HOTĂRÂRE nr. 66 din 23 ianuarie 2008privind mandatarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să pună în executare Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Hirschhorn împotriva României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 24 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se mandatează Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" să pună în executare Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţată în Cauza Hirschhorn împotriva României, rămasă definitivă la data de 26 octombrie 2007, în sensul punerii în posesie a domnului Hirschhorn Carl asupra imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 16, conform art. 5 lit. a) din hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de proces-verbal de punere în posesie încheiat între Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de administrator al imobilului, şi domnul Hirschhorn Carl.  +  Articolul 3Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" urmează a se diminua cu valoarea corespunzătoare imobilului situat în municipiul Bucureşti, str. Negustori nr. 16, evidenţiat la poziţia nr. 605 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4La data predării-preluării imobilului prevăzut la art. 1 se abrogă poziţia nr. 605 din anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Secretarul generalal Guvernului,Ilie Gavril BolojanMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 ianuarie 2008.Nr. 66.----------