ORDIN nr. 2.495 din 28 decembrie 2007privind stabilirea indemnizaţiilor comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2008    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Membrii comisiilor constituite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, vor primi, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, o indemnizaţie lunară în sumă fixă brută astfel:- membrii comisiei de preluare şi distrugere: 350 lei;- membrii comisiei de evaluare: 350 lei;- membrii comisiei de distrugere: 350 lei. (2) Plata indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face în condiţiile întrunirii comisiilor cel puţin o dată pe lună.  +  Articolul 2Ministerul Economiei şi Finanţelor este reprezentat în cadrul comisiilor de preluare şi distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007, de salariaţi din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri ori, după caz, de alţi salariaţi cu atribuţii de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.  +  Articolul 3Indemnizaţiile prevăzute la art. 1 se suportă din veniturile încasate ca urmare a valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi urmează regimul cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 274/2007.  +  Articolul 4Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 322/2004 privind stabilirea indemnizaţiilor lunare ale membrilor comisiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 3 martie 2004.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 decembrie 2007.Nr. 2.495._________