ORDIN Nr. 225 din 4 iunie 1996pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, minuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnisti
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 126 din 18 iunie 1996    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, numit în baza Decretului nr. 223/1992 pentru numirea Guvernului României,având în vedere:- Legea nr. 5/1965 cu privire la protecţia muncii, modificată prin Decretul nr. 48/1969;- Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive;- Hotărârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, minuirea şi folosirea materiilor explozive, utilizate în activităţile deţinătorilor, şi autorizarea artificierilor pirotehnisti.  +  Articolul 2Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, minuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnisti sunt obligatorii pentru toate activităţile cu acest profil şi se difuzează celor interesaţi prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protecţia muncii.  +  Articolul 3Normele tehnice prevăzute la art. 1 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu------------------------