HOTĂRÎRE Nr. 217 din 2 aprilie 1996privind suportarea de către Ministerul Afacerilor Externe a cheltuielilor de organizare a Reuniunii Grupului de Lucru pentru Probleme Organizatorice al Cooperării Economice a Marii Negre şi a intilnirii ministrilor afacerilor externe ai statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 83 din 23 aprilie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă organizarea în anul 1996, în România, a Reuniunii Grupului de Lucru pentru Probleme Organizatorice al Cooperării Economice a Marii Negre şi a intilnirii ministrilor afacerilor externe ai statelor participante la Cooperarea Economică a Marii Negre.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru desfăşurarea acţiunilor prevăzute la art. 1 pentru un număr de 23 şi, respectiv, 45 de personalităţi străine, se vor încadra în limitele stabilite prin normele legale în vigoare şi se suporta de către Ministerul Afacerilor Externe prin derogare de la cap. II pct. 2 din Normele privind organizarea în ţara a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------