HOTĂRÂRE nr. 78 din 23 ianuarie 2008privind stabilirea uniformei şi a însemnelor distinctive pentru personalul militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 28 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 lit. b) şi al art. 109 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 1 şi 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1994 privind drepturile de echipament şi materiale de resortul echipamentului în timp de pace ale personalului din sectorul apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată cu modificări prin Legea nr. 143/1994, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelul noilor uniforme pentru personalul militar din cadrul Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative. (2) Uniforma şi echipamentul special şi de protecţie se acordă gratuit, potrivit prevederilor legale în vigoare, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Descrierea însemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor din compunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigură personalului militar prevăzut la alin. (1), în baza normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Valoarea financiară a articolelor din compunerea uniformelor şi accesoriilor pentru acestea la care are dreptul personalul militar potrivit art. 2 alin. (2) se stabileşte anual în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele prevăzute în norme şi se aprobă de ministrul internelor şi reformei administrative. (2) Personalul militar care prin natura activităţii este obligat să poarte în majoritatea timpului ţinută civilă poate primi drepturile de echipament şi sub formă bănească, integral sau numai o parte din acestea şi diferenţa în articolele de echipament pentru completarea uniformei. (3) Restanţele de echipament se pot acorda sub formă bănească şi dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanţelor de echipament se calculează în funcţie de preţurile la care acestea sunt achiziţionate pentru anul în care se acordă. (4) La trecerea în rezervă sau în retragere, personalul militar, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului restantă pe ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna când sunt trecuţi în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primite până la data trecerii în rezervă, retragere sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. (5) La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare prevăzute în anexa nr. 2 se poate modifica prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. Valoarea articolelor prevăzute în norma de echipare nu va depăşi valoarea articolelor scăzute din aceasta.  +  Articolul 5 (1) Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative poate constitui un stoc de siguranţă la principalele articole de echipament prevăzute în normele de echipare a personalului militar, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în acestea, pentru un an calendaristic. (2) Echipamentul prevăzut de normele de echipare pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 7Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, pot fi aplicate şi pentru personalul militar al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 8Articolele din compunerea uniformei personalului militar al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, echipamentul specific şi de protecţie se achiziţionează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9 (1) Pentru activităţi culturale şi filmări, uniforma poate fi închiriată persoanelor juridice numai cu respectarea reglementărilor în vigoare. (2) Sumele încasate din închirieri se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 10Sumele necesare pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se asigură de la bugetul de stat, în limita fondurilor bugetare aprobate Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 11Trecerea la noile uniforme ale personalului militar din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative se va realiza eşalonat până la data de 31 decembrie 2011.  +  Articolul 12Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 78.  +  Anexa 1DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele militare şi a culorilor articolelor dincompunerea uniformelor personalului militar din Inspectoratul deAviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei AdministrativeÎnsemnul de grad al uniformelor militare are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, având brodate stele pentru generali, trese pentru ofiţeri şi galoane pentru maiştri militari şi subofiţeri.Semnul de armă este realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare alb-argintiu. Acesta se găseşte la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.  +  Capitolul I Aplicarea însemnelor de grad militar şi a semnelor de armă  +  Secţiunea 1 GeneraliÎnsemnul de grad militar are formă dreptunghiulară şi este confecţionat pe suport textil, din material ţesut cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe care se brodează însemnele specifice gradului (stea în 5 colţuri, încadrată în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm), cu fir metalizat de culoare galben-auriu, conturat cu fir de culoare roşie, astfel: a) pentru general de brigadă (general de flotilă aeriană) - o stea; b) pentru general-maior - două stele; c) pentru general-locotenent - trei stele; d) pentru general - patru stele.  +  Secţiunea a 2-a Ofiţeri1. Personal aeronauticÎnsemnele de grad militar, umăr şi mânecă, pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal galoane şi romburi din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel: a) pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb; b) pentru gradul de locotenent - un galon cu romb şi un galon; c) pentru gradul de căpitan - un galon cu romb şi două galoane;Pentru ofiţerii superiori se brodează transversal galoane cu lăţimea de 20 mm şi galoane cu romb având lăţimea de 8 mm, astfel: d) pentru gradul de locotenent comandor - un galon cu romb de 8 mm şi un galon de 20 mm; e) pentru gradul de căpitan comandor - un galon cu romb de 8 mm, un galon de 8 mm şi un galon de 20 mm; f) pentru gradul de comandor - un galon cu romb de 8 mm, două galoane de 8 mm şi un galon de 20 mm;2. Alte categorii de personalÎnsemnele de grad militar pentru uniformele de ceremonie, de reprezentare şi de serviciu se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează transversal trese din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel: g) pentru gradul de sublocotenent - o tresă; h) pentru gradul de locotenent - două trese; i) pentru gradul de căpitan - trei trese;Pentru ofiţerii superiori se mai brodează longitudinal cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un galon cu lăţimea de 20 mm, astfel: j) pentru gradul de maior - o tresă şi un galon; k) pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon; l) pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon.  +  Secţiunea a 3-a Maiştri militariÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 8 mm, astfel: a) maistru militar clasa a IV-a - un galon drept şi un galon în formă de unghi; b) maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte şi un galon în formă de unghi; c) maistru militar clasa a II-a - trei galoane drepte şi un galon în formă de unghi; d) maistru militar clasa I - patru galoane drepte şi un galon în formă de unghi; e) maistru militar principal - cinci galoane drepte şi un galon în formă de unghi.  +  Secţiunea a 4-a SubofiţeriÎnsemnul de grad militar pentru uniformele de reprezentare şi de serviciu se confecţionează pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează galoane din fir metalizat de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 16 mm şi 10 mm, astfel: a) sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm; b) plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm; c) plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm; d) plutonier adjutant - trei galoane cu lăţimea de 16 mm; e) plutonier adjutant şef - trei galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm.  +  Capitolul II Embleme pentru coifură  +  Secţiunea 1 GeneraliEmblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 4 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.  +  Secţiunea a 2-a Ofiţeri, maiştri militari, subofiţeriEmblema pentru şapca de ceremonie şi de reprezentare, căciulă, pălărie, basc şi şapca de serviciu se brodează din fir metalizat alb-argintiu pe suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună cu câte 1-3 rânduri de frunze de stejar care încadrează acvila cruciată, pe care se fixează un scut metalic reprezentând stema României.TABEL-----la anexa nr. 1--------------TABELcuprinzând culorile principalelor articole de echipament
                                 
    Categoria de personalŢinutaArticole de echipamentAccesorii
    Şapcă, basc, căciulăVestonBluzon, bluzăPantalonPuloverCămaşăCămaşă- bluzăTricouCravatăManta, scurtă, pardesiuPantofi, bocanci, gheteCentură, curea
    I. Generali, ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
    Generali şi ofiţeriCeremoniebleumarin/ albbleumarin/ alb-bleumarin/ alb-alb--bleumarinbleumarinnegru/albalb- argintiualb/ argintiu
    Reprezentarebleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleu/albbleu-bleumarinbleumarinnegrunegrualb/ argintiu
    Serviciubleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarinnegrunegrualb/ argintiu
    Maiştri militari şi subofiţeriReprezentarebleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleu/albbleu-bleumarinbleumarinnegrunegrualb/ argintiu
    Serviciubleumarin-bleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarinbleumarin-bleumarinnegrunegrualb/ argintiu
   +  Anexa 2NORME DE ECHIPAREa personalului militar din Inspectoratul de AviaţieNORMA Nr. 1pentru echiparea cu uniformă de ceremonie ageneralilor şi ofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateDurată (ani)
    012345
      A. Coifură
    1.Şapcă completă pentru ceremoniebucată28Se asigură una de vară şi una de iarnă.
      B. Îmbrăcăminte
    1.Costum din stofă pentru ceremonie (veston cu un pantalon lung)bucată28Se asigură unul de vară şi unul de iarnă.
    2.Scurtă din stofăbucată18Se poate substitui cu pardesiu.
      C. Lenjerie
    1.Cămaşă albăbucată24  
      D. Încălţăminte
    1.Pantofi pentru ceremoniepereche28  
      E. Echipament divers
    1.Cravată pentru ceremoniebucată14  
    2.Centură pentru ceremoniebucată18  
      F. Epoleţi şi accesorii
    1.Suport cu însemne de gradpereche34  
    2.Suport de grad pentru mânecăgarnitură34Numai pentru personalul navigant
    3.Eghilet dublu cu accesoriibucată14  
    4.Petliţepereche24  
  NOTĂ:1. De prevederile normei de echipare beneficiază generalii şi ofiţerii cu funcţii deconducere, până la şef serviciu, comandant de detaşament (similar) inclusiv;2. Femeile primesc fustă în loc de pantalon lung şi pălărie în loc de şapcă.NORMA Nr. 2pentru echiparea cu uniformă de reprezentare a generalilor,ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateDurată (ani)
    012345
      A. Coifură
    1.Şapcă de iarnă, completăbucată13  
    2.Şapcă de vară, completăbucată13  
    3.Căciulă din blană naturalăbucată15  
    4.Căciulă din blană caraculbucată16Pentru generali şi colonei
      B. Îmbrăcăminte
    1.Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi) pentru iarnăbucată13  
    2.Costum din stofă (veston cu 2 pantaloni lungi) pentru varăbucată13  
    3.Scurtă din tercot cu mesadă şi guler din blană naturalăbucată15Pentru generali şi colonei se asigură cu guler din blană caracul
    4.Bluzonbucată13  
    5.Manta pentru ploaiebucată14  
      C. Lenjerie
    1.Cămaşăbucată42  
    2.Cămaşă albăbucată14Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port al uniformei de ceremonie, maiştrilor militari şi subofiţerilor.
    3.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbucată22  
    4.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbucată22  
      D. Încălţăminte
    1.Pantofi de iarnăpereche12  
    2.Pantofi de varăpereche11  
    3.Ghete îmblănitepereche14Pentru femei se distribuie cizme.
      E. Echipament divers
    1.Cravatăbucată24  
    2.Fularbucată15  
    3.Mănuşi din pielepereche12Se distribuie alternativ o pereche de mănuşi căptuşite şi o pereche de mănuşi necăptuşite.
    4.Centură din pielebucată16Se poate asigura tip chingă, în funcţie de nevoi.
    5.Curea pentru pantalonibucată16  
    6.Puloverbucată13  
    7.Ciorapipereche61Pentru femei se asigură 6 perechi de ciorapi dres.
      F. Accesorii
    1.Emblemă pentru coifurăbucată1-Pentru fiecare căciulă
    2.Suport cu însemne de grad şi semne de armăpereche73  
    3.Suport de grad pentru mânecăgarnitură23Numai pentru personalul navigant
    4.Petliţepereche23  
    5.Eghilet cu accesoriibucată14Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port al uniformei de ceremonie, maiştrilor militari şi subofiţerilor.
    6.Ecusonbucată73  
    7.Centură pentru ceremoniebucată18Se asigură numai ofiţerilor fără drept de port al uniformei de ceremonie.
  NOTĂ:1. La prima acordare a gradului de ofiţer, maistru militar sau subofiţer,se distribuie o singură dată, pentru totdeauna: o şapcă din stofăpentru iarnă, un costum cu doi pantaloni din stofă pentru iarnă, o scurtăîmblanită, patru cămăşi, şase perechi ciorapi, patru cearşafuri, două feţede pernă, o pătură, o geantă pentru transportul echipamentului şi accesoriileaferente (suport cu însemne de grad semne de armă, petliţe şi ecusoane).2. Femeile primesc pălărie cu emblemă în loc de şapcă şi fustă în loc deun pantalon lung.3. Bluzonul şi scurta se pot confecţiona din piele, în acelaşi model şi seachiziţionează contra cost de către cadrele militare, în afaraprevederilor normei de echipare.NORMA Nr. 3pentru echiparea cu uniformă de serviciu a generalilor,ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateDurată (ani)
    012345
      A. Coifură
    1.Basc cu emblemăbucată11  
    2.Şapcă completăbucată22Se asigură una de vară şi una de iarnă.
      B. Îmbrăcăminte
    1.Costum unic cu 2 pantalonibucată11  
    2.Costum izotermbucată13  
    3.Costum de protecţie contra intemperiilorbucată14  
    4.Scurtă cu mesadă detaşabilăbucată14  
      C. Lenjerie
    1.Cămaşă-bluză cu mânecă lungăbucată23  
    2.Cămaşă-bluză cu mânecă scurtăbucată23  
    3.Lenjerie de corp termică (bluză şi pantalon)bucată12  
    4.Tricoubucată22  
    5.Ciorapipereche61  
      D. Încălţăminte
    1.Bocanci unicipereche11Pentru femei se asigură ghete cu şiret.
      E. Accesorii
    1.Suport cu însemne de grad şi semne de armăpereche63  
    2.Ecusonbucată63  
    3.Ecuson nominalbucată34  
  Norma nr. 4pentru echiparea generalilor şi ofiţerilorîn rezervă şi în retragere
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateDurată (ani)
    012345
    1.Şapcă pentru ceremonie completăbucată110Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă
    2.Şapcă de iarnă pentru oraş, completăbucată110  
    3.Şapcă de vară pentru oraş, completăbucată110  
    4.Căciulăbucată1-  
    5.Costum din stofă pentru ceremonie, veston cu pantalon lungbucată110Pentru generali şi ofiţerii care au deţinut funcţii de conducere la data trecerii în rezervă
    6.Costum din stofă cu un pantalon lung, de iarnăbucată110  
    7.Costum din stofă cu un pantalon lung, de varăbucată110  
    8.Scurtă cu mesadă şi guler din blană naturalăbucată1-  
    9.Manta pentru ploaiebucată110  
    10.Cămaşăbucată24Se poate distribui şi de culoare albă.
    11.Pantofi negri pentru ceremoniepereche15  
    12.Pantofipereche13La cerere, se poate asigura o pereche de pantofi de vară.
    13.Cravată pentru ceremoniebucată15  
    14.Cravatăbucată13  
    15.Fularbucată110  
    16.Centură pentru ceremoniebucată110  
    17.Eghilet cu accesoriibucată110  
  NOTĂ:1. Prezenta normă se aplică pentru echiparea generalilor şi ofiţerilor înrezervă sau în retragere, cu drept de a purta uniformă - cu asigurareagratuită a articolelor de echipament. Articolele de echipamentprevăzute în prezenta normă se asigură după 8 ani de la trecerea înrezervă sau în retragere.2. Odată cu echipamentul prevăzut de normă se distribuie toate accesoriilede îmbrăcăminte şi însemnele de grad aferente.3. Cu ocazia avansării în gradul următor celui avut la data trecerii înrezervă sau retragere se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru2 uniforme. Ofiţerii în rezervă (retragere) avansaţi generali, primesc îndotare numai o singură dată următoarele accesorii: 4 per. suporţicu însemne de grad şi semne de armă, două garnituri suporţi de grad pentrumânecă (numai pentru personalul navigant), o emblemă pentru coifură, 3 per.petliţe, paspoal pentru vipuşcă şi lampas pentru 3 costume, 3 şepci complete(de vară, de iarnă şi de ceremonie).4. Accesoriile de îmbrăcăminte şi însemnele de grad necesare pentruînlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se potasigura la cerere, contra cost, la preţul de achiziţie. Femeile primescpălărie în loc de şapcă şi fustă în loc de pantalon.5. În cazul în care se introduc în dotare noi uniforme, acestea se vor asiguraîn anul introducerii lor.NORMA Nr. 5pentru asigurarea cu echipament special şi de protecţiă
               
    Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservaţii
    CantitateDurată (ani)
    012345
      I. Pentru personalul navigant de aviaţie
    1.Costum (combinezon) de zbor, unic, cu şapcăbucată23  
    2.Mănuşi zbor, unice, din pielepereche13  
    3.Ghete zbor, model unicpereche12  
    4.Geacă din piele, cu mesadă şi guler detaşabilbucată15  
    5.Costum izoterm pentru zbor deasupra măriibucată16  
    6.Ochelari de protecţie pentru radiaţii solarebucată13  
    7.Prosop pluşatbucată22  
    8.Tricou cu mânecă scurtăbucată21  
    9.Lenjerie de corp termicăbucată23  
    10.Ciorapi termicipereche42  
      II. Pentru personalul tehnic de aviaţie
    1.Costum (combinezon) de protecţie pentru iarnă, cu şapcăbucată13  
    2.Costum (combinezon) de protecţie pentru vară, cu şapcăbucată12  
    3.Tricoubucată21  
    4.Pantaloni scurţibucată12  
    5.Mănuşi de iarnă, din pielepereche13  
    6.Mănuşi de vară, din pielepereche13  
    7.Pantofi din piele, cu talpă din cauciucpereche13  
    8.Ghete îmblănite, cu talpă din cauciucpereche13  
    9.Şort din pânză cauciucatăbucată12Pentru mecanicii de la instalaţiile de oxigen, încărcare acumulatori etc.
    10.Halat din pânză de diferite culoribucată22
  NOTĂ:1. Prezenta normă se aplică militarilor care sunt încadraţi în statele de organizare, precum şi celor care în diverse ocazii execută misiunile respective (cu excepţiile arătate în dreptul fiecărei categorii de materiale la coloana observaţii).2. Pentru specialităţile neprevăzute în prezenta normă, echipamentul special necesar pentru militari, precum şi durata de folosinţă a acestora se aprobă de ministrul internelor şi reformei administrative.3. Echipamentul special, distribuit militarilor conform prezentei norme, se acordă în folosinţă temporară, gratuit, în scopul îndeplinirii activităţilor pentru care este destinat.4. În anumite situaţii Direcţia generală management logistic şi administrativ poate aproba înlocuirea (substituirea) unor materiale de echipament special cu altele asemănătoare, care să asigure aceleaşi condiţii de protecţie.-----------