │inter- │C2-U11 │ 1 │ 1 │ 28,09│ │ 8,12│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │mediar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │2 şi 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C2-U12 │ 1'f78 │ 8 │ 2078,63│ │ 600,59│ │CORESI │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │114 │4672,97 │ 0,00 │4239,57│ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                               Casa Presei Libere 1/1*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1            Partea 1 - Foaia de avere (varianta având drept criteriu          de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp A3 3680,37
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ Ob- ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ ser-││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ va- ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ ţii ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C3-U1 │ 1'f722 │ 22 │ 2871,86│ │ 692,14│ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C3-U2 │1'f78,10'f750│ 49 │ 1104,53│ │ 266,20│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C3-U3 │ 9 │ 1 │ 23,23│ │ 5,60│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C3-U4 │ 51 │ 1 │ 366,41│ │ 88,31│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C3-U5 │52'f782; │ 51 │ 985,46│ │ 237,50│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │92'f7110 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C3-U6 │83;84;85 │ 3 │ 96,98│ │ 23,37│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C3-U7 │ 86'f791 │ 6 │ 56,68│ │ 13,66│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C3-U8 │ 1'f753 │ 53 │ 2691,40│ │ 648,65│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 3 │A3 │inter- │C3-U9 │ 1'f75 │ 5 │ 142,06│ │ 34,24│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │mediar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │între │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │1 şi 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C3-U10 │ 1'f728 │ 28 │ 2889,65│ │ 696,43│ │C0RESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │inter- │C3-U11 │ 1'f74 │ 4 │ 104,72│ │ 25,24│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │mediar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │între 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi 3(E)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Nivel │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │inter- │C3-U12 │ 1'f75 │ 5 │ 56,94│ │ 13,72│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │mediar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │între 2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │şi 3(V)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C3-U13 │ 1'f725 │ 25 │ 2898,57│ │ 698,58│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C3-U14 │ 1'f711 │ 11 │ 484,55│ │ 116,78│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │(Turn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C3-U15 │ 1'f79 │ 9 │ 497,67│ │ 119,94│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │(Turn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ V) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ 273│15270,71│ 0,00│3680,37│ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/1*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei nr. 1 Corp A4 4795,02
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │faţă │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U1 │1,3'f729,31│ 32 │ 3645,17│ 23,95│1197,41│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ │ │'f734 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C4-U2 │ 2 │ 1 │ 94,65│ 0,62│ 31,09│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U3 │ 30 │ 1 │ 20,16│ 0,13│ 6,62│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U4 │ 35 │ 1 │ 46,10│ 0,30│ 15,14│ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U5 │1,2,3,25'f7│ 31 │ 3236,52│ 21,27│1063,17│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │52 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 4 │A4 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U6 │ 4 │ 1 │ 37,30│ 0,25│ 12,25│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U7 │ 6 │ 1 │ 30,56│ 0,20│ 10,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U8 │ 5,7 │ 2 │ 107,55│ 0,71│ 35,33│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Parter ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U9 │8,9,10 │ 2 │ 103,67│ 0,68│ 34,05│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U10 │ 11 │ 1 │ 41,99│ 0,28│ 13,79│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U11 │ 12 │ 1 │ 42,46│ 0,28│ 13,95│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U12 │ 13 │ 1 │ 41,85│ 0,27│ 13,75│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U13 │ 14,15 │ 2 │ 83,69│ 0,55│ 27,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U14 │ 16,17,18│ 3 │ 131,03│ 0,86│ 43,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U15 │19-20,21/│ 3 │ 92,15│ 0,61│ 30,27│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2,21/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U16 │22/1,22/ │ 3 │ 66,23│ 0,44│ 21,76│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2,21/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U17 │ 23 │ 1 │ 36,84│ 0,24│ 12,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U18 │24/1,24/2│ 2 │ 40,02│ 0,26│ 13,15│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U19 │ 2-3 │ 1 │ 50,70│ 0,33│ 16,65│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U20 │ 4 │ 1 │ 15,80│ 0,10│ 5,19│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U21 │5,6,9/1,9│ 10 │ 1249,15│ 8,21│ 410,34│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │/2,10,11,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │12/1,12/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2,13,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U22 │ 7,8 │ 2 │ 15,33│ 0,10│ 5,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 1 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U23 │ 15 │ 1 │ 470,19│ 3,09│ 154,45│ │ CORESI│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U24 │ 16'f722 │ 7 │ 154,61│ 1,02│ 50,79│ │ CORESI│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U25 │23,24,25,│ 9 │ 513,94│ 3,38│ 168,83│ │ CORESI│ │ │ │ ││ │ │ │ │28'f733 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U26 │ 26,27 │ 2 │ 30,86│ 0,20│ 10,14│ │ CORESI│ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U27 │ 3/2,5,6 │ 3 │ 761,86│ 5,01│ 250,27│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 2│C4-U28 │ 1,2,3/1 │ 3 │ 1120,43│ 7,36│ 368,05│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C4-U29 │ 4 │ 1 │ 228,59│ 1,50│ 75,09│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 3│C4-U30 │ 1 │ 1 │ 2087,61│ 13,72│ 685,77│ │CORESI │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │130 │14597,01│ 95,92│4795,02│ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ DIN CARE │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │RAAPPS │ 40 │ 2948,18│ 19,37│ 968,46│ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │CNI │ 90 │11648,83│ 76,55│3826,56│ │ │ │ │ │ ││ │ │CORESI SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Coridor, hol ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/1*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciara Colectiva nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B1 1265,39
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ROMPRES│ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │ │RAA │ROM │ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │PRES│ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U1 │ 6 │ 1 │ 49,63│ 8,04│ 13,38│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U2 │ 4 │ 1 │ 20,27│ 3,28│ 5,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U3 │ 5 │ 1 │ 23,87│ 3,87│ 6,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C5-U4 │ 1 │ 1 │ 41,76│ 6,77│ 11,25│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U5 │ 2 │ 1 │ 31,58│ 5,12│ 8,51│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U6 │ 11,12 │ 2 │ 119,04│ 19,29│ 32,08│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U7 │ 3 │ 1 │ 221,72│ 35,93│ 59,75│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U8 │ 7,13 │ 2 │ 355,38│ 57,58│ 95,77│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U9 │ 7/2 │ 1 │ 53,08│ 8,60│ 14,30│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U10 │ 6 │ 1 │ 22,42│ 3,63│ 6,04│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U11 │ 1,2 │ 2 │ 199,26│ 32,29│ 53,70│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Parter│C5-U12 │ 3 │ 1 │ 19,75│ 3,20│ 5,32│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U13 │ 4,5 │ 2 │ 58,13│ 9,42│ 15,67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U14 │12,13,14 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │15,18,20 │ 6 │ 76,30│ 12,36│ 20,56│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 5 │ B1 │ │C5-U15 │ 16 │ 1 │ 26,67│ 4,32│ 7,19│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U16 │ 7/1 │ 1 │ 18,13│ 2,94│ 4,89│ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U17 │ 8 │ 1 │ 158,53│ 25,69│ 42,72│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U18 │ 6,7 │ 2 │ 36,60│ 5,93│ 9,86│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U19 │ 1 │ 1 │ 59,63│ 9,66│ 16,07│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U20 │ 2 │ 1 │ 39,87│ 6,46│ 10,74│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U21 │ 3 │ 1 │ 19,58│ 3,17│ 5,28│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U22 │ 4,5 │ 2 │ 83,72│ 13,57│ 22,56│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 1│C5-U23 │ 23,24 │ 2 │ 48,20│ 7,81│ 12,99│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U24 │ 25 │ 1 │ 93,79│ 15,20│ 25,28│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U25 │ 9 │ 1 │ 25,33│ 4,10│ 6,83│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U26 │ 10 │ 1 │ 21,83│ 3,54│ 5,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U27 │ 11 │ 1 │ 21,83│ 3,54│ 5,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U28 │ 12 │ 1 │ 44,39│ 7,19│ 11,96│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U29 │ 13 │ 1 │ 21,83│ 3,54│ 5,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U30 │ 14 │ 1 │ 21,83│ 3,54│ 5,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/4*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a               suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B1 1265,39
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │faţă │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ROMPRES│ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │ │RAA │ROM │ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │PRES│ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 ├ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U31 │ 15 │ 1 │ 21,83│ 3,54│ 5,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 1│C5-U32 │ 16,17 │ 2 │ 43,66│ 7,07│ 11,77│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U33 │ 18,19 │ 2 │ 43,66│ 7,07│ 11,77│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U34 │ 12 │ 4 │ 144,42│ 23,40│ 38,92│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U35 │ 10 │ 1 │ 28,03│ 4,54│ 7,55│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U36 │ 1 │ 1 │ 40,03│ 6,49│ 10,79│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U37 │ 2 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U38 │ 3 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U39 │ 4 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U40 │ 5,6,7 │ 3 │ 58,92│ 9,55│ 15,88│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U41 │ 8 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C5-U42 │ 9 │ 1 │ 23,63│ 3,83│ 6,37│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U43 │ 28 │ 1 │ 43,75│ 7,09│ 11,79│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 5 │ B1 │ │C5-U44 │ 29 │ 1 │ 97,62│ 15,82│ 26,31│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U45 │ 22,23,24│ 3 │ 67,93│ 11,01│ 18,31│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U46 │ 20,21 │ 2 │ 43,18│ 7,00│ 11,64│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U47 │17,18,19 │ 3 │ 64,77│ 10,49│ 17,46│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U48 │14,15,16 │ 3 │ 64,77│ 10,49│ 17,46│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U49 │ 13 │ 1 │ 21,59│ 3,50│ 5,82│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U50 │ 11 │ 1 │ 8,81│ 1,43│ 2,37│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U51 │ 11,12 │ 2 │ 36,41│ 5,90│ 9,81│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U52 │ 13 │ 1 │ 145,75│ 23,62│ 39,28│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U53 │ 1 │ 1 │ 18,12│ 2,94│ 4,88│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 3│C5-U54 │ 2,3,4 │ 3 │ 57,89│ 9,38│ 15,60│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U55 │ 5 │ 1 │ 19,31│ 3,13│ 5,20│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U56 │ 6 │ 1 │ 19,31│ 3,13│ 5,20│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U57 │ 7,8,9 │ 3 │ 58,00│ 9,40│ 15,63│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U58 │ 10 │ 1 │ 23,56│ 3,82│ 6,35│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 2/4*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B1 1265,39
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │faţă │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ROMPRES│ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │ │RAA │ROM │ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │PRES│ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U59 │ 27 │ 1 │ 44,51│ 7,21│ 12,00│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U60 │ 28 │ 1 │ 94,28│ 15,28│ 25,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U61 │21,22,23 │ 3 │ 67,50│ 10,94│ 18,19│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U62 │ 20/3 │ 1 │ 22,01│ 3,57│ 5,93│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 3│C5-U63 │ 20/2 │ 1 │ 21,89│ 3,55│ 5,90│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U64 │ 18,19, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 20/1 │ 3 │ 64,22│ 10,41│ 17,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U65 │ 16,17 │ 2 │ 42,88│ 6,95│ 11,56│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U66 │ 14,15 │ 2 │ 42,88│ 6,95│ 11,56│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U67 │ 13/2 │ 1 │ 94,18│ 15,26│ 25,38│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U68 │ 30 │ 1 │ 16,66│ 2,70│ 4,49│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U69 │ 11,12 │ 2 │ 36,69│ 5,94│ 9,89│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U70 │ 1 │ 1 │ 20,06│ 3,25│ 5,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U71 │ 2 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U72 │ 3 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 5 │ B1 │ │C5-U73 │ 4 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U74 │ 5 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U75 │ 6 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U76 │ 7 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C5-U77 │ 8 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U78 │ 9 │ 1 │ 19,64│ 3,18│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U79 │ 10 │ 1 │ 23,63│ 3,83│ 6,37│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U80 │ 28 │ 1 │ 18,13│ 2,94│ 4,89│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U81 │ 29 │ 1 │ 27,09│ 4,39│ 7,30│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U82 │ 34,35 │ 2 │ 42,62│ 6,91│ 11,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U83 │ 31 │ 1 │ 34,54│ 5,60│ 9,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U84 │ 14 │ 1 │ 16,89│ 2,74│ 4,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U85 │ 15 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U86 │ 16 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U87 │ 17 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U88 │ 18 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 3/4*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B1 1265,39
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │faţă │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ROMPRES│ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │ │RAA │ROM │ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │PRES│ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U89 │ 19 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U90 │ 20 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U91 │ 21 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U92 │ 22 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 4 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U93 │ 23 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U94 │ 24 │ 1 │ 17,20│ 2,79│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U95 │ 25 │ 1 │ 20,30│ 3,29│ 5,47│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U96 │ 36 │ 1 │ 73,74│ 11,95│ 19,87│ │ │100%│ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U97 │ 9,12 │ 2 │ 30,50│ 4,94│ 8,22│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 5 │ B1 │ │C5-U98 │2,3,4,5 │ 4 │ 10,00│ 1,62│ 2,69│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 5│C5-U99 │ 1 │ 1 │ 29,50│ 4,78│ 7,95│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U100│ 7,11 │ 2 │ 39,30│ 6,37│ 10,59│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U101│ 10 │ 1 │ 25,60│ 4,15│ 6,90│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U102│ 13 │ 1 │ 32,60│ 5,28│ 8,79│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U103│ 1'f75 │ 5 │ 15,07│ 2,44│ 4,06│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U104│ 7 │ 1 │ 11,80│ 1,91│ 3,18│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ Etaj 6│C5-U105│ 9 │ 1 │ 11,20│ 1,81│ 3,02│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U106│ 10 │ 1 │ 17,00│ 2,75│ 4,58│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C5-U107│ 11 │ 1 │ 11,50│ 1,86│ 3,10│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 155│ 4695,35│ 760,80│1265,39│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ DIN CARE │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │RAAPPS │ 97│ 2705,29│ 438,35│ 729,07│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ROMPRES │ 58│ 1990,06│ 322,45│ 536,32│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit:ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 4/4*Font 7*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2 1779,54
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────────────┬──────────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┬───────┼────┬────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ │ % │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │ROMPRES│RAA │COR │ROM │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │ │PPS │ESI │PRES│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U1 │ 3 │ 1 │ 13,52│ 3,54│ 4,12│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U2 │ 5 │ 1 │ 36,23│ 9,47│ 11,03│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U3 │ 6 │ 1 │ 40,79│ 10,67│ 12,42│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U4 │ 7 │ 1 │ 19,78│ 5,17│ 6,02│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U5 │ 8 │ 1 │ 24,16│ 6,32│ 7,36│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U6 │ 9 │ 1 │ 15,28│ 4,00│ 4,65│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C6-U7 │10,11,12 │ 3 │ 60,4│ 15,79│ 18,39│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U8 │13/1, 13/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │2,22 │ 3 │ 407,38│ 106,52│ 124,05│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U9 │14,15,16 │ 3 │ 47,45│ 10,98│ 14,11│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U10 │ 21/1 │ 1 │ 175,861│ 45,98│ 53,55│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6- U11│ 21/2 │ │ 26,08 │ 6,04│ 7,75│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U12 │ 26'f736 │ 11 │ 214,78 │ 47,32│ 63,27│ │ │ │ │100%│ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U13 │4,5,23 │ 3 │ 153,51 │ 40,14│ 46,75│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 6 │ B2 │ │C6-U14 │ 15 │ 1 │ 29│ 7,58│ 8,83│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U15 │ 6 │ 1 │ 30,91│ 8,08│ 9,41│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U16 │ 7 │ 1 │ 21,83│ 5,71│ 6,65│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U17 │ 8 │ 1 │ 39,13│ 10,23│ 11,92│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U18 │ 9 │ 1 │ 19,5│ 5,10│ 5,94│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U19 │ 10 │ 1 │ 19,5│ 5,10│ 5,94│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U20 │ 11 │ 1 │ 59,81│ 15,64│ 18,21│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U21 │ 12 │ 1 │ 19,5│ 5,10│ 5,94│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C6-U22 │ 13 │ 1 │ 19,5│ 5,10│ 5,94│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U23 │ 14 │ 1 │ 23,08│ 6,03│ 7,03│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U24 │ 16 │ 1 │ 13,12│ 3,04│ 3,90│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U25 │ 20 │ 1 │ 7,11│ 1,65│ 2,11│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U26 │ 22 │ 1 │ 4,48│ 1,04│ 1,33│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U27 │ 24,25/1 │ 2 │ 17,45│ 4,56│ 5,31│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C6-U28 │23,24,39,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │51 │ 13 │ 266,22│ 61,62│ 79,14│ │ │ │ │ │100%│ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea părţi-│ ││lor comune indi- │ Casa scării, Hol, Camera ││vize │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/5*Font 7*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2 1779,54
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────────────┬──────────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┬───────┼────┬────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ │ % │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │ROMPRES│RAA │COR │ROM │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │ │PPS │ESI │PRES│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U29 │ 16 │ 1 │ 31,72│ 7,34│ 9,43│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U30 │ 5 │ 1 │ 28,17│ 6,52│ 8,37│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U31 │ 6 │ 1 │ 22,96│ 5,31│ 6,83│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U32 │ 7 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U33 │ 8 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U34 │ 9 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U35 │ 10 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U36 │ 11 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U37 │ 12 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U38 │ 13 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U39 │ 14 │ 1 │ 19,71│ 4,56│ 5,86│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U40 │ 15 │ 1 │ 42,84│ 9,92│ 12,74│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C6-U41 │25,26,27 │ 4 │ 93,8│ 21,71│ 27,88│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U42 │ 29 │ 1 │ 20,84│ 4,82│ 6,20│ │ │ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U43 │ 21,30 │ 2 │ 24,38│ 5,64│ 7,25│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U44 │31,32,33 │ 4 │ 85,05│ 19,69│ 25,28│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │34 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U45 │ 35 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 6 │ B2 │ │C6-U46 │ 36 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U47 │ 37,38 │ 2 │ 77,71│ 17,99│ 23,10│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U48 │40,41,42 │ 5 │ 76,83│ 17,78│ 22,84│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │43,44 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U49 │ 45 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U50 │ 46 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U51 │ 47 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U52 │ 48 │ 1 │ 21,48│ 4,97│ 6,39│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U53 │ 49,50 │ 2 │ 24,46│ 5,66│ 7,27│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U54 │ 22 │ 1 │ 5,94│ 1,37│ 1,77│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U55 │ 39,51 │ 2 │ 213,42│ 55,80│ 64,99│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U56 │ 22 │ 1 │ 5,94│ 1,37│ 1,77│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C6-U57 │ 16 │ 1 │ 31,72│ 8,29│ 9,66│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U58 │ 5 │ 1 │ 28,17│ 7,37│ 8,58│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U59 │ 29 │ 1 │ 20,84│ 4,82│ 6,20│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea părţi-│ ││lor comune indi- │ Casa scării, Hol, Camera ││vize: │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 2/5*Font 7*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2 1779,54
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────────────┬──────────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┬───────┼────┬────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ │ % │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │ROMPRES│RAA │COR │ROM │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │ │PPS │ESI │PRES│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U60 │ 6 │ 1 │ 22,96│ 6,00│ 6,99│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U61 │ 7,8 │ 2 │ 39,42│ 10,31│ 12,00│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U62 │ 9,10,11 │ 3 │ 59,13│ 15,46│ 18,01│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U63 │ 12 │ 1 │ 19,71│ 5,15│ 6,00│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U64 │ 13 │ 1 │ 19,71│ 5,15│ 6,00│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U65 │ 14 │ 1 │ 19,71│ 5,15│ 6,00│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U66 │ 15 │ 1 │ 42,84│ 11,20│ 13,05│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U67 │ 25'f728 │ 4 │ 95,03│ 22,00│ 28,25│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U68 │21,30,31 │ 3 │ 44,99│ 10,41│ 13,37│ │ │ROMPRES│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U69 │ 32 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 2 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U70 │ 33,34 │ 2 │ 42,96│ 11,23│ 13,08│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U71 │ 35 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U72 │ 36 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U73 │ 37 │ 1 │ 21,22│ 5,55│ 6,46│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U74 │ 38,52 │ 2 │ 57,05│ 14,92│ 17,37│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 6 │ B2 │ │C6-U75 │40,41,42,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 43 │ 4 │ 55,35│ 14,47│ 16,85│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U76 │ 44 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U77 │ 45 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U78 │ 46 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U79 │ 47 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U80 │ 48 │ 1 │ 21,48│ 5,62│ 6,54│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U81 │ 49,50 │ 2 │ 23,72│ 6,20│ 7,22│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U82 │ 23,24 │ 2 │ 54,72│ 12,67│ 16,27│ │ │ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U83 │39,51,24,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 23 │ 4 │ 266,06│ 69,57│ 81,02│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U84 │ 16 │ 1 │ 31,28│ 8,18│ 9,53│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C6-U85 │ 29 │ 1 │ 20,54│ 5,37│ 6,25│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U86 │ 5 │ 1 │ 28,11│ 7,35│ 8,56│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U87 │ 6 │ 1 │ 22,95│ 6,00│ 6,99│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U88 │ 7 │ 1 │ 19,66│ 5,14│ 5,99│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U89 │ 8 │ 1 │ 19,74│ 5,16│ 6,01│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U90 │ 9 │ 1 │ 19,65│ 5,14│ 5,98│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea părţi-│ ││lor comune indi- │ Casa scării, Hol, Camera ││vize: │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 3/5*Font 7*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2 1779,54
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────────────┬──────────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┬───────┼────┬────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ │ % │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │ROMPRES│RAA │COR │ROM │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │ │PPS │ESI │PRES│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U91 │ 10 │ 1 │ 19,74│ 5,16│ 6,01│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U92 │ 11 │ 1 │ 19,66│ 5,14│ 5,99│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U93 │12'f715,53 │ 4 │ 101,10│ 26,43│ 30,79│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U94 │ 22 │ 1 │ 5,85│ 1,53│ 1,78│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U95 │25,26,27,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 28 │ 4 │ 94,42│ 24,69│ 28,75│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U96 │ 21,30 │ 2 │ 24,12│ 6,31│ 7,34│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U97 │ 31,32 │ 2 │ 41,90│ 10,96│ 12,76│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U98 │ 33 │ 1 │ 21,41│ 5,60│ 6,52│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U99 │ 34 │ 1 │ 21,39│ 5,59│ 6,51│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U100│ 35 │ 1 │ 21,35│ 5,58│ 6,50│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 3 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U101│ 36 │ 2 │ 21,25│ 5,56│ 6,47│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U102│ 37 │ 1 │ 21,12│ 5,52│ 6,43│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U103│ 38,52 │ 2 │ 56,77│ 14,84│ 17,29│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U104│40,41,42,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 43 │ 4 │ 54,99│ 14,38│ 16,75│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U105│ 44,45,46│ 3 │ 63,67│ 16,65│ 19,39│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 6 │ B2 │ │C6-U106│ 47 │ 1 │ 21,38│ 5,59│ 6,51│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U107│ 48 │ 1 │ 21,40│ 5,60│ 6,52│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U108│ 49,50 │ 2 │ 23,45│ 6,13│ 7,14│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U109│48,49,24,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 25 │ 4 │ 385,35│ 100,76│ 117,34│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U110│ 17 │ 1 │ 27,55│ 7,20│ 8,39│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U111│ 29 │ 1 │ 16,19│ 4,23│ 4,93│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U112│ 5 │ 1 │ 27,73│ 7,25│ 8,44│ │ │ │100%│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U113│ 6,7 │ 2 │ 42,58│ 11,13│ 12,97│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U114│ 8,9,10 │ 3 │ 59,02│ 15,43│ 17,97│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U115│ 11 │ 1 │ 19,70│ 5,15│ 6,00│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C6-U116│ 12 │ 1 │ 19,68│ 5,15│ 5,99│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U117│ 13 │ 1 │ 19,63│ 5,13│ 5,98│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U118│14,15,16 │ 3 │ 61,50│ 16,08│ 18,73│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U119│ 23 │ 1 │ 5,59│ 1,46│ 1,70│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U120│ 26 │ 1 │ 37,98│ 9,93│ 11,57│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea părţi-│ ││lor comune indi- │ Casa scării, Hol, Camera ││vize: │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 4/5*Font 7*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B2 1779,54
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────────────┬──────────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │ INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┬───────┼────┬────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ │ % │ % │ % │nr.*)│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │ROMPRES│RAA │COR │ROM │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │ │PPS │ESI │PRES│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U121│ 22 │ 1 │ 4,41│ 1,15│ 1,34│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U122│ 27,28 │ 2 │ 48,85│ 12,77│ 14,88│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U123│30,31,32 │ 3 │ 50,83│ 13,29│ 15,48│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U124│ 33 │ 1 │ 16,97│ 4,44│ 5,17│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 6 │ B2 │Etaj 4 │C6-U125│ 34 │ 1 │ 16,97│ 4,44│ 5,17│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U126│ 35 │ 1 │ 16,92│ 4,42│ 5,15│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U127│ 36 │ 1 │ 16,94│ 4,43│ 5,16│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U128│ 37 │ 1 │ 16,93│ 4,43│ 5,16│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U129│ 38'f741 │ 4 │ 67,72│ 17,71│ 20,62│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U130│ 42 │ 1 │ 16,92│ 4,42│ 5,15│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U131│ 43 │ 1 │ 16,92│ 4,42│ 5,15│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U132│ 44,45 │ 2 │ 33,85│ 8,85│ 10,31│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C6-U133│ 46,47 │ 2 │ 17,63│ 4,61│ 5,37│RAAPPS│ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 227│ 5884,39│1487,51│1779,54│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┤ ├──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ RAAPPS │ 146│ 4262,37│1114,46│1297,94│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ CORESI │ 11│ 214,78│ 47,32│ 63,27│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ ROMPRES │ 70│ 1407,24│ 325,73│ 418,33│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 227│ 5884,39│1487,51│1779,54│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼───────┼────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea părţi-│ ││lor comune indi- │ Casa scării, Hol, Camera ││vize: │ │└─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 5/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1268,58
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U1 │ 1,44 │ 2 │ 56,36│ 12,39│ 13,07│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U2 │ 2 │ 1 │ 5,16│ 1,13│ 1,20│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U3 │ 3 │ 1 │ 2,79│ 0,61│ 0,65│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U4 │4,5-6-7- │ 2 │ 163,12│ 35,85│ 37,84│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 8-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Antre- ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ sol │C7-U5 │10'f713, │ 10 │ 174,94│ 38,45│ 40,58│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │16'f721 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U6 │29-30-31 │ 1 │ 57,64│ 12,67│ 13,37│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U7 │ 26,32 │ 2 │ 103,56│ 22,76│ 24,02│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U8 │14,15,33 │ 13 │ 221,77│ 48,74│ 51,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 'f7 43 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U9 │ 38 │ 1 │ 218,81│ 48,09│ 50,75│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U10 │ 18'f721 │ 4 │ 53,00│ 11,65│ 12,29│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U11 │ 1 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U12 │ 2,3 │ 2 │ 38,20│ 8,40│ 8,86│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U13 │ 4 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U14 │ 5 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 7 │ B3 │ │C7-U15 │ 6,7 │ 2 │ 38,20│ 8,40│ 8,86│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U16 │ 8 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U17 │ 9 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U18 │ 10 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C7-U19 │ 11 │ 1 │ 43,00│ 9,45│ 9,97│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U20 │ 12 │ 1 │ 30,33│ 6,67│ 7,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U21 │ 13,14 │ 2 │ 44,51│ 9,78│ 10,32│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U22 │ 22'f724 │ 4 │ 34,38│ 7,56│ 7,97│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U23 │ 25 │ 1 │ 22,77│ 5,00│ 5,28│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U24 │ 26 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U25 │ 27 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U26 │ 28 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U27 │ 29 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U28 │ 30 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U29 │ 31'f733 │ 2 │ 77,71│ 17,08│ 18,03│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1268,58
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U30 │ 34 │ 1 │ 15,65│ 3,44│ 3,63│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C7-U31 │ 35 │ 1 │ 23,70│ 5,21│ 5,50│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U32 │ 36,37 │ 2 │ 36,27│ 7,97│ 8,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U33 │ 37/1 │ 1 │ 119,30│ 26,22│ 27,67│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U34 │ 37/2 │ 1 │ 102,94│ 22,62│ 23,88│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U35 │19,20,21 │ 5 │ 48,80│ 10,73│ 11,32│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ │ │22,23 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U36 │ 1 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U37 │ 2,3 │ 2 │ 38,20│ 8,40│ 8,86│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U38 │ 4 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U39 │ 5 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U40 │ 6 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U41 │ 7,8 │ 2 │ 38,20│ 8,40│ 8,86│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U42 │ 9,10 │ 2 │ 38,20│ 8,40│ 8,86│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U43 │ 11 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 7 │ B3 │ │C7-U44 │ 12 │ 1 │ 22,80│ 5,01│ 5,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U45 │ 13 │ 1 │ 30,65│ 6,74│ 7,11│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C7-U46 │ 14,15 │ 2 │ 38,49│ 8,46│ 8,93│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U47 │ 24 │ 1 │ 35,00│ 7,69│ 8,12│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U48 │ 25 │ 1 │ 23,09│ 5,07│ 5,36│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U49 │ 26 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U50 │ 27 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U51 │ 28 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U52 │ 29 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U53 │ 30 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U54 │ 31 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U55 │ 32 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U56 │ 33,34 │ 2 │ 58,35│ 12,82│ 13,53│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U57 │ 35 │ 1 │ 33,91│ 7,45│ 7,87│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U58 │ 36 │ 1 │ 22,47│ 4,94│ 5,21│ │ROMPRES│ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U59 │ 38 │ 1 │ 40,31│ 8,86│ 9,35│ │ROMPRES│ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 2/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1268,58
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U60 │ 36 │ 1 │ 220,92│ 48,55│ 51,24│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U61 │ 19'f723 │ 5 │ 48,80│ 10,73│ 11,32│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U62 │ 1 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U63 │ 2 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U64 │ 3 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U65 │ 4 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U66 │ 5 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U67 │ 6 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U68 │ 7 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U69 │ 8 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U70 │ 9 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C7-U71 │ 10'f712 │ 3 │ 61,00│ 13,41│ 14,15│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U72 │ 13'f715 │ 3 │ 69,99│ 15,38│ 16,23│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U73 │ 24 │ 1 │ 35,00│ 7,69│ 8,12│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 7 │ B3 │ │C7-U74 │ 25 │ 1 │ 23,09│ 5,07│ 5,36│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U75 │ 26 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U76 │ 27 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U77 │ 28 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U78 │ 29 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U79 │ 30 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U80 │ 31 │ 1 │ 19,24│ 4,23│ 4,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U81 │ 32,33 │ 2 │ 38,48│ 8,46│ 8,93│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U82 │ 34 │ 1 │ 39,23│ 8,62│ 9,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U83 │ 35 │ 1 │ 60,47│ 13,29│ 14,03│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U84 │ 1 │ 1 │ 220,41│ 48,44│ 51,13│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U85 │ 19'f723 │ 5 │ 48,65│ 10,69│ 11,28│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U86 │ 2,3,4 │ 3 │ 75,82│ 16,66│ 17,59│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 3 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U87 │ 5 │ 1 │ 19,01│ 4,18│ 4,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U88 │ 6 │ 1 │ 19,03│ 4,18│ 4,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U89 │ 7 │ 1 │ 19,06│ 4,19│ 4,42│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 3/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1268,58
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U90 │ 8 │ 1 │ 19,03│ 4,18│ 4,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U91 │ 9,10 │ 2 │ 38,07│ 8,37│ 8,83│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U92 │ 11 │ 1 │ 19,03│ 4,18│ 4,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U93 │ 12 │ 1 │ 22,74│ 5,00│ 5,27│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U94 │ 13 │ 1 │ 33,02│ 7,26│ 7,66│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U95 │ 14,15 │ 2 │ 37,57│ 8,26│ 8,71│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U96 │ 24 │ 1 │ 35,14│ 7,72│ 8,15│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U97 │ 25 │ 1 │ 23,04│ 5,06│ 5,34│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U98 │ 26 │ 1 │ 19,13│ 4,20│ 4,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 3 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U99 │ 27 │ 1 │ 19,13│ 4,20│ 4,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U100│ 28,29 │ 2 │ 38,29│ 8,42│ 8,88│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U101│ 30 │ 1 │ 19,13│ 4,20│ 4,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U102│ 31 │ 1 │ 19,13│ 4,20│ 4,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U103│ 32 │ 1 │ 19,13│ 4,20│ 4,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 7 │ B3 │ │C7-U104│ 33 │ 1 │ 19,10│ 4,20│ 4,43│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U105│ 34 │ 1 │ 19,20│ 4,22│ 4,45│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U106│ 35 │ 1 │ 19,07│ 4,19│ 4,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U107│ 36 │ 1 │ 59,10│ 12,99│ 13,71│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U108│18,20,21,│ 5 │ 240,53│ 52,86│ 55,79│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ │ │22,26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U109│ 15 │ 1 │ 33,10│ 7,27│ 7,68│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U110│ 27,28 │ 2 │ 7,87│ 1,73│ 1,83│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U111│ 1 │ 1 │ 19,29│ 4,24│ 4,47│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U112│ 2 │ 1 │ 20,01│ 4,40│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U113│ 3 │ 1 │ 20,27│ 4,46│ 4,70│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C7-U114│ 4 │ 1 │ 19,69│ 4,33│ 4,57│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U115│ 5 │ 1 │ 106,78│ 23,47│ 24,77│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U116│ 6 │ 1 │ 108,61│ 23,87│ 25,19│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U117│ 7 │ 1 │ 20,38│ 4,48│ 4,73│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U118│ 8 │ 1 │ 25,19│ 5,54│ 5,84│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U119│ 9 │ 1 │ 33,66│ 7,40│ 7,81│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U120│ 10,11 │ 2 │ 37,18│ 8,17│ 8,62│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 4/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1268,58
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U121│ 16 │ 1 │ 16,27│ 3,58│ 3,77│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U122│ 17,19 │ 2 │ 53,68│ 11,80│ 12,45│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 4 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U123│23-24,25,│ 3 │ 60,96│ 13,40│ 14,14│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U124│ 30 │ 1 │ 44,21│ 9,72│ 10,25│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U125│ 3 │ 1 │ 18,5│ 4,07│ 4,29│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U126│1-4,6,8 │ 3 │ 76,71│ 16,86│ 17,79│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 7 │ B3 │Etaj 5 │C7-U127│ 5,16 │ 2 │ 40,35│ 8,87│ 9,36│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U128│9,10,11, │ 4 │ 9,25│ 2,03│ 2,15│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ │ │ 12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U129│ 2 │ 1 │ 33,45│ 7,35│ 7,76│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U130│ 1 │ 1 │ 14,39│ 3,16│ 3,34│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U131│ 2 │ 1 │ 11,01│ 2,42│ 2,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 6 │C7-U132│ 3 │ 1 │ 11,15│ 2,45│ 2,59│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U133│ 5 │ 1 │ 11,8│ 2,59│ 2,74│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C7-U134│ 6 │ 1 │ 16,78│ 3,69│ 3,89│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 211 │ 5468,98│1201,99│1268,58│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┤ DIN CARE ├──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │RAAPPS │ 196 │ 4983,92│1095,38│1156,07│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ROMPRES │ 15 │ 485,06│ 106,61│ 112,51│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ ││indivize: │ │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 5/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C1 1443,10
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U1 │ 1 │ 1 │ 94,94│ 6,83│ 25,34│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U2 │2,3,4,13 │ 4 │ 60,01│ 4,32│ 16,01│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U3 │ 9,10 │ 2 │ 41,56│ 2,99│ 11,09│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U4 │5,6,7,8 │ 4 │ 22,83│ 1,64│ 6,09│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U5 │ 11 │ 1 │ 68,96│ 4,96│ 18,40│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U6 │ 12 │ 1 │ 26,73│ 1,92│ 7,13│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U7 │14,15,26 │ 4 │ 320,01│ 23,04│ 85,40│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U8 │ 16 │ 1 │ 41,16│ 2,96│ 10,98│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │Subsol ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U9 │ 17 │ 1 │ 40,83│ 2,94│ 10,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U10 │ 18 │ 1 │ 30,35│ 2,18│ 8,10│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U11 │ 19,27 │ 2 │ 101,70│ 7,32│ 27,14│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U12 │ 20 │ 1 │ 5,83│ 0,42│ 1,56│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U13 │ 21 │ 1 │ 67,00│ 4,82│ 17,88│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U14 │ 22 │ 1 │ 41,14│ 2,96│ 10,98│ │CORESI │ │ │ │ ││ 8 │ C1 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U15 │ 23 │ 1 │ 20,27│ 1,46│ 5,41│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U16 │ 24,25 │ 2 │ 64,31│ 4,63│ 17,16│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U17 │ 1 │ 1 │ 28,98│ 2,09│ 7,73│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U18 │ 5,7,8 │ 3 │ 42,68│ 3,07│ 11,39│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U19 │ 10 │ 1 │ 27,11│ 1,95│ 7,23│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U20 │ 11,12 │ 2 │ 36,38│ 2,62│ 9,71│ │ │100%│ │ │ ││ │ │Parter ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U21 │ 13 │ 1 │ 44,06│ 3,17│ 11,76│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U22 │ 14 │ 1 │ 19,85│ 1,43│ 5,30│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U23 │ 15,16 │ 2 │ 198,74│ 14,31│ 53,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U24 │ 17 │ 1 │ 70,66│ 5,09│ 18,86│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U25 │ 18 │ 1 │ 288,60│ 20,77│ 77,02│ │ │100%│ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U26 │ 1,5 │ 2 │ 41,58│ 2,99│ 11,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C8-U27 │ 6 │ 1 │ 87,70│ 6,31│ 23,40│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U28 │ 7,8,9 │ 3 │ 34,20│ 2,46│ 9,13│ │ │100%│ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Ascensor, Casa scării,Hol, Casa scării ││indivize: │ Vestibul, Coridor, Camera motor lift │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 1/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C1 1443,10
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U29 │ 10,11 │ 2 │ 45,38│ 3,27│ 12,11│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U30 │ 12 │ 1 │ 20,55│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U31 │ 13 │ 1 │ 20,54│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U32 │ 14 │ 1 │ 20,54│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U33 │ 15 │ 1 │ 20,58│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U34 │ 16 │ 1 │ 20,58│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U35 │ 17 │ 1 │ 20,58│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U36 │ 18 │ 1 │ 20,16│ 1,45│ 5,38│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U37 │ 19 │ 1 │ 18,92│ 1,36│ 5,05│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U38 │ 20 │ 1 │ 146,04│ 10,51│ 38,97│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C8-U39 │ 21 │ 1 │ 25,90│ 1,86│ 6,91│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U40 │ 22 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U41 │ 23 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U42 │ 24 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U43 │ 25 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ 8 │ C1 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U44 │ 26 │ 1 │ 20,40│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U45 │ 27 │ 1 │ 20,46│ 1,47│ 5,46│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U46 │ 28 │ 1 │ 22,40│ 1,61│ 5,98│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U47 │ 29 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U48 │ 30 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U49 │ 31,32 │ 2 │ 43,34│ 3,12│ 11,57│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U50 │ 3,4 │ 2 │ 36,53│ 2,63│ 9,75│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U51 │ 5 │ 1 │ 20,29│ 1,46│ 5,42│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U52 │ 6 │ 1 │ 20,36│ 1,47│ 5,43│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U53 │ 7 │ 1 │ 42,66│ 3,07│ 11,39│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C8-U54 │ 8 │ 1 │ 40,53│ 2,92│ 10,82│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U55 │ 9 │ 1 │ 19,20│ 1,38│ 5,12│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U56 │ 10 │ 1 │ 42,66│ 3,07│ 11,39│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U57 │ 11,12 │ 2 │ 29,33│ 2,11│ 7,83│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U58 │14,15,16,│ 4 │ 108,60│ 7,82│ 28,98│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 32 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Ascensor, Casa scării,Hol, Casa scării ││indivize: │ Vestibul, Coridor, Camera motor lift │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 2/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C1 1443,10
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U59 │ 17 │ 1 │ 17,36│ 1,25│ 4,63│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U60 │ 18 │ 1 │ 20,51│ 1,48│ 5,47│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U61 │ 19 │ 1 │ 19,50│ 1,40│ 5,20│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U62 │ 20 │ 1 │ 19,53│ 1,41│ 5,21│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U63 │ 21 │ 1 │ 19,97│ 1,44│ 5,33│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U64 │22,23,24 │ 4 │ 78,59│ 5,66│ 20,97│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 25 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 2 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U65 │ 26 │ 1 │ 18,51│ 1,33│ 4,94│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U66 │ 27 │ 1 │ 43,20│ 3,11│ 11,53│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U67 │ 28 │ 1 │ 92,96│ 6,69│ 24,81│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U68 │ 13,29 │ 2 │ 213,73│ 15,39│ 57,04│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U69 │ 30 │ 1 │ 30,80│ 2,22│ 8,22│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U70 │ 31 │ 1 │ 28,69│ 2,07│ 7,66│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U71 │ 1 │ 1 │ 43,25│ 3,11│ 11,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U72 │ 6,7,8,9 │ 4 │ 35,81│ 2,58│ 9,56│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 8 │ C1 │ │C8-U73 │ 10 │ 1 │ 24,67│ 1,78│ 6,58│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U74 │ 11 │ 1 │ 20,59│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U75 │ 12 │ 1 │ 20,55│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U76 │ 13 │ 1 │ 20,54│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U77 │ 14 │ 1 │ 20,54│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U78 │ 15 │ 1 │ 20,54│ 1,48│ 5,48│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U79 │ 16 │ 1 │ 20,58│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 3 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U80 │ 17 │ 1 │ 20,58│ 1,48│ 5,49│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U81 │ 18 │ 1 │ 40,82│ 2,94│ 10,89│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U82 │ 19 │ 1 │ 144,68│ 10,41│ 38,61│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U83 │ 5 │ 1 │ 91,62│ 6,60│ 24,45│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U84 │ 20 │ 1 │ 25,90│ 1,86│ 6,91│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U85 │ 21 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U86 │ 22 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U87 │ 23 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U88 │ 24 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Ascensor, Casa scării,Hol, Casa scării ││indivize: │ Vestibul, Coridor, Camera motor lift │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 3/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C1 1443,10
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U89 │ 25,26,27│ 3 │ 63,26│ 4,55│ 16,88│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C8-U90 │ 28 │ 1 │ 22,34│ 1,61│ 5,96│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U91 │ 29,30,31│ 3 │ 67,27│ 4,84│ 17,95│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U92 │ 1 │ 1 │ 74,09│ 5,33│ 19,77│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U93 │ 8,9 │ 2 │ 34,45│ 2,48│ 9,19│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U94 │ 10 │ 1 │ 24,26│ 1,75│ 6,47│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U95 │ 11 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U96 │ 12,13 │ 2 │ 40,78│ 2,94│ 10,88│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U97 │ 14 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U98 │ 15 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U99 │ 16 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U100│ 17 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U101│ 18 │ 1 │ 20,39│ 1,47│ 5,44│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U102│ 19,34 │ 2 │ 40,15│ 2,89│ 10,71│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 4 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 8 │ C1 │ │C8-U103│ 6,7,21 │ 3 │ 65,23│ 4,70│ 17,41│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U104│ 22,23,24│ 3 │ 54,35│ 3,91│ 14,50│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U105│ 25 │ 1 │ 18,24│ 1,31│ 4,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U106│ 26,27 │ 2 │ 36,21│ 2,61│ 9,66│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U107│ 28 │ 1 │ 18,24│ 1,31│ 4,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U108│ 29 │ 1 │ 18,34│ 1,32│ 4,89│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U109│ 30,31 │ 2 │ 36,11│ 2,60│ 9,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U110│ 32 │ 1 │ 17,93│ 1,29│ 4,79│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U111│ 35 │ 1 │ 17,35│ 1,25│ 4,63│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U112│ 20,5 │ 2 │ 139,34│ 10,03│ 37,19│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U113│ 33 │ 1 │ 85,84│ 6,18│ 22,91│ │ │100%│ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U114│ 2,3,4,5 │ 4 │ 8,15│ 0,59│ 2,18│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 5 │C8-U115│6,8/2,10,│ 5 │ 120,05│ 8,64│ 32,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │11,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U116│ 7 │ 1 │ 25,26│ 1,82│ 6,74│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U117│ 1 │ 1 │ 11,01│ 0,79│ 2,94│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 6 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U118│ 2,3 │ 2 │ 4,65│ 0,33│ 1,24│ │ │100%│ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Ascensor, Casa scării,Hol, Casa scării ││indivize: │ Vestibul, Coridor, Camera motor lift │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 4/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr. UAT:Sector 1              Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de                distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Suprafaţa Descriere imobil terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp B3 1443,10
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr. │ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U119│ 4,6 │ 2 │ 8,01│ 0,58│ 2,14│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U120│ 5 │ 1 │ 2,64│ 0,19│ 0,70│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 8 │ C1 │Etaj 6 │C8-U121│ 7 │ 1 │ 16,97│ 1,22│ 4,53│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U122│ 10 │ 1 │ 11,18│ 0,80│ 2,98│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C8-U123│ 11 │ 1 │ 11,30│ 0,81│ 3,02│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 179 │ 5407,46│ 389,26│1443,10│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┤ DIN CARE ├──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │RAAPPS │ 134 │ 3711,35│ 267,16│ 990,46│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │CNI │ 45 │ 1696,11│ 122,10│ 452,64│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CORESI SA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────┴───────┼───────┼─────────┼─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├─────────────────┼───────┴─────────┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor comune │ Ascensor, Casa scării,Hol, Casa scării ││indivize: │ Vestibul, Coridor, Camera motor lift │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Întocmit: ing. Mihai Fomov Recepţionat:                                                                            Casa Presei Libere 5/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C2 1391,71
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U1 │ 3,4 │ 2 │ 25,72│ 5,29│ 6,33│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U2 │6/2,7,10,│ 5 │ 106,98│ 22,00│ 26,31│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 11,12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U3 │ 8,9 │ 2 │ 10,39│ 2,14│ 2,56│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C9-U4 │ 13,15 │ 2 │ 73,46│ 15,11│ 18,07│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U5 │ 14 │ 1 │ 20,31│ 4,18│ 5,00│ │CORESI │ │ │ │ ││ 9 │ C2 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U6 │16,37,20 │ 3 │ 109,33│ 22,49│ 26,89│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U7 │ 17 │ 1 │ 6,71│ 1,38│ 1,65│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U8 │ 18 │ 1 │ 53│ 10,90│ 13,03│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U9 │19,21,25 │ 3 │ 100,49│ 20.67│ 24,71│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U10 │22,23,24 │ 3 │ 20,93│ 4,30│ 5,15│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U11 │ 26 │ 1 │ 3,8│ 0,78│ 0,93│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U12 │ 27,28 │ 2 │ 3,71│ 0,76│ 0,91│ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U13 │29,30,47 │ 3 │ 112,82│ 23,20│ 27,75│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U14 │ 48 │ 1 │ 16,03│ 3,30│ 3,94│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C2-U15 │ 31,32 │ 2 │ 40,14│ 8,26│ 9,87│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U16 │ 33 │ 1 │ 5,29│ 1,09│ 1,30│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U17 │ 34 │ 1 │ 31,19│ 6,41│ 7,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U18 │ 35 │ 1 │ 9,15│ 1,88│ 2,25│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U19 │ 36 │ 1 │ 11,35│ 2,33│ 2,79│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U20 │ 38 │ 1 │ 14,59│ 3,00│ 3,59│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U21 │ 39 │ 1 │ 9,96│ 2,05│ 2,45│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U22 │ 40 │ 1 │ 10,23│ 2,10│ 2,52│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U23 │ 41 │ 1 │ 11,45│ 2,35│ 2,82│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U24 │ 42 │ 1 │ 47,06│ 9,68│ 11,57│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U25 │43,44,45 │ 3 │ 75,8│ 15,59│ 18,64│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U26 │ 46 │ 1 │ 15,77│ 3,24│ 3,88│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U27 │ 25,29,35│ 3 │ 239,96│ 49,35│ 59,02│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-028 │ 26,27 │ 2 │ 39,12│ 8,05│ 9,62│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │Mezanin├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-029 │ 28 │ 1 │ 32,62│ 6,71│ 8,02│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U30 │ 1 │ 1 │ 23,52│ 4,84│ 5,78│ │CORESI │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit; ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa presei Libere 1/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C2 1391,71
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U31 │ 2 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U32 │ 3 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U33 │ 4 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U34 │ 5 │ 1 │ 19,93│ 0,00│ 0,00│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U35 │ 6,7,8 │ 3 │ 59,79│ 12,30│ 14,70│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U36 │ 9,10 │ 2 │ 60,27│ 12,40│ 14,82│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │Mezanin├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U37 │ 11 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U38 │36,37,38 │ 3 │ 62,19│ 12,79│ 15,30│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U39 │ 12 │ 1 │ 43,86│ 9,02│ 10,79│ │CORESI │ │ │ │ ││ 9 │ C2 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U40 │ 13 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U41 │ 14,15 │ 2 │ 38,00│ 7,82│ 9,35│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U42 │16,17,18 │ 2 │ 57,50│ 11,83│ 14,14│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U43 │ 19 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U44 │ 20 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U45 │ 21 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U46 │ 22 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U47 │ 23 │ 1 │ 15,50│ 3,19│ 3,81│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U48 │ 24 │ 1 │ 25,69│ 5,28│ 6,32│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U49 │ 34 │ 1 │ 35,78│ 7,36│ 8,80│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U50 │ 32,33 │ 2 │ 47,39│ 9,75│ 11,66│ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U51 │ 25,29 │ 2 │ 223,07│ 45,88│ 54,86│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U52 │ 32,33 │ 2 │ 47,39│ 9,75│ 11,66│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U53 │ 26,27 │ 2 │ 39,12│ 8,05│ 9,62│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U54 │ 28 │ 1 │ 32,62│ 6,71│ 8,02│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ Etaj 1├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U55 │ 1,2 │ 2 │ 43,45│ 8,94│ 10,69│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U56 │ 3 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U57 │ 4 │ 1 │ 19,93│ 4,10│ 4,90│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U58 │ 5,6 │ 2 │ 39,86│ 8,20│ 9,80│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U59 │ 7,8,9 │ 3 │ 59,79│ 12,30│ 14,70│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 2/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C2 1391,71
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U60 │ 10,11 │ 2 │ 60,56│ 12,46│ 14,69│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U61 │ 12 │ 1 │ 42,86│ 9,02│ 10,79│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U62 │ 13 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U63 │ 14,15 │ 2 │ 38,00│ 7,82│ 9,35│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U64 │ 16 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4.67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U65 │ 17,18,19│ 3 │ 57,00│ 11,72│ 14,02│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 1 │C9-U66 │ 20 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U67 │ 21 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U68 │22,23,24 │ 3 │ 60,41│ 12,42│ 14,86│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U69 │ 34 │ 1 │ 35,78│ 7,36│ 8,80│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U70 │16,19,20 │ 3 │ 220,76│ 45,40│ 54,29│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U71 │ 3,4 │ 2 │ 84,05│ 17,29│ 20,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U72 │ 5 │ 1 │ 21,91│ 4,51│ 5,39│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U73 │ 6 │ 1 │ 19,01│ 3,91│ 4,68│ │CORESI │ │ │ │ ││ 9 │ C2 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U74 │ 7 │ 1 │ 20,28│ 4,17│ 4,99│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C9-U75 │ 8 │ 1 │ 18,69│ 3,84│ 4,60│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U76 │ 9 │ 1 │ 17,77│ 3,65│ 4,37│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U77 │ 10'f715 │ 6 │ 131,83│ 27,11│ 32,42│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U78 │ 18,35 │ 2 │ 83,90│ 17,26│ 20,63│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U79 │ 23,24 │ 2 │ 50,50│ 10,39│ 12,42│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U80 │ 25,26,28│ 4 │ 114,18│ 23,48│ 28,08│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U81 │ 27 │ 1 │ 22,37│ 4,60│ 5,50│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U82 │ 30 │ 1 │ 28,36│ 5,83│ 6,97│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U83 │ 31'f734 │ 4 │ 54,00│ 11,11│ 13,28│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U84 │ 21,22 │ 2 │ 77,81│ 16,00│ 19,14│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U85 │ 5,8 │ 2 │ 64,65│ 13,30│ 15,90│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U86 │ 9,15 │ 2 │ 161,41│ 33,20│ 39,70│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C9-U87 │ 1.2,6,7 │ 4 │ 146,35│ 30,10│ 35,99│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U88 │ 25'f728 │ 4 │ 99,64│ 20,49│ 24,51│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U89 │ 29'f734 │ 6 │ 46,87│ 9,64│ 11,53│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U90 │ 10 │ 1 │ 18,67│ 3,84│ 4,59│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 3/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C2 1391,71
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U91 │ 11 │ 1 │ 60,48│ 12,44│ 14,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U92 │ 12 │ 1 │ 39,00│ 8,02│ 9,59│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U93 │ 13 │ 1 │ 39,47│ 8,12│ 9,71│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 3 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U94 │ 14,35 │ 2 │ 30,90│ 6,35│ 7,60│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U95 │ 16,17 │ 2 │ 62,01│ 12,75│ 15,25│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U96 │ 18 │ 1 │ 18,85│ 3,88│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U97 │ 19 │ 1 │ 20,50│ 4,22│ 5,04│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U98 │ 20 │ 1 │ 18,85│ 3,88│ 4,64│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U99 │ 21 │ 1 │ 19,00│ 3,91│ 4,67│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U100│ 22'f724 │ 3 │ 72,40│ 14,89│ 17,81│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U101│ 8,18,25 │ 3 │ 317,27│ 65,25│ 78,03│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U102│ 26 │ 1 │ 17,92│ 3,69│ 4,41│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 9 │ C2 │ │C9-U103│ 28,29 │ 2 │ 31,60│ 6,50│ 7,77│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U104│ 21 │ 1 │ 23,54│ 4,84│ 5,79│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U105│ 20 │ 1 │ 15,98│ 3,29│ 3,93│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U106│ 19 │ 1 │ 16,50│ 3,39│ 4,06│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4 │C9-U107│ 1,2,3 │ 1 │ 53,40│ 10,98│ 13,13│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U108│ 4 │ 1 │ 35,56│ 7,31│ 8,75│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U109│ 5 │ 1 │ 15,47│ 3,18│ 3,80│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U110│ 6-7 │ 1 │ 53,92│ 11,09│ 13,26│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U111│ 9 │ 1 │ 13,14│ 2,70│ 3,23│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U112│ 10'f712 │ 3 │ 83,59│ 17,19│ 20,56│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U113│ 13,14 │ 2 │ 38,56│ 7,93│ 9,48│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U114│ 15,16,17│ 1 │ 78,16│ 16,07│ 19,22│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U115│ 22 │ 1 │ 16,17│ 3,33│ 3,98│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U116│ 23 │ 1 │ 15,81│ 3,25│ 3,89│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U117│ 24 │ 1 │ 23,53│ 4,84│ 5,79│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U118│ 4 │ 1 │ 12,08│ 2,48│ 2,97│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 5 │C9-U119│ 6'f79 │ 4 │ 9,43│ 1,94│ 2,32│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U120│ 1 │ 1 │ 18,62│ 3,83│ 4,58│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 4/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C2 1391,71
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U121│ 5 │ 1 │ 14,70│ 3,02│ 3,62│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 9 │ │ │C9-U122│ 1'f74 │ 4 │ 12,73│ 2,62│ 3,13│ │ │100%│ │ │ ││ │ C2 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 6 │C9-U123│ 6 │ 1 │ 10,52│ 2,16│ 2,59│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C9-U124│ 12-13 │ 1 │ 27,74│ 5,71│ 6,82│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 213 │ 5658,66│1159,69│1386,81│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┤ DIN CARE ├──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │RAAPPS │ 68│ 1610,98│ 331,32│ 396,21│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │CNI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │CORESI SA│ 145│ 4047,68│ 828,37│ 990,60│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 5/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C3 1504,79
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U1 │ 40 │ 1 │ 14,92│ 3,38│ 3,94│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U2 │ 1,2, │ 10 │ 215,01│ 48,74│ 56,74│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 32'f739 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U3 │ 27,29 │ 2 │ 95,6│ 21,67│ 25,23│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U4 │ 17 │ 1 │ 16,01│ 3,63│ 4,22│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U5 │ 16 │ 1 │ 37,56│ 8,51│ 9,91│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U6 │ 13,14,15│ 3 │ 103,83│ 23,54│ 27,40│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U7 │ 12 │ 1 │ 20,29│ 4,60│ 5,35│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U8 │ 10,11 │ 2 │ 83,14│ 18,85│ 21,94│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U9 │ 5'f79 │ 1 │ 59,67│ 13,53│ 15,75│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Subsol │C10-U10│ 26,28-30│ 2 │ 147,3 │ 33,39│ 38,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U11│ 25 │ 1 │ 65,76│ 14,91│ 17,35│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U12│ 24 │ 1 │ 10,36│ 2,35│ 2,73│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U13│ 23 │ 1 │ 33,07│ 7,50│ 8,73│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U14│ 3,4/1 │ 1 │ 31,94│ 7,24│ 8,43│ │ │ │100%│ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U15│ 22/2 │ 1 │ 15,36│ 3,48│ 4,05│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U16│ 23/1 │ 1 │ 161,39│ 36,59│ 42,59│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U17│ 20 │ 1 │ 150,47│ 34,11│ 39,71│ │ │100%│ │ │ ││ 10 │ C3 │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U18│ 7,8 │ 2 │ 29,83│ 6,76│ 7,87│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U19│ 14/3 │ 1 │ 23,94│ 5,43│ 6,32│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Parter │C10-U20│ 13,14/1,│ 3 │ 61,73│ 13,99│ 16,29│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 14/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U21│12/1,12/2│ 2 │ 41,57│ 9,42│ 10,97│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U22│ 11 │ 1 │ 63,22│ 14,33│ 16,68│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U23│ 9,10 │ 2 │ 43,73│ 9,91│ 11,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U24│ 21 │ 1 │ 4,03│ 0,91│ 1,06│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U25│ 2 │ 1 │ 5,18│ 1,17│ 1,37│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U26│ 3/2 │ 1 │ 12,42│ 2,82│ 3,28│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U27│ 3/3 │ 1 │ 6,33│ 1,43│ 1,67│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U28│ 15,16 │ 2 │ 30,38│ 6,89│ 8,02│ │ │100%│ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U29│ 3,29,41 │ 3 │ 271,4 │ 61,53│ 71,62│ │ │100%│ │ │ ││ │ │Etaj 1 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U30│ 10,11 │ 2 │ 31,88│ 7,23│ 8,41│ │ │100%│ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 1/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C3 1504,79
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U31│ 23,24 │ 2 │ 27,60│ 6,26│ 7,28│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U32│ 30,31,32│ 3 │ 49,72│ 11,27│ 13,12│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U33│ 33 │ 1 │ 22,31│ 5,06│ 5,89│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U34│ 34,35 │ 2 │ 44,62│ 10,12│ 11,77│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U35│ 36'f738 │ 3 │ 66,92│ 15,17│ 17,66│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │Etaj 1 ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U36│ 39,40 │ 2 │ 10,98│ 2,49│ 2,90│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 10 │ C3 │ │C10-U37│ 42,43 │ 2 │ 58,78│ 13,33│ 15,51│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U38│ 44 │ 1 │ 22,23│ 5,04│ 5,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U39│ 45 │ 1 │ 22,23│ 5,04│ 5,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U40│ 46 │ 1 │ 22,23│ 5,04│ 5,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U41│ 47 │ 1 │ 22,23│ 5,04│ 5,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U42│ 48 │ 1 │ 22,23│ 5,04│ 5,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U43│ 49'f752│ 4 │ 71,10│ 16,12│ 18,76│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U44│ 1,2,53 │ 4 │ 110,30│ 25,00│ 29,11│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 54 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U45│ 4 │ 1 │ 5,84│ 1,32│ 1,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U46│ 12 │ 1 │ 23,94│ 5,43│ 6,32│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U47│ 13 │ 1 │ 19,62│ 4,45│ 5,18│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U48│ 14 │ 1 │ 20,08│ 4,55│ 5,30│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U49│ 15 │ 1 │ 20,53│ 4,65│ 5,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U50│ 16 │ 1 │ 20,53│ 4,65│ 5,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U51│ 17 │ 1 │ 20,53│ 4,65│ 5,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U52│ 18 │ 1 │ 20,53│ 4,65│ 5,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U53│ 19 │ 1 │ 20,53│ 4,65│ 5,42│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U54│ 20,21 │ 2 │ 41,06│ 9,31│ 10,84│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U55│ 22 │ 1 │ 24,14│ 5,47│ 6,37│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U56│ 18 │ 1 │ 203,11│ 46,04│ 53,60│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U57│ 19,20 │ 2 │ 24,51│ 5,56│ 6,47│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C10-U58│ 31,32 │ 2 │ 25,77│ 5,84│ 6,80│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U59│ 3 │ 1 │ 21,87│ 4,96│ 5,77│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U60│ 1 │ 1 │ 3,69│ 0,84│ 0,97│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 2/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C3 1504,79
  ┌────┬────┬───────┬───────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nivelul│Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi-│camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U61│ 2 │ 1 │ 3,54│ 0,80│ 0,93│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U62│ 4'f713 │ 10 │ 172,83│ 39,18│ 45,61│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U63│ 43,44 │ 2 │ 84,03│ 19,05│ 22,17│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U64│ 42 │ 1 │ 18,72│ 4,24│ 4,94│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U65│ 41 │ 1 │ 18,73│ 4,25│ 4,94│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 2 │C10-U66│ 40 │ 1 │ 18,69│ 4,24│ 4,93│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U67│ 37'f739 │ 3 │ 61,35│ 13,91│ 16,19│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U68│ 21,22-23│ 6 │ 142,92│ 32,40│ 37,71│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 24'f727 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U69│ 28,29 │ 2 │ 36,52│ 8,28│ 9,64│ │CORESI │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U70│ 30 │ 1 │ 16,24│ 3,68│ 4,28│ │CORESI │ │ │ │ ││ 10 │ C3 ├───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U71│ 29/2,3 │ 2 │ 146,04│ 33,11│ 38,54│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U72│ 55 │ 1 │ 24,05│ 5,45│ 6,35│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U73│ 10,11 │ 2 │ 31,69│ 7,18│ 8,36│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U74│ 29,24 │ 2 │ 27,28│ 6,18│ 7,20│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3 │C10-U75│ 12 │ 1 │ 23,39│ 5,30│ 6,17│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U76│ 13 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U77│ 14 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U78│ 15 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U79│ 16 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U80│ 17 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U81│ 18 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U82│ 19 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U83│ 20 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U84│ 21 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U85│ 22 │ 1 │ 23,87│ 5,41│ 6,30│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U86│ 4 │ 1 │ 5,84│ 1,32│ 1,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U87│ 1,2,54 │ 3 │ 98,02│ 22,22│ 25,87│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼───────┼───────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴───────┼───────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└─────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 3/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr: UAT:Sector 1                      Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu                   de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţele utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu cladire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C3 1504,79
  ┌────┬────┬──────┬────────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nive- │Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│ lul │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi- │camerelor│relor│ │fată │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ SA │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U88 │ 51,52,53│ 3 │ 25,42│ 5,76│ 6,71│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U89 │ 47,48,49│ 4 │ 67,48│ 15,30│ 17,81│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U90 │ 42 │ 1 │ 21,00│ 4,76│ 5,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U91 │ 43 │ 1 │ 21,00│ 4,76│ 5,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U92 │ 44 │ 1 │ 21,00│ 4,76│ 5,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 3│C10-U93 │ 45 │ 1 │ 21,00│ 4,76│ 5,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U94 │ 46 │ 1 │ 21,00│ 4,76│ 5,54│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U95 │38,39,40,│ 4 │ 55,19│ 12,51│ 14,56│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ 41 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U96 │ 36,37 │ 2 │ 53,15│ 12,05│ 14,03│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U97 │ 32 │ 1 │ 21,05│ 4,77│ 5,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U98 │ 33 │ 1 │ 21,05│ 4,77│ 5,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U99 │ 34 │ 1 │ 21,05│ 4,77│ 5,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U100│ 35 │ 1 │ 21,05│ 4,77│ 5,55│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U101│ 30,31 │ 2 │ 46,73│ 10,59│ 12,33│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ ├──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U102│ 54/1,25 │ 3 │ 77,16│ 17,49│ 20,36│ │ │ │100%│ │ ││ │ │ │ │ 26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ 10 │ C3 │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U103│ 54/2,27 │ 6 │ 233,34│ 52,90│ 61,58│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ │ │ 8,7,3,9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U104│ 1/1,1/2 │ 2 │ 156,23│ 35,42│ 41,23│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U105│ 22,23 │ 2 │ 27,28│ 6,18│ 7,20│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │Etaj 4│C10-U106│ 10,11 │ 2 │ 31,64│ 7,17│ 8,35│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U107│ 12 │ 1 │ 23,39│ 5,30│ 6,17│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U108│ 13 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U109│ 14 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U110│ 15 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U111│ 16 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U112│ 17 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U113│ 18 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U114│ 19 │ 1 │ 19,33│ 4,38│ 5,10│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U115│ 20 │ 1 │ 39,87│ 9,04│ 10,52│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U116│ 21 │ 1 │ 23,87│ 5,41│ 6,30│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U117│ 2 │ 1 │ 37,65│ 8,54│ 9,94│RAAPPS│ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤├────┴────┴──────┼────────┴─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────┴────┴─────┴─────┤│Descrierea │ ││părţilor │ ││comune │ ││indivize │ Ascensor, Casa scării, Hol, Casa scării şi hol, Coridor, Ascensor ventilaţie │└────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘        Întocmit: ing. Mihai Famov Recepţionat:                                                                   Casa Presei Libere 4/5*Font 8*    Anexa 9    Cartea Funciară Colectivă nr.: UAT: Sector 1    Partea I - Foaia de avere (varianta având drept criteriu de distribuţie a suprafeţelor indivize - suprafeţe utile)
  Nr. cad Descriere imobil Suprafaţa terenului (mp)
  teren cu clădire Piaţa Presei Libere nr. 1 Corp C3 1504,79
  ┌────┬────┬──────┬────────┬─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┬────────────────────────┬─────┬─────┐│ │ │ │ │ │ Nr. │Supra- │ Cota │ Cota │ Suprafaţa pe tip de │ │ O ││Nr. │ │Nive- │Codul │Numerele │total│ faţa │indivi-│indivi-│ deţinere │Carte│ b ││crt.│Corp│lul │unită- │de ordine│ al │ utilă │ ză de │ ză de ├──────────────┬─────────┤Fun- │ s ││corp│ │ │ ţii │ ale │came-│pe U.I. │supra- │ teren │ EXCLUSIV │INDIVIZ │ciară│ e ││ │ │ │indivi- │camerelor│relor│ │faţă │aferen-├──────┬───────┼────┬────┤ ind.│ r ││ │ │ │duale │ │ │ │utilă │tă U.I.│RAAPPS│ CNI │ % │ % │ nr.*│ v ││ │ │ │ │ │ │ │aferen-│ │ │CORESI │RAA │CO │ │ a ││ │ │ │ │ │ │ │tă U.I.│ │ │ │PPS │RESI│ │ ţ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ i │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U118│ 4 │ 1 │ 8,99│ 2,04│ 2,37│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U119│45, 46, │ 6 │ 63,92│ 14,49│ 16,87│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │47, 48, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │50, 51 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U120│ 49 │ 1 │ 3,6│ 0,82│ 0,95│ │ │100%│ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U121│ 28 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U122│ 29 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U123│ 30 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U124│ 31 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U125│ 32 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U126│ 33 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U127│ 34 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ 10 │ C3 │Etaj 4│C10-U128│ 35 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U129│ 36 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U130│ 37 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U131│ 38 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U132│ 39 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U133│ 40 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U134│ 41 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U135│ 42 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U136│ 43 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U137│ 44 │ 1 │ 16,35│ 3,71│ 4,31│RAAPPS│ │ │ │ │ ││ │ │ ├────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │C10-U138│ 53 │ 1 │ 20,26│ 4,59│ 5,35│ │CORESI │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ │ 226│ 5702,41│1292,72│1504,79│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┴─────┴────────┴───────┴───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ DIN CARE: │ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┬─────┬────────┬───────┬───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │ RAAPPS│ 185 │ 4500,34│1020,21│1187,58│ │ │ │ │ │ │├────┼────┼──────┼────────┼─────────┼─────┼────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────┼────┼─────┼─────┤│ │ │ │ │