RECTIFICARE nr. 627 din 13 iulie 2000la Hotărârea Guvernului nr. 627/2000
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008    În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa nr. 1.2 "Lista cuprinzând sucursalele şi filialele Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A.", la pct. 2 "Sediile operatorului de sistem" rândul 4, în loc de: "Dispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 2, Craiova" se va citi: "Dispecerul energetic teritorial Craiova - str. Nicolae Titulescu nr. 1, Craiova".-----------